Tiskový výstup trvá další prostor po instalaci WINDOWSNT SP4

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:239070
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Po upgradu na Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) se mohou vyskytnout potíže s tiskem na Hewlett-Packard (HP) 3Si 4 4Si a 5Si tiskárny. Výstup se může zobrazit trvat další místnosti nebo stránek.
Příčina
Pro SP4 které písmo tiskárny pro tisk použít při vybrané písmo obrazovky vybere WINDOWSNT způsobem byly provedeny změny. Pokud je použita větší písmo to může změnit tiskový výstup.
Řešení
Pokud tiskárna podporuje PostScript, použít ovladač postscriptové tiskárny. Při použití ovladače PostScript problém nenastane.

Windows NT Server nebo Workstation 4.0

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows NT 4.0 nebo aktualizace jednotlivých softwaru. Informace o získání nejnovější aktualizace service pack přejděte na:
Informace o získání aktualizace jednotlivých softwaru obraťte se na služby podpory produktů. Úplný seznam telefonních čísel technické podpory společnosti a informace o cenách technické podpory přejděte na následující adresu v Internetu:

Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152734Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0

Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v systému Windows NT 4.0, Terminal Server Edition a Windows NT 4.0.

Tento problém byl poprvé opraven v Windows NT Server 4.0 Service Pack 6 a Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6.
Další informace
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Oprava tento problém řeší některé problémy, zjistila však stále může být situace, ve kterém písma, která je vybrána není, který byl dříve vybrané. Můžete provést následující změny v registru vynutit použití písmo tiskárny. Číslo pokusy o nalezení dříve použité písmo může trvat.
  1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
  2. Vyhledejte následující klíč registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\FontSubstitutes
  3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte název písma pomocí data typu REG_SZ.
  4. Ukončete program Editor registru.
Je nutné restartovat počítač tyto změny projeví.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 239070 - Poslední kontrola: 01/06/2015 04:57:27 - Revize: 2.5

Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe KB239070 KbMtcs
Váš názor