Jak určit formát e-mailové zprávy, používaný pro externí příjemci zabránit obsahují přílohy Winmail.dat

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2487954
ÚVOD
Tento článek popisuje, jak Microsoft Office 365 admins změnit formát zprávy tak, aby zprávy odeslané externím příjemcům od uživatelů služeb Office 365 neobsahují přílohy Winmail.dat.

Ve výchozím e-mailové zprávy odeslané z Exchange Online v Office 365 pomocí formátu neutrální zapouzdření formát TNEF (Transport). Messaging systémy, které nejsou založeny na Microsoft Exchange, může být schopen interpretovat zprávy, které používají tento formát RTF. Pokud poštovní systém příjemce nemůže zpracovat tento formát, přílohu s názvem Winmail.dat je přidán ke zprávě.

Admins Office 365 můžete pomocí prostředí Windows PowerShell můžete změnit formát zprávy, chcete-li zabránit odeslání externím příjemcům přílohu Winmail.dat.
POSTUP
Chcete-li změnit formát zprávy, aby se zabránilo přílohy Winmail.dat, použijte jednu z následujících metod.

Scénář 1: Změna formátu pro externí kontakty

Změna formátu zprávy u externího kontaktu, který byl přidán do serveru Exchange Online, postupujte takto:
 1. Připojte k Online serveru Exchange pomocí vzdáleného prostředí PowerShell. Další informace o tomto postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Spusťte následující příkazy prostředí Windows PowerShell ke konfiguraci formátu jako pouze Text:
  Set-MailContact <ExternalEmailAddress or GUID> -UseMapiRichTextFormat Never
  Set-MailContact -Identity <ExternalEmailAddress or GUID> -UsePreferMessageFormat $True
 3. Spusťte následující příkaz prostředí Windows PowerShell k potvrzení, že byl použit formát zprávy:
  Get-MailContact | Select <ExternalEmailAddress or GUID> | Select UseMapiRichTextFormat

Scénář 2: Změna formátu u všech zpráv odeslaných na určitou doménu.

Tato metoda vyžaduje vytvoření vzdálené domény objektu v Exchange Online k řízení způsobu odesílání zpