Odstranění potíží s instalací sady Office pomocí souboru protokolu instalačního programu sady Office 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:237957
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Microsoft Office 2003 verzi tohoto článku naleznete 826511.
Microsoft Office XP verzi tohoto článku naleznete 296603.
Souhrn
Občas dochází k problému s instalací Office a může nebo nemusí se zobrazit chybová zpráva. V obou případech může být nutné pomocí souboru protokolu instalace jako nástroje zúžit problém.

Tento článek popisuje několik technik pro interpretaci informace obsažené v instalačních souborech protokolu. Témata jsou uvedeny v pořadí, ve kterém chcete použít každý technika. Tento článek se nezabývá každé situaci se můžete setkat, ale popisuje několik příkladů vyřešily problém instalací interpretací souboru protokolu instalace.
Další informace

Jak vytvořit soubor protokolu

Ve výchozím nastavení Office vytvoří dva soubory protokolu během procesu instalace, jeden pro Setup.exe a jeden pro Instalační služba Windows Installer (Msiexec.exe). Soubory protokolu jsou vytvářeny ve složce \Temp a mají názvy podobné následujícím:
Log file for      Log file name-----------------------------------------------------------------------Setup.exe       Office 2000 <edition> Setup(####).txtWindows Installer   Office 2000 <edition> Setup(####)_MsiExec.txt				
kde <Edition > je vydání sady Office instalujete. Tyto soubory mohou být například:
Instalace sady Office 2000 Premium (0002) txt
Instalace sady Office 2000 Premium (0002) _MsiExec.txt
#### Characters v názvech souborů protokolu jsou čísla začínající 0002. Mohou zvýšit o 2 máte-li spustit instalaci více časy. Tak soubor protokolu je soubor protokolu s nejvyšším číslem poslední čas spuštění instalace.

Pokud chcete vytvořit soubor protokolu velmi podrobné Instalační služba Windows Installer, můžete použít v verbose parametr pro přepínač /L. Pokud vytvoření podrobného protokolu však výchozí nastavení protokolu stane zkrácenou verzi a není vytvořen výchozí soubor protokolu Instalační služba Windows Installer.

Další informace o nastavení možností protokolování klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
230861OFF2000: Jak přizpůsobit možnosti protokolování instalace Office

Jak interpretovat soubory protokolu

V závislosti na typu problému dochází může být nutné zobrazit protokolu instalace, protokolu Instalační služba Windows Installer nebo podrobného protokolu.

Soubory protokolu instalačního programu

Soubor protokolu setup.exe je velmi krátké porovnání s Instalační služba Windows Installer souboru protokolu. Důvodem je počet úkoly prováděné Setup.exe je omezen položek jako:
 • Čtení souboru Setup.ini.
 • Analýza příkazového řádku pro vlastnosti a přepínače, které je třeba být předány Instalační služba Windows Installer
 • Ověření, že se jsou používány správný operační systém a aktualizace service pack.
 • Kontrola verze soubor MSI.dll.
 • Počáteční Instmsi (w) .exe nainstalovat Instalační služba Windows Installer (podle potřeby).
 • Kontrola verze aplikace Internet Explorer.
 • Kontrola verze písma Tahoma a TahomaBD.
Jednu úlohu Setup.exe je nainstalovat Instalační služba Windows Installer. Pokud selže tento proces ruky nelze Setup.exe přes ovládací prvek msiexec.exe hlavní spustitelný Instalační služba Windows Installer. Následují některé chybové zprávy, které se mohou zobrazit během instalace při existuje problém instalací Instalační služba Windows Installer:
Instalace tohoto produktu vyžaduje Instalační služba Windows Installer. Při instalaci nebo inovaci Instalační služba Windows Installer došlo k chybě.
Nebo
Byla aktualizována Instalační služba Windows Installer v systému. Je třeba k dokončení této aktualizace restartovat počítač. Po restartování systému znovu spusťte instalační program pokračovat instalační program Microsoft Office 2000.
V tomto případě by měl prohlížení protokolu instalačního nejprve. Pokud se zobrazí některá z těchto chybových zpráv, může se zobrazit text podobný následujícímu protokolu, respektive:
Package to install:E:\data1.msiLoading MSI Library....C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL.. failed, error = 1157Pre-released IE 5 is not installedE:\msi\instmsi.exe /q /r:nE:\msi\instmsi.exe /q /r:n exit status = 1620				
toto volání Instmsi.exe se nezdařilo, protože řádek následuje úspěšné spuštění Instmsi.exe by měl být
Loading MSI Library....
- nebo -
Trying to get version of G:\OFFICE2000\CD1_ADMIN_IMAGE\msi\instmsi.exe.. failed, error = 3				
Tato akce se nezdařilo získat verze Instmsi.exe v síťové sdílené položce. Mohou být problémy se sítí v síťové sdílené položce může být poškozen Instmsi.exe nebo máte konflikt softwaru s instalací.

