Přizpůsobení SQL/MSDE souborů bezobslužné instalace

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:233312
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Bezobslužné (nebo tiché) instalace Microsoft SQL Server 7.0 nebo Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0 lze automatizovat pomocí souboru ISS, který zaznamenává odpovědi a výběry, které by poskytnutých uživatelem během interaktivní instalace.

Pokud používáte SQL Server 7.0, můžete generovat vlastní ISS soubor, který splňuje vaše potřeby spuštěním instalace serveru SQL (SETUPSQL.EXE) v počítači, který nemá SQL Server nebo MSDE nainstalován. Vyberte možnosti, které chcete pro soubor ISS pro instalace serveru SQL. Po instalaci Instalační program vytvoří soubor s názvem Setup.iss v kořenovém adresáři systému Windows (například C:\Windows nebo C:\Winnt). Přejmenujte nebo přesuňte soubor ISS nové umístění a používat jej automatizovat budoucí nainstaluje v kterém stejnou konfiguraci potřeby. Volitelný parametr příkazového řádku Setupsql.exe "kB = Rc" způsobí instalačním zapisovat do souboru Setup.iss při výběru možnosti namísto čekání až po soubory zkopírovány, proto umožňuje vygenerovat soubor ISS bez skutečně instalace serveru SQL. Však vytvořen soubor Setup.iss s kB = Rc možnost je neúplný. Musíte změnit soubor vytvořený pomocí této možnosti jako v článku SQL Server 7.0 Books Online "Vytvoření nastavení inicializace souboru" podrobné před bude použitelné. SQL Server Books Online je k dispozici ke stažení z následujícího webu společnosti Microsoft: Možnost generovat nový soubor ISS není k dispozici pro balíček redistributable MSDE, které neobsahuje grafické nastavení průvodce. Stejný efekt však lze dosáhnout změnou existujícího souboru ISS. Ukázkové soubory ISS, které byly testovány jsou k dispozici s MSDE a SQL Server. Souboru Unattend.iss automatizuje typické instalace MSDE a SQL Server CD obsahuje ISS ukázkové soubory pro instalaci běžné varianty SQL Server nainstaluje (pouze klienta nástroje, Desktop edition a Standard edition a tak dále).

Informace o konfiguraci následujících možností instalace následujícím způsobem:
 • Cesta instalace
 • Síťové knihovny straně serveru
 • kódovou stránku
 • Pořadí řazení
 • Řazení Unicode
 • Styl porovnání Unicode
 • Režim správy licencí
 • Za počet licenční server
 • Registrované uživatelské jméno
 • Účty spuštění služby
 • Automatické spuštění MSSQLServer/SQLServerAgent
Mnohem informace v tomto článku lze nalézt také v článku SQL Server Books Online "Vytvoření nastavení inicializace souboru". Informace, jak použít soubor ISS k automatizaci instalace naleznete v tématu SQL Server 7.0 Books Online články "Bezobslužná instalace" a „ jak spustit bezobslužné instalace (MS-DOS) „. MSDE lze určit umístění souboru ISS parametry příkazového řádku nalézt v souboru MSDE Readme.txt. Další informace jak zjistit, zda byla bezobslužná instalace dokončena a zda se má instalace proběhla úspěšně, nebo se nezdařilo, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
233337Jak určit při dokončení bezobslužné instalace SQL Server 7.0 a MSDE 1.0 se
Další informace
Soubor ISS má strukturu podobné standardní Windows souboru INI. Položky jsou seskupeny pod sekce a názvy oddílů jsou označeny podle hranatých závorek ("[" a"]"). Například následující je první část souboru ISS:
 [InstallShield Silent] Version=v5.00.000 File=Response File				

