Při pokusu o otevření dokumentu v aplikaci Word se zobrazí chybová zpráva: Soubor obsahuje vlastní elementy XML, které již nejsou aplikací Word podporovány.

Příznaky
Předpokládejme následující situaci. Pokusíte se v aplikaci Microsoft Office Word 2007, v aplikaci Microsoft Word 2010 nebo v aplikaci Microsoft Word 2013 otevřít dokument, který používá jeden z následujících formátů souborů:
 • Dokument aplikace Word (DOCX)
 • Dokument aplikace Word s podporou maker (DOCM)
 • Šablona aplikace Word (DOTX)
 • Šablona aplikace Word s podporou maker (DOTM)
 • Dokument XML aplikace Word (XML)
 • Dokument XML aplikace Word 2003 (XML)
V průběhu otevírání tohoto dokumentu v aplikaci Word 2007, Word 2010 nebo Word 2013 se zobrazí následující chybová zpráva:
Soubor obsahuje vlastní elementy XML, které již nejsou aplikací Word podporovány. Pokud soubor uložíte, budou vlastní elementy XML trvale odebrány.

Po kliknutí na tlačítko OK se pak vlastní elementy XML nezobrazí.

Poznámka: Aplikace Microsoft Word 2013 zobrazí tuto chybovou zprávu kromě formátů uvedených výše také pro následující formáty souborů:
 • Dokument aplikace Word 97–2003 (DOC)
 • Webové stránky aplikace Word (HTML)
 • Formát RTF (RTF)
Další informace
Verze aplikace Word, které jsou společností Microsoft distribuovány po 10. lednu 2010, již nenačítají vlastní značky XML, jsou-li obsaženy v souboru DOCX, DOCM, DOTX, DOTM nebo XML. Nové verze aplikace Word 2007, Word 2010 a Word 2013 mohou tyto soubory i nadále otevřít, ale libovolné vlastní značky XML budou odebrány.

Vlastní značky XML v dokumentu aplikace Word jsou zobrazeny jako růžové (výchozí barvy) názvy značek kolem textu:Odebrání vlastních značek XML je výsledkem rozhodnutí soudu USA ze dne 22. prosince 2009. Zákazníci, kteří si od společnosti Microsoft zakoupí aplikaci Word 2007, Word 2010 nebo Word 2013 po 10. lednu 2010 pro účely využití ve Spojených státech amerických a na jejich územích nebo na tuto aplikaci získali licenci, musí používat aktualizovaný software, který nezahrnuje konkrétní vlastní implementaci značek XML.

Následující funkce aplikace Word nejsou touto aktualizací ovlivněny.
 • Ovládací prvky obsahu nejsou ovlivněny. Ovládací prvky obsahu představují běžný způsob strukturování obsahu dokumentu a mapování obsahu na vlastní části XML.
 • Standardy Open XML (všechny verze ECMA a ISO) nejsou ovlivněny.
 • Vlastní značky XML, které jsou uloženy v souborech dokumentu aplikace Word 97-2003 (DOC), nejsou ovlivněny.
 • Kód XML pásu karet a možnosti rozšíření pásu karet nejsou ovlivněny.
 • Vlastní části XML nejsou ovlivněny. Další informace o vlastních částech XML naleznete na následujícím webu MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb608618.aspx.
 • Objektový model aplikace Word není ovlivněn. Některé metody objektového modelu, které pracují s vlastními značkami XML, však mohou vést k jiným výsledkům.
  • Metoda TransformDocument bude fungovat i nadále, ale libovolné vlastní značky XML budou z výsledků transformace odebrány.
  • Metoda InsertXML bude fungovat i nadále, ale libovolné stávající vlastní značky XML budou před vložením obsahu odebrány.


Poznámka: Pokud jste vývojáři řešení využívajícího vlastní značky XML, mějte prosím na paměti, že podpora vlastních značek XML již není k dispozici. Řadu scénářů implementovaných pomocí vlastních značek XML lze implementovat prostřednictvím alternativních technologií, jako jsou například ovládací prvky obsahu, pole formulářů a záložky, které jsou k dispozici v aplikaci Word 2007, Word 2010 a Word 2013. Například jak již bylo vysvětleno výše, ovládací prvky obsahu (kromě těchto dalších technologií, jako jsou třeba záložky) umožňují vývojářům vytvářet strukturované dokumenty a lze je využít k přiřazení libovolných hodnot strukturovanému obsahu. Tyto hodnoty lze využít k přiřazení sémantického významu jednotlivým částem obsahu.

Další informace o ovládacích prvcích obsahu získáte na následujících webech společnosti Microsoft:
Odkazy
978951 Popis aktualizace pro aplikace Word 2003 a Word 2007 z ledna 2010
2445060 Po otevření dokumentu v aplikaci Word 2010 je odebráno vlastní mapování XML
2761189Po otevření dokumentu v aplikaci Word 2013 jsou odebrány vlastní značky XML
Vlastnosti

ID článku: 2445062 - Poslední kontrola: 02/15/2013 16:56:00 - Revize: 7.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013

 • KB2445062
Váš názor