Chcete-li zobrazit seznam standardní akce Instalační služba Windows Installer a jejich popisy, vyhledejte na následujícím webu: Poznámka: Pokud nemáte v počítači soubor MSI.dll při spuštění Setup.exe, vždy zobrazí "Chyba = 1157 v souboru protokolu instalace. To může být ignorována ve většině případů protože další krok v nastavení je spustit Instmsi.exe, který nainstaluje MSI.dll a další soubory Instalační služba Windows Installer.

Další informace o těchto problémech klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
229819OFF2000: Chybová zpráva při instalaci nebo upgrade Instalační služba Windows Installer
237741OFF2000: Instalační výzvy opakovaně k restartování po aktualizaci Instalační služba Windows Installer
Pokud máte podezření na problémy s vlastností příkazového řádku a přepínače, které používáte, tyto položky jsou také uvedeny v souboru protokolu instalace. Například spusťte instalaci pomocí příkazového řádku následující příkaz:
f:\Setup.exe companyname = "společnost" /qb
Následující text je zahrnuta v protokolu instalace:
Launch Setup7/27/997:37:11 AMcompanyname="my company" /qbAdding property...companyname="my company"Recognized command line switch: qb				
- a -
C:\WINDOWS\SYSTEM\msiexec.exe /qb /I F:\data1.msi /Lpiwae"C:\WINDOWS\TEMP\Office 2000 Premium Setup(0002)_MsiExec.txt"companyname="my company"Launching MsiExec....Successfully launched MsiExec....				
Poznámka Setup.exe ve skutečnosti nepoužívá tyto přepínače příkazového řádku a vlastnosti; právě předá je do msiexec.exe (Instalační služba Windows Installer).

Pokud nevidíte potíže nebo chyby v protokolu instalace a končí protokolu:
Successfully launched MsiExec....
potom potřebujete prohlédnout protokolu Instalační služba Windows Installer.

Protokol Instalační služba Windows Installer

Protokolu Instalační služba Windows Installer výrazně větší než protokolu pro instalaci a může být nečitelná zobrazí nejdříve. Následující pokyny by však měly pomoci zúžit okruh možných problémů.
 • Pokud se chybová zpráva zobrazí během instalace, vyhledejte v souboru protokolu číslo chyby. Pokud obdržíte například "Hledat"2343"v protokolu interní chyba 2343" během instalace. Můžete najít text podobný následujícímu:
  Action start 0:18:28: SetNotesDir.MSI (c) (AF:BF): Note: 1: 2343Internal Error 2343: Please contact product support for assistance.MSI (c) (AF:BF): Product: Microsoft Office 2000 Premium -- Internal Error2343: Please contact product support for assistance.Action ended 0:18:31: SetNotesDir. Return value 3.Action ended 0:18:31: INSTALL. Return value 3.Action ended 0:18:31: ExecuteAction. Return value 3.MSI (c) (AF:BF): Doing action: FatalErrorAction start 0:18:31: FatalError.Action 0:18:31: FatalError. Dialog createdAction ended 0:18:32: FatalError. Return value 2.Action ended 0:18:32: INSTALL. Return value 3.						
  klíče text v těchto položkách protokolu je "SetNotesDir", který potvrzuje, že jsou vzniku popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  228668OFF2000: Interní chyba 2343 během instalace
  Problém v tomto případě je odinstalován Lotus Notes a zbylá některé položky registru v instalační nelze vyřešit.

  Poznámka: Můžete najít číslo chyby, které neodpovídá známý problém v Knowledge Base.
 • Pokud Microsoft Knowledge Base neobsahuje článek odpovídající určité chybové zprávě, zkuste následující kroky diagnostikovat problém:
  1. Vyhledejte číslo chyby v souboru protokolu.
  2. Prohlédněte si řádky směrem nahoru od řádku s číslem chyby. Obvykle setkáte řádku se nezdařilo s celkovým výsledek právě chybě instalace.

   Soubor protokolu byl například hledali "2735". Následující text byl umístěn na/nad řádek s chybou 2735:
   Action start 19:07:09: AddLocalAlwaysInstalled.=====================================================Exception code: C0000006 IN_PAGE_ERRORModule: C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLLFunction: 0x3f0a2a0c=====================================================Registers:EAX:00000046 EBX:8159728C ECX:100023C0 EDX:00000046 ESI:00E41FB8EDI:BFF7EEEDCS:EIP:0137:3F0A2A0C SS:ESP:013F:0116FF64 EBP:0116FFC8DS:013F ES:013F FS:0E37 GS:0000Flags:00000246Call stack:Address  Frame3F0A2A0C 0116FF60 0x3f0a2a0c -- 0x00000046 0x10013618 0x00000003 0x3F023355Internal Error 2735: Please contact product support for assistance.								
   vzhled tento text se instalace se nezdařila na volání AddLocalAlwaysInstalled. Toto je poměrně obecný volání, ale soubor MSI.dll týkající se další řádek je jeden skutečně znamená nejčastěji. Toto je soubor Instalační služba Windows Installer klíče a může znamenat, že Instalační služba Windows Installer nutné přeinstalovat.