Cesta instalace

  [SetupTypeSQL-0]  szDir=C:\MSSQL7  szDataDir=C:\MSSQL7				
Existují dva instalace adresáře pro SQL Server nebo MSDE. Kořenový adresář Určuje umístění binární soubory a soubory protokolu. Adresář dat Určuje umístění souborů databáze pro hlavní msdb, pubs (pouze SQL Server) a databází model. Je také výchozí umístění pro nové uživatele databáze. Změnit parametr szDir změnit kořenového adresáře a upravte szDataDir Změna dat adresáře. Ve výchozím nastavení tyto adresáře bude stejná. Pokud jsou tyto adresářů v oddílech NTFS, uživatel bude instalovat MSDE a účet systému Microsoft Windows NT vyberte jako SQL Server nebo MSDE service spouštěcí účet (spouštěcí účet služby naleznete v níže uvedené části) musí mít oprávnění Úplné řízení na nich. Instalace se nezdaří, pokud není k dispozici požadovaná oprávnění.

Server-side síťových knihoven

  [DlgServerNetwork-0]  NetworkLibs=4095  TCPPort=1433  TCPPrxy=Default  NMPPipeName=\\.\pipe\sql\query				
Následující síťové knihovny mohou být zahrnuty: Pipes, TCP/IP sockets, Multi-Protocol, NWLink IPX/SPX, ADSP AppleTalk a Banyan Vines. Název kanály a NET knihovny Banyan Vines straně serveru nelze nainstalovat v systému Microsoft Windows 95 nebo Windows 98.

Poznámka: Další omezení, které při systémem Windows 95 nebo Windows 98 platí pro SQL Server nebo MSDE, SQL Server Books Online naleznete v článku "SQL Server 7.0 v systému Windows 95/98". Položka ISS NetworkLibs je maskování představuje netlibs nainstalovat. Hodnoty maskování bitů pro každé síťové knihovny jsou pod (hodnoty jsou poskytnutý v šestnáctkové soustavě a desetinné):
NetlibHodnota (hex)Hodnotu (Decimal)
Název kanály0x0000000F 15
Soketů TCP/IP0x000000F0 240
Multiprotocol0x00000F00 3840
NWLink IPX/SPX0x0000F000 61440
AppleTalk0x000F0000 983040
Banyan Vines0x00F00000 15728640
Víceprotokolové šifrování0xF0000000 -268435456
Určit, které netlibs straně serveru nainstalovat, kombinovat šestnáctkové hodnoty s bitové operace OR a zapsat mimo tuto hodnotu k položce NetworkLibs jako 32bitové znaménkem. Předpokládejme například, že chcete nainstalovat Pipes a víceprotokolové a chcete povolit více protokolů šifrování (více protokolů šifrování nemá žádný vliv Pokud víceprotokolové je zahrnuta). Použijete šestnáctkové hodnoty F0000F0F, což je při reprezentovány jako 32bitové znaménkem-268431601:
    0000000F  (Named Pipes)  OR 00000F00  (Multiprotocol)  OR F0000000  (Multiprotocol encryption)  -----------    F0000F0F = -268431601 				
také použijte následující metodu:

Přidejte hodnoty ve sloupci "Hodnotu (Decimal)" v výše grafu síťových knihoven, které chcete zahrnout. Například zahrnout Pipes, víceprotokolové a více protokolů šifrování:
        15  (Named Pipes)  +    3840  (Multiprotocol)  + -268435456  (Multiprotocol encryption)  -------------    -268431601 				
Poznámka Pokud instalujete v systémech Windows 95 nebo Windows 98, by měl vždy zahrnout pojmenované kanály.

Položka NMPPipeName je název pojmenovaného kanálu, na kterém SQL Server naslouchá. Měli z výchozí není změněna ("\\.\pipe\sql\query") bez zarovnání.

Položka TCPPort Určuje číslo portu TCP/IP používá při instalaci soketů TCP/IP. To by obecně neměly být měněny z výchozí 1433.

Položka TCPPrxy je Vzdálená WinSock adresa proxy platí také pouze při nakonfigurován protokol TCP/IP. Ve většině případů bude "Výchozí".

NWLinkObj položka je název služby Novell vazební databáze. Tato položka existuje pouze při NWLink IPX/SPX je zahrnut.

