Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Získání poslední aktualizace Service Pack pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Střední náročnost: Vyžaduje základní schopnosti v oblasti maker, kódování a práce v různých prostředích.

Souhrn
Tento článek popisuje, jak určit aktuální úroveň verze databázového stroje Microsoft Jet 4.0. Poskytuje informace o tom, jak stáhnout poslední aktualizaci Service Pack pro databázový stroj Jet 4.0, a obsahuje instalační pokyny, seznamy souborů obsažené v poslední aktualizaci Service Pack a v bulletinech zabezpečení pro databázový stroj Jet a historii aktualizací Service Pack pro databázový stroj Jet 4.0.

Důležité informace: Pokud chcete mít databáze Jet v dobrém a funkčním stavu, je nutné nainstalovat poslední aktualizaci databázového stroje Jet. Další informace o jiných nejlepších postupech najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
303528 Jak zajistit, aby databáze Jet 4.0 fungovala co nejlépe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace

Jak určit aktuální úroveň verze databázového stroje Jet 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Chcete-li určit úroveň verze databázového stroje Jet 4.0, která je aktuálně nainstalována v počítači, postupujte takto.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte v oblasti Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte řetězec Msjet40.dll a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Msjet40.dll umístěný ve složce Windows\System32 nebo Windows\System a klepněte na příkaz Vlastnosti.

  Poznámka: V 64bitových verzích operačního systému Windows je soubor Msjet40.dll umístěn ve složce Windows\SysWOW64.
 5. Klepněte na kartu Verze a pak podle následující tabulky určete aktuální úroveň aktualizací Service Pack pro databázový stroj Jet 4.0:
Verze souboru Msjet40.dllÚroveň verze databázového stroje Jet 4.0
4.0.2927.4Service Pack 3 (SP3)
4.0.3714.7Service Pack 4 (SP4)
4.0.4431.1 nebo 4.0.4431.3Service Pack 5 (SP5)
4.0.6218.0Service Pack 6 (SP6)
4.0.6807.0Service Pack 6 (SP6) (aktualizace je dodávaná pouze se systémem Windows Server 2003)
4.0.7328.0Service Pack 7 (SP7)
4.0.8015.0Service Pack 8 (SP8)
4.0.8618.0Windows XP SP2 a bulletin zabezpečení MS04-014
4.0.9025.0Windows Server 2003 SP1 a Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4
4.0.9505.0Windows Server 2003 SP2
4.0.9511.0Windows XP SP3 a bulletin zabezpečení MS08-028
4.0.9635.0Windows Vista
4.0.9704.0Windows Vista SP1 a Windows Server 2008
Poznámka: Pokud máte verzi souboru Msjet40.dll, která zde není uvedena, pravděpodobně jste nainstalovali opravu hotfix. V takovém případě přejděte zpět k nejbližšímu předchozímu číslu verze, které určuje úroveň verze.

Stažení nejnovější aktualizace Service Pack pro stroj Jet 4.0

Existuje pět verzí aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) ke stažení.
 • První soubor ke stažení je určen pouze pro počítače se systémem Windows 2000.
 • Druhý soubor ke stažení je určen pouze pro počítače se systémem Windows XP.
 • Třetí soubor ke stažení je určen pouze pro počítače se systémem Windows Server 2003.
 • Čtvrtý soubor ke stažení je určen pouze pro počítače se systémem Windows 95, Windows 98 nebo Windows NT 4.0.
 • Pátý soubor ke stažení je určen pouze pro počítače se systémem Windows Millennium Edition.
Každý soubor ke stažení obsahuje aktualizované verze několika souborů DLL, které jsou obsaženy v systému Windows 2000 a novějších a v aplikacích Access 2000, Access 2002, Microsoft Office 2000 Developer, Microsoft Office XP Developer, Microsoft Visual Basic verze 6.0 a novější a dalších produktech společnosti Microsoft, jejichž součástí je databázový stroj Microsoft Jet 4.0.

Instalační program aplikace Access 2002 aktualizuje pouze systémové soubory v určitých verzích systému Windows a do určité úrovně. Instalační program aplikace Access 2003 neaktualizuje žádné systémové soubory. Proto po instalaci aplikace Access nemusíte mít poslední verzi databázového stroje Jet 4.0. Pomocí odkazů v tomto článku si můžete opatřit poslední aktualizaci Service Pack pro databázový stroj Jet 4.0.

Jestliže jste již dříve instalovali poslední aktualizaci Service Pack stroje Jet pro aplikaci Access nebo pro jinou aplikaci, která používá databázový stroj Jet 4.0, a nainstalujete novější verzi aplikace Access, nemusíte instalovat poslední verzi aktualizace Service Pack stroje Jet pro aplikaci Access.

