Balíček kumulativní aktualizace 1 pro BizTalk Server 2009

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:2429050
ÚVOD
Tato kumulativní aktualizace pro Microsoft BizTalk Server 2009 obsahuje opravy hotfix pro BizTalk Server 2009 problémy, které byly vyřešeny po vydání serveru BizTalk 2009.

Doporučujeme vyzkoušet opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Protože sestavení jsou kumulativní, každá nová verze aktualizace obsahuje všechny opravy hotfix a všechny aktualizace zabezpečení, které byly součástí předchozích 2009 BizTalk Server aktualizovat verzi. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání aktualizace obsahující opravy hotfix.

Důležité poznámky o balíčku kumulativní aktualizace

 • Jeden balíček opravy hotfix zahrnuje všech balíčků součásti. Balíčku kumulativní aktualizace však pouze funkce, které jsou nainstalovány v systému.
Důležité Zkontrolujte, zda je novější aktualizaci Service pack nebo kumulativní aktualizace pro BizTalk Server k dispozici, klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
2555976 Seznam aktualizací Service Pack a kumulativní aktualizaci pro BizTalk Server
Další informace
Kumulativní aktualizace (CU) je kumulativní aktualizace obsahující všechny předchozí opravy hotfix datum BizTalk Server 2009.

Týmu BizTalk Server používá tento model jako zkušebního a také pro tuto konkrétní verzi. Plán použít tento model je založen na názor přijat ze Společenství.

Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací produktů společnosti Microsoft získáte v článku znalostní báze článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

BizTalk Server 2009 hotfix zahrnutých v kumulativní aktualizaci 1 pro BizTalk Server 2009

