Dlouhá prodleva v průběhu spouštění systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ242518
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po výběru systému Windows 2000 ze spouštěcí nabídky může před dokončením spouštění docházet k dlouhému prodlení (pozastavení). Toto prodlení může trvat od 10 sekund do minuty. K tomuto prodlení dochází před zobrazením indikátoru průběhuSpouštění systému Windowsa může se zdát, že počítač přestal reagovat.
Příčina
K tomuto chování může docházet tehdy, pokud je systém Windows 2000 nainstalovaný na jednotce nebo oddílu, ke kterému nemá systém Windows 2000 přístup pomocí běžných volání přerušení INT-13 nebo rozšířeného INT-13 systému BIOS. Po zjištění, že pro spuštění není možné použít volání systému BIOS, použije systém Windows 2000 v souboru Boot.ini syntaxi scsi() či signature() namísto syntaxe multi().
Další informace
Další informace o syntaxi signatury disku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
227704 Systém Windows 2000 může v souboru Boot.ini použít syntaxi Signature()

Při spouštění systému, který požaduje syntaxi scsi() nebo signature(), načítá modul Ntldr další ovladač zařízení (Ntbootdd.sys), který inicializuje a dotazuje řadiče spouštění v počítači. Modul Ntldr poté hledá spouštěcí jednotku přiřazenou řadiči, aby mohl dokončit načítání jádra. Tyto dodatečné operace trvají v systému Windows 2000 déle z důvodu jeho modulární koncepce.

Toto chování je očekávané, ale instalační program systému Windows 2000 může použít syntaxi scsi() či signature() i tehdy, kdy je počítač možné spustit pomocí standardních volání systému BIOS. K tomuto chování může docházet v počítačích se spouštěcími disky standardu IDE o velké kapacitě. V takovém případě můžete zkusit přidat do souboru Boot.ini položku používající ke spouštění syntaxi multi(). Pokud bude toto řešení ve vašem případě úspěšné, bude se počítač spouštět bez prodlevy.

Další informace o názvech ARC v souboru Boot.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
102873 Soubor Boot.ini a pravidla a použití názvů cest ARC
zamrznout spouštění vyčkávat ataboot.sys
Vlastnosti

ID článku: 242518 - Poslední kontrola: 12/05/2015 16:03:48 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbui kbprb KB242518
Váš názor