Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis Sdílení připojení k Internetu

Tento článek byl dříve publikován CZ234815
Souhrn
Tento článek popisuje program Sdílení připojení k Internetu (Internet Connection Sharing, ICS). Tento článek je pouze informativní, a proto neobsahuje informace o odstraňování potíží.

Pokud hledáte informace o odstraňování potíží s programem ICS, zkuste nové hledání s následujícími klíčovými slovy:
 • internet a sdílení a připojení
 • telefonické připojení sítě a modem a isp (pokud se tato slova týkají vašeho dotazu či potíží)
Pro efektivnější hledání ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base používejte klíčová slova související s vaším dotazem.Další informace o efektivnějším hledání ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base použitím klíčových slov naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
242450 Jak vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pomocí klíčových slov
Další informace
Program ICS poskytuje počítačům propojených v počítačové síti možnost sdílení jediného připojení k Internetu.

Pokud máte více počítačů, můžete pomocí programu ICS umožnit všem uživatelům v místní síti LAN provádět současně nezávislé operace. Jeden uživatel může například odesílat a přijímat e-mailové zprávy, zatímco jiný uživatel stahuje soubor a další prochází webové stránky. Můžete také přistupovat ke svému e-mailovému účtu v zaměstnání, aniž by k němu mohli přistupovat jiní uživatelé ve vaší místní síti. Můžete používat různé webové programy (například stahování aktualizací) nebo program Microsoft NetMeeting či jiný videokonferenční program.

Možnosti sdílení připojení k Internetu

 • Několik uživatelů může pomocí jediného telefonického připojení a místní sítě sdílet přístup k Internetu.
 • Připojená zařízení mohou pomocí služeb Domain Name System (DNS) a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) pro překlad internetových názvů získat jednotnou transparentní konfiguraci.
 • Připojit se může každé zařízení podporující protokol IP. Mezi ně patří klienti se staršími systémy Windows, se systémy jinými než Windows, systémy Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows 2000 bez nutnosti dalšího softwaru.
 • Připojená zařízení a software podporují množství protokolů. Bez další konfigurace můžete například přes Internet hrát hry či přistupovat k firemní síti pomocí protokolů Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) a Virtual Private Networking (VPN).

Podpora systému Windows pro sdílení připojení

Pro umožnění sdílení připojení k Internetu musí jeden počítač v síti používat systém Windows 98 Druhé vydání, Windows 2000 či Windows Millennium Edition (ME) s nainstalovaným programem ICS. Ostatní počítače poté přistupují do Internetu přes počítač s programem ICS.

Poznámka: Program ICS je integrovanou funkcí systémů Windows 98 Druhé vydání, Windows 2000 a Windows ME a není samostatnou součástí, kterou by bylo možné stáhnout a doinstalovat.

Součásti programu ICS

 • DHCP Allocator - Zjednodušená služba DHCP přidělující adresy IP, bránu a názvový server v místní síti
 • DNS Proxy - Služba překládající pro místní klienty síťové názvy a odesílající na ně dotazy
 • Network Address Translation (NAT) - Mapuje sadu soukromých adres na sadu veřejných adres. Služba NAT sleduje v odcházejících paketech adresy IP soukromých zdrojů a veřejných cílů. Mění informace o adresách IP a dynamicky upravuje požadované informace v hlavičkách IP.
 • Automatické vytáčení - Automaticky vytáčí připojení.
 • Rozhraní API - Poskytuje konfigurační, stavové a ovládací prvky pro vytáčení připojení v programech.

Instalace sítě s programem ICS

Vaše síť s programem ICS je typem sítě, která závisí na jediném počítači nazvaném brána. Přes tento počítač se všechna zařízení podporující sadu protokolů TCP/IP připojují k Internetu.

Hardware a software požadovaný k instalaci domácí sítě:
 • Primární počítač nazývaný brána, který poskytuje připojení k Internetu. Tento počítač musí používat systém Windows 98 Druhé vydání, Windows 2000 či Windows ME a program ICS.
 • Jeden nebo více počítačů se systémem Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 či jiný klientský software podporující sadu protokolů TCP-IP
 • Zařízení umožňující připojení k Internetu
 • Pro každý počítač zařízení umožňující připojení k síti
 • Kabeláž a rozbočovače v závislosti na typu používaného připojení
 • Jeden modem (nebo linku ISDN či ADSL) pro celou síť
 • Prohlížeč Internetu a ovladače TCP/IP nainstalované v každém zařízení používajícím sdílené připojení
Povolit program Sdílení připojení k Internetu můžete v systému Windows 98 Druhé vydání či Windows ME pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, dále klepněte na položkuOvládací panelya poté poklepejte na položkuPřidat nebo odebrat programy.
 2. Na kartěInstalace Windowspoklepejte na položkuNástroje Internetu.
 3. Zaškrtněte políčkoSdílení přístupu k Internetua poté klepněte na tlačítkoOK.
 4. Klepněte na tlačítkoOKa poté postupujte podle pokynů Průvodce sdílením připojení k Internetu na obrazovce.
Další informace o programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
234863 Obsah souboru Icsrm.txt systému Microsoft Windows 98 Druhé vydání
Další informace o programu ICS a odstraňování potíží naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
238135 Jak odstraňovat potíže se sdílením připojení k Internetu
Další informace o odstraňování potíží s automatickým vytáčením připojení v programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
236445 Program ICS nevytáčí automaticky připojení k Internetu
Další informace o zakázání programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
230112 Jak zakázat Sdílení připojení k Internetu
Další informace o potížích s restartováním počítače před dokončením Průvodce sdílením připojení k Internetu a o odinstalaci či přeinstalaci programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
227172 Počítač se restartuje před dokončením Průvodce sdílením připojení k Internetu
Další informace o potížích s instalací programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
229829 Sdílení připojení k Internetu není správně nainstalováno
Další informace o požadavcích na instalaci programu ICS a sady protokolů TCP/IP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
230070 Protokol TCP/IP musí být vázaný na všechny adaptéry, které připojují hostitelský počítač programu ICS k místní síti LAN
Vlastnosti

ID článku: 234815 - Poslední kontrola: 10/04/2004 15:59:00 - Revize: 2.1

 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • kbinfo kbtool win98se kbfaq KB234815
Váš názor