Je položka BanyanObj StreetTalk název služby. Používá se pouze při výběru Banyan Vines.

ApplObj položka je objektu služby AppleTalk. Používá se pouze při výběru netlib ADSP AppleTalk.

Znakovou stránku, pořadí řazení, řazení Unicode a porovnání styl

  [DlgCpSortUnicode-0]  SortId=52  LCID=1033  CompStyle=196609				
Položka SortID identifikuje obou kód stránky a pořadí řazení SQL Server nebo MSDE. Ve většině případů by měla být použita výchozí SortID 52 (Určuje kódová stránka 1252 a pořadí slovník, pořadí řazení bez rozlišení velkých a malých písmen). Každý kód stránky (označovaný také jako znak nastavit) má sadu podporované řazení přidružen. Každý pořadí řazení je identifikován ID seřadit objednávky; ID objednávky seřadit také jednoznačně identifikuje znakovou stránku přidružené pořadí řazení. Seznam identifikátorů alternativní pořadí řazení (a přidružené znakové sady) naleznete v článku SQL Server 7.0 Books Online "ID pořadí řazení". Další obecné informace o tomto tématu naleznete knihách online článku "kód stránky a seřadit objednávky".

Položka ID národního prostředí (LCID) určuje řazení Unicode. Řazení Unicode definuje způsob třídění dat Unicode (Toto je podobný ve funkci pořadí řazení pro data znak). Obecně by měla být použita výchozí ID národního prostředí 1033 (Obecné Unicode). Pokud vyžadují alternativní řazení Unicode dat naleznete v článku Books Online "Řazení Unicode".

Řazení Unicode znaků v rámci řazení Unicode lze upravit změnou Unicode styl porovnání. Obecně měli přijmout výchozí hodnotu 196609. Styl porovnání Unicode je reprezentován položka CompStyle rastrový obrázek s následující součásti:
StylHodnota (hex)Hodnotu (Decimal)
Ignorovat případu0x00001 1
Ignorovat zvýraznění0x00002 2
Ignorovat kana0x10000 65 536
Ignorovat šířku0x20000 131072
CompStyle hodnoty může být vypočtena podobně maskování NetworkLibs (popsaných v předcházející části síťové knihovny straně serveru). Výchozí 196609 (0x30001 v šestnáctkové soustavě) je například kombinování případ ignorovat, ignorovat kana a ignorovat šířku možnosti výsledek:
      1  (Ignore case)  + 65536  (Ignore Kana)  + 131072  (Ignore width)  ---------   196609 				

Správa licencí

  [License]  License Mode=PERSERVER  License Limit=15				
Licenční režim položka má následující možné hodnoty: "PERSERVER" a "PERSEAT". Položka licenční omezení určuje počet za server SQL licencí klientského přístupu (CAL), které bylo zakoupeno. Položka licenční omezení při licenční režim je PERSEAT neexistuje.

Části [licence] nevztahuje MSDE nebo SQL Server Desktop edition nainstaluje; klientských připojení k SQL Server Desktop edition nebo MSDE vyžadují SQL CAL. Však SQL Server Desktop nainstalovaná v počítači musí být překryt za seat SQL CAL. Podobně vyžaduje počítač s MSDE nainstalován za seat SQL CAL, pokud MSDE bude interakci se serverem SQL. Další informace o licencích SQL Server Desktop edition klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
207809DTS/replikace licencí pro Desktop SQL Server 7.0

Registrované uživatelské jméno

  [SdRegisterUser-0]  szName=User Name  szCompany=Company Name				
Instalace MSDE nebo SQL Server lze přizpůsobit s jméno registrovaného uživatele a název společnosti. Upravit szName změnit jméno uživatele a szCompany zahrnout společnosti.