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix jsou uvolní, jakmile budou k dispozici. Další informace o serveru BizTalk chyby, získáte v následujícím článcích Microsoft Znalostní báze Knowledge Base:
Číslo chyby VSTSČíslo článku KBPopis
5624092462241Oprava: Chybová zpráva při použití WSS odeslat portu adaptéru, který umožňuje objednané možnost doručení neúspěšné zprávy v BizTalk serveru 2009 pokračování: "kořenový prvek nebyl nalezen."
5780422450458Oprava: Nesmyslné znaky v názvu opravy hotfix pro BizTalk Server 2009 kontrola zásob hardwaru pomocí produktu System Center Správce konfigurace 2007
5100542435900Oprava: Chyba interchange EDI "Neplatné datum" dojde v roce 2009 BizTalk Server datový prvek obsahuje hodnotu data přestupných
5657322431074Oprava: Adaptér WCF vlastní zavřít připojení služby WCF založené v roce 2009 BizTalk Server vyskytne zadaný poruchy WCF
5460742406405"<mapname.btm>: Caught výjimku" chybová zpráva při pokusu použít k vytvoření a zavedení projektu BizTalk 2009, která obsahuje mapu, která odkazuje na schématu v jiném projektu Visual Studio Team System 2010 TFS</mapname.btm>
5352572389193Oprava: Aplikace Word 2007 nebo Word 2010 přestane reagovat při pokusu o otevření nebo uložení souboru v počítači, který byl registrován prohlížeč sestavení BizTalk
5415832387313Oprava: Nízký výkon dochází při použití adaptéru BizTalk WCF založené pro databázi Oracle dynamický port používaný BizTalk Server 2009
5076692327918Oprava: BAM činnost, kterou nelze spustit aplikaci BizTalk zápisu dat používá WCF WSHttp přístavu odeslání BizTalk Server 2009
5243932284013BizTalk WCF spotřebovávat Průvodce služeb nesprávně převede pomlčka v názvu služby WCF podtržítko v BizTalk serveru 2009
5076652263355Oprava: Databáze BizTalkDTADb stane velmi velké po spuštění BizTalk orchestration chvíli v BizTalk serveru 2009, pokud je výjimka zachycena
4731402125511Oprava: Soubor zobrazí umístění, že body vzdálenou cestu UNC je neočekávaně zakázána při použití BizTalk Server 2009 v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008
465552/5234202029078BizTalk Server odešle zpět potvrzení nesprávné EDIFACT CONTRL obchodního partnera
4657692028814Oprava: Rozbočovač skupiny BizTalk Server stránky trvá dlouho aktualizovat po jeden uzel přejde do režimu offline v prostředí clusterů hostitelem BizTalk 2009 a BizTalk Server 2006 R2
465773981960Oprava: Změny provedené obsluhy adaptér nejsou zobrazeny, pokud Restartujte konzolu pro správu 2009 BizTalk Server
465760981428Oprava: Příjem System.OutOfMemory výjimky nebo Visual Studio 2008 přestane reagovat při použití map BizTalk Server 2009
465728981422Oprava: Příchozí zprávy neobdrží správně při použití adaptéru WCF WSHttp v BizTalk serveru 2009
465758981327Oprava: Artefakty zdrojů může trvat velmi dlouho načíst konzoly pro správu 2009 serveru BizTalk
465696980950Oprava: "položky protokolu událostí motoru xlang/s: Exceptions.Types.InterceptorException" chybová zpráva při spuštění BizTalk orchestration po upgradu na BizTalk Server 2009 BizTalk Server 2006 R2
465735980560Oprava: "Komunikace s MessageBoxes všechny nyní obchodováním" jsou zaznamenány neočekávaně v protokolu aplikace BizTalk Server 2009
465664979478Oprava: Vlastnosti dokumentu chybí při použití adaptéru WSS kopírovat z jednoho dokumentu knihovny dokumentů do jiné knihovny dokumentů v BizTalk serveru 2009
465751979438Oprava: Nelze nasadit BizTalk Server aplikaci Visual Studio při restartování hostitele instance je nastavena na hodnotu True
465643979264Oprava: 2009 serveru BizTalk přijímat umístění využívající WCF BasicHttp přeprava typu nefunguje, pokud adresa koncového bodu obsahuje vložené místo
465669979221Oprava: EDI dávkování orchestration trvá zpracování EDI zpráv v počítači, který je spuštěn BizTalk Server 2009
465655979153Oprava: BizTalk Server 2009 Orchestration Designer nesprávně označuje projekt BizTalk Server 2009 je chyba
465695978796Oprava: Osamocené instance služby BizTalk DTA neočekávaně po vytvořen BizTalk orchestration zpracovává výjimku
465524977976Oprava: Import soubor MSI nebo spuštění aplikace BizTalk trvá velmi dlouho nebo selhání serveru BizTalk
465602977428Oprava: Různé problémy při vývoji projektu BizTalk odkazující na jiné BizTalk projektu aplikace Visual Studio v počítači, který je spuštěn BizTalk Server 2009
465802977292Oprava: Některá schémata jsou ztraceny při přidání projektu BizTalk jako referenční služby založené na schématu služby WCF
