Seznam chyb opravených aktualizací Windows NT 4.0 Service Pack 5 (část 2)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:244974
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek je součástí dvě aktuální výpis čísla článku chyb, které byly opraveny v aktualizaci Service Pack 5 pro systém Windows NT 4.0.

Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Znamená to, že chyby opravené v aktualizaci Service Pack budou opraveny také v následujících aktualizacích Service Pack. Číslo předchází nadpis chyba oprava Microsoft Knowledge Base vyhledání článku o této chybě dotazu použít.

225037Seznam chyb opravených aktualizací Windows NT 4.0 Service Pack 5 (část 1)
150734Seznam chyb opravených v systému Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition Service Pack 4 (část 1)
194834Seznam chyb opravených v systému Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition Service Pack 4 (část 2)
224793Seznam chyb opravených v systému Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition Service Pack 4 (část 3)
Nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition k chyby uvedené níže, řeší problémy popsané v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

222970Seznam opravených Terminal Server Edition
Další informace o získání nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows NT 4.0 a Terminal Server Edition klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
152734Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0
Další informace
216878Klienti Macintosh Apple nelze po inovaci na SP4 viz Windows NT Server
216905Klienti starších může způsobit nadměrné využití CPU zařazování
216913Hodnota datum BIOS není okamžitě aktualizovat na 1.leden 2000
217001GetHostByName API vrátí Unbindable adresy
217002MSCS: Potíže se prostředek zařazování
217052Modem konfigurační soubor není kopírované během instalace modemu
217069Sériové tiskárny komunikace poruchy automaticky upozornění, dostupné funkce
217100Služba SMTP MCIS může neočekávaně ukončit při pokusu odeslat zprávu s 300 nebo více příjemců
217136DNS převede na malá písmena názvů hostitele
217140Při sledování využití paměti s značky fondů není spuštění počítače
217207Typ služby oktet v záhlaví IP Neinicializováno
217336Funkce směrování TCP/IP zdroj nemůže být vypnuto
218473Omezení změn základní systémové objekty
218877Mfc40.dll způsobuje programy zobrazení nesprávné datum po 01, 01/2000
218978Sledování sítě selže připojení Remote Agent-Alpha
219027STOP 0x00000024 NTFS.sys s aktualizací Service Pack 4
219295Replikace WINS může přepsat nebo sloučit statické záznamy 1 C
219298Písma zobrazit správně, pokud existuje více než 48 MB vůči písem
219299Hotfix dat zapsaných po neúspěšné Non mezipamětí čtení
219303Funkce Oracle selhání Safe nefunguje po Service Pack 4, nainstalované
219305Počítač přestane při zobrazení záznamů v prohlížeči událostí
219308Nelze získat zápůjčky s obory DHCP používají Multicast adresy
219309Služby disku clusteru automaticky způsobuje chybu Stop
219313HyperTerminal: Microsoft BBS profil Still nese 206 kód oblasti.
219314Po instalaci WINDOWSNT Service Pack 3 označené "Bad" oboru DHCP
219315Start Service nelze s nekonzistentní databáze WINS
219318NET pomocí IPC $ sdílet z počítače vícedomý není dokončeno.
219319STOP 0xc000021 Winlogon.exe, tisku a spuštění spořiče obrazovky
219320Neočekávané výsledky tisku při tiskárny je zapnuto obrácené po spuštění
219322Vyžaduje aktualizace 5 bezobslužné instalace RRAS (Steelhead)
219323Směrovače IPX nelze zvětšit Transport Control hodnota pole 1 při šíření pakety IPX
219324Porušení přístupu při spuštění 16bitové nadřazené a podřízené programy
