Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Funkce systému Windows umožňuje vygenerovat soubor výpisu stavu paměti pomocí klávesnice

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Systém Windows zahrnuje funkci, pomocí které můžete způsobit, že systém přestane odpovídat a vygeneruje soubor výpisu stavu paměti (Memory.dmp). Po provedení této akce se zobrazí chybová zpráva Stop podobná následující:
*** STOP: 0x000000E2 (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Koncový uživatel ručně vygeneroval chybový výpis.
Když povolíte tuto funkci, můžete vygenerovat soubor výpisu stavu paměti přidržením pravé klávesy CTRL a dvojím stisknutím klávesy SCROLL LOCK. Tato funkce je k dispozici pro klávesnice s rozhraním PS/2 i USB. Klávesnice PS/2 používají ovladač i8042prt.sys dodávaný s klávesnicí. V případě klávesnic USB, které jsou připojeny k počítači se systémem Windows Server 2003, je však nutné nainstalovat opravu hotfix pro ovladač Kbdhid.sys. Další informace o této opravě hotfix naleznete v části Další informace v podčásti Řešení problému v systému Windows Server 2003.

Poznámka: Existuje omezení v ovladači Kbdhid.sys, který umožňuje generování souboru výpisu stavu paměti pomocí klávesnice USB. Klávesová zkratka CTRL+SCROLL LOCK+SCROLL LOCK nefunguje, pokud počítač přestane odpovídat na vysoké úrovni IRQL. Teto omezení je způsobené tím, že ovladač Kbdhid.sys pracuje na nižší úrovni IRQL než ovladač i8042prt.sys. Tato funkce klávesnice USB funguje pouze v počítačích se systémem Windows Server 2003 nebo s novějšími verzemi systému Windows Server.
Další informace
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
Ve výchozím nastavení je tato funkce zakázaná. Chcete-li povolit tuto funkci v počítači, který používá klávesnici PS/2, upravte registr zde popsaným způsobem a pak restartujte počítač. Po restartování počítače budete moci vygenerovat soubor Memory.dmp přidržením klávesy CTRL a dvojím stisknutím klávesy SCROLL LOCK. Je nutné použít klávesu CTRL napravo od mezerníku. V případě počítače používajícího klávesnici USB není nutné restartovat počítač. Postačí odpojit klávesnici a znovu ji připojit. Poté lze generovat výpis Memory.dmp.

Chcete-li povolit tuto funkci v počítači s klávesnicí PS/2, postupujte takto:
 1. Spusťte program Editor registru.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující položku registru:
  Název: CrashOnCtrlScroll
  Typ dat: REG_DWORD
  Hodnota: 1
 4. Ukončete program Editor registru a restartujte počítač.
Chcete-li povolit tuto funkci v počítači s klávesnicí USB, nainstalujte opravu hotfix uvedenou v části Další informace v podčásti Řešení problému v systému Windows Server 2003.

Chcete-li v počítači s klávesnicí USB zkontrolovat, zda je tato funkce povolená, postupujte takto:
 1. Spusťte program Editor registru.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters
 3. Ujistěte se, že je povolená následující položka registru:
  Název: CrashOnCtrlScroll
  Typ dat: REG_DWORD
  Hodnota: 1
 4. Ukončete program Editor registru.

Výběr možností souboru výpisu stavu paměti

Je možné generovat tři typy souborů výpisu stavu paměti. Před ručním spuštěním generování souboru vyberte jeden z těchto typů. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Na kartě Upřesnit klepněte na tlačítko Spuštění a zotavení systému.
 3. Klepněte to pole se seznamem Zapsat ladící informace a vyberte jednu z možností: Úplný výpis stavu paměti, Výpis stavu paměti jádra nebo Zkrácený výpis stavu paměti.
Další informace o možnostech souborů výpisu stavu paměti naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
254649 Přehled možností souborů výpisu stavu paměti v systému Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003
Poznámka: Pokud má server funkci podobnou funkci Automatic System Restart (ASR), kterou jsou vybavené některé počítače Compaq, zakažte ji. Mohla by přerušit proces generování výpisu. V počítači Compaq lze zakázat funkci ASR úpravou nastavení systému BIOS.

Poznámka: V počítači s více než 2 GB paměti RAM nemusí být k dispozici úplné výpisy stavu paměti. Chcete-li omezit velikost paměti, ke které bude mít systém Windows 2000 přístup, do souboru Boot.ini přidejte parametr <MaxMem=2000>.

