WD2000: Převod WordPerfect 5.x dokumenty omezení

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:240854
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
WordPerfect 5. x dodávaný s aplikací Word 2000 je navržen tak využívat výhod funkce a možnosti převádění konkrétně k dispozici v aplikaci Word 2000. Nejlepší výsledky převodu z aplikace Word 2000 a použít WordPerfect 5. x Převaděče dodávané s aplikací Word 2000.

Převod souboru z formát WordPerfect formátu a zpět znovu může způsobit ztrátu některých formátování (například písma, zarovnání, styly a hromadné korespondence) Pokud načíst stránkování a převedený soubor uložit v aplikaci WordPerfect před převodem do aplikace Word.
Další informace
V následující tabulce jsou uvedeny funkce, které nejsou zcela převáděny nejsou podporovány na jeden produkt nebo druhý nebo, které vyžadují některé komentář.

Klíč je následující:
  Yes  The feature is converted from one product to the other.  No  The feature is not completely converted from one product     to the other.  N/S  The feature is not supported in one of the products.           Word 2000    WordPerfect             to      5.x to  Features    WordPerfect 5.x   Word 2000  Comments  ------------------------------------------------------------------------  All caps       Yes       N/S    All caps formatting                          becomes all capital                          letters.  Hidden        Yes       N/S    Hidden text in Word                          becomes WordPerfect                          comment text.  Strikethrough   See comment   See comment  WordPerfect strikeout                          becomes strikethrough                          formatting in Word and                          vice versa; WordPerfect                          redlining becomes                          tracked changes in Word                          and vice versa.  Underlining     Yes       Yes    Underlining format is                          preserved, but the type                          of underlining may be                          changed.  Spacing       No        N/S  (condensed,  expanded)  Kerning       Yes       Yes  Alignment      Yes       Yes    Centering codes may have                          to be individually                          repositioned in                          WordPerfect after                          conversion.  First-line      Yes       Yes    First-line indents are                          indents created with                          with tabs in WordPerfect  Page Break      Yes       N/S    Approximated with a page  Before                     break in WordPerfect.  Space before     Yes       N/S    Approximated with blank  /after paragraphs                lines in WordPerfect.  Tab leaders    See comment     Yes    From WordPerfect to                          Word, the dot, dash, and                          underscore tab leaders                          convert to the same in                          Word. All other                          WordPerfect tab leaders                          convert to dot leaders                          in Word.  Leading/baselines   N/S       No  Lines/baselines  [Center]/[Flsh Rgt]  N/S     See comment From WordPerfect to  codes                      Word, Center and Flush                          Right codes convert to                          center- and right-                          aligned tab stops.  Widow control     Yes       Yes  Margins        Yes       Yes    Word margins are                          measured from paper's                          edge to body text;                          WordPerfect margins are                          measured from the edge                          to the header. The                          conversion adjusts the                          margins as needed to                          preserve page layout.  Newspaper columns   Yes       Yes  Parallel columns   N/S     See comment From WordPerfect to                          Word, parallel columns                          convert to tables. If a                          parallel column layout                          contains a page-anchored                          box, the entire parallel                          column layout is                          converted to newspaper                          columns.  Tables        Yes       Yes    Vertical merging of                          cells is not converted.  Table formulas    No       No  /math  Decimal table     N/S     See comment From WordPerfect to  cell alignment                 Word, decimal table                          cell alignment is                          converted to right                          paragraph alignment.  Default tab stops   No       Yes  Footnotes       Yes       Yes    Endnotes placed at the                          end of sections in Word                          are placed at the end of                          the document in                          WordPerfect because                          WordPerfect doesn't have                          sections. Restarted                          numbers and separators                          are not converted.                          Custom footnote marks                          in Word are added to                          automatic numbering in                          WordPerfect.  Gutter margins,    Yes       Yes  paper size  Comments       Yes       N/S    Word comments become                          WordPerfect comment                          text.  Outline, paragraph  Yes       Yes    WordPerfect paragraph  numbers, Word 7.0                numbers convert to  Lists                      Word sequence fields                          by default.                          In Word, automatically                          numbered lists convert                          to paragraph numbers.                          To convert WordPerfect                          paragraph numbers to                          plain text, set this                          option in the registry                          FavourSequenceFields=No                          using the                          EditConversionOptions                          macro.  Print merge commands Yes       Yes    Word data source                          documents can be either                          tab or comma delimited                          or in table format to                          convert to WordPerfect.                          Word automatically                          converts WordPerfect                          secondary files to Word                          data source document                          format. Conditional                          print merge constructs                          and macros are lost when                          converting to Word.  Date/time stamps   Yes       Yes    Default formats only.  Subdocuments     Yes       Yes  (INCLUDE field)  Equations       No       No  Extended characters  Yes     See comment From WordPerfect to                          Word, not all extended                          characters are                          converted.  Text boxes, lines   Yes       Yes    Some text boxes and                          lines convert to Word                          drawing layer objects.                          Drawing layer objects                          are visible only in page                          layout view, in print                          preview, and when                          printed. Drawing layer                          objects do not appear in                          normal view.  Line draw       Yes       Yes    WordPerfect line draw                          characters are                          converted; however, Word                          line spacing causes gaps                          to appear between line                          draw characters on                          successive lines. To                          correct this problem for                          printing, set line                          spacing to equal the                          current font point size.  Macros        No       No  PRIVATE field codes  N/S     See comment  From WordPerfect to                          Word, PRIVATE fields                          are inserted by the                          converter to preserve                          information needed to                          accurately save the file                          back to WordPerfect                          format. These fields                          should not be edited and                          have no effect on the                          document.  Styles        Yes     See comment  From WordPerfect to                          Word, styles containing                          paragraph formatting                          codes convert to                          paragraph styles.                          WordPerfect styles                          containing only                          character formatting                          convert to character                          styles in Word. Text                          contained in a style is                          converted as normal                          text. Other features,                          such as tables,                          graphics, and so on, are                          retained in documents                          but are not given Word                          styles.  Document Titles   See Comment  See Comment WordPerfect can assign  \Descriptive                  a Descriptive Name to a  Names                      file; much like Word                          can assign a Title. Word                          imports the Descriptive                          Name into the document                          Title property and                          exports the document                          Title property into a                          Descriptive Name.				
Odkazy
Další informace o převodu souborů WordPerfect v nabídce Nápověda klepněte na tlačítko Nápověda pro Microsoft Word, zadejte mezi Word a WordPerfect převést v Pomocníkovi Office nebo průvodce a klepněte na tlačítko Hledat zobrazíte příslušné téma.
Převod převádí převod přenesené přenos převody import export textconv WordPerfect wpft 5.2 5.1 5.0 5.x

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 240854 - Poslední kontrola: 01/12/2015 16:32:27 - Revize: 1.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo kbinterop KB240854 KbMtcs
Váš názor