219325Digitální AlphaServer nelze spustit po instalaci aktualizací Service Pack 4
219326LDAP přes připojení SSL může funkce není správně
219327WINDOWSNT chybová zpráva: Poškozen a čitelné soubor. Prosím pomocí CHKDSK.
219332Nevracení paměti v RPC při provádění opakovaně vazba vyhledávání
219335Chyba aplikace SNMP po instalace v Exchange Server
219336Ovladač Revolution3D – číslo9 vyměněna ovladače VGA
219337Nelze nainstalovat Corel WordPerfect 6.2 pro DOS na oddílu NTFS Windows 2000
219340Nelze přečíst všechny soubory ze serveru vzdáleného LAN Manager 2.1 kompatibilní
219341Dr. Watson hlásí narušení přístupu v aplikaci Explorer při použití alternativní prostředí
219345CSNW může připojit k více serverům při přihlášení ke stromu NDS
219353Připojení RRAS PPP může časový limit na pomalé nebo zpožděné odkazy
219354RCP nefunguje na SP4 s oprávnění odepřen Chyba
219355Restartování tiskové úlohy jsou odstraňovány po restartování zařazovací služby
2193571500 ms zpoždění v sekundární WINS dotaz po primární WINS dotaz
219362Pomocí tiskový server SNA Server a LPR snižuje výkon
219363Znaky chybějící z rozložená na několika stránkách tiskové úlohy
219364DHCP vypnuto při připojení k poskytovateli služeb Internetu
219365Volného prostoru chyba disku při pokusu nainstalovat systém Windows NT 4.0 Service Pack 4
219368Nesprávná na mobilní PROCESOR Pentium II nebo mobilní Celeron funkce CPUID
219374Jak zakázat funkci Dobrovolný požadavek ARP
219377Potíže importování certifikáty zabezpečení v programu E-Mail
219380SP4 RAS server zavěsí při pokusu připojit jako serveru pro telefonické systémy Windows NT 3.1 klient RAS
219381Překlad pomocí Lmhosts může generovat chybu systému 1214
219383Při použití SPX STOP 0xA ovladač MAC NDIS
219392Jednotka nemůže systém skryté v zobrazení Průzkumník WINDOWSNT
219839XFOR: Při odesílání zprávy přes službu SMTP dochází porušení
220605Stop 0x0000000A způsobil zápisu chybně soubor požadavku
221124Soubor Pomalé ukládání použití Structured Storage potvrzení s velké Docs
221150NET USE název tečkované DNS 16 znaků může selhání
221308NumberOfRings = 0 pro RRAS Auto odpovědí v systému Windows NT 4.0 nefunguje.
221331RRAS počítač reagovat na příchozí hovory vysokém
221481SMS: WMI selhání instalace systému Windows NT 4.0 SP 5
221991Umožňuje oprávnění uživatelů be zvyšuje zabezpečení spořič obrazovky
222060Přerušované poskytování služby RAS chybová zpráva: "Chyba 5: přístup byl odepřen" Chyba při Tunneling do PPTP Server
222062Ntmarta.dll němčina Service Pack 4 má konfliktní základní adresy
222159Symbolický odkaz Case utajení zneužít Bypasses systému zabezpečení
222840Nepotřebné zpoždění WINS dotaz
222885XFOR: Službu SMTP pokusy souvisle k obnovení připojení vzdáleného
222956Po přidání rozhraní vyžádaného v RRAS Admin AV
223052Nelze nastavit jako výchozí papíru vlastní formulář
223756Internet Router Discovery Protocol (IRDP) Podpora přidané do systému Windows NT 4.0
223770Mciavi32.dll nevrácení popisovače při otevření souboru aplikace AVI použití MCIWndCreate API
223774Mplay32.exe nevracením paměti při přehrávání souboru MIDI
224550STOP 0x0000000A v souboru LMHOSTS analýzy při NetBT.sys
224590ListBuilder sestavy síťová chyba při odesílání zpráv Tvůrce
224595DCOM klienta nelze navázat relaci CIS pomocí adresy TCP/IP
225024PING -T přestane po 50 Dny vypršení časového limitu
225088Services.exe potíží pokusu o zobrazení protokolů
225089Nelze vybrat komprimovat a zašifrovat zaškrtávací pole v systému Windows 2000
225094RPC pojmenovaného kanálu setká program serveru neplatný popisovač výjimky
