Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chybová zpráva: 403.6 - Zakázáno: IP adresa byla odmítnuta

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 248043
Všem uživatelům důrazně doporučujeme upgradovat na Internetovou informační službu (IIS) verze 7.0 spouštěnou v systému Microsoft Windows Server 2008. Služba IIS 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace o tématech souvisejících se zabezpečením Internetové informační služby naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Příznaky
Při připojování k serveru Internetové informační služby pomocí webového prohlížeče se může zobrazit následující chybová zpráva:
HTTP 403.6 - Zakázáno: IP adresa byla odmítnuta.
Příčina
Každý klient má jedinečnou IP adresu. Pokud server definuje seznam IP adres, které nemají povolený přístup k webu, a vámi používaná IP adresa je v tomto seznamu, zobrazí se chybová zpráva.

Jedná se o funkci, která povoluje nebo zakazuje konkrétním uživatelům přístup k webovému serveru, adresáři nebo souboru.
Řešení
Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:
 1. Pomocí Správce služeb sítě Internet (konzola Microsoft Management Console) otevřete modul snap-in Internet Information Server (IIS) a vyberte web, který hlásí chybu 403.6. Klepněte pravým tlačítkem myši na web, virtuální adresář nebo soubor, kde dochází k chybě. Klepnutím na možnost Vlastnosti zobrazte okno vlastností pro danou položku.
 2. Vyberte příslušnou stránku vlastností Zabezpečení adresáře nebo Zabezpečení souboru. Podle adresy IP a domény název omezeníklepněte na tlačítko Upravit.
 3. Pokud je v dialogovém okně Omezení podle IP adres a názvů domén vybrána možnost Odepřít přístup, pak přidejte IP adresu, ID sítě nebo doménu počítače, který vyžaduje přístup, do seznamu výjimek.

  Pokud je v dialogovém okně Omezení podle IP adres a názvů domén vybrána možnost Povolit přístup, odeberte IP adresu, ID sítě nebo doménu počítače, který vyžaduje přístup, ze seznamu výjimek.
Důležité
 • Při nastavování vlastností zabezpečení konkrétního webového serveru nastavujete stejné vlastnosti zabezpečení automaticky pro adresáře a soubory, které patří k tomuto serveru, pokud nebyly vlastnosti zabezpečení jednotlivých adresářů a souborů nastaveny již dříve.
 • Při nastavování vlastností zabezpečení webového serveru zobrazí webový server výzvu pro obnovení nastavení vlastností jednotlivých adresářů a souborů. Pokud se rozhodnete tyto vlastnosti obnovit, bude předchozí nastavení zabezpečení nahrazeno novým nastavením. Stejný postup je použit při nastavování vlastností zabezpečení adresáře obsahujícího podadresáře nebo soubory s již dříve nastavenými vlastnostmi zabezpečení.
Poznámky
 • Ve výchozím nastavení je některým webům udělen přístup pouze z IP adresy 127.0.0.1, která odpovídá názvu počítače localhost a je považována za adresu/název lišící se od rozhraní NetBIOS a plně kvalifikovaného názvu domény (FQDN) webového serveru. Chcete-li získat přístup k webu, který je omezen jen na počítač localhost, musíte být v konzole počítače s omezením localhost.
 • Počítače, které přistupují k serveru přes servery proxy, se budou zobrazovat s IP adresou serveru proxy.
 • Omezení podle názvu domény není doporučeno, protože snižuje výkon webového serveru vynucením provedení zpětného vyhledání DNS pro každé připojení k danému webu. Kromě vyššího zatížení webu může zpětné vyhledávání vést k neočekávanému zamítnutí.
Další informace
Pokud se s instalací služby IIS nainstalovala také dokumentace k produktu, ze serveru IIS bude dostupný jeden z následujících odkazů:
Dokumentace Internetové informační služby 5.0
http://localhost/iishelp/iis/misc/default.asp?jumpurl=../ htm/core/iigdasc.htm

Dokumentaci Server 4.0 informace o Internetu
http://localhost/iishelp/iis/htm/core/igdasc.htm

Další informace získáte klepnutím na následující čísla článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
172218 Pořadí překladu TCP/IP adres hostitele společnosti Microsoft
163391 Poradce při potížích při komunikaci se serverem v síti Internet pomocí telefonického připojení sítě v systému Windows 2000, Windows NT 4.0 nebo Windows NT
Služba IIS 5

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 248043 - Poslední kontrola: 12/15/2013 03:28:00 - Revize: 10.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbprb kbprod2web kbmt KB248043 KbMtcs
Váš názor
;did=1&t=">