465604977141Oprava: "sledované zprávy s id: by neměl existovat ve více umístěních" chybová zpráva při pokusu zobrazit podrobnosti zprávy sledované zprávy události BizTalk Server 2009
465619976927Oprava: Připojení k databázím BizTalk SQL nejsou vyčištěna nebo znovu použít při použití třídy BiztalkOperations v BizTalk Server 2006 R2 nebo BizTalk Server 2009
465620976891Oprava: Soubor není odstraněn z umístění FTP při použití BizTalk Server 2006 R2 nebo BizTalk Server 2009
465590976612Oprava: Chybová zpráva při spuštění úlohy DTA vyprázdnit a archivu SQL Server Agent na BizTalk serveru: Neplatný objekt jméno "edimessagecontent". [SQLSTATE 42S02] (Chyba 208). Krok se nezdařilo."
465583976554Oprava: Chybová zpráva při obdržení zprávy EDI do BizTalk Server 2009: "Duplicitní číslo řízení"
465576976172Dojde k chybě při kontrole toku zpráv na dokončení orchestration Pokud pojmenované instance serveru SQL Server je hostitelem databází sledování serveru BizTalk Server 2009
465574976074Oprava: Speciální znaky nejsou zapsány do výstupního dokumentu po zpracování potrubím odeslat používající Assembler plochý soubor v BizTalk serveru 2009
465617975826Oprava: Chybová zpráva při použití adaptéru BizTalk Server 2006 R2 nebo BizTalk Server 2009 POP3: "POP3 adaptér přijal řádku odezvy od serveru, který obsahuje více než 512 znaků"
465631/519699975118Oprava: BizTalk hostitelské instance může selhat s zpráva výjimky System.OutOfMemoryException BizTalk serveru
465518975020K dispozici je oprava hotfix, která umožňuje podporovat GE01 segmentu jako vlastnost kontextu EDI v BizTalk serveru 2009
465614973901Oprava: Chybová zpráva při přijímání 837 dokumentu BizTalk Server 2006 R2 nebo BizTalk Server 2009: "chybějící nebo neplatný, duplicitní nebo transakce nastavit identifikátor"
465613973770Oprava: BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2006 R2 nebo BizTalk Server 2009 dojde nízký výkon při spuštění dotazu SQL, který odkazuje na pole "activityid" v tabulce bam_ActivityName_CompletedRelationships
465616973430Oprava: Zobrazí výjimkou NullReferenceException při použití volání Orchestration obrazce v BizTalk Server 2006 R2 nebo BizTalk Server 2009
465495973415Oprava hotfix je k dispozici, umožňuje podporu HIPAA 5010 norem v BizTalk serveru 2009
465465973387Oprava: Chybová zpráva při přijímání EDI křižovatky pomocí EDI přijímat potrubí v BizTalk serveru 2009: "závažná chyba zjištěna EDI Disassembler informace o chybě je GetTempFileName se nezdařilo."
465476972752Oprava: Při zatížení sestavení chybová zpráva při publikování BizTalk orchestration jako webové služby nebo služby WCF v BizTalk serveru 2009
552102972478Oprava: Oddělovač a terminátorem segmentu SE občas v chybí odchozí 997 funkční potvrzení při odesílání a přijímání zpráv EDI v BizTalk Server 2006 R2 nebo BizTalk Server 2009
465697972196Oprava: Instance hostitele BizTalk zastaví a 5410 ID událostí je zaznamenána do protokolu aplikace BizTalk Server 2006 nebo BizTalk Server 2009
540358970856Oprava: Zasílání vlastnosti nejsou sledovány některé zprávy v křižovatky v BizTalk Server 2006 R2 nebo BizTalk Server 2009
465812969558Oprava: Chybová zpráva při pokusu o nasazení aktualizace BAM při rozdělení do oddílů je povoleno existující aktivity: "kombinované použití operátoru unie, PRŮSEČÍK nebo kromě všech dotazů musí mít stejný počet výrazů cíle seznamů"
465757969217Oprava: Aplikace BizTalk Server protokolu je zaznamenána událost s ID 14014 a BAM výstrahy nejsou odesílány podle očekávání
465686967945Oprava: Generované soubory XML jsou mnohem větší než očekávaná při pokusu rozdělit dokument EDI, který obsahuje více sub-documents pomocí "více" typ schématu v BizTalk Server 2006 R2 nebo BizTalk Server 2009
465419967036Oprava: Konfigurace vazeb pro některé typy vazby nejsou uloženy ve vlastní WCF adaptér nebo adaptér WCF CustomIsolated v konzole pro správu serveru BizTalk
465606961724Oprava: Adaptér BizTalk 2006 nebo BizTalk Server 2009 FTP načíst soubor ze serveru FTP při vydávání příkaz RETR
465512957514Oprava: Zobrazí chybová zpráva při pokusu o konfiguraci adaptéru služby Windows SharePoint Services pro Office SharePoint Server 2007 v prostředí serveru BizTalk
465543927052Oprava: Chybová zpráva při pokusu o zařazení dvou orchestrations současně BizTalk serveru: "Hodnota se nespadá do očekávaného rozsahu"
658681978404Oprava: Zprávy nebudou doručeny do místa určení po změně hostitele pro obsluhu odeslat BizTalk serveru

