Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Soubor Setup.txt Windows 98 Druhé vydání

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:232018
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje kopii souboru Setup.txt, který je součástí systému Windows 98 Druhé vydání.
Další informace
------------------------------------------ Microsoft Windows 98 Second Edition      README for Setup       April 1999------------------------------------------(c) Copyright Microsoft Corporation, 1999This document provides complementary or late-breaking information to supplement the Microsoft Windows 98 Second Edition documentation.CONTENTS1. QUICK TIPS FOR AN ERROR-FREE SETUP2. GENERAL SETUP ISSUES3. INSTALLING WINDOWS 98 SECOND EDITION FROM MS-DOS4. PERFORMING A CLEAN BOOT 5. ANTIVIRUS SOFTWARE6. FINDING HARD DISK PROBLEMS DURING SETUP USING SCANDISK7. CAB ERRORS DURING SETUP8. REMOVING WINDOWS 98 SECOND EDITION9. POTENTIAL ISSUES IF YOU HAVE A COMPRESSED DRIVE10. INSTALLING WINDOWS 98 SECOND EDITION WITH WINDOWS NT 11. SETUP ERROR MESSAGES12. HARDWARE NOTES13. MEMORY MANAGERS14. DISK-CACHE PROGRAMS15. USING TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT (TSR) PROGRAMS   AND DRIVERS1. QUICK TIPS FOR AN ERROR-FREE SETUP======================================Disable all antivirus programs running on your system. If these utilities are left running during Setup, your system may stop responding. NOTE: Some systems have antivirus capabilities built into the system. If this option is left enabled in BIOS/CMOS settings, you may receive a warning about "virus-like activity" or "Master Boot Record" changes. You must allow these changes to take place for Setup to complete successfully. See your antivirus software documentation for more information.Run ScanDisk to check and fix any problems with your hard disk(s).Close all running programs. This includes disabling any screen savers, Advanced Power Management settings, and other programs that may cause Setup to stop responding. See "Performing a Clean Boot" for more information.2. GENERAL SETUP ISSUES========================If you have the Number Nine Imagine 128 Display Adapter, or the STB Velocity 128 3D AGP (Nvidia Riva 128), you should run Setup from MS-DOS or change your display driver to VGA.Upgrade vs. Full install versions of Windows 98 Second Edition ------------------------------------If you have the Upgrade version of Windows 98, Setup will attempt to find a qualifying upgrade product on your system. If Setup fails to find a previous version of Windows, you will be prompted to insert your previous media for proof of compliance. Disk Space requirements for Windows 98 --------------------------------------Because many factors go into calculating the amount of free space required for Windows 98,these figures are only estimates based ontypical Windows 98 installs.Typical upgrade from Windows 95: requires approximately  205 MB of free hard disk space, but may require as much as much as 315 MB, depending on your system configuration.Full install of Windows 98 on a FAT16 drive: requires  260 MB of free hard disk space, but may range between  210-400 MB depending on system configuration and  options selected.Full install of Windows 98 on a FAT32 drive: requires  210 MB of free hard disk space, but may range between  190-305 MB, depending on system configuration and  options selected.Also, if you are installing Windows 98 to a drive other than C, Setup can require up to 25 MB of free disk space on drive C for the system and log files created during Setup.Uninstall: If you wish to back up Windows 95 before upgrading, select the Save Your System Files optionduring Setup. This will allow you to uninstall Windows 98 Second Edition in the event you have problems. However, there are certain cases in which you cannot do this:* Your current Windows installation is on a  compressed drive.* You are installing to a new directory or setting  up a clean install with no previous version available.* You are running a version of MS-DOS earlier  than 5.0.MAKE A NEW STARTUP DISK! Because of changes in the real-mode and protect-mode kernels to support FAT32, Windows 98 Second Edition startup disks are not compatible with earlier versions of Windows. Therefore, when you set up Windows 98 Second Edition for the first time, be sure to make a new Startup Disk, EVEN IF YOU ARE NOT PLANNING TO USE FAT32.Program Manager from Windows 3.x.---------------------------------Program Manager is no longer supported in Windows 98. Program Manager (Progman.exe) is left on the system for troubleshooting purposes, but it will NOT contain any groups. In addition, if you are upgrading over Windows 95, your existing .grp files will be removed. These are known to cause some problems when installing Windows 98. If you are upgrading from Windows 3.x, the old .grp files will remain on the system and Program Manager will still have some functionality. You should back up your existing progman.ini and *.grp files before upgrading to Windows 98 if you intend to use Program Manager.3. INSTALLING WINDOWS 98 SECOND EDITION FROM MS-DOS====================================================If you are starting with a clean or new hard disk or if you have problems running Setup from your previous version of Windows, you may have to run Windows 98 Second Edition Setup from MS-DOS. Although installing from MS-DOS is typically the slower method of installation, it is often the safest and should be used when other types of installations fail.MS-DOS Boot Hot Keys--------------------There are several ways to boot your system to an MS-DOS command prompt safely. The easiest way is by using these hot keys:* Windows 98 Second EditionHold the CTRL key down while your computer is booting. This will take you directly to the Windows 98 Boot Menu (the F8 key is still functional, but there is no "Starting Windows 98" prompt in Windows 98, so it's hard to know exactly when to press it).* Windows 95Press the F8 key at the "Starting Windows 95" prompt. This will take you to the Windows 95 Boot Menu.