Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Postupy: Zobrazení seznamu procesů s otevřenými soubory

Souhrn
Tento článek popisuje sharewarový nástroj Process Explorer společnosti Sysinternals.
Další informace
Nástroj Process Explorer zobrazuje přehled souborů, klíčů registru a dalších objektů, které jsou požívány spuštěnými procesy, nebo knihovny DLL (dynamic-link library), které tyto procesy načetly. Nástroj Process Explorer můžete získat z následujícího webu společnosti Sysinternals:S výjimkou vlastních produktů společnost Microsoft neupřednostňuje použití žádného z těchto produktů ze stejné oblasti před jiným. Tyto informace poskytujeme pouze pro potřebu našich zákazníků a, s výjimkou vlastních produktů, neposkytujeme žádné záruky, výslovně uvedené ani implicitně předpokládané, včetně implicitně předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
gui handleex klíče registru systém
Vlastnosti

ID článku: 242131 - Poslední kontrola: 12/25/2006 08:45:44 - Revize: 1.2

  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • kbinfo KB242131
Váš názor