Jak získat kumulativní aktualizaci 1 pro BizTalk Server 2009

Podporované kumulativní balíček je k dispozici od společnosti Microsoft. Balíček kumulativní aktualizace je však určena opravit pouze problémy popsané v tomto článku. Platí pouze pro systémy, ve kterých dochází k popsaným problémům balíčku kumulativní aktualizace. Tento kumulativní balíček může být dále testována. Proto pokud přísně nejsou ovlivněny kterýmkoli z těchto problémů, doporučujeme počkat na další aktualizaci service Pack BizTalk Server 2009. Opravy hotfix, které jsou v tomto balíčku kumulativní aktualizace bude obsahovat další aktualizaci service pack.

Pokud kumulativní aktualizace je k dispozici ke stažení, je sekce "Hotfix ke stažení" v horní části tohoto článku. Pokud tento oddíl není uveden, kontaktujte podporu a služby zákazníkům společnosti, získání balíčku kumulativní aktualizace.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo je požadováno další řešení potíží, bude pravděpodobně třeba vytvořit samostatnou žádost. Výdaje na technickou podporu se bude u dalších otázek a problémů, které nejsou způsobilé pro tento konkrétní aktualizace kumulativní balíček. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit samostatnou žádost navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: "Hotfix stažení dostupných" formulář zobrazí jazyky pro který je k dispozici kumulativní aktualizace. Pokud vidíte určitého jazyka Kumulativní aktualizace je k dispozici pro daný jazyk.

Informace o balíčku kumulativní aktualizace

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalován 2009 serveru Microsoft BizTalk.

Následující funkce mají navíc některé odpovídající opravy hotfix tuto aktualizaci. Chcete-li použít odpovídající opravy hotfix, musí být nainstalován funkci.
 • Microsoft BizTalk adaptéry pro podnikové aplikace (označované také jako BizTalk LOB adaptéry)
 • Microsoft BizTalk Accelerator 2009 pro HL7
 • Microsoft BizTalk Accelerator 2009 pro SWIFT
Pokud soubor Readme.txt je součástí této aktualizace, naleznete další informace o instalaci této aktualizace v souboru Readme.txt.

Požadavek na restartování

Bude pravděpodobně třeba restartovat počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o souboru