* MS-DOS 6.xPress the F8 key at the "Starting MS-DOS" prompt. This will allows you to manually choose which drivers to load or to bypass your system files. * Real-mode CD-ROM driversYou will need real-mode CD-ROM drivers loaded so you can access the Windows 98 Second Edition CD. If you have run Windows 98 Setup before and have created a Startup Disk, you can use the CD-ROM drivers included on that disk. If you do not have a Startup Disk, you will need to run the installation program that came with your CD-ROM hardware.After you have access to your CD-ROM drive, you can switch to the drive containing the Windows 98 Second Edition CD and type: SETUP. Setup should now continue.Editing your Config.sys and Autoexec.bat files-----------------------------------------------Your computer's Config.sys and Autoexec.bat files tell your computer what programs and devices to load on startup (for example, a virus-scanner program to Autoexec.bat file may direct your computer to automatically load). Windows 98 Second Edition Setup will not run properly with some programs and devices. To remove or disable such a program or device, you may need to edit the Config.sys and/or Autoexec.bat files.To edit the Config.sys and Autoexec.bat files:1. In Windows 3.1 or 3.11, click File, click Run, type  Sysedit, and then press ENTER. In Windows 95, click  Start, click Run, type Sysedit, and then press ENTER.2. In the Config.sys or Autoexec.bat dialog box, type  REM at the beginning of any line(s) that you want  to disable.3. Save changes and restart your computer.Tips for Installing Real-Mode CD-ROM Drivers--------------------------------------------Currently running Windows 95:If you are currently running Windows 95, you may already have a portion of the CD-ROM drivers loaded. If you can shut down to MS-DOS mode and get access to your CD-ROM drive, try the following:* Reboot and press the F8 key at "Starting Windows 95".* Choose "Command Prompt Only."* At the C:\ prompt type: DosStart.bat.You should now have access to your CD-ROM drive.Lost access to the CD-ROM drive during Setup:If you lose access to your CD-ROM during Windows 98 Second Edition Setup, you can try the following:* Reboot and press the F8 key at "Starting Windows 95,"  and then choose the option for Command Prompt Only. If  you are running MS-DOS, boot directly to command prompt.* Edit the Autoexec.bat file by typing: Edit Autoexec.bat* Delete the text "Rem by Windows 98 Setup" in front of  the line that includes the reference to Mscdex.exe.* Exit Edit by typing ALT-F-X and save the file when  prompted.* Reboot. Either Setup should continue on its own, or  you should run Setup again, choosing Safe Recovery if  prompted.Installing Windows 98 Second Edition from Your Hard Disk---------------------------------------------------------By copying all the Setup files to your hard disk and then installing from your hard disk, you can eliminate most of the problems associated with file copy and disk I/O issues. You can unload your CD-ROM drivers and free up conventional memory to assist with low memory errors in this type of install. To copy the Setup files locally:From Windows 95:* Free an additional 120 MB of disk space in addition  to what Setup will require. Setup will typically  require 195 MB for an upgrade from Windows 95.* Create a temporary folder called "W98Flat" to store the Setup files on that drive.* Copy the contents of the Win98 folder on your  Windows 98 Second Edition CD to the temporary folder  you just created. You should also copy the Win98  subfolders, but this is not essential if you are short  on disk space.* Reboot. Press the F8 key at "Starting Windows 95" and  choose Safe Mode Command Prompt Only.* Now, switch to the temporary folder containing the  Windows 98 Second Edition Setup files and type: SETUP.From MS-DOS:* Make sure you have access to your CD-ROM drive. See  above for more information.* Free an additional 120 MB of disk space in addition  to what Setup will require. Setup will typically  require 195 MB for an upgrade from Windows 95.* Create a temporary folder called "W98Flat" on the  drive with plenty of free space to store the Setup  files. To create a temporary directory, switch to  that drive letter and type: MD W98Flat.* Now, switch to the Windows 98 Second Edition CD-ROM  drive and to the Win98 directory.* Then copy the Windows 98 Second Edition Setup files to  the temporary directory you just created by typing:  Copy *.* <drive letter>\W98Flat.* After all the files are copied, restart your system  and perform a clean boot by bypassing your startup  files. See "Performing a Clean Boot" for more  information.* Switch to the temporary directory you just copied  the files to and start Setup by typing: SETUP.4. PERFORMING A CLEAN BOOT===========================Third-party device drivers, utilities, or other programs can prevent a successful install. Clean-booting your system can fix many of these problems. You can perform a clean boot by:Using a floppy disk to start your computer:* Boot from a Windows 98 Second Edition Startup Disk.  This disk allows the option for loading with or without  CD-ROM drivers and is a clean environment for running Setup.* Boot from a previous Windows 95 or MS-DOS boot disk.  This does not give access to your CD-ROM drivers, but  can be used if you copy the Setup files to your hard  disk as described above.Windows 95 Safe Mode Command Prompt Only:* Boot your system and hold the F8 key at the "Starting  Windows 95" prompt.* Choose Safe Mode Command Prompt Only. This also does  not provide access to your CD-ROM drive, but can be  used if the Setup files are copied to your hard disk  as described above.Windows 98 Second Edition step-by-step boot:If you want to load some drivers manually, do this:* Boot your system and hold the F8 key at the "Starting  Windows 95" prompt.* Choose the Step by Step option.* Now, only say YES to devices you want to be loaded. In  most cases, you should say YES to Himem.sys.Windows 95/MS-DOS Clean boot with more memory:You can increase the amount of memory available by making the following modifications to your Config.sys file. You can also make these changes to your Boot Disk as well. NOTE: These are the only drivers you should load.Device=Himem.sysDevice=EMM386.exe noemsDos=high,umbDevice=drvspace.sys /move 	(Optional - only if using DriveSpace compression)Creating a Windows 98 Second Edition Startup Disk:If Windows 98 Second Edition Setup fails after copying most of the files to your hard disk, you may be able to create a Startup Disk by using the bootdisk.bat utility.