Pomocí příkazů NET STOP a NET START Vynutit opakované načtení registru služby IIS

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:236166
Důrazně doporučujeme, aby všichni uživatelé upgradovat na (IIS) verze 7.0 se systémem Microsoft Windows Server 2008. Služba IIS 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace o tématech souvisejících se zabezpečením služby IIS naleznete na webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 naleznete na webu společnosti Microsoft:
Souhrn
Změny v registru, které ovlivňují službu IIS a závislých služeb musí zastavit a restartovat tyto služby za účelem jejich opakované načtení registru.

Jako alternativu k zastavení a spuštění služby pomocí apletu služby v Ovládacích panelech můžete použít příkazy NET STOP a NET START.
Další informace

Zastavení IISADMIN a jeho závislých služeb.

Chcete-li zastavit všechny služby související se službou IIS, zadejte následující příkaz: NET STOP IISADMIN /Y na příkazovém řádku. Ukončí službu Správa služby IIS a všechny závislé služby. Následuje příklad výstupu, zobrazí se po vydání tohoto příkazu (závislé služby uvedené ve vašem počítači mohou lišit):
The following services are dependent on the IIS Admin Service service.Stopping the IIS Admin Service service will also stop these services.   FTP Publishing Service   Microsoft NNTP Service   Microsoft SMTP Service   World Wide Web Publishing Service					
Zobrazí se zpráva zobrazená jako každá služba úspěšně zastavena.

Spouštění služeb souvisejících se službou IIS

Restartujte služby související se službou IIS použijete pomocí příkazu NET START. Chcete-li restartovat služby World Wide Web, zadejte například NET START W3SVC..

Určení názvů služeb

Chcete-li zjistit názvy služeb, spusťte Editor registru (Regedit.exe nebo Regedt32.exe typu) a přejděte na následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
V části služby je uveden název služby, který pracuje s příkazy NET STOP a NET START.

POZNÁMKA: Pro každou službu je také hodnoty DisplayName, který je uveden v apletu služby v Ovládacích panelech a zpráv zobrazených po spuštění příkazu NET STOP a NET START. Tyto názvy zobrazení však nelze použít jako parametr s příkazy NET STOP a NET START.

Společné služby související se službou IIS

Název službyZobrazovaný název
IISADMINSpráva služby IIS
MSFTPSVCSlužba publikování FTP
NNTPSVCSlužba Microsoft NNTP Service
SmtpsvcSlužba Microsoft SMTP Service
W3SVCSlužba publikování na webu

(c) 2000 Microsoft Corporation Všechna práva vyhrazena. Příspěvky Kevin Zollman, Microsoft Corporation.

ftpsvc ftpsrv wwwsvc wwwsrv w3srv nntpsrv smtpsrv msftpsrv iissrv iissvc postupy jak akz

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 236166 - Poslední kontrola: 04/26/2011 05:48:00 - Revize: 7.0

Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0

  • kbhowto kbmt KB236166 KbMtcs
Váš názor