Použití na straně serveru grafické chcete dynamicky generovat grafy

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:244049
Souhrn
Vedle pomocí Microsoft Office Chart Web Components jako ovládací prvek modelu COM (Component Object Model) umístěn na formuláři, je možné použít webová součást graf jako objekt není viditelný, v paměti. Tento článek ukazuje, jak využít webová součást graf na serveru k vytvoření grafu reprezentován jako obrázku ve formátu GIF (Graphics Interchange Format). Můžete implementovat strategii, popsaných v tomto článku k vytvoření grafu obrazy, které lze použít v síti Internet nebo podniky s heterogenní klientské počítače.
Další informace
Pomocí webové součásti Graf můžete vytvářet grafy pomocí dat z různých zdrojů, jako je například pole, databáze, tabulky nebo jakékoli vlastní data zdroje. Po vytvoření grafu můžete použít ExportPicture metody součásti Graf ke generování obrázek ve formátu GIF tento graf.

Chcete-li toho dosáhnout, můžete upravit soubor global.asa a vytvořit stránky ASP s kódem znázorněno v následujícím postupem.

Kroky k vytvoření projektu

 1. Spustit Microsoft Visual InterDev.
 2. Vytvořit nový webový projekt nazvané ServerChart a klepněte na tlačítko Další.
 3. Typ serveru, který má být použit pro tento Web Microsoft Office Project.
 4. Klepnutím na tlačítko Dokončit vytvořte webový projekt.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši adresáři projektu na serveru (obvykle je to C:\Inetpub\wwwroot\ServerChart), vyberte Vlastnosti a potom na kartu zabezpečení.
 6. Klepněte na tlačítko oprávnění a přidejte následující oprávnění pro adresář:
  IUSR_SERVERNAME: Číst, zapisovat, spustit a odstranit
  Autor: Číst, zapisovat, spustit a odstranit
 7. Klepnutím na tlačítko OK nastavte oprávnění.
 8. V projektu aplikace Visual InterDev klepněte pravým tlačítkem myši na soubor global.asa a vyberte příkaz Načíst pracovní kopírovat.
 9. Upravit soubor global.asa tak, aby obsahoval následující skript:
  <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>Sub Session_OnStart	' Create a FileSystemObject to provide files in the script	Set Session("FSO") = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")		' Create a variable that has the number of files created in this session	Session("n") = 0		' Set timeout to be 1 minute	Session.Timeout = 1End SubSub Session_OnEnd	' Delete the files created in this session	Dim x	For x = 0 to Session("n")-1		Session("FSO").DeleteFile Session("sTempFile" & x), True	NextEnd Sub</SCRIPT>
 10. V nabídce projekt, vyberte Položku přidat web a vyberte Active Server Page. Název stránky chart.asp.
 11. Upravte skript v chart.asp obsahuje následující:
  <%@ language="vbscript" %><html><body><h1>Realtime CPU Utilization by Configurations</h1><FORM action="chart.asp" method=get name=frmChooseOrg><p> Select an Organization to see values for their machines: <SELECT name=sOrg><OPTION SELECTED value= 5>Org1</OPTION><OPTION value= 10>Org2</OPTION><OPTION value= 15>Org3</OPTION><OPTION value= 20>Org4</OPTION></SELECT><INPUT type="submit" value="Go"></p></FORM><%Dim oChart, c, Categories(5), Vals(5), i, sCaption, nData, nOrg' Get the input valuenData = Request.QueryString("sOrg")'When the page loads the first time, set ndata to 5if len(nData) = 0 then nData = 5' Generate random categories and values for the chart' These values can come from some existing data sourcefor i = 1 to 5	Categories(i) = "Machine" & CStr(i)	Vals(i) = nData * Rnd(100)next' Create a Chart ObjectSet oChart = CreateObject("OWC.Chart")Set c = oChart.Constants' Set the different parameters for the ChartSpaceoChart.Border.Color = c.chColorNone' Get Organization number and use it to set the CaptionnOrg = nData/5sCaption = "Current Utilizations for Org"sCaption = sCaption & CStr(nOrg)' Add a chart and set parameters for the chartoChart.Charts.AddoChart.Charts(0).Type = oChart.Constants.chChartTypeColumnClusteredoChart.Charts(0).SeriesCollection.AddoChart.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = sCaptionoChart.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData c.chDimCategories, c.chDataLiteral, CategoriesoChart.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData c.chDimValues, c.chDataLiteral, ValsoChart.Charts(0).HasLegend = TrueoChart.Charts(0).HasTitle = True' Get a temporary filename to save chart in that filesFname = Session("FSO").GetTempName & session.SessionID & ".gif"' Export the chart to the temporary fileoChart.ExportPicture server.MapPath(sFname), "gif", 600, 512' Create a link to the generated fileResponse.Write "<img src='" & sFname & "'>"' Store the file with its path in the session object for cleanupSession("sTempFile" & Session("n")) = Server.MapPath(sFname)' Increment the number of filesSession("n") = Session("n") + 1%></body></html>					
 12. Uložte projekt.
 13. Klepněte pravým tlačítkem myši na chart.asp v okně Prohlížeč projektu a vyberte možnost zobrazení v prohlížeči.
Zobrazí se stránka s grafem obsahující utilizations PROCESORU u různých počítačů. Vybráním různým organizacím, můžete zobrazit různé utilizations.