* Boot to an MS-DOS prompt.* Change directories to your Windows\command directory.* Run the Bootdisk.bat program that will prompt you to  create a Startup Disk.This disk contains generic real-mode CD-ROM drivers that may be useful when running Setup again.5. ANTIVIRUS SOFTWARE======================Make sure that no antivirus program is running while you are setting up Windows 98 Second Edition. If the programis a terminate-and-stay-resident program, remove any references to it in your Autoexec.bat, Config.sys, and Win.ini files.If your BIOS has built-in virus protection, disable it before running Setup. To disable it, you must use the CMOS setup program for your BIOS. For more information, see your computer documentation.See the notes for specific antivirus programs below.CMOS/BIOS-enabled virus protection:Some systems come with virus protection built into the system. If this is left enabled, you may be warned with "Virus-like Activity" or "Master Boot Record Changed" messages. You must allow these changes to take place. If you choose to restore the previous settings, your system may no longer boot.Norton AntiVirus:If Norton AntiVirus is installed, you may see the following warning at the end of the initial file copy procedure: 	Application Wininst0.400\Suwin.exe is 	attempting to update the Master Boot RecordYou should choose Continue (C) for Setup to finish properly. If you do not allow these changes to take place, Setup may stop responding.Dr. Solomon's AntiVirus:If you are running Dr. Solomon's AntiVirus utility, you may receive a blue screen fatal exception error in Ios.vxd while trying to create a Startup Disk during Setup. You should click Cancel on the Startup Disk screen when the progress bar is at 20%. This will allow Setup to continue. Look for an update to Dr. Solomon's AntiVirus software on their Web site to resolve this issue.6. FINDING HARD DISK PROBLEMS DURING SETUP USING SCANDISK ==========================================================The version of Scandisk run during Windows 98 Second Edition Setup only checks for errors. It does not fix them. If problems exist, Setup cannot continue until they are fixed. To fix these problems, quit Setup and run ScanDisk from Windows 95 or MS-DOS. See below for more information about using ScanDisk to resolve these issues.Fixing Hard Disk Problems:If, during Setup, you see a message telling you that you must run ScanDisk to fix problems on your hard disk, follow these steps to fix the problems.If you are setting up Windows 98 Second Edition over MS-DOS or a previous version of Windows, such as Windows 3.1:1. Quit Windows.2. If you are setting up from floppy disks, insert  Setup Disk 1 into the floppy drive, and then type  the following at the command prompt:	a:scandisk.exe /all  where "a" is the drive that contains the Windows disk.3. If you are setting up from a CD, insert the CD, and  then type the following:    d:\win98\scandisk.exe /all  where "d" is the drive that contains the CD.4. Follow the instructions on your screen, and fix any  problems that ScanDisk finds.5. Start Windows, and then run Setup again.If you are setting up Windows 98 Second Edition over a previous version of Windows 98 or Windows 95:1. Quit Setup.2. On the Start menu, point to Programs, point to  Accessories, point to System Tools, and then  click ScanDisk.3. Check your hard disks and any host drives you have  for errors, and repair any problems found. Be sure  to do a complete surface scan on all your drives,  or Setup may still find errors.Problems Running ScanDisk:There are certain cases where ScanDisk may not be able to fix an issue or is producing errors. You are running DriveSpace 3 compression:If Drvspace3 compression is installed on your system, you may be low on conventional memory. To free up memory, you can try the following:* If you are running MS-DOS 6.x, you can run  Memmaker.exe to free enough memory for ScanDisk to  complete. * See INSTALLING WINDOWS 98 SECOND EDITION FROM MS-DOS  for information on how to perform a clean boot with  more memory.* Check your drives while running Windows 95.If you still don't have enough memory, or if you have other problems while Setup is running ScanDisk, you can bypass ScanDisk in Setup by running Setup with the /IS option. To do this, type the following command:	setup /isNOTE: Bypassing ScanDisk during Setup is not recommended. If you do, there may be problems with your hard disk that could cause Windows 98 Second Edition not to install or run correctly. 7. CAB FILE ERRORS DURING WINDOWS 98 SETUP.============================================When you try to install Windows 98, or install a component that requires copying files from the originalWindows disks or CD-ROM, you may receive one of the following messages: - Setup has detected the following decoding error:  "Could not decode this setup(.CAB) file. Setup will  attempt to recover from this situation, click OK to  continue". - "Setup cannot copy all of the files from your Windows  98 CD. Clean the Windows 98 CD with a soft cloth,  return it to the CD-ROM drive, and then click OK. If  you receive this message again, read the CAB Errors  section of the Setup.txt file. This file is in the  Win98 directory of your Windows 98 CD."This behavior can occur for any of the following reasons: - Your Windows 98 CD-ROM may be damaged, dirty from  smudges or fingerprints, or may contain scratches. - Your CD-ROM drive is not functioning properly. The  CD-ROM may vibrate too much for the laser to  accurately read the data. - Your computer is over-clocked. Extracting files from  the Windows 98 cabinet files is memory intensive. If  your computer is over-clocked beyond the default  settings, it can contribute to decoding errors.  