Rozdíly mezi Ruční a Rychlou opravou systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ238359
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Systém Windows 2000 obsahuje dvě možnosti opravy: Ruční oprava a Rychlá oprava.

Tyto možnosti můžete zobrazit po spuštění systému Windows 2000 z instalačních médií. Stiskněte klávesu R jako volbu oprav a poté znovu stiskněte klávesu R pro spuštění záchranného opravného procesu. Zobrazí se následující možnosti:
  • Ruční oprava: Pokud chcete zvolit ze seznamu možností oprav, stiskněte klávesu M.
  • Rychlá oprava: Pokud chcete provést všechny možnosti oprav, stiskněte klávesu F.
Tyto dvě možnosti oprav provádí různé úlohy.
Další informace
Upozornění: Neprovádějte ruční nebo rychlou opravu řadiče domény bez znalosti zálohování databáze služby Active Directory. Pokud spustíte opravu na řadiči domény Windows 2000 Server, riskujete přepsání databáze služby Active Directory \WINNT\NTDS\ntds.dit.

Soubor Ntds.dit obsahuje aktivní adresář včetně uživatelských účtů.

Ruční oprava

Ruční oprava poskytuje následující možnosti:
[X]  Prověření spouštěcího prostředí[X]  Ověření systémových souborů systému Windows 2000[X]  Prověření spouštěcího sektoru<BR/>     Pokračovat <provést vybrané úlohy >

Prověření spouštěcího prostředí

Tato možnost kontroluje cestu ARC v souboru boot.ini ke spouštěcímu oddílu systému Windows 2000 a složce %SystemRoot%. Ke kontrole používá soubor Setup.log na záchranné opravné disketě čtením následujících hodnot:
[Paths]
TargetDirectory = "\WINNT"
TargetDevice = "\Device\Harddisk1\Partition1"
SystemPartitionDirectory = "\"
SystemPartition = "\Device\Harddisk1\Partition1"
Pokud soubor Boot.ini chybí, je vytvořen nový soubor obsahující platnou cestu ARC. Pokud je soubor Boot.ini k dispozici, je cesta ARC zkontrolována a případně aktualizována.

Ověření systémových souborů systému Windows 2000

Tato možnost ověřuje, zda jsou všechny soubory na systémovém/spouštěcím oddílu systému Windows 2000 bezchybné a zda odpovídají souborům, které byly nainstalovány. Mezi tyto soubory patří Ntldr, Ntdetect.com, Arcsetup.exe a Arcldr.exe, které jsou používané pro spouštění různých počítačů. Nepovinný soubor Ntbootdd.sys není kontrolován. Opravný proces provádí tuto kontrolu pomocí souboru Setup.log a pro každý soubor ověřuje kontrolní součet (CRC). Pokud soubor chybí nebo je poškozený, zobrazí se výzva k nahrazení či přeskočení souboru. Pokud se rozhodnete soubor nahradit, budete potřebovat instalační disk CD-ROM systému Windows 2000 nebo disk s ovladači od výrobce OEM.

Prověření spouštěcího sektoru

Tato možnost opravuje spouštěcí sektor aktivního systémového oddílu a přeinstalovává funkce spouštěcího zavaděče. Pokud oddíl používá systém souborů FAT nebo FAT32 a obsahuje spouštěcí sektor systému jiného než Windows 2000, vytvoří opravný proces také nový soubor Bootsect.dos, který bude používán ke spouštění systému MS-DOS a Microsoft Windows 95 či Microsoft Windows 98, pokud byly tyto systémy dříve k dispozici. Pokud také zvolíte možnostPrověření spouštěcího prostředía je vytvořen nový soubor Bootsect.dos, přidá opravný proces do souboru Boot.ini následující položku:
C:\ = "Microsoft Windows"
Možnost Ruční oprava neumožňuje opravovat soubory registru systému Windows 2000.

Rychlá oprava

Možnost Rychlá oprava provádí všechny opravné akce jako možnost Ruční oprava, ale nezobrazuje výzvu k výběru. Dále se možnost Rychlá oprava pokouší načíst každý soubor registru systému Windows 2000 (SAM, SECURITY, SYSTEM a SOFTWARE). Pokud je nějaký soubor registru poškozený nebo jej nelze načíst, zkopíruje opravný proces chybějící nebo poškozený soubor registru ze složky %SystemRoot%\Repair do složky %SystemRoot%\System32\Config.

Protože možnost Rychlá oprava může nahradit soubory registru jinými soubory ze složky %SystemRoot%\Repair, může navrátit část konfigurace systému Windows 2000 do stavu po počáteční instalaci. Pokud k tomu dojde, musíte pomocí Konzoly pro obnovení obnovit poslední zálohu stavu systému nebo ručně zkopírovat novější verzi souborů registru ze složky %SystemRoot%\Repair\Regback do složky %SystemRoot%\System32\Config. Soubory uložené ve složce Regback byly vytvořeny při posledním vytvoření Záchranné opravné diskety, při kterém také využijte možnost zazálohovat soubory registru do složky Repair.

Obecné informace

Obě možnosti, Ruční oprava i Rychlá oprava, začínají kontrolou systému souborů systémového/spouštěcího oddílu. Pokud jsou při této fázi zjištěny a opraveny potíže systému souborů, bude pravděpodobně nutné před dalšími opravnými akcemi restartovat počítač a spustit nový opravný proces.

Žádná z opravných možností nenahrazuje soubor %SystemRoot%\System32\Config.nt ani Autoexec.nt. I když jsou tyto soubory uloženy na Záchranné opravné disketě, nejsou při žádné opravné akci kontrolovány nebo nahrazeny.

Pro počítače bez místní jednotky CD-ROM (pokud byl systém Windows 2000 nainstalován například pomocí služby vzdálené instalace Remote Installation Service, RIS) je možné opravit systém použitím jednoho z postupů popsaných v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
164471 Nahrazení systémových souborů pomocí upravené Záchranné spouštěcí diskety
229716 Popis Konzoly pro obnovení systému Windows 2000
rychlý záchranná opravná disketa
Vlastnosti

ID článku: 238359 - Poslední kontrola: 12/05/2015 15:23:23 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool KB238359
Váš názor