225212Chybová zpráva: STOP 0x0000000a způsobil Tcpip.sys Windows NT 4.0 Service Pack 4
225329Porušení přístupu v sledování prostředků (Resrcmon.exe)
225344ICMP Redirect útok způsobuje Windows NT Server a Workstation předsazení
226477LineGatherDigits Telephony API může způsobit, že paměť v tapisrv.exe
226484Tabulka rozhraní WAN obsahuje rozhraní označený jako LAN
226487IAS vrací nesprávná data během Neplatný pokus přihlášení
226520Vyměnitelné velmi pomalé operace zápisu Media formátu NTFS
228393Chyba: CIS (DCOM přes HTTP) přerušených v SP4 při Tunneling přes Microsoft Proxy Server 2.0
228811Programy soketu není může připojit k serveru
229012Obnovit být odpojené relace prostředí WinStation generovat nelze rámečky "Pevné chyba" dialog
229255Monochromatický tisk 16bitové programy namísto barva
229293Když uživatelé jsou členy globálních skupin mnoho zhroucení Správce uživatelů
229351Aktualizace 5 obsahuje aktualizované verze datový proud ovladač rozšíření SIMD
229462Test SystemSoft HotSwap způsobuje potíže se CardBus Network Adapter
229502Chybová zpráva: STOP 0xA Ndiswan.sys při použití RAS po instalaci aktualizací Service Pack 4
229613Roste neočekávaně velké souboru dtcxatm.log
229647RPC, RAS, (40bitové) šifrování PPTP přidány WINDOWSNT francouzské verze 4.0
229702Nelze zabránit vazba rozhraní RPC
229703Programy uživatelského způsobuje v systému Windows NT Kontrola chyb
229739Vypnutí Dllhost.exe způsobuje SQL Server k zavěsit spuštěna Distributed dotazy
229759Příkazový řádek systému zobrazí nesprávné datum
229760Service Pack 5 aktualizace Scsiport.sys jako očekávané
229764Chybová zpráva: „ systém 87 došlo k chybě." V počítači alfa
230050MSMQ chybová: Chyba při vytváření MSMQ vnitřní certifikát. Chyba: 0x8000ffff
230175Při pokusu o přidání databáze do skupiny Safe selhání nefunguje serveru Oracle jeho selhání bezpečných Server
230176Chybová zpráva: Výjimka Dr. Watson (0x80000003)
230177Chybová zpráva: STOP 0x0000000A poškozený paket dat způsobuje PPTP předsazení Ndiswan.sys
230180Při sledování více připojení VPN nefunguje Rasmon.exe
230335Data mohou zobrazovat nesprávně pomocí možnosti zpět nahoru konfigurace ze Správce IIS 4.0 HTML
233395Porušení SNMP po instalaci systému Windows NT 4.0 Service Pack 4
233490Porušení přístupu při použití volání funkce směrovače Multi-Protocol
234326Tisk v aplikaci Outlook 98 v systému Windows NT 4.0 způsobí STOP 0x00000001E
234531OLE Directory může z neinicializované data v souboru dokumentů
234537Při změně vlastnosti Private SMB může vyskytnout poškození haldy
234538Nové Cryptographic API potřebují předchozí kompatibility
234540SP5 Zahrne opravy pro problémy Stress Induced
234541STOP 0x00000050 v IPXSendFrame při zdroj směrování Info překročí 18 bajty
234542SMTP a NNTP jsou aktualizovány s nových souborů pomocí aktualizace 5
234543Internet Explorer nainstaluje novější šifrování souborů na SP3 ale není na SP4 nebo SP5 beta
234544Problémové místo clusteru dochází při jsou Angažované velkého počtu disků
234546Windows NT 4.0 SP5 začlenění souborů aktualizovaných .PAL
234550Náhodné selhání v Proliant Alpha 42 x 0
234557Spustitelný soubor s speciálně vytvořený nebezpečný obrázek záhlaví může Crash WINDOWSNT
235337Internet Explorer 5 nelze odebrat, po odinstalování Service Pack 4
225037Seznam chyb opravených aktualizací Windows NT 4.0 Service Pack 5 (část 1)
SP5 nt4sp5fixlist SBK OPK

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 244974 - Poslední kontrola: 12/05/2015 17:16:43 - Revize: 3.4

Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5, Microsoft Windows NT Workstation 4.0

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB244974 KbMtcs
Váš názor