Pokud jste nainstalovali aktualizaci zabezpečení popsanou v článku 835732 znalostní báze Microsoft Knowledge Base, případně pokud jste nainstalovali aktualizaci Service Pack, která tuto aktualizaci zabezpečení obsahuje, podívejte se na následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885117V systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003 je v možnostech Spuštění a zotavení systému zobrazená možnost „Výpis stavu paměti jádra“, ale provádí se úplný výpis stavu paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
835732 MS04-011: Aktualizace zabezpečení systému Microsoft Windows

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Poznámka: Tato oprava hotfix se vztahuje pouze na počítače se systémem Windows Server 2003.

Požadavky

Chcete-li použít tuto opravu hotfix, musí být v počítači nainstalován systém Windows Server 2003 nebo Windows Server 2003 Service Pack 1.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix bude třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows Server 2003, 32bitové verze (platforma x86)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kbdhid.sys5.2.3790.49316,89628-Feb-200600:03x86NoneRTMQFE
Kbdhid.sys5.2.3790.264917,40828-Feb-200603:11x86SP1SP1QFE
Windows Server 2003 pro počítače s procesory x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kbdhid.sys5.2.3790.264924,57613-Apr-200615:59x64
Windows Server 2003 pro počítače s procesory Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kbdhid.sys5.2.3790.49347,10413-Apr-200615:54IA-64NoneRTMQFE
Kbdhid.sys5.2.3790.264949,66413-Apr-200615:59IA-64SP1SP1QFE
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
928839 Jak pomocí klávesnice vygenerovat soubor výpisu stavu paměti v počítači hosta na serveru Virtual Server 2005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Postup při konfiguraci klíčů registru pro generování souboru s výpisem stavu paměti

Můžete nakonfigurovat položky následujícího podklíče registru pro generování souboru s výpisem stavu paměti:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\crashdump
Položky REG_DWORD:
Dump1Keys
Dump2Key
Položka Dump1Keys je bitovou mapou modifikačních kláves, které se mají použít. Hodnoty jsou následující:
#define CRASH_R_SHIFT 0x01
#define CRASH_R_CTRL 0x02
#define CRASH_R_ALT 0x04
#define CRASH_L_SHIFT 0x10
#define CRASH_L_CTRL 0x20
#define CRASH_L_ALT 0x40
Položka Dump2Key je indexem tabulky kódů vyhledávání pro rozložení klávesnice. Následuje skutečná tabulka v ovladači.

Poznámka: Index 124 (sysreq) představuje speciální případ, protože klávesnice s 84 klávesami používá odlišný kód vyhledávání.
const UCHAR keyToScanTbl[134] = {     0x00,0x29,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,    0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x7D,0x0E,0x0F,0x10,0x11,0x12,    0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,0x1A,0x1B,0x00,    0x3A,0x1E,0x1F,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,    0x27,0x28,0x2B,0x1C,0x2A,0x00,0x2C,0x2D,0x2E,0x2F,    0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x73,0x36,0x1D,0x00,    0x38,0x39,0xB8,0x00,0x9D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD2,0xD3,0x00,0x00,0xCB,    0xC7,0xCF,0x00,0xC8,0xD0,0xC9,0xD1,0x00,0x00,0xCD,    0x45,0x47,0x4B,0x4F,0x00,0xB5,0x48,0x4C,0x50,0x52,    0x37,0x49,0x4D,0x51,0x53,0x4A,0x4E,0x00,0x9C,0x00,    0x01,0x00,0x3B,0x3C,0x3D,0x3E,0x3F,0x40,0x41,0x42,    0x43,0x44,0x57,0x58,0x00,0x46,0x00,0x00,0x00,0x00,    0x00,0x7B,0x79,0x70 };
Další informace o postupu při vytvoření souboru s výpisem paměti v systému Windows Server 2008 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
944564 Postup při vytvoření souboru s výpisem stavu paměti pomocí klávesnice PS/2 v systému Windows Server 2008 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
blue screen force dump bluescreen crash memory.dmp manual ctrl scrlk
Vlastnosti

ID článku: 244139 - Poslední kontrola: 12/01/2008 21:42:53 - Revize: 20.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbexpertiseadvanced kbwinserv2003presp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB244139
Váš názor
/html>