Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

POSTUPY: Konfigurace a testování skript PERL se službou IIS 4.0, 5.0, 5.1 a 6.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:245225
Důrazně doporučujeme, aby všichni uživatelé upgradovat na Internetová informační služba (IIS) verze 7.0 se systémem Microsoft Windows Server 2008. Internetová informační služba 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace o tématech souvisejících se zabezpečením služby IIS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

V TOMTO ÚKOLU

Souhrn
Tento podrobný článek popisuje konfiguraci a testování skript PERL s Internet Information Server (IIS) verze 4.0 a Internetová informační služba (IIS) verze 5.0, 5.1 a 6.0.

Následující skript PERL lze k testování pro správnou instalaci a provádění Common Gateway Interface (CGI) i PERL Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) skriptu jazyka interpretery, jako ActiveState PERL a PERL pro ISAPI se službou IIS.

Další informace o ActiveState PERL interpretery naleznete na webu společnosti ActiveState: back to the top

Vytvořte skript PERL test

V programu Poznámkový blok, uložte následující řádky kódu v adresáři Scripts jako helloworld.pl:
$url = "http://$ENV{SERVER_NAME}$ENV{URL}";$ip = "$ENV{REMOTE_ADDR}";print <<ENDOFTEXT;HTTP/1.0 200 OKContent-Type: text/html<HTML><HEAD><TITLE>Hello World!</TITLE></HEAD><BODY><H4>Hello World!</H4><P>You have reached <a href="$url">$url</a></P><P>Your IP Address is $ip</P><H5>Have a nice day!</H5></BODY></HTML>ENDOFTEXTexit(0);				
jazyk the PERL Poznámka umožňuje žádné mezery na začátku řádku.

Poznámka: Po vytvoření souboru je nutné nakonfigurovat PERL bezpečně spustit se službou IIS. Neumísťujte Perl.exe v některém z adresáře, které jsou přístupné s prohlížečem uživatele.

Pomocí modulu snap-in Internet Service Manager (ISM) konzola Microsoft Management Console (MMC), můžete umístit soubory Perl.exe nebo PerlIS.dll mimo typické strukturu adresářů WWW, uživatel má přístup a použijete funkci Mapování skriptů služby IIS ke konfiguraci spouštění skriptů PERL.

back to the top

Konfigurace mapování skriptů PERL pro službu IIS 4.0

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz programy, klepněte na položku Windows NT 4.0 Option Pack, klepněte na položku Microsoft Internet Information Server a klepněte na položku Správce služeb sítě Internet.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na webový server, který chcete povolit pro PERL a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Domovský adresář.
 4. Klepněte na tlačítko Konfigurace.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat.
 6. Zadejte pro program:
  full path to perlis.dll \perlis.dll
  Můžete také zadat následující:
  full path to perl.exe \perl.exe %s %s
  Poznámka: "%s % s" jsou rozlišována malá a velká písmena (například "%S % S" nefunguje).
 7. Rozšíření zadejte .pl.

  Poznámka: Ujistěte se, že je vybraná volba Všechny akce pro úplnou funkčnost a políčko Skriptovací stroj.
 8. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte k ISM. S výchozí adresář skriptů se službou IIS adresa URL je následující:
  http:// Server Name /scripts/helloworld.pl
back to the top

Konfigurace mapování skriptů PERL pro službu IIS 5.0 a 5.1

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz programy, klepněte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na tlačítko Internetová informační služba.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na webový server, který chcete povolit pro PERL a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Domovský adresář.
 4. Klepněte na tlačítko Konfigurace.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat.
 6. Zadejte pro program:
  full path to perlis.dll \perlis.dll
  Můžete také zadat následující:
  full path to perl.exe \perl.exe %s %s
  Poznámka: "%s % s" jsou rozlišována malá a velká písmena (například "%S % S" nefunguje).
 7. Rozšíření zadejte .pl.

  Poznámka: Vyberte volbu Všechny akce možnost je pro úplnou funkčnost. Navíc musí být zaškrtnuto políčko Skriptovací stroj.
 8. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte k ISM. S výchozí adresář skriptů se službou IIS adresa URL je následující:
  http:// Server Name /scripts/helloworld.pl
back to the top

Konfigurace mapování skriptů PERL pro službu IIS 6.0

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz programy, klepněte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na tlačítko Internetová informační služba.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na webový server, který chcete povolit pro PERL a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Domovský adresář.
 4. Klepněte na tlačítko Konfigurace.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat.
 6. Do pole program zadejte následující příkaz:
  full path to perlis.dll \perlis.dll
  Můžete také zadat následující:
  full path to perl.exe \perl.exe %s %s
  Poznámka: "%s % s" jsou rozlišována malá a velká písmena (například "%S % S" nefunguje).
 7. Do pole přípona zadejte .pl.

  Poznámka:
  zkontrolujte, zda je vybrána možnost Všechny akce pro úplnou funkčnost. Navíc musí být zaškrtnuto políčko Skriptovací stroj.
 8. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte k ISM.
 9. Klepněte na složku Rozšíření webových služeb.
 10. Klepněte na tlačítko Přidat nové rozšíření webové služby.
 11. Zadejte název pro rozšíření, jako například "Skripty PERL."
 12. Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte úplnou cestu k souboru Perl.exe a potom klepněte na tlačítko OK.
 13. Musí být zaškrtnuto políčko nastavit stav rozšíření na povoleno.
 14. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte k ISM. K danému adresáři skriptů služby IIS výchozí adresa URL je následující:
  http:// Server Name /scripts/helloworld.pl
back to the top
Odkazy
Další informace o PERL skriptů v IIS 1.0 2.0 a 3.0, získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
150629Konfigurace a testování skript PERL se serverem Internet Information Server (IIS)
back to the top
Služba IIS

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 245225 - Poslední kontrola: 07/07/2008 17:54:26 - Revize: 6.1

Microsoft Internet Information Server 4.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Services version 5.1, Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbmt kbhowtomaster KB245225 KbMtcs
Váš názor
> /html>ps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">html>>/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>