Pokud vytvoříte více grafy založené na různé sady dat, každého grafu musí být uložen jako jedinečný soubor GIF. V tomto vzorku generuje knihovny runtime skriptování FileSystemObject dočasný soubor pro obrázek GIF. Soubor se umístí ve stejné složce jako stránka ASP tak, aby pomocí metody MapPath objektu Session můžete získat umístění dočasného souboru. Název souboru se uloží jako proměnné relace tak, aby při ukončení relace bude odstraněna.

Všimněte si, že provede IIS podprogram Session_OnEnd kdykoli vypršel časový limit relace. Pokud klient má není požadováno stránky v rámci trvání časového limitu, který je nastaven na minutu jedna (1) na začátku relace časového limitu relace.

Další poznámky

V současné době je pouze filtr k dispozici pro metodu ExportPicture pro obrazy "GIF".

Metoda ExportPicture má dva argumenty, které umožňují určit rozměry v obrazových bodech vytvořeném grafu. V ukázkovém kódu k dispozici jsou rozměry šířky a výšky pevně. Místo toho můžete použít dimenze, které určuje vašeho klienta.

OWC.Chart ProgID se vztahuje na Office Web Components 9.0. V případě potřeby použít 10 verzi součásti, změňte identifikátor ProgID z OWC.Chart na OWC10.ChartSpace nebo pokud chcete-li použít 11 verzi součásti, změnit identifikátor ProgID z OWC.Chart na OWC11.ChartSpace.

Problémy s použít na straně serveru

Měli byste vědět, že součásti Office 2000 Web Components nejsou navrženy pro použití na straně serveru a může vyskytnout problémy, je-li používat komponenty na serveru s vysokým počtem souběžných uživatelských připojení. Mnohé z těchto problému jsou popsány v součásti Office XP Web Components a součásti Office 2003 Web Components a měli byste zvážit použití na Office XP Web Components nebo webové komponenty sady Office 2003 rozsáhlé serverové řešení.

Další informace získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
317316INFORMACE: Omezení Office 2000 Web Components při použití straně serveru
Odkazy
Programování podle Dave Stearns součásti Microsoft Office Web Components ISBN: 0-7356-0794-X

Další informace o použití v diagramu součástí Web Components naleznete v následujících článcích znalostní báze Knowledge Base:
240263Jak vytvořit kombinovaný graf s webová součást graf
235885Použití grafu Office Web Component S jazyka Visual Basic
243192Použití jazyka VBScript ke svázání grafu k součásti Tabulka
OWC reálném čase

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 244049 - Poslední kontrola: 02/22/2007 01:27:26 - Revize: 3.5

Microsoft Office 2003 Web Components, Microsoft Office XP Web Components, Microsoft Office Chart Component 9.0

 • kbmt kbhowto kbofficewebchart KB244049 KbMtcs
Váš názor