Anglická verze této kumulativní aktualizace balíček obsahuje atributy souborů (nebo novější) uvedené v v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v Koordinovaný světový čas (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převést na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete časem Složka Časové pásmo karty v Datum a čas položky v Ovládacích panelech.
Pro všechny podporované verze x 86-2009 BizTalk Server
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Admin_server_logic.SQLNení použitelné72,83229. Listopadu 201014: 17Není použitelné
Biztalkcommon.TARGETSNení použitelné10,68129. Listopadu 201014: 17Není použitelné
Biztalkmsgboxdbsps.SQLNení použitelné57,21129. Listopadu 201014: 17Není použitelné
Bts_tracking_logic.SQLNení použitelné322,09629. Listopadu 201014: 17Není použitelné
Btsasmext.dll3.8.454.2888,66429. Listopadu 201014: 17X86
Btsedimessagecontenttables.SQLNení použitelné2,07029. Listopadu 201014: 17Není použitelné
Btsmessageagent.dll3.8.454.2712,54429. Listopadu 201014: 17X86
Btsmetadataom.dll3.8.454.2427,87229. Listopadu 201014: 17X86
Btsmsgcore.dll3.8.454.21,248,08829. Listopadu 201014: 17X86
Btswmiprovider.dll3.8.454.2617,31229. Listopadu 201014: 17X86
Exsmime.dll6.5.7653.24187,72829. Listopadu 201014: 17X86
Interop.xceedftplib.dll3.8.454.259,24029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Runtime.dll3.8.454.283,84829. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Admin.dll3.8.454.21,386,37629. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Common.dll3.8.454.2378,76029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.consuming.dll3.8.454.2259,98429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Publishing.dll3.8.454.2173,96829. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Runtime.dll3.8.454.2210,83229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.admin_server_logic.SQL.dll3.8.454.211,66429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Administration.snapin.dll3.8.454.23,528,59229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.applicationdeployment.Engine.dll3.8.454.2567,20029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.8.454.24,196,22429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.biztalkmsgboxdbsps.SQL.dll3.8.454.211,66429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.brmacontrols.dll3.8.454.2714,62429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.8.454.211,66429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontentsps.SQL.dll3.8.454.211,68029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontenttables.SQL.dll3.8.454.211,68829. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.8.454.2104,32029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.dbaccessor.dll3.8.454.218,80829. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.8.454.2350,07229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.EDI.baseartifacts.dll3.8.454.2919,43229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.EDI.batchingorchestration.dll3.8.454.25,576,60029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.EDI.messagecore.dll3.8.454.2378,76029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.EDI.partneragreementmanager.dll3.8.454.2460,70429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.EDI.pipelinecomponents.dll3.8.454.2190,35229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.EDI.Shared.dll3.8.454.2182,13629. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.epmtransform.dll3.8.454.217,79229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.8.454.2505,72029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssv3adapter.WebService.dll3.8.454.279,77629. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Mapper.Compiler.dll3.8.454.2157,57629. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.8.454.2128,88829. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Messaging.dll3.8.454.292,02429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.msgbox_application_logic.SQL.dll3.8.454.211,68029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.8.454.211,65629. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Operations.dll3.8.454.2198,52029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.orchestrationdesigner.dll3.8.454.22,299,79229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.pipeline.Components.dll3.8.454.2292,75229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.pipeline.dll3.8.454.2292,72829. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.resourcemanagers.dll3.8.454.2198,53629. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.schemaeditor.dll3.8.454.2214,91229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.8.454.251,06429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.tom.dll3.8.454.2874,35229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.WebServices.dll3.8.454.2259,96829. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.8.454.246,98429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.Base.dll3.8.454.232,66429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.buildtasks.dll3.8.454.241,38429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.8.454.2341,90429. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.454.2104,31229. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.454.2247,68029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.454.2272,24029. Listopadu 201014: 17X86
Microsoft.xlangs.runtimetypes.dll3.8.454.2120,70429. Listopadu 201014: 17X86
Msgbox_application_logic.SQLNení použitelné529,85029. Listopadu 201014: 17Není použitelné
Msgboxlogic.SQLNení použitelné570,59629. Listopadu 201014: 17Není použitelné
Wssadacfg.dll3.8.454.2117,08029. Listopadu 201014: 17X86
Xceedftpbiztalk.dll3.8.454.2305,50429. Listopadu 201014: 17X86
Biztalkmsgboxdbsps.SQLNení použitelné57,21116. Listopadu 201022: 08Není použitelné