Computers that are not over-clocked but are having a  cooling problem can also experience decoding errors. - Your computer has bad or mismatched RAM or cache. For  example, you are using EDO and non-EDO RAM, or you are  using different RAM speeds. Even if Windows seems to  be running without problems, the additional stress of  extracting files and accessing the disk may contribute  to decoding errors. - Your computer has Bus Mastering or Ultra DMA enabled  in the BIOS and in Device Manager. The data may be  moving too quickly for the system to keep up. - You are using a third-party memory manager. - There is a virus on your computer.To resolve this error message, follow these steps. 1. Remove the CD-ROM from the CD-ROM drive, rotate it  one-quarter to one-half a turn, reinsert the CD-ROM  into the drive, and then click OK.2. Remove the CD-ROM from the CD-ROM drive. Clean it with  a soft cloth and reinsert the CD-ROM into the drive,  and then click OK.3. Try using real-mode CD-ROM drivers. If you are unable  to locate the real-mode CD-ROM drivers for your CD-ROM  drive, try using the CD-ROM drivers on the Windows 98  Startup Disk. The Windows 98 Startup disk provides  support for most types of CD-ROM drives, including  (IDE)and (SCSI) CD-ROM drives. Run Windows Setup from  MS-DOS.4. Create an empty folder on one of your hard drives  called "W98flat". Copy the contents of the Win98  folder on the CD-ROM to the "W98Flat" folder you just  created. If you are unable to copy the contents of the  Win98 folder on the CD-ROM to you hard disk, the  CD-ROM may be damaged.5. Check your computer for a virus using virus-detection  software.6. Run Windows 98 Setup using the following command:  " setup /c " (without the quotation marks) This switch  bypasses running SMARTDrive. This makes Setup run  slower, but it should be more reliable environment to  run in.9. If you are still receiving CAB ERRORS in Windows 98,  you can manually extract all the Windows 98 files from  the Windows 98 cabinet files on the CD-ROM to your  hard disk, and then run Windows 98 Setup from your  hard disk. It requires approximately 300 MB of free  hard disk space to extract the Windows 98 files. You  can use the Ext.exe utility to extract the Windows 98  files. This utility is located on the Windows 98  startup disk and in the \Oldmsdos folder on the  Windows 98 CD-ROM. To manually extract the Windows 98  files, follow these steps:  a. Insert your Windows 98 Startup disk in the floppy   disk drive, and then restart your computer.   NOTE: If you do not have a Windows 98 Startup disk,   see the section "Tips for Installing Real-Mode    CD-ROM Drivers" under Running Windows 98 Setup    from MS-DOS.  b. At the command prompt, type "ext" (without the    quotation marks).  c. When you are prompted for the location of the    cabinet files, type the path to the W98Flat folder    that you created in step 4 above.  d. When you are prompted for the files to extract, type   *.*  e. When you are prompted for the location to which the   files are to be extracted, type in the path to the    W98Flat folder you created earlier.    *Note* this does not extract the files in the    Precopy1.cab and Precopy2.cab cabinet files.  f. After all the files have been extracted, run Setup   from the W98Flat folder on your hard disk.5. Finally, if all the above steps are still failing, you  can try to slow down your computer. To slow down your  computer, use any or all of the following methods:  - Change your computer's CMOS settings. Bus mastering,    external/internal cache, RAM settings/timings, and    other settings contribute to the speed at which    your computer runs. For information about how to    change these settings, consult the documentation    that is included with your computer.8. REMOVING WINDOWS 98 SECOND EDITION FROM YOUR SYSTEM=======================================================Saving System Files:Windows 98 Second Edition Setup offers users the option of backing up their previous version of Windows in case Windows 98 Second Edition needs to be uninstalled later. To enable this option, you must select the Save Your System Files option when prompted during Setup. Setup will then create the following hidden files necessary to uninstall Windows 98: * Winundo.dat * Winundo.ini * Winlfn.iniNOTE: Deleting these files will prevent Windows 98 Second Edition from being uninstalled.If any of the following apply, you will not be able to uninstall Windows 98 Second Edition, and Setup will not prompt you to Save System Files:* Your current Windows installation is on a compressed  drive.* You are installing to a new directory or a clean  install with no previous version available.* You are running a version of MS-DOS earlier than 5.0.NOTE: The files necessary to remove Windows 98 SecondEdition must be saved on a local hard drive. You cannot save them to a network drive or a floppy disk. As long as two or more drives have adequate free space, you can select the drive to which to save the uninstall information.There are also several actions that could prevent Windows 98 from being uninstalled after Setup is complete. The following is a list of items that willcause the uninstall information to be removed fromyour system:* Converting your hard disk to FAT32* Compressing your hard disk with DriveSpaceNOTE: These utilities should warn you that the Uninstall information will be lost before they perform conversion or compression.Removing Windows 98 Second Edition:To remove Windows 98 Second Edition and completely restore your system to its previous versions of MS-DOS and Windows 3.x, or Windows 95:1. Click Start, point to Settings, and then click Control  Panel.2. Double-click Add/Remove Programs.3. On the Install/Uninstall tab, click Uninstall Windows 98,  and then click Add/Remove.Or if you are having problems starting Windows 98, useyour Startup Disk to start your computer, and then runUNINSTAL from the Startup Disk.NOTE: UNINSTAL needs to shut down Windows 98. If there is a problem with this on your computer, restart your computer and press F8 when you see the message "Starting Windows 98." Then, click Command Prompt Only and run UNINSTAL from the command prompt.If Setup did not complete successfully and you want to restore your previous versions of MS-DOS and Windows 3.x, or Windows 95, you can run UNINSTAL from the \Windows\Command directory on your hard disk, or from your Startup Disk.If you saved your files on a drive other than C, you can use the /w option to specify the drive where the files are located. For example:    uninstal /w e:where e: is the drive containing your previous system files.If Windows 98 is running and you want to remove the uninstall files to free disk space, follow these steps:1. Click Start, point to Settings, and then click  Control Panel.2. Double-click Add/Remove Programs.3. On the Install/Uninstall tab, click Old  Windows 3.x/MS-DOS System Files, and then click  Remove. Or click Remove Windows 95 system files  (Uninstall Info).You can no longer remove Windows 98.9. POTENTIAL ISSUES IF YOU HAVE A COMPRESSED DRIVE.