Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V systému Windows Vista, Windows Server 2008 a v novějších verzích systémů Windows a Windows Server je zaznamenáno ID události 4107 a ID události 11

Příznaky
V počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 je do aplikačního protokolu zaznamenána chyba podobná následující:
Název protokolu: Aplikace
Zdroj: Microsoft-Windows-CAPI2
Datum: Datum a čas
ID události: 4107
Kategorie úlohy: Žádná
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: Klasické
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Název počítače
Popis:
Extrakce kořenového seznamu jiného výrobce ze souboru CAB pro automatickou aktualizaci v <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> se nezdařila. Došlo k chybě Při ověření se systémovými hodinami nebo časovým razítkem podepsaného souboru bylo zjištěno, že požadovaný certifikát je mimo lhůtu platnosti.
Případně může být v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 do aplikačního protokolu zaznamenána chyba podobná následující:

Název protokolu: Aplikace
Zdroj: Microsoft-Windows-CAPI2
Datum: Datum a čas
ID události: 11
Kategorie úlohy: Žádná
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: Klasické
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Název počítače
Popis:
Extrakce kořenového seznamu jiného výrobce ze souboru CAB pro automatickou aktualizaci v <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> se nezdařila. Došlo k chybě Při ověření se systémovými hodinami nebo časovým razítkem podepsaného souboru bylo zjištěno, že požadovaný certifikát je mimo lhůtu platnosti.
Příčina
K této chybě dochází v důsledku vypršení platnosti certifikátu v seznamu důvěryhodných certifikátů společnosti Microsoft. Ve složce CryptnetUrlCache se nachází kopie seznamu důvěryhodných certifikátů, který obsahuje certifikát s podpisem, jehož platnost vypršela.
Řešení
Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, postupujte takto:
 1. Spusťte příkazový řádek. To provedete tak, že kliknete na tlačítko Start Tlačítko Start, na podnabídku Všechny programy, dále na položku Příslušenství a potom na možnost Příkazový řádek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  Poznámka: Příkaz certutil je třeba spustit pro každého uživatele pracovní stanice. Každý uživatel se musí přihlásit a provést kroky 1 a 2 uvedené výše.
 3. Je-li certifikát, jehož platnost vypršela, uložen v mezipaměti některého z lokálních profilů systému, je třeba v programu Průzkumník Windows odstranit obsah některých adresářů. Postupujte takto:
  1. Spusťte Průzkumníka Windows. To provedete tak, že kliknete na tlačítko Start , na podnabídku Všechny programy, dále na položku Příslušenství a potom na možnost Průzkumník Windows.

   Poznámka: Chcete-li zobrazit adresáře, jejichž obsah je třeba odstranit, povolte zobrazení skrytých složek. Chcete-li zobrazit skryté složky a soubory, postupujte takto:
   1. Klikněte na položku Uspořádat a pak klikněte na příkaz Možnosti složky a hledání.
   2. Klikněte na kartu Zobrazení.
   3. Zaškrtněte políčko Zobrazovat skryté soubory a složky.
   4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů.
   5. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému.
   6. Kliknutím na tlačítko Ano zavřete upozornění a poté kliknutím na tlačítko OK použijte změny a zavřete dialogové okno.
  2. Odstraňte obsah uvedených adresářů (%windir% je adresář systému Windows).

   Poznámka: Může se zobrazit zpráva oznamující, že nemáte oprávnění k přístupu ke složce. Pokud se tato zpráva zobrazí, klikněte na tlačítko Pokračovat.

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.
Další informace
Dále může být u ID události 4107 uvedena chyba Data nejsou platná, namísto chyby Při ověření se systémovými hodinami nebo časovým razítkem podepsaného souboru bylo zjištěno, že požadovaný certifikát je mimo lhůtu platnosti.

Chyba Data nejsou platná udává, že objekt vrácený ze sítě nebyl platným souborem CAB, takže ho nemohl systém Windows správně analyzovat. Taková chyba může nastat, když pokus o získání souboru CAB ze sítě neprojde proxy serverem. Pokud proxy server vrátí místo standardního kódu chyby HTTP data nebo zprávu, systém Windows se pokusí analyzovat zprávu přijatou z proxy serveru, jako by se jednalo o soubor CAB. Analýza se však nezdaří a je zaznamenána chyba Data nejsou platná.

Tuto chybu lze vyřešit odstraněním neplatné položky z mezipaměti tak, že mezipaměť vymažete podle postupu popsaného v části Řešení.


fixit fix it
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 2328240 - Poslední kontrola: 05/17/2011 15:28:00 - Revize: 2.0

Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfixme kbmsifixme KB2328240
Váš názor