Microsoftedixsdtemplateskb973415.exeNení použitelné1,785,55708. Července 200915: 17X86
Pro všechny podporované 64bitové verze BizTalk Server 2009 x
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Admin_server_logic.SQLNení použitelné72,83229. Listopadu 201017: 37Není použitelné
Biztalkcommon.TARGETSNení použitelné10,68129. Listopadu 201017: 37Není použitelné
Biztalkmsgboxdbsps.SQLNení použitelné57,21129. Listopadu 201017: 37Není použitelné
Bts_tracking_logic.SQLNení použitelné322,09629. Listopadu 201017: 37Není použitelné
Btsasmext.dll3.8.454.2888,66429. Listopadu 201017: 37X86
Btsedimessagecontenttables.SQLNení použitelné2,07029. Listopadu 201017: 37Není použitelné
Btsmessageagent.dll3.8.454.21,345,88829. Listopadu 201017: 37X64
Btsmessageagent.dll3.8.454.2712,54429. Listopadu 201017: 37X86
Btsmetadataom.dll3.8.454.2427,87229. Listopadu 201017: 37X86
Btsmsgcore.dll3.8.454.21,248,08829. Listopadu 201017: 37X86
Btsmsgcore.dll3.8.454.21,977,17629. Listopadu 201017: 37X64
Btswmiprovider.dll3.8.454.2617,31229. Listopadu 201017: 37X86
Exsmime.dll6.5.7653.24187,72829. Listopadu 201017: 37X86
Interop.xceedftplib.dll3.8.454.259,24029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Runtime.dll3.8.454.283,84829. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Admin.dll3.8.454.21,386,37629. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Common.dll3.8.454.2378,76029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.consuming.dll3.8.454.2259,98429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Publishing.dll3.8.454.2173,96829. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Publishing.dll3.8.454.2173,96829. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Runtime.dll3.8.454.2210,83229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.admin_server_logic.SQL.dll3.8.454.211,66429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Administration.snapin.dll3.8.454.23,528,59229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.applicationdeployment.Engine.dll3.8.454.2567,20029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.8.454.24,196,22429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.biztalkmsgboxdbsps.SQL.dll3.8.454.211,66429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.brmacontrols.dll3.8.454.2714,62429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.8.454.211,66429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontentsps.SQL.dll3.8.454.211,68029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontenttables.SQL.dll3.8.454.211,68829. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.8.454.2104,32029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.dbaccessor.dll3.8.454.218,80829. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.8.454.2350,07229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.EDI.baseartifacts.dll3.8.454.2919,43229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.EDI.batchingorchestration.dll3.8.454.25,576,60029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.EDI.messagecore.dll3.8.454.2378,76029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.EDI.partneragreementmanager.dll3.8.454.2460,70429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.EDI.pipelinecomponents.dll3.8.454.2190,35229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.EDI.Shared.dll3.8.454.2182,13629. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.epmtransform.dll3.8.454.217,79229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.8.454.2505,72029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssv3adapter.WebService.dll3.8.454.279,77629. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Mapper.Compiler.dll3.8.454.2157,57629. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.8.454.2128,88829. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Messaging.dll3.8.454.292,02429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.msgbox_application_logic.SQL.dll3.8.454.211,68029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.8.454.211,65629. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Operations.dll3.8.454.2198,52029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.orchestrationdesigner.dll3.8.454.22,299,79229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.pipeline.Components.dll3.8.454.2292,75229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.pipeline.dll3.8.454.2292,72829. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.resourcemanagers.dll3.8.454.2198,53629. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.schemaeditor.dll3.8.454.2214,91229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.8.454.251,06429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.tom.dll3.8.454.2874,35229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.WebServices.dll3.8.454.2259,96829. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.8.454.246,98429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.Base.dll3.8.454.232,66429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.buildtasks.dll3.8.454.241,38429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.8.454.2341,90429. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.454.2104,31229. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.454.2247,68029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.454.2272,24029. Listopadu 201017: 37X86
Microsoft.xlangs.runtimetypes.dll3.8.454.2120,70429. Listopadu 201017: 37X86
Msgbox_application_logic.SQLNení použitelné529,85029. Listopadu 201017: 37Není použitelné
Msgboxlogic.SQLNení použitelné570,59629. Listopadu 201017: 37Není použitelné
Wssadacfg.dll3.8.454.2117,08029. Listopadu 201017: 37X86
Xceedftpbiztalk.dll3.8.454.2305,50429. Listopadu 201017: 37X86
Biztalkmsgboxdbsps.SQLNení použitelné57,21116. Listopadu 201022: 08Není použitelné
Microsoftedixsdtemplateskb973415.exeNení použitelné1,785,55708. Července 200915: 17X86

