Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak v systému Windows překonat omezení velikosti stránkovacího souboru na 4095 MB

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele
Souhrn
Pokud v systému Windows nastavujete velikost stránkovacího souboru, v dokumentaci je uvedeno, že jako největší velikost lze zvolit 4095 MB. Toto omezení je dáno mapováním stránek používaným u procesorů x86. Tyto procesory nemohou pracovat s více stránkami v jednom stránkovacím souboru. Toto omezení platí pro svazek. Pokud je třeba větší velikost stránkovacího souboru, můžete vytvořit stránkovací soubory maximální velkosti na více jednotkách. Pokud další jednotky nebo svazky nejsou k dispozici, lze vytvořit více stránkovacích souborů na jediném jednotce tak, že se umístí do samostatných složek.

V počítačích se systémem Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) lze však vytvořit i jediný stránkovací soubor větší než 4095 MB.

Poznámka: K vytvoření většího stránkovacího souboru je nutné načíst jádro PAE (Physical Address Extension, rozšíření fyzické adresy). V systému Windows Server 2003 je funkce PAE automaticky povolena v případě, že se na serveru používají paměťová zařízení připojitelná za provozu. Také lze vynutit režim jádra PAE přidáním přepínače /PAE do souboru Boot.ini.

Chcete-li získat úplný výpis paměti počítače s pamětí RAM 4 GB nebo více, je stále nutné použít v souboru Boot.ini přepínač /MAXMEM. K vytvoření výpisu paměti je i nadále nutné, aby jeden ze stránkovacích souborů v systémovém oddílu byl o 1 MB větší než velikost paměti RAM nainstalované v počítači. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
108393 Přepínač /maxmem v souboru Boot.ini systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Pamatujte, že čtení stránkovacího souboru nebo zapisování do něj může být vzhledem k jeho velikosti náročné na výkon. Jestliže zjistíte, že potřebujete stránkovací soubor této velikosti, bude možná lepší přidat do počítače více paměti RAM. V současnosti používá systém Windows pro nastavení výchozí hodnoty velikosti stránkovacího souboru tento algoritmus:
 • Je-li celková fyzická paměť RAM menší než 2 GB, je velikost stránkovacího souboru nastavena na hodnotu 1,5násobku paměti RAM nebo na 2 GB – podle toho, která z těchto hodnot je menší.
 • Je-li celková fyzická paměť RAM 2 GB nebo více, výchozí velikost je nastavena na 2 GB.
Vytvoření více stránkovacích souborů na jednom svazku s cílem překonat omezení 4095 MB:
 1. Na jednotce nebo svazku, kde chcete mít uložené stránkovací soubory, vytvořte složky pro příslušný počet stránkovacích souborů, které chcete na svazku vytvořit. Vytvořte například složky C:\pagefile1, C:\pagefile2 a C:\pagefile3.
 2. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. V levém podokně vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
 4. Vyhledejte hodnotu PagingFiles a poklepáním ji otevřete.
 5. Odeberte jakékoliv stávající hodnoty a přidejte následující hodnoty:
  c:\pagefile1\pagefile.sys 3000 4000
  c:\pagefile2\pagefile.sys 3000 4000
  c:\pagefile3\Pagefile.sys 3000 4000
 6. Klepněte na tlačítko OK a pak ukončete program Editor registru.
 7. Provedené změny se projeví až po restartování počítače.
 8. Zobrazte nastavení virtuální paměti a zkontrolujte vlastnosti stránkovacího souboru. Použijte následující postup.

  Přístup k nastavení virtuální paměti v počítači se systémem Windows 2000
  1. Na ploše klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Upřesnit.
  3. Klepněte na tlačítko Možnosti výkonu.
  4. Klepněte na tlačítko Změnit.
  Přístup k nastavení virtuální paměti v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003
  1. Na ploše klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Upřesnit.
  3. Ve skupinovém rámečku Výkon klepněte na tlačítko Nastavení.
  4. Klepněte na kartu Upřesnit a poté na tlačítko Změnit.
Výchozí velikost stránkovacích souborů je v našem příkladu nastavena na 3000. Nastavením počáteční hodnoty dalších stránkovacích souborů na hodnotu 0 lze ušetřit místo na disku – toto místo se bude používat pouze v případě potřeby. Počáteční velikost stránkovacího souboru je při spuštění počítače nastavena na minimum. Je-li počáteční hodnota 3000, je toto místo na disku vyhrazeno bez ohledu na to, zda se používá.

Poznámka: Chcete-li získat úplný výpis paměti z počítačů, které mají 4 GB nebo více paměti RAM, je stále nutné použít přepínač /maxmem v souboru Boot.ini. K úspěšnému vytvoření výpisu paměti je stále nutné, aby jeden ze stránkovacích souborů v systémovém oddílu byl o 1 MB větší něž velikost paměti RAM nainstalované v počítači.
4095 swap page file pagefile
Vlastnosti

ID článku: 237740 - Poslední kontrola: 01/24/2008 13:17:00 - Revize: 6.6

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowto kbdiskmemory kbproductlink KB237740
Váš názor
&t=">