Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Správa síťového tisku v prostředí systému Windows

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ246855
Souhrn
Funkce Ukázat a tisknout snižuje požadavky na správu a zjednodušuje a automatizuje tisk. Funkce Ukázat a tisknout byla zavedena v systémech Microsoft Windows 95, Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání (jako klient) a v systému Windows NT 3.5 a novějších.

Po připojení k tiskárně na tiskovém serveru vyhledá připojující se klient příslušné ovladače na tiskovém serveru. Pokud jsou ovladače nainstalované na serveru, budou automaticky staženy a konfigurovány pro klienta. Pokud však ovladače nainstalované nejsou, zobrazí se výzva k výběru a instalaci ovladačů.
Další informace
Tento článek popisuje důsledky chybně nakonfigurovaných nebo nekompatibilních ovladačů ve funkci Ukázat a tisknout a poskytuje řešení takových situací.

Při pokusu o připojení síťového klienta se systémem Windows k tiskovému serveru se může zobrazit následující chybová zpráva:
Server, ke kterému je připojená tiskárna název_zařízení, nemá nainstalovaný správný ovladač tiskárny. Chcete-li nainstalovat ovladač do místního počítače, klepněte na tlačítko OK.
Tato chybová zpráva se může zobrazit v následujících situacích:
 • Připojení k tiskovému serveru je prostřednictvím protokolu SMB.
 • Počítač se systémem Windows 95, Windows 98 nebo Windows 98 Druhé vydání používá službu Sdílení souborů a tiskáren.
 • Počítač na platformě Alpha se systémem Windows NT 4.0 Server se připojil ke klientovi na platformě x86 bez ovladače tiskárny pro platformu Alpha.
 • Připojili jste se k tiskárně pomocí nového protokolu Internet Printing Protocol (IPP) a na internetovém tiskovém serveru není k dispozici příslušný ovladač.
Pokud se uvedená chybová zpráva zobrazí v některé z popsaných situací, použijte vhodné řešení.

Tiskový server připojený prostřednictvím protokolu SMB

Tiskové schránky protokolu SMB umožňují pracovním stanicím v síti odesílat tiskové úlohy přímo na tiskový server bez využití zprostředkujícího osobního počítače nebo tiskového serveru. Tento typ konfigurace nepodporuje funkci Ukázat a tisknout.

Řešení

Chcete-li toto chování obejít, nainstalujte ovladač tiskárny místně a vytvořte připojení ke sdílené tiskárně s protokolem SMB:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny.
 2. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na přepínač Místní tiskárna a pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na přepínač Vytvořit nový port.
 5. V seznamu Typ klepněte na položku Místní port a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Zadejte název sdílené položky protokolu SMB. Například:
  \\tiskový_server\název_sdílené_položky
 7. Pokračujte v průvodci a nainstalujte vhodný ovladač pro dané zařízení.

Počítač se systémem Windows 95, Windows 98 nebo Windows 98 Druhé vydání

V systémech Windows 95, Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání je možné sdílet tisková zařízení s jinými počítači v síti. Tyto verze systému Windows však nepodporují alternativní ovladače jako systém Windows NT, takže se v této konfiguraci funkce Ukázat a tisknout mohou připojit pouze klienti s těmito systémy.

Řešení

Chcete-li toto chování obejít, nainstalujte ovladač tiskárny místně a vytvořte připojení ke sdílené tiskárně systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows 98 Druhé vydání:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny.
 2. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na přepínač Místní tiskárna a pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na přepínač Vytvořit nový port.
 5. V seznamu Typ klepněte na položku Místní port a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Zadejte název sdílené položky protokolu SMB. Například:
  \\tiskový_server\název_sdílené_položky
 7. Pokračujte v průvodci a nainstalujte vhodný ovladač pro dané zařízení.

Systém Windows NT 4.0 (server na platformě jiné než x86, klient na platformě x86)

Obsahuje-li vaše síť počítače se systémem Windows 95, Windows 98 či Windows 98 Druhé vydání, počítače na platformě Alpha i počítače na platformě x86, můžete na každý tiskový server nainstalovat ovladače tiskárny pro každý z těchto systémů. Zajistíte tak, že dokumenty pocházející od klientů se systémem Windows NT nebo Windows 95, Windows 98 či Windows 98 Druhé vydání na jakémkoli typu hardwaru mohou využívat veškerá tisková zařízení. V rámci funkce Ukázat a tisknout volají klienti se systémem Windows NT funkci GetPrinterDriver rozhraní API a obdrží informace o ovladačích nainstalovaných na serveru. Není-li nalezen vhodný ovladač, zobrazí se na straně klienta chybová zpráva.

Řešení

Chcete-li toto chování obejít, použijte příslušnou metodu.

