Zobrazení informací o šifrovaných souborech pomocí nástroje Efsinfo.exe

Tento článek byl dříve publikován CZ243026
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje použití nástroje Efsinfo.exe ze sady Windows 2000 Resource Kit. Pomocí nástroje Efsinfo je možné určit, kdo je pověřený jako agent obnovení souboru v systému souborů EFS (Encrypting File System) a kdo soubor zašifroval.
Další informace

Použití nástroje Efsinfo

Pro určení, kdo je pověřený jako agent obnovení, po instalaci sady Windows 2000 Resource Kit postupujte podle následujících pokynů:
  1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuProgramy, dále na položkuPříslušenstvía poté klepněte na položkuPříkazový řádek.
  2. Pomocí příkazucd(change directory) přejděte do složky, která obsahuje požadovaný šifrovaný soubor.
  3. Zadejte příkazefsinfo /r /unázev_souboru, kdenázev_souboruje název souboru, který chcete zkontrolovat. Případně můžete parametrnázev_souboruvynechat a zobrazit tak informace o všech souborech v aktuální složce.

Příklad výstupu nástroje Efsinfo

EFSINFO /r /u Myfile.docMyfile.doc: Šifrovaný  Uživatelé, kteří mohou dešifrovat:    NÁZEV_DOMÉNY\uživatelské_jméno (CN=User Name,L=EFS,OU=EFS File Encryption Certificate)  Agenti obnovení:    NÁZEV_DOMÉNY\EFSRecover (OU=EFS File Encryption Certificate, L=EFS, CN=EFSRecover)
Výstup informuje, že soubor Myfile.doc by zašifrován doménovým uživatelem "Uživatelské_jméno" z domény "Název_domény". Účet "EFSRecover" v doméně "Název_domény" je pověřený jako agent obnovení daného souboru.

Poznámka: Samostatné pracovní stanice a servery se systémem Windows 2000 nezobrazují informace o agentovi obnovení. Výchozí agent obnovení pro všechny samostatné počítače je místní účet Administrator.

Další informace naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
223316 Nejlepší použití systému souborů Encrypting File System
Vlastnosti

ID článku: 243026 - Poslední kontrola: 12/05/2015 16:06:39 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbefs kbinfo kbtool KB243026
Váš názor