   Může také znamenat, že máte konflikt softwaru. Ujistěte se, že vypnout antivirový software, který je spuštěn a může být spuštěn na pozadí všechny nepotřebné aplikace. Následující dva článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base informace o tom, jak minimalizovat potíže během instalace naleznete v tématu:
   218873Odstranění chyb souboru Kernel32 sady Office 2000 v systému Windows 95 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
   218853OFF2000: Odstraňování chyby Kernel32.dll Office V systému Windows 98
 • Všechny soubory protokolu obsahují jednu nebo více chyb, které mohou být obvykle ignorovány. Mohou se v jakékoli souboru protokolu a obvykle neoznačují problém instalace následující chyby:
  Internal Error 2898: Please contact product support for assistance.Internal Error 2826: Please contact product support for assistance.Internal Error 2726: Please contact product support for assistance.						
  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  230879OFF2000: Chybové zprávy protokolu vždy obsahuje "Interní chyba 2898: please kontakt odbornou pomoc"

 • Někdy se instalace nezdaří, ale zobrazí se žádné číslo chyby. Místo toho instalace chybová zpráva podobná následující:
  Installation ended prematurely because of an error. (Instalace byla předčasně ukončena z důvodu chyby.).
  V situaci takto musí hledání souboru protokolu více důkladně:
  • Lze také vyhledat řetězec Note. V jednom případě kde instalace generované zprávy "Instalace ukončena předčasně kvůli chybě" byla umístěna následující text hledání "Poznámka":
   MSI (s) (AF:C0): Note: 1: 2318 2: H:\data1.msiMSI (s) (AF:C0): MainEngineThread is returning 1603MSI (c) (BB:93): Back from server. Return value: 1603Action ended 19:53:03: ExecuteAction. Return value 3.MSI (c) (BB:93): Doing action: FatalErrorAction start 19:53:03: FatalError.								
   nejsou ve skutečnosti mnoho instancí "Poznámka" v souboru protokolu. Třetí řádek dolů z "Poznámka" Tento jedné však obsahuje text "vratky hodnotu 3". Pokud naleznete jakékoli řádek v souboru protokolu, kde je "vratky hodnota" nic než 1 zaměřit na vzhled aktivity v této oblasti protokolu.

   Dalších věcí nezapomeňte o položky protokolu obsahující "Poznámka" je lze mapovat čtyřmístné číslo následující "Poznámka" přímo na Instalační služba Windows Installer chyby uvedené v článcích znalostní báze Knowledge Base zmíněných dříve v tomto článku.Další informace o tento případ konkrétní klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
   230895Byl OFF2000: „ instalace předčasně ukončen z důvodu chybu "při spuštění instalace Office
  • Chcete vyhledat v souboru protokolu jiný řetězec je "FatalError". V předchozím protokolu souboru příkladu (2318 Poznámka) obsahuje řádek po řádku s "Return Value 3" "FatalError". Je jasně oblasti, kde jste měli zaměřit řešení pro daný konkrétní instalaci problém.

   Existují však časy po "FatalError" nedodržuje řádek s "Return Value 3". V následujícím textu převzata ze souboru protokolu "FatalError" předchází "Return Value 3":
   Action start 9:26:59: CARunCostIE5.Action ended 9:26:59: CARunCostIE5. Return value 3.Action start 9:26:59: FatalError.Action 9:26:59: FatalError. Dialog createdAction ended 9:28:41: FatalError. Return value 2.Action ended 9:28:41: INSTALL. Return value 3.								
   v tomto případě hledání souboru protokolu pro "FatalError" ukazuje, že instalace Office je potíže s vlastní akce (CARunCostIE5), která určuje, kolik místa na disku Internet Explorer 5 vyžaduje. Tak se chcete zaměřit odstraňování na následující položky:
   • Je nainstalován Internet Explorer 5? Pokud ano, operace opravy opravte všechny problémy?
   • Instalujete Office ze síťové jednotky? Pokud ano, jsou k dispozici všechny mezery v cestu ke složce \IE5 v kořenové sady Office sdílet? Existují \IE5 složku v kořenovém adresáři položky sdílení Office? Byl přejmenován \IE5 složku? Pokud ano, přejmenujte jej zpět na IE5.
   • Používáte transformace s vlastní Internet Explorer 5 nastavení? Pokud ano, instalační práce bez transformace?
   Další informace o konkrétním problému naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
   238319OFF2000: "Byl instalace předčasně ukončen z důvodu chybu" zpráva instalace nemůže najít složku IE5
 • Někdy při revizi souboru protokolu, nenajdete "Poznámka", "FatalError" nebo číslo chyby. Místo toho se může zobrazit text podobný následujícímu:
  1: 2203 2: C:\\Desktop.mst 3: -2147024843 Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.C:\\Desktop.mst						
  v tomto případě instalací potíže s použitím transformace, protože používá cestu k transformaci C:\\Desktop.mst. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  228639OFF2000: „ Chybová použití transformace"zpráva spuštění instalace z hypertextový odkaz