Počítače se systémem Windows Vista a novějšími verzemi

Pokud používáte systém Windows Vista nebo novější verzi, máte novější verzi stroje Jet 4.0, než je verze zahrnutá v aktualizaci Jet 4.0 SP8.

Počítače se systémem Windows Server 2008 a novějšími verzemi

Pokud používáte systém Windows Server 2008 nebo novější verzi, máte novější verzi stroje Jet 4.0, než je verze zahrnutá v aktualizaci Jet 4.0 SP8.

Počítače se systémem Microsoft Windows XP

Pokud používáte systém Windows XP SP2, máte novější verzi stroje Jet 4.0, než je verze zahrnutá v aktualizaci Jet 4.0 SP8. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizaci Service Pack systému Windows XP. Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Pokud nemůžete nainstalovat aktualizaci Windows XP SP2, použijte k instalaci aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 do počítačů se systémem Windows XP soubor WindowsXP-KB829558-x86-CSY.exe. Klepnutím na následující odkaz stáhněte a potom do počítačů nainstalujte správnou verzi aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 podle jazykové verze systému Windows XP v počítači.

Počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003

Pokud používáte systém Windows Server 2003, máte novější verzi stroje Jet 4.0, než je verze zahrnutá v aktualizaci Jet 4.0 SP8. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizaci Service Pack systému Windows Server 2003. Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003
Pokud nemůžete nainstalovat aktualizaci Windows Server 2003 SP1 (nebo novější), použijte k instalaci aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 do počítačů se systémem Windows Server 2003 soubor WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe. Klepnutím na následující odkaz stáhněte a potom do počítačů nainstalujte správnou verzi aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 podle jazykové verze systému Windows Server 2003 v počítači.

Počítače se systémem Microsoft Windows 2000

Pokud používáte systém Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, máte novější verzi stroje Jet 4.0, než je verze zahrnutá v aktualizaci Jet 4.0 SP8. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000. Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Pokud nemůžete nainstalovat Kumulativní aktualizaci 1 systému Windows 2000 Service Pack 4, použijte k instalaci aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 do počítačů se systémem Windows 2000 soubor Windows2000-KB829558-x86-CSY.exe. Klepnutím na následující odkaz stáhněte a potom do počítačů nainstalujte správnou verzi aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8 podle jazykové verze systému Windows 2000 v počítači.

Počítače se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows NT 4.0

Aktualizaci Jet 4.0 Service Pack 8 nainstalujte do počítačů se systémem Windows 95, Windows 98 nebo Windows NT 4.0 pomocí souboru Jet40SP8_9xNT.exe. Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček Jet40SP8_9xNT.exe

Počítače se systémem Microsoft Windows Millennium Edition

Aktualizaci Jet 4.0 Service Pack 8 nainstalujte do počítačů se systémem Windows Millennium Edition pomocí souboru Jet40SP8_WMe.exe. StáhnoutStáhnout balíček Jet40SP8_WMe.exe

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Instalace poslední aktualizace Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0

Aktualizace Service Pack pro stroj Jet 4.0 jsou samorozbalovací archivy, které rozbalí soubory do příslušné složky. Poslední aktualizaci Service Pack pro stroj Jet 4.0 nainstalujete tímto postupem:
 1. Stáhněte verzi aktualizace Service Pack pro stroj Jet příslušnou pro váš počítač.
 2. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor stažený v kroku 1. Spustíte tak instalaci aktualizace Service Pack.
 3. Restartujte počítač.

Soubory v aktualizaci Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0

Nejnovější aktualizace Service Pack, Jet 4.0 Service Pack 8, obsahuje následující soubory. Tyto soubory byly aktualizovány 15. října 2003:
  File name      Version    Size  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.8025.0   561,424  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380,957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,272  Msexcl40.dll    4.0.8015.0   319,760  Msjet40.dll    4.0.8015.0  1,507,600  Msjetoledb40.dll  4.0.8015.0   348,432  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151,824  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53,520  Msjtes40.dll    4.0.8015.0   241,936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264  Mspbde40.dll    4.0.8015.0   348,432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553,232  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258,320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348,432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749				
Poznámka: Velikost souborů se může mírně lišit. Závisí na používané verzi systému Windows. Verze souborů se nemění.