Metoda 1 (pouze pro správce): Nakonfigurujte servery na jiné platformě než x86 pro nenativní ovladače, aby je mohli používat všichni klienti v síti. Při instalaci klientských ovladačů do počítače se systémem Windows NT Server postupujte podle následujících pokynů:
 1. Z klienta na platformě x86 otevřete procházení daného tiskového serveru.
 2. Klepněte na složku pro tisk a poté poklepejte na položku Průvodce přidáním tiskárny.
 3. Klepněte na odpovídající port a poté buď v seznamu Model/Výrobce klepněte na typ vaší tiskárny, nebo klepněte na tlačítko Z diskety a zadejte cestu k aktualizovanému ovladači.
 4. Po dokončení průvodce mohou klienti na platformě x86 po připojení automaticky stáhnout ovladač.
Metoda 2: Nainstalujte příslušné ovladače do klientského počítače. Není-li ovladač k dispozici na serveru, můžete jej nainstalovat místně do počítače a přesměrovat výstup na tiskový server.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny.
 2. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na přepínač Místní tiskárna a pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na přepínač Vytvořit nový port.
 5. V seznamu Typ klepněte na položku Místní port a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Zadejte název sdílené položky. Například:
  \\tiskový_server\název_sdílené_položky
 7. Pokračujte v průvodci a nainstalujte vhodný ovladač pro dané zařízení.

Protokol IPP (Tisk pomocí Internetu)

Protokol IPP lze použít k přímému tisku na adresu URL (Uniform Resource Locator) v intranetu nebo v Internetu. Navíc můžete nainstalovat tiskárnu z Internetu nebo z intranetu pomocí aplikace Microsoft Internet Explorer. Pokud na tiskovém serveru IPP není nainstalovaný vhodný ovladač, může se zobrazit chybová zpráva.

Řešení

Chcete-li toto chování obejít, použijte příslušnou metodu.

Metoda 1 (pouze pro správce): Nainstalujte na server kompatibilní ovladač.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Složka tisku.
 2. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na přepínač Místní tiskárna a pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na přepínač Vytvořit nový port.
 5. V seznamu Typ klepněte na položku Místní port a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Zadejte název sdílené položky. Například:
  \\tiskový_server\název_sdílené_položky
 7. Pokračujte v průvodci a nainstalujte vhodný ovladač pro dané zařízení.
Metoda 2: Do klientského počítače nainstalujte vhodný ovladač a přesměrujte tiskárnu na příslušnou adresu URL protokolu IPP.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Tiskárny.
 2. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na přepínač Místní tiskárna a pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na přepínač Vytvořit nový port.
 5. V poli Typ klepněte na položku Standardní sledování portu a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Zadejte adresu IP (Internet Protocol) tiskového serveru IPP.
 7. Pokračujte v průvodci a nainstalujte vhodný ovladač tiskárny.

Nekompatibilní ovladač tiskárny

Některé ovladače jiných výrobců napsané pro systém Windows NT 4.0 nefungují správně v systému Windows 2000. Jestliže se pokusíte nainstalovat nekompatibilní ovladač, zobrazí funkce Ukázat a tisknout chybovou zprávu.

Řešení

Chcete-li toto chování obejít, použijte příslušnou metodu.

Metoda 1 (pouze pro správce): Získejte aktualizovaný ovladač z webu výrobce.
 1. Stáhněte a nainstalujte aktualizovaný ovladač.
 2. Pokud původní ovladač nabízí nástroj pro odinstalaci, spusťte jej před provedením dalších kroků.
 3. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny.
 4. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte na přepínač Místní tiskárna a pak klepněte na tlačítko Další.
 6. Klepněte na stejný port, jaký používal předchozí ovladač.
 7. Klepněte na tlačítko Z diskety a zadejte instalační složku pro aktualizovaný ovladač.
 8. Pokračujte v instalaci a nasdílejte ovladač pro klienty nižších verzí.
Metoda 2 (pouze pro správce): Na tiskový server nainstalujte ovladač pro systém Windows 2000.
 1. Pokud původní ovladač nabízí nástroj pro odinstalaci, spusťte jej před provedením dalších kroků.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny.
 3. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na přepínač Místní tiskárna a pak klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte na stejný port, jaký používal předchozí ovladač výrobce OEM.
 6. V seznamu Model/Výrobce klepněte na odpovídající model.
 7. Dokončete instalaci a umožněte sdílení tiskárny v síti.
Metoda 3: Do klientského počítače nainstalujte kompatibilní ovladač a pak přesměrujte výstup na server.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny.
 2. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na přepínač Místní tiskárna a pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na přepínač Vytvořit nový port.
 5. V seznamu Typ klepněte na položku Místní port a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Zadejte název sdílené položky. Například:
  \\tiskový_server\název_sdílené_položky
 7. Pokračujte v průvodci a nainstalujte vhodný ovladač pro dané zařízení.
Vlastnosti

ID článku: 246855 - Poslední kontrola: 03/20/2007 16:48:01 - Revize: 4.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbenv kbhowto kbprint KB246855
Váš názor
document.write("