Účty spuštění služby

  [DlgServices-0]  Local-Domain=61680  AutoStart=255  SQLDomain=MyDomainName  SQLDomainAcct=MyDomainUser  SQLDomainPwd=....  AgtDomain=MyDomainName  AgtDomainAcct=MyDomainUser  AgtDomainPwd=....				
DlgServices-0 část definuje vlastnosti účtů, pod kterým spustit služby MSSQLServer a SQLServerAgent. Místní doména rastrový obrázek, který určuje, zda je každý tyto účty Windows NT je položka účet domény nebo je zvláštní účet LocalSystem. Informace na použití účtu domény namísto místního systémového účtu naleznete v tématu "Creating SQL Server služby uživatelské účty" a "Účet spouštěcí služby SQLServerAgent" SQL Server Books Online články. V systémech Windows 95 nebo Windows 98 služby musí být nainstalována pomocí účtu LocalSystem; tyto operační systémy neposkytují správce řízení služeb, takže obě služby spuštěny v kontextu zabezpečení aktuálního uživatele interaktivní. Možnosti pro položku Local Domain jsou:
MožnostHodnota (hex)Hodnotu (Decimal)
MSSQLServer používá LocalSystem0x000F 15
MSSQLServer používá účet domény0x00F0 240
SQLServerAgent používá LocalSystem0x0F00 3840
SQLServerAgent používá účet domény0xF000 61440
V předchozím příkladu části DlgServices-0 místní domény je 61680, což označuje, že MSSQLServer a SQLServerAgent bude spuštěna pod účtem domény (61440 + 240 = 61680).

Položka automatické spuštění je maskování řídí, zda každá služba nakonfigurována na automatické spuštění při spuštění počítače (v systému Windows NT) nebo při přihlášení uživatele (v systémech Windows 95 nebo Windows 98). V předchozím příkladu MSSQLServer a SQLServerAgent nakonfigurováno automatické spuštění (240 + 15 = 255):
MožnostHodnota (hex)Hodnotu (Decimal)
MSSQLServer autostarts0x000F 15
SQLServerAgent autostarts0x00F0 240
Všimněte si, že SQLServerAgent ani MSSQLServer může být nakonfigurován na automatické spuštění podle nastavení SQL v systémech Windows 95 nebo Windows 98 od Tato možnost není vystavena prostřednictvím nastavení grafické rozhraní na těchto platformách. Další informace o spuštění služby MSSQLServer nebo SQLServerAgent služby v systému Windows 95 nebo Windows 98 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
196654Jak řízení služby SQL Server v systémech Windows 95 nebo Windows 98
V systému Windows NT můžete automatické spuštění SQLServerAgent pouze pokud automatické jste spuštění MSSQLServer i, protože je závislý na MSSQLServer service SQLServerAgent. Zbývající položky v této části (SQLDomain, SQLDomainAcct, SQLDomainPwd a tak dále) určit, které účty budou použity, pokud položka místní domény označuje, že jedna nebo obě služby bude namísto účtu LocalSystem použít účet domény systému Windows NT WINDOWSNT. Tyto položky nejsou k dispozici při použití LocalSystem. Položky hesla jsou šifrována a lze získat pouze spuštěním instalace serveru SQL interaktivně ke generování nového souboru ISS. Pokud to není možné nebo praktické vaše okolností, musíte nainstalovat MSSQLServer a SQLServerAgent spustit pod účtem LocalSystem (Local Domain = 3855).

Uživatelé WINDOWSNT můžete později změnit spuštění účtů služeb potřeby (viz SQL Server Books Online články „ jak nastavit službu SQL Server přihlásit pod jiný uživatelský účet (Windows NT) „ a "Vytvoření SQL Server služby uživatelské účty"). V systému Windows NT nástroj scm.exe (v adresáři MSSQL7\BINN) lze po instalaci změnit spouštěcí účet služby z LocalSystem účet domény, pokud je nezbytné, že to automatizován. Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base odkazované dříve podrobnosti.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 233312 - Poslední kontrola: 02/28/2014 16:56:54 - Revize: 6.1

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft Data Engine 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB233312 KbMtcs
Váš názor