Pokud si stáhnete aktualizaci Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 ve verzi pro počítače se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows NT 4.0, získáte také sadu ovladačů ODBC Desktop Driver Pack. Ovladače v této sadě jsou součástí operačních systémů Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. Sada ovladačů ODBC Desktop Driver Pack obsahuje následující soubory:
Název souboruVerzeVelikost
Odbcji32.dll4.0.6205.060,224
Odbcjt32.dll4.0.6205.0285,224
Oddbse32.dll4.0.6205.027,464
Odexl32.dll4.0.6205.027,464
Odfox32.dll4.0.6205.027,464
Odpdx32.dll4.0.6205.027,464
Odtext32.dll4.0.6205.027,464
Poznámka: Aktualizace Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 ve verzi pro počítače se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows NT 4.0 sice obsahuje sadu ovladačů ODBC Desktop Driver Pack, ale neprovádí jejich úplnou instalaci. Chcete-li ovladače ODBC v počítači správně zaregistrovat, je nutné nainstalovat také součásti MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.6 nebo novější. Součásti MDAC sice soubory těchto ovladačů neobsahují, ale obsahují knihovny DLL jádra technologie ODBC, bez nichž nelze tyto ovladače nainstalovat a používat. V zájmu správné registrace je třeba součásti MDAC nainstalovat až po instalaci aktualizace Jet 4.0 Service Pack 8.

Informace o bulletinu zabezpečení MS04-014 pro databázový stroj Microsoft Jet

13. dubna 2004 společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS04-014 pro databázový stroj Jet. Jde o aktualizaci zabezpečení databázového stroje Jet 4.0. Tato verze plně nahrazuje aktualizaci Jet 4.0 Service Pack 8.Další informace o bulletinu zabezpečení MS04-014 pro databázový stroj Microsoft Jet získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
837001 MS04-014: Chyba v databázovém stroji Microsoft Jet by mohla způsobit spouštění vzdáleného kódu
Poznámka: Tento bulletin zabezpečení platí pouze pro následující produkty:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 a Microsoft 2000 Windows Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP a Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 64-Bit Edition

Soubory v systému Windows XP SP2 a v bulletinu zabezpečení MS04-014 pro databázový stroj Microsoft Jet

Windows XP SP2 a bulletin zabezpečení MS04-014 pro databázový stroj Microsoft Jet: „Chyba v databázovém stroji Microsoft Jet by mohla způsobit spouštění vzdáleného kódu“ obsahuje následující soubory. Tyto soubory byly poprvé aktualizovány 13. dubna 2004:
  File name      Version    Size  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.8618.0   561,424  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380,957  Msexch40.dll    4.0.8313.0   512,272  Msexcl40.dll    4.0.8618.0   319,760  Msjet40.dll    4.0.8618.0  1,507,600  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   352,528  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53,520  Msjtes40.dll    4.0.8618.0   241,936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264  Mspbde40.dll    4.0.8015.0   348,432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553,232  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258,320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348,432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749				
Poznámka: Velikost souborů se může mírně lišit. Závisí na používané verzi systému Windows. Verze souborů se nemění.

Soubory v systémech Windows Server 2003 SP1 a Windows 2000 Service Pack 4 s Kumulativní aktualizací 1

Systémy Windows Server 2003 SP1 a Windows 2000 Service Pack 4 s Kumulativní aktualizací 1 obsahují následující soubory:
  File name     Version    Size  ------------------------------------------  Dao360.dll     3.60.8618.0   561,179  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380,957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,029  Msexcl40.dll    4.0.9025.0   319,519  Msjet40.dll    4.0.9025.0  1,507,358  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   358,976  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151,583  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53,279  Msjtes40.dll    4.0.9025.0   241,695  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,023  Mspbde40.dll    4.0.9025.0   348,189  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   421,919  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,423  Msrepl40.dll    4.0.9025.0   552,991  Mstext40.dll    4.0.9401.0   258,077  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,519  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,431  Msxbde40.dll    4.0.9025.0   348,191  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749				

Poznámka: Velikost souborů se může lišit. Závisí na používané verzi systému Windows. Verze souborů se nemění.