===================================================If you have compressed your hard disk, you may geta message that there is not enough space on the hostpartition of the compressed drive. Setup may have tocopy some files to your startup drive, the host foryour startup drive, or the host for your Windows drive. If you get this message, free some space on the specified drive, and then run Setup again. Try one of the following:* Set up Windows on an uncompressed drive if possible.* Delete any unneeded files on your host partition.* If you are running Windows 3.1 and have a permanent  swap file, try making it smaller. In Control Panel,  double-click 386 Enhanced, and then click Virtual  Memory. Modify the size of your swap file.* Use your disk compression software to free up some space  on the host drive for the compressed drive. If you  compressed your drive by using DriveSpace or DoubleSpace,  follow these steps: 1. Quit Windows. 2. Run Drvspace.exe or Dblspace.exe. 3. Select the compressed drive on whose host you want   to free space. 4. On the Drive menu, click Change Size and adjust the   free space as necessary. If you compressed your drive using Windows 95 Drivespace,  or Drvspace3 from Plus!, follow these steps: 1. Start Windows 2. Select Drivespace from   Start/Programs/Accessories/System Tools/Drivespace. 3. Select the compressed drive on whose host you want   to free space. 4. On the Drive menu, click Change Size, and then adjust   the free space as necessary.If you used other compression software, such as Stacker, consult the software documentation.NOTE: You may notice a discrepancy in the amount of free space reported by Setup and the amount of space you think is available on your host drive. Windows uses some space for creating a swap file. This space may not appear to be allocated when Windows is not running. NOTE: If you create a Startup Disk during Setup, make sure you do not use a compressed disk for the Startup Disk.10. INSTALLING WINDOWS 98 SECOND EDITION WITH WINDOWS NT.========================================================= You cannot install Windows 98 Second Edition over any version of Windows NT, but they can exist together on a single system. However, for compatibility reasons, it is recommended that you install each to a separate hard disk or partition. If Windows NT is already installed, Windows 98 Setup will add itself to the Windows NT boot menu to allow the user to multi-boot between Windows 98 and Windows NT.If you can no longer boot Windows NT, you should boot from the Windows NT recovery disks and choose the Repair option to restore the Windows NT boot files.When installing Windows 98 on a system with drives created with Windows NT, you may receive the following error:"Setup has detected that your hard disk has a 64K-cluster FAT partition. Because ScanDisk does not work on disks with this cluster size, Setup cannot continue. To complete Setup , you must repartition your hard disk, format the partition with a FAT file system that has a cluster size of 32K or less, and then restart Setup."Running Setup with the "/is" parameter (e.g., Setup /is) will bypass ScanDisk and avoid this problem.Setting up a dual-boot scenario with Windows NT------------------------------------------------To set up a dual-boot configuration on an x86 computer, install the operating system in the usual way, and then edit the Boot.ini file as described below. All system startup info is stored in the Boot.ini file, which is automatically created during Setup at the root of your computer's hard disk.>>>To edit the Boot.ini file:1. In Windows Explorer, click View, click Options, and   then click "Show all files."2. Make sure "Hide file extensions for known file types"   is not checked, and then click OK.3. Right-click the Boot.ini file, and then click Properties.4. Click to clear the Read-only check box, and then   click OK.5. Right-click the Boot.ini file, click Copy, right-click   a blank area of the Explorer dialog box, and then click   Paste. A backup copy with the file name "Copy of   Boot.ini" will be created.6. Double-click the Boot.ini file.7. Add the name and location of the alternate system in   the [operating systems] section of the file, as in the   following example:	[operating systems]	C:\Winnt="Windows NT 4.0"	C:\="Microsoft Windows"8. Save and close the Boot.ini file.9. Right-click the Boot.ini file, and then click Properties.10. Select the Read-only check box, and then click OK.11. SETUP ERROR MESSAGES========================This section lists specific messages that you may encounter during Setup and provides information about what to do next.Message SU0018"Setup cannot create files on your startup drive and cannot set up Windows 98. There may be too many files in the root directory of your startup drive, or your startup drive letter may have been remapped."The root folder of a drive holds a maximum of 512 entries (files or folders). This message indicates that Setup has detected too many directory entries in the root folder of your computer, and Setup cannot create the files it needs to set up Windows 98. Move or delete some files from the root folder of your drive, and then run Setup again."Unrecoverable Setup Error" Message"Unrecoverable Setup Error. Setup cannot continue on this system configuration. Click OK to quit Setup." This error could be caused by various conditions. See "General Setup Notes" and INSTALLING WINDOWS 98 SECOND EDITION FROM MS-DOSfor more information.Long File Names Error MessagesIf you see the message "Setup has detected that the program, Long File Names, is installed in this directory. Setup cannot continue." quit Setup, and then remove Long File Names from your computer by using the Uninstall feature in Long File Names. See "View Software" for more information.Not Enough Memory MessagesIf you encounter an Out of Memory message, you can increase conventional memory by commenting out TSRs and loading device drivers into the upper memory area. For information on how to perform these steps, see Microsoft Knowledge Base Article Q134399, "How to Increase Conventional Memory for MS-DOS-Based Programs" at http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q134/3/99.aspNot Enough Disk Space MessagesYou can recover disk space by completing any or all of the following steps:* Right-click Recycle Bin, and then click Empty  Recycle Bin.