Odstranění seznamu stop posledních přehrávaných položek z programu Windows Media Player

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele
Souhrn
Tento článek popisuje, jak odstranit poslední přehrávané položky ze seznamu stop v programu Windows Media Player.
Další informace
K odstranění posledních přehrávaných položek ze seznamu stop v programu Windows Media Player můžete použít jakoukoli z následujících metod:
 • Použijte soubor ClearMRU.exe z rozšíření Windows Media Player Bonus Pack pro program Media Player 7.1 nebo z rozšíření Windows Media Player Bonus Pack pro systém Windows XP. Chcete-li stáhnout rozšíření Windows Media Player Bonus Pack, navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: Rozšíření Media Player Bonus Pack bylo dříve označováno jako nástroje Windows Media Player PowerToys.

 • Pomocí programu Editor registru ručně odstraňte klíč RecentURLList nebo klíč RecentFileList.
 • Použijte funkci Vymazat historii v programu Windows Media Player 9 Series.

Použití programu Editor registru

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Odebrání položek ze seznamu stop:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList
 3. Jestliže používáte program Windows Media Player 6.4, klepněte na položku RecentURLList a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.

  Jestliže používáte program Windows Media Player 7, Windows Media Player 7.1 nebo program Windows Media Player pro systém Windows XP, klepněte na položku RecentFileList a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit .
 4. Ukončete program Editor registru.
Poznámka: Tento klíč registru bude znovu vytvořen při příštím otevření souboru v programu Media Player.

Odebrání položek z registru

Chcete-li odebrat položky ze seznamu stop, vymažte obsah některého z následujících klíčů registru:
 • Chcete-li odstranit obsah datového proudu z určité webové stránky, vymažte obsah následujícího klíče registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentURLList
 • Chcete-li odebrat celý seznam posledních přehrávaných souborů, vymažte obsah následujícího klíče registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList
Obě tato nastavení existují v programu Media Player 7 a v novějších. Vymazání nastavení RecentFileList nemusí obsah odstranit dostatečně. Na obrazovce přehrávače se stále mohou objevit některé soubory URL.

Odebrání posledních přehrávaných položek v programu Windows Media Player 9 series a Windows Media Player 10 series

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na kartu Osobní údaje.
 3. Chcete-li vymazat seznam posledních přehraných souborů programu Windows Media Player, klepněte na tlačítko Vymazat historii.
 4. Jestliže používáte program Windows Media Player 9, klepnutím na tlačítko Vymazat CD/DVD můžete vymazat seznam posledních přehrávaných disků CD a DVD.
 5. Jestliže používáte program Windows Media Player 10, klepnutím na tlačítko Vymazat mezipaměti můžete vymazat seznam posledních přehrávaných disků CD a DVD.
play list previous played history
Vlastnosti

ID článku: 243621 - Poslední kontrola: 01/24/2008 12:18:26 - Revize: 6.8

Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series for Windows XP, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 7.0, Microsoft Windows Media Player 6.4, Microsoft Windows Media Player 6.2, Microsoft Windows Media Player 6.1, Microsoft Windows Media Player 6.0

 • kbproductlink kbhowto kbsound KB243621
Váš názor