Historie aktualizací Service Pack pro stroj Jet 4.0

Pro stroj Jet 4.0 bylo vydáno šest předchozích aktualizací. Současná aktualizace, Jet 4.0 Service Pack 8, obsahuje aktualizace z předchozích aktualizací Service Pack pro databázový stroj Jet 4.0. První významná verze, Jet 4.0 Service Pack 3, obsahuje následující soubory:
  File name     Version    Size  ------------------------------------------  Dao360.dll     3.60.2927.4  557,328  Jetcomp.exe    4.0.1532.0  65,536  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1,495,312  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348,342  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237,840  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315,664  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  557,056  Mstext40.dll    4.00.2927.6  241,936				
Druhá verze byla menší úprava aktualizace Jet 4.0 Service Pack 3 (11. října 1999) a obsahuje následující soubory:
  File name     Version    Size  -----------------------------------------  Dao360.dll     03.60.2927.4  557,328  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65,536  Msexcl40.dll    4.00.2927.9  323,856  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1,495,312  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348,432  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237,840  Msltus40.dll    4.00.2927.9  209,168  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315,664  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  553,232  Mstext40.dll    4.00.2927.11  250,128				
Třetí verze, Jet 4.0 Service Pack 4 (26. dubna 2000), obsahuje následující soubory:
  File name     Version    Size  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.3714.5  557,328  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65,536  Msexcl40.dll    4.0.3714.0   323,856  Msjet40.dll    4.0.3714.7   1,499,408  Msjetoledb40.dll  4.0.3714.0   348,432  Msjtes40.dll    4.0.3714.5   241,936  Msltus40.dll    4.0.3714.0   213,264  Msrd3x40.dll    4.0.3714.0   315,664  Msrepl40.dll    4.0.3714.0   553,232  Msrpfs40.dll    4.0.3714.0   74,000  Mstext40.dll    4.0.3714.5   250,128  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37,136  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45,328				
Čtvrtá verze, Jet 4.0 Service Pack 5 (26. října 2000), obsahuje následující soubory:
  File name     Version    Size  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.3714.5  557,328  Msexch40.dll    4.0.4331.7   512,272  Msexcl40.dll    4.0.4331.3   319,760  Msjet40.dll    4.0.4431.1   1,503,504  Msjetoledb40.dll  4.0.4331.4   348,432  Msjtes40.dll    4.0.4229.0   241,936  Msltus40.dll    4.0.4331.3   213,264  Mspbde40.dll    4.0.4331.6   348,432  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315,664  Msrepl40.dll    4.0.4331.0   553,232  Msrpfs40.dll    4.0.4314.0   74,000  Mstext40.dll    4.0.4331.5   254,224  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37,136  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45,328  Msxbde40.dll    4.0.4331.6   344,336				
Pátá verze, Jet 4.0 Service Pack 6 (15. dubna 2002), obsahuje následující soubory:
  File name     Version    Size  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.3714.5  557,328  Expsrv.dll     6.0.72.9414  397,072  Msexch40.dll    4.0.5325.0   512,272  Msexcl40.dll    4.0.5919.0   319,760  Msjet40.dll    4.0.6218.0   1,503,504  Msjetoledb40.dll  4.0.5919.0   348,432  Msjtes40.dll    4.0.5914.0   241,936  Msltus40.dll    4.0.5325.0   213,264  Mspbde40.dll    4.0.5325.0   348,432  Msrd2x40.dll    4.0.4910.0   422,160  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315,664  Msrepl40.dll    4.0.6226.0   553,232  Mstext40.dll    4.0.5325.0   254,224  Msxbde40.dll    4.0.5427.0   344,336				
Šestá verze, Jet 4.0 Service Pack 7 (11. června 2003), obsahuje následující soubory:
  File name     Version    Size  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561,424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380,957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319,760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1,507,600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348,432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151,824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53,520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241,936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348,432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553,232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258,320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348,432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30,749				
Odkazy
Dřívější aktualizace databázového stroje Jet obsahovaly nástroj Jet Compact (JetComp). Ten není obsažen v aktualizaci Jet 4.0 Service Pack 5 a novějších. Další informace o možnostech získání nástroje JetComp naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
273956 Nástroj Jet Compact je k dispozici na webu služby Stažení softwaru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Následující replikační soubory stroje Jet 4.0 byly také aktualizovány:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Pokud chcete s aktualizací Jet 4.0 Service Pack 7 nebo novější používat program Jet Replication Manager a nemáte k dispozici soubor Mstran40.exe verze 4.0.6508.0, je nutné také stáhnout a nainstalovat soubor Jet4Repl.exe. Další informace o získání souboru Jet4Repl.exe najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320805 MOD2000: Aktualizovaná verze souborů replikace aktualizace SP7 pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0 je k dispozici v centru pro stahování Download Center
Součásti MDAC (Microsoft Data Access Components) od verze 2.6 již součásti stroje Jet neobsahují. Pokud chcete nainstalovat součásti stroje Jet do počítače, který ještě neobsahuje nástroj Jet 4.0, musíte si je opatřit z následujícího článku:
271908 Součásti MDAC verze 2.6 a novější neobsahují ovladače stroje Jet nebo rozhraní Desktop ODBC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o existujících problémech, které jsou vyřešeny poslední aktualizací Service Pack databázového stroje Microsoft Jet, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
829558 Informace o aktualizaci Service Pack 8 databázového stroje Jet 4.0
inf jet 4 0 update latest service pack sp
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 239114 - Poslední kontrola: 02/26/2014 15:39:00 - Revize: 1.0

 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbgetsp kbhowtomaster kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB239114
Váš názor