Pokyny k instalaci

Před instalací opravy hotfix zálohujte následující soubory:
 • Microsoft.BizTalk.EDI.BaseArtifacts.dll
 • Microsoft.BizTalk.MessageCore.dll
 • Microsoft.BizTalk.EDI.Shared.dll
 • Microsoft.BizTalk.EDI.PipelineComponents.dll
Poznámky
 • Microsoft.BizTalk.EDI.BaseArtifacts.dll, Jsou Microsoft.BizTalk.MessageCore.dll a Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll umístění <drive:></drive:>\Program Files\Microsoft BizTalk Server 2009.
 • Je umístěn na Microsoft.BizTalk.EDI.PipelineComponents.dll <drive:></drive:>\Program Součásti 2009\Pipeline Files\Microsoft BizTalk serveru.
Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, postupujte takto:
 1. Extrahujte balíček opravy hotfix a spusťte soubor Setup.exe.
 2. V Konzoly pro správu serveru BizTalk rozbalitSpráva serveru BizTalk Server 2009, expand BizTalk Skupiny, expand Aplikace, expandAplikace BizTalk EDI, expandZdroje, a potom odeberte Microsoft.BizTalk.EDI.BaseArtifacts sestavení z tohoto adresáře.
 3. Restartujte instanci BizTalk hostitele.
 4. V do stejného adresáře zdrojů který bylo uvedeno v kroku 2 klepněte pravým tlačítkem myšiZdroje, klepněte na tlačítko Přidata klepněte na tlačítkoSestavení BizTalk.
 5. V Přidat zdroje Dialogové okno, klepněte na tlačítkoPřidat, a přejděte do následujícího adresáře:
  <drive:></drive:>\Program Files\Microsoft BizTalk Server 2009
 6. V Tento adresář poklepejte Microsoft.BizTalk.EDI.BaseArtifacts.dll soubor.
 7. Restartujte instanci BizTalk hostitele.
 8. Spustit MicrosoftEdiXSDTemplatesKb973415.exe soubor, který je pro tento balíček oprav hotfix Self-extract nejnovější sadu kompatibilní s HIPAA5010 schémata. Uložit, aby navrhované následující adresář:
  <drive:></drive:>\Program Files\Microsoft BizTalk Server 2009\XSD_Schema\EDI
 9. Jste můžete postupujte podle standardního postupu vytváření a zavádění schémata.
Další informace naleznete v souboru Readme.txt, který je součástí tohoto balíčku oprav hotfix.

Důležité poznámky

 • V HIPAA 4010 schémata prvků X12_R Typ Neoznačené minimálních a maximálních délek. Však Záruky HIPAA 5010 že jsou kontrolovány minimálních a maximálních délek.
 • Změnit, protože jejich hodnoty slouží k identifikaci správné varianty schémata nepředpokládá ST03 prvků v následujících schémat:
  • 837 varianty (I, P, D)
  • 277
  Toto je standardní HIPAA 5010.

Známé problémy

 1. Ověřuje 837 zpráva varianty (I, P, D), které jsou součástí HIPAA 5010 schémata pro jednu dávkovou interchange EDI návrhové nástroje čas mít problém. K tomuto problému nedochází při ověření nástroje interchange EDI-batched.
 2. BizTalk sledování mohou přestat fungovat, protože požadovaná oprávnění, byly odstraněny některé tabulky databáze DTA po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
  • Otevřete konzolu pro správu BizTalk, zaškrtněte Povolit sledování hostitele Volba jiného hostitele serveru BizTalk a zrušte volbu v aktuálním hostiteli sledování.
  • Hostitelské instance serveru BizTalk Server restartujte.
  • Klepnutím vyberte Povolit sledování hostitele Volba jiného hostitele serveru BizTalk a zrušte volbu v aktuálním hostiteli sledování.
  • Restartování hostitele instance správně použít oprávnění.
 3. Některé databáze BizTalk nemusí být aktualizován, pokud změníte název skupiny BizTalk Server před instalací tohoto balíčku kumulativní aktualizace. Chcete-li předejít tomuto problému, přejmenujte následující výchozí název skupiny BizTalk Server před instalací aktualizace:
  Skupiny BizTalk
Odkazy
Další informace o serveru BizTalk opravy hotfix, klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
2003907 Informace o opravách hotfix serveru BizTalk
BizTalk 2009 SP1 CU1 kumulativní aktualizace

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2429050 - Poslední kontrola: 08/18/2011 09:09:00 - Revize: 10.0

Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Accelerator for HL7 2.0 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Accelerator for HL7 2.0 Standard Edition

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2429050 KbMtcs
Váš názor