Podrobné soubory protokolu

Všechny postupy uvedené v části "Protokolovat Instalační služba Windows Installer" lze na podrobné soubory protokolů. Však podrobné protokolování zvyšuje instalace časy, takže byste měli pouze použít podrobného protokolování, pokud máte instalační problémy nelze diagnostikováno s výchozí soubor protokolu.
 • Generování souboru úplné protokolování

  Pokud chcete vytvořit velmi podrobné Instalační služba Windows Installer soubor protokolu můžete použít v verbose parametr pro přepínač /L. Chcete-li to provést, spusťte instalaci sady Office pomocí příkazového řádku následující příkaz:
  path \setup.exe/l * v C:\Verboselog.txt
  Vytvoří výše příkazového řádku podrobného protokolu souboru Verboselog.txt v kořenovém adresáři jednotky C:. Můžete také zadat libovolnou cestu a název souboru pro tento soubor protokolu.
 • Diagnostikování při instalaci reagovat

  V některých případech může instalační program sady Office přestat reagovat (zablokuje se), aniž se zobrazí chybová zpráva. Nejlepší věcí proveďte v této situaci je restartujte počítač a re-run programu Office podrobného protokolování zapnuto (s jednu další možnost). Chcete-li to provést, spustit instalační program Office následujícím postupem:
  1. V nabídce Start klepněte na tlačítko Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz a klepněte na tlačítko OK:
   path \setup.exe/l * v! C:\Verboselog.txt
   Poznámka: V tomto příkladu path je úplná cesta k umístění zdroje Office.
  Normálně 19 řádků informací o protokolování jsou do mezipaměti před zápisem do podrobného souboru protokolu (v tomto případě C:\Verboselog.txt). Pokud nepoužíváte! možnost pro přepnutí /L (protokolování), můžete ztratit některé nebo všechny této mezipaměti informace, pokud se instalace zastaví. Pokud použijete! možnost, nejvíce ztratíte je jeden řádek, protože! možnost vynutí instalaci zapisovat protokolování informací do jednoho řádku souboru protokolu současně (je žádné ukládání do mezipaměti informace).

  Po vytvoření podrobného souboru protokolu posuňte zobrazení na jeho konec a prohlédněte si jeho poslední jeden nebo dva řádky. Tyto řádky ukazují, jakou činnost se instalační program snažil provést, když se zastavil. Například může zobrazit text podobný následujícímu:
  Action start 11:14:57: CaMMCQueryAction.MSI (c) (51:65): Creating MSIHANDLE (143) of type 790542 for thread -91547						
  udává problém s vlastní akce MMCQueryAction, které kontroluje soubory MMC. Protože klipart nainstaluje soubory MMC, měli byste zkontrolovat nainstalované programy, které s instalací Office nainstalovat před pokračováním klipart.

  V jiném případě může v souboru protokolu zobrazit text podobný následujícímu:
  MSI (c) (07:A5): Doing action: OPCRemoveAction start 15:21:07: OPCRemove.MSI (c) (07:A5): Creating MSIHANDLE (36) of type 790542 for thread 165						
  udává problém s operací Průvodce odebráním sady Office. Může dojít v případě instalace Office 2000 potíže s odebráním předchozí verzi sady Microsoft Office. Pokuste se odinstalovat předchozí verzi sady Office a potom re-run Office 2000 Setup. Poznámka Office instalace používá následující předpony pro vlastní akce. Pokud soubor protokolu označuje problém s vlastní akce, přidělte tyto předpony dobrý indikace kde začít vaše řešení potíží.
  • OLCA – Outlook vlastní akci
  • OPC – Průvodce odebráním Office
  • CAG, CaMMC - přidružené klipart
  • IE - Internet Explorer
OFF2000 zablokuje zablokuje

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 237957 - Poslední kontrola: 12/05/2015 15:18:33 - Revize: 3.4

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbsetup kbdtatshoot kbinfo kbtshoot KB237957 KbMtcs
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)