Jak povolit automatické přihlášení k systému Windows 2000 Professional

Tento článek byl dříve publikován CZ234562
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak nastavit funkci automatického přihlášení Uživatelé a hesla pro systém Windows 2000 Professional. Všimněte si, že tento nástroj, který je součástí Ovládacích panelů, není k dispozici v systémech Microsoft Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server nebo Windows 2000 Datacenter Server.

Zpět na začátek

Zamezení zobrazování výzvy k zadání hesla v systému, který není součástí domény

 1. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Uživatelé a hesla.
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo.

  POZNÁMKA: Tato možnost se nezobrazuje v počítači, který je členem domény.
 3. Klepněte na kartu Upřesnit.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Před přihlášením vyžadovat stisknutí kláves CTRL+ALT+DELETE.
Automatické přihlášení není podporováno, pokud se přihlašujete k doméně. Pokud chcete používat funkci automatického přihlášení, musíte počítač přidat do pracovní skupiny.

Funkci automatického přihlášení je možné ve všech verzích skupiny produktů Windows 2000 zapnout také úpravou registru.

UPOZORNĚNÍ: Tento postup umožní uživateli automaticky se přihlásit k doméně. Důsledkem mohou být vážné potíže se zabezpečením. Kdokoli spustí počítač s takto upraveným registrem, bude automaticky přihlášen k systému s uživatelskými oprávněními.
 1. Spusťte editor Regedt32.exe a vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 2. Zadejte název domény, své uživatelské jméno a heslo. Použijte hodnoty, které běžně používáte při přihlašování. Přiřaďte je následujícím hodnotám: DefaultDomainName (výchozí název domény), DefaultUserName (výchozí jméno uživatele) a DefaultPassword (výchozí heslo).

  POZNÁMKA: Hodnoty DefaultDomainName a DefaultUserName již mohou existovat. Hodnota DefaultPassword pravděpodobně ne. Pokud neexistuje, vytvořte ji. Postupujte takto:
  1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu.
  2. Do pole Název hodnoty zadejte DefaultPassword.
  3. V seznamu Datový typ klepněte na položku REG_SZ.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
  5. Do pole Editor řetězce zadejte své heslo. Klepněte na tlačítko OK a uložte provedené změny.

   POZNÁMKA: Není-li řetězec DefaultPassword zadán, změní systém Windows automaticky hodnotu klíče AutoAdminLogon z hodnoty 1 (pravda) na 0 (nepravda). Tím zakáže automatické přihlášení. Ke stejnému výsledku dochází, pokud je hodnota DefaultPassword zadána, ale heslo je prázdné.
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu. Do pole Název hodnoty zadejte AutoAdminLogon. V seznamu Datový typ klepněte na položku REG_SZ. Do pole Řetězec zadejte hodnotu 1. Uložte provedené změny.
 4. Ukončete editor Regedt32.exe.
 5. Ukončete systém Windows a vypněte počítač.
 6. Restartujte počítač a systém Windows 2000. Nyní byste měli být automaticky přihlášeni k systému.

  Všimněte si, že toto nastavení platí pouze pro první přihlášení. Má-li být toto nastavení vynuceno při následných odhlášeních, je třeba, aby správce konfiguroval následující položku:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
  Hodnota:
  ForceAutoLogon

  Typ:
  REG_SZ

  Údaj:
  1
Jedná se o záměrnou funkci zabezpečení. Řešení vyžaduje úpravy registru. Provádění úprav registru není podporováno.
Další informace

Pouze systém Windows 2000

Postup popsaný v tomto článku platí pouze pro první přihlášení. Má-li být toto nastavení vynuceno při následných odhlášeních, je třeba, aby správce nastavil následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

Hodnota: ForceAutoLogon
Typ: REG_SZ Údaj: 1
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
97597 Jak povolit automatické přihlášení k systému Windows NT 3.x a 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
regedit automatizace přihlášení automatické přihlášení automatizováno
Vlastnosti

ID článku: 234562 - Poslední kontrola: 12/05/2015 14:52:03 - Revize: 7.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster kbnetwork kbnofix KB234562
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)