Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak vypočítat věk před 1/1/1900 v aplikaci Excel

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:245104
Souhrn
Ačkoli uzavřený datum vzorce lze použít pouze data zadaná mezi 1, 1/1900 do 31/12/9999 můžete použít vlastní Microsoft Visual Basic pro Applications funkci Vypočítat stáří (v letech) osoby či objektu, který byl vytvořen nejprve před 1. ledna 1900.

back to the top

Výpočet stáří použít makro

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené,. včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.
Excel zadá data před 1, 1/1900 jako text. Tato funkce funguje pro kalendářní data zadaná jako text začínající 1, 1/0001, normální kalendářní data a může zpracovávat data, kdy je před 1900 počáteční datum a koncové datum je po 1900. Chcete-li použít makro, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Excel. Zobrazení listu, který chcete použít funkci.
 2. Stiskněte ALT + F11 přepněte do editoru jazyka.
 3. V nabídce Vložit klepněte na modul.
 4. V modulu zadejte následující kód:
  ' This is the initial function. It takes in a start date and an end date.Public Function AgeFunc(stdate As Variant, endate As Variant)    ' Dim our variables.  Dim stvar As String  Dim stmon As String  Dim stday As String  Dim styr As String  Dim endvar As String  Dim endmon As String  Dim endday As String  Dim endyr As String  Dim stmonf As Integer  Dim stdayf As Integer  Dim styrf As Integer  Dim endmonf As Integer  Dim enddayf As Integer  Dim endyrf As Integer  Dim years As Integer    ' This variable will be used to modify string length.  Dim fx As Integer  fx = 0    ' Calls custom function sfunc which runs the Search worksheet function  ' and returns the results.  ' Searches for the first "/" sign in the start date.  stvar = sfunc("/", stdate)    ' Parse the month and day from the start date.  stmon = Left(stdate, sfunc("/", stdate) - 1)  stday = Mid(stdate, stvar + 1, sfunc("/", stdate, sfunc("/", stdate) + 1) - stvar - 1)    ' Check the length of the day and month strings and modify the string   ' length variable.  If Len(stday) = 1 Then fx = fx + 1  If Len(stmon) = 2 Then fx = fx + 1    ' Parse the year, using information from the string length variable.  styr = Right(stdate, Len(stdate) - (sfunc("/", stdate) + 1) - stvar + fx)      ' Change the text values we obtained to integers for calculation   ' purposes.  stmonf = CInt(stmon)  stdayf = CInt(stday)  styrf = CInt(styr)    ' Check for valid date entries.  If stmonf < 1 Or stmonf > 12 Or stdayf < 1 Or stdayf > 31 Or styrf < 1 Then    AgeFunc = "Invalid Date"    Exit Function  End If  ' Reset the string length variable.  fx = 0    ' Parse the first "/" sign from the end date.  endvar = sfunc("/", endate)    ' Parse the month and day from the end date.  endmon = Left(endate, sfunc("/", endate) - 1)  endday = Mid(endate, endvar + 1, sfunc("/", endate, sfunc("/", endate) + 1) - endvar - 1)    ' Check the length of the day and month strings and modify the string   ' length variable.  If Len(endday) = 1 Then fx = fx + 1  If Len(endmon) = 2 Then fx = fx + 1    ' Parse the year, using information from the string length variable.  endyr = Right(endate, Len(endate) - (sfunc("/", endate) + 1) - endvar + fx)      ' Change the text values we obtained to integers for calculation   ' purposes.  endmonf = CInt(endmon)  enddayf = CInt(endday)  endyrf = CInt(endyr)    ' Check for valid date entries.  If endmonf < 1 Or endmonf > 12 Or enddayf < 1 Or enddayf > 31 Or endyrf < 1 Then    AgeFunc = "Invalid Date"    Exit Function  End If    ' Determine the initial number of years by subtracting the first and   ' second year.  years = endyrf - styrf    ' Look at the month and day values to make sure a full year has passed.   If stmonf > endmonf Then    years = years - 1  End If      If stmonf = endmonf And stdayf > enddayf Then    years = years - 1  End If  ' Make sure that we are not returning a negative number and, if not,   ' return the years.  If years < 0 Then    AgeFunc = "Invalid Date"  Else    AgeFunc = years  End If  End Function' This is a second function that the first will call.' It runs the Search worksheet function with arguments passed from AgeFunc.' It is used so that the code is easier to read.Public Function sfunc(x As Variant, y As Variant, Optional z As Variant)  sfunc = Application.WorksheetFunction.Search(x, y, z)End Function					
 5. Uložte soubor.
 6. Zadejte následující data:
  A1  01/01/1887A2  02/02/1945						
  Zadejte následující vzorec v buňce A3
  = AgeFunc(startdate,enddate)
  kde startdate je odkaz na buňku datum první (A1) a enddate je odkaz na buňku druhého data (A2).

  Výsledek by měl být 58.
Poznámka: Zkontrolujte platnost všechna data před 1, 1/1900. Data zadaná jako text nejsou kontrolovány aplikací Excel.

back to the top
Odkazy
Další informace o způsobu použití ukázkového kódu v tomto článku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
212536Jak spustit ukázkový kód z článků znalostní báze

back to the top
XL2000 XL2003 XL2007

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 245104 - Poslední kontrola: 01/25/2007 01:25:14 - Revize: 5.1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbmt kbhowtomaster KB245104 KbMtcs
Váš názor
>