* Delete the contents of your Internet browser cache  folder.* Delete files with the extensions .bak and .tmp.* Delete unused program folders (be sure to back up  data first).* Delete the old MS-DOS folder, unless you intend to  configure your computer to run both Windows 98 and  MS-DOS. (First, be sure you have a start disk that  supports access to the CD-ROM drive.)* Delete the hidden file Winundo.dat from the previous  installation of Windows 95.* Delete the old Windows 3.1 folder, unless you intend  to configure your computer to run both Windows 3.1  and Windows 98.Setup Cannot Write to the Temporary DirectoryThis message may appear because there is insufficient disk space for the temporary directory. If space is available on another drive, use the following command line to change the temporary directory location:	Setup /T:<drive letter>:\TEMPIf you do not have space available on another drive, free some disk space, and then run Setup again. See the "Not Enough Disk Space" Messages section for files that can be deleted.If you have Multimedia Cloaking and are installing Windows 98 from floppy disks, Setup may not run successfully. If you see messages about Setup not being able to read .cab files, follow these steps:1. Remove the line referencing Cacheclk.exe from  your Config.sys and Autoexec.bat files.2. Restart your computer.3. Run Setup again.Message SU0010, SU0012, SU0015, or SU0016If you receive one of these messages during Setup, see "INSTALLING WINDOWS 98 SECOND EDITION ON ASYSTEM RUNNING WINDOWS NT and INSTALLING WINDOWS 98SECOND EDITION ON A SYSTEM RUNNING OS/2 for more information.Message SU0011If your hard disk is password-protected, Setup will not complete successfully. You must first remove the password protection. For more information, see your computer documentation.Message SU0013To set up Windows 98, your startup drive must be an MS-DOS boot partition. If your startup drive is formatted as HPFS or NTFS, you must create an MS-DOS boot partition before running Setup. For more information about creating an MS-DOS boot partition, see your computer documentation.You may also receive this error if you have third-party partitioning software such as EZ drive or Disk Manager installed. If so, reboot your system and run Setup from an MS-DOS command prompt. For more information, see "Running Setup from MS-DOS."Standard Mode MessagesIf you get any of the following error messages, remove any memory managers (such as EMM386.exe, QEMM, or 386Max) from your Config.sys file, and then run Setup again.	Standard Mode: Invalid DPMI return.	Standard Mode: Fault in MS-DOS Extender.	Standard Mode: Bad Fault in MS-DOS Extender.	Standard Mode: Unknown stack in fault dispatcher.	Standard Mode: Stack Overflow.NOTE: If you still have problems, add EMM386.EXE back into your Config.sys file and exclude all ranges. For example,	device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFFIf you encounter these messages or if your computer stops responding during Setup, turn on double-buffering in SmartDrive. Several SCSI hard drives and some ESDI drives require double-buffering.To turn on double buffering, add the following line to the beginning of your Config.sys file:	device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+where "c:\windows" is the path to your Windows directory."Setup Could Not Back Up Your System Files" MessageIf you see this error message while Setup is saving your system files, you may not have enough disk space, particularly on compressed disks. Free up space on the drive you are saving your system files on (the default drive is C) by removing unneeded files.Uninstall can require up to 75 MB on many systems. If Setup is not offering you the choice of saving your system files, you may be very low on free disk space."Cannot Continue on This System Configuration"If you get this message, you may have an older, incompatible disk partition. Before you run Setup, you will need to back up your data and then repartition your disk.Message SU0167A file or folder called Desktop exists on your computer. Rename or move your current Desktop folder, and then run Setup again.Message SU0168Your computer already has an operating system installed,which cannot be upgraded by this version of Setup. Please obtain the Windows 95 (or Windows 98) Upgrade.This error can occur when you are attmpting to install anOEM version of Windows 98 over a previous version of Windows.-or-An application has installed an OEM version of SetupX.dll that makes it appear that your current version of Windows isthe OEM version.If you suspect this is the case, replace SetupX.dll with the correct version from your current install media.1. Place your Windows 95 or Windows 98 CD in your CD-ROM  drive.2. From a command prompt, change to your CD-ROM drive letter.3. Type "Extract /a Precopy2.cab SetupX.dll /l c:\"4. Copy the SetupX.dll from your C: to your Windows\System  directory.5. Run Windows 98 Second Edition Setup again.SU99xxxx MessagesSU99 is a prefix that is added to all errors that Setup does not have a specific error message for. These errors are often caused by low conventional memory. If you have already created a Startup Disk, quit Setup, shut down your computer, insert the Startup Disk, and restart the computer. Then, run Setup from the MS-DOS command prompt."Setup does not have enough conventional memory to check your computer's hard disks." -or-"Setup could not check the hard drives on your computer."If you receive either of these errors, Setup was unable to run ScanDisk to check your hard drives. This could be because of low conventional memory or your disk contains errors that Scandisk cannot fix when run from Setup. To work around these errors, reboot your system to MS-DOS mode and run ScanDisk /all. Then, run Setup again. If Setup still fails, reboot to MS-DOS mode and run Scandisk /all /surface. This will take a little longer, but it will ensure your hard disks are in good shape. If, after running ScanDisk with these options, Setup still won't continue, you should run Setup /is to bypass ScanDisk.NOTE: Bypassing ScanDisk is not recommened and should only be used if you are positive your disk(s) contain no errors. If there are still errors, Setup may fail and your system may no longer boot.12. HARDWARE NOTES==================This section includes notes on specific system configurations that may prevent Setup from installing Windows 98 Second Edition successfully.Sager NP8200 or Wedge Technologies 466/DX2IMPORTANT: If you install Windows 98 on a SagerNP8200 or Wedge Technologies 466/DX2 laptopcomputer, you will not be able to use your computer, even if you reinstall a previousversion of Windows.Plug and Play Network Cards and 16-Bit Real-Mode DriversWhen you need to run the 16-bit real-mode driver for your network interface card (NIC) (which is common if you use DLC or another real-mode protocol), your Plug and Play card may appear not to function because the 16-bit NIC drivers load before Windows 98 has a chance to turn on Plug and Play cards. In addition, some 16-bit NIC drivers do not recognize Plug and Play cards (most NE2000 Plug and Play clones fall into this category).>>>To use your Plug and Play card with a 16-bit  NIC driver:1. Run the Softset utility that comes with your Plug  and Play card, and then set the card to non-Plug  and Play mode.2. Double-click Network in Control Panel, and then  remove the network card.3. In Control Panel, double-click Add New Hardware and  follow the instructions on your screen. Windows 98  will detect your network card.If you change to a 32-bit protected-mode NIC driver in the future, you can run Softset again to turn on Plug and Play mode for your card.Intel EtherExpress 16 NICs and PCI ComputersYour system may not respond or you may experience initialization problems if you are using an Intel EtherExpress 16 NIC in a PCI computer with certain Diamond Speed Star PCI video cards. These problems are not related to Windows 98; they occur on a variety of operating system platforms. If you experience other problems with your EtherExpress 16 in a PCI computer, replace the card before you report the problem to Microsoft.If you have one of these video cards, contact your vendor about getting a new video BIOS update.- Diamond Speed Star PCI video card with BIOS  version 1.01- Diamond Viper PCI VGA Video Adapter- Diamond Stealth video card, Bios v1.03IBM Thinkpad Model 750x/755x/360xIf you have one of these models (including submodels such as C, CE, CX, CS, and CSE), before you install Windows 98 check the IBM bulletin board or the THINKPAD forum on CompuServe for updated BIOS and/or Mwave drivers for your computer.If you don't upgrade your BIOS, you may have problems if you move the mouse while your computer is turning suspend mode on or off.Toshiba ComputersThe ltmodem driver, version 2.16 and earlier, and theToshiba Windows 95 Utilities must be upgraded prior toinstalling Windows 98 Second Edition.Contact the following sites for additional information:US - http://pcsupport.toshiba.com/ Canada - http://www.toshiba.ca/my_html/filelib.htmJapan - http://www5.toshiba.co.jp/tpmcAustralia & New Zealand:http://www.isd.toshiba.com.au/personal_computers/files_driversEurope - http://support.toshiba-tro.de/Win98SEor access the Toshiba Bulletin Board at:+49-941-7807 999 Analog+49-941-7810 500 ISDN 1+49-941-7813 131 ISDN 2For additional support, refer to your User Manual to findthe nearest Toshiba support contact.13. MEMORY MANAGERS===================If you have QEMM installed on your computer, it is recommended that you remove it from your Config.sys file before you set up Windows 98. You can add it back after Windows 98 is installed.The following memory managers are incompatible with or may cause problems with Windows 98. It is recommended that you remove all references to them from your Config.sys and Autoexec.bat files and useEmm386.exe and Himem.sys, which are provided with Windows 98, to manage memory instead.    Allemm4.sys - All Charge 386 Version 3.1    HPemm386.sys and HPemm486.sys    HPmm.sys - HP Memory Manager (must remove       before Setup)    Iemm.sys Memory Manager    Intel(R) Expanded-Memory Emulator (Ilim386.sys)    Maximizer Memory Manager (Maximize.com)    NetRoom Memory Manager (RM386.sys)    QMAPS Memory Manager Version 5.16    UMB PRO Version 1.07NOTE: The documentation for 386MAX recommends you not set the EXT parameter below 64. If you set this parameter to 0, Setup will fail.NOTE: If you remove the line containing Rm386.sys from your Config.sys file, you may need to install Himem.sys, which comes with Windows or MS-DOS. You can do this by adding the following line to your Config.sys file:    device=<path>\himem.sys                    The <path> is the location of your Windows or MS-DOS files (for example, C:\Windows).14. DISK-CACHE PROGRAMS========================Before you run Setup, it is recommended that you remove any third-party disk-cache programs and replace them with Smartdrv.exe, which is provided with Windows 98.If you are running one of the following disk-cache utilities, remove it. In some cases, Setup will remove it for you. 386MAX Disk-Cache utility (Qcache.exe) (Do not use    with SmartDrive.) Cache.exe Disk-Cache utility Cache.sys Disk-Cache utility Flash Disk-Cache utility (Flash.exe) (do not use    with SmartDrive.) Hyperdisk Disk-Cache utility (do not use with    SmartDrive.) Icache.sys Disk-Cache utility  IBMcache.sys Disk-Cache utility  Mace Disk-Cache Utility (Mcache.sys) Norton Speed Drive Disk utility (SPEEDRV) Norton Utilities Version 5.0 and 6.1 (DISKREET, NCACHE) PC-Cache (PC Tools disk cache utility) (must remove    before Setup) PC-Kwik Disk-Cache utility (Pc-kwik.exe) PC_Kwik Disk Accelerator PC-Kwik Version 1.59 (Pck.exe, Pskscrn.exe, Pckey.com) PC Tools(TM) Disk-Cache utility (Pc-cache.com) Secretdisk II Disk-Cache utility (Fast512.sys) (Do not    use with SmartDrive.) Super PC-Kwik Disk-Cache utility (Superpck.exe)15. USING TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT (TSR) PROGRAMS=====================================================APPEND (MS-DOS)Do not use the APPEND utility with Windows 98. It prevents Windows and Windows-based programs from creating valid Well-Formed-Path (WFP) names for the files they are using. (A WFP is the complete name of afile, including the drive letter and full path specification, starting from the root directory.)Autocon Version 2.0e, Bootcon Version 1.60, and Boot.sysThese programs enable you to select from different configurations when you start your computer. Because Windows 98 Setup modifies only the first sections in your Config.sys and Autoexec.bat files, you may have to modify these files manually after Setup. For more information, see the program documentation.Cubit Version 3.01When you are using Cubit with Windows 98, do not compress the Windows System folder or any file that is loaded from your Config.sys file.Before you upgrade to Windows 98 Second Edition, make sure that the earlier version of Windows is decompressed on your hard disk. You may recompress the files after you have successfully set up Windows 98 Second Edition.Doubledisk Version 2.5Windows 98 may try to access "phantom" disk drives if you use it with Doubledisk. Phantom drives occur when you use Doubledisk to create a compressed drive. For example, if you have drives A, B, and C on your computer and you use Doubledisk to create drive F, Windows 98 and MS-DOS recognize drives D and E as valid drives, even though they do not exist. You can use the DRVOFF utility to prevent Windows from recognizing phantom drives. To order a copy of the DRVOFF utility, contact Vertisoft.Infinite Disk Version 2.1Infinite Disk version 2.1 does not work properly with Windows 98. Either remove Infinite Disk software from your computer before you run Setup, or contact your software dealer for a version of Infinite Disk software that is compatible with Windows 98.>>>To remove Infinite Disk from your computer:1. Decompress any compressed files.2. Remove the following lines from your Config.sys  and Autoexec.bat files:	iddrv.sys	idres.exe	protect /c3. Restart your computer, and then run Setup again.NetWare(R) NetBIOSIn many configurations, the NetWare NetBIOS TSR is incompatible with Windows 98. In most cases, Setup will detect NetWare NetBIOS and remove the startup command from your computer. However, if you haveNetWare NetBIOS set up to start from a location other than your Autoexec.bat file (for example, from a different batch file), Setup cannot detect it. In this case, you need to remove NetWare NetBIOS manually. Windows 98 includes an IPX/SPX-compatible protocol that you can use instead of NetBIOS. For information about configuring Windows 98 to work with it, see Networks.txt.Newspace Version 1.07Windows 98 is incompatible with this disk-compression utility.Norton Desktop for Windows (Ep.exe)If the data-recovery program Erase Protect (Ep.exe) is loaded from your Autoexec.bat file, disable it when you set up Windows, especially if you are upgrading over a previous version of Windows. Because Erase Protect tries to save copies of all deleted files, you can run out of disk space while running Setup.It is recommended that you run Erase Protect with a permanent swap file. If you are using a temporary swap file, exclude files that have a .tmp or .swp extension from erase protection.Norton Disklock versions 3.01 and 3.5 do not work correctly with Windows 98. Either remove this software from your computer before you run Setup, or contact Symantec product support for a version of Disklock that is compatible with Windows 98.For information about how to remove Disklock from your computer, see the Norton Disklock documentation.PC Tools Deluxe(TM) Version 7.1 (DATAMON)If you load PC Tools DATAMON using the \SENTRY+ option, Setup may fail if you are low on disk space. Do not use the \SENTRY+ option when you are loading DATAMON.Do not load DATAMON after loading SmartDrive. If DATAMON is loaded after SmartDrive, your computer may fail. See the PC Tools documentation for information about how to remove DATAMON.PC Tools Deluxe Version 6.0 (DESKTOP)If you try to start PC Tools from the command prompt within Windows, your computer may fail or restart itself. These problems also occur if you use MS-DOS commands from a command prompt within Windows.Version 7.0 of PC Tools may correct these problems. However, do not load DESKTOP from a command prompt if it was loaded before you started Windows. If you do, your computer may fail when you quit Windows. It is recommended that you run DESKTOP from its PIF, provided with Windows 98.SUBST (MS-DOS)You may encounter problems with SUBST during Setup, but you can safely add it back after you have installed Windows 98.UNDELETEIf you are running UNDELETE with the SENTRY option, Setup may have problems and you may run out of disk space during Setup. It is recommended that you remove UNDELETE from your Config.sys and Autoexec.bat files before running Setup.NOTE: The SENTRY option creates a hidden directory named Sentry. When you delete a file, UNDELETE moves the file from its current location to the Sentry directory. Before you remove UNDELETE from your Config.sys or Autoexec.bat file, free disk space by using the UNDELETE/PURGE command on all drives.If you do not remove Undelete, Setup will disable this command for you.NOTE: Refer to the Intl.txt file to learn more about installing Pan European settings.				

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 232018 - Poslední kontrola: 01/24/2007 15:50:02 - Revize: 1.2

Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbmt kbinfo kbreadme KB232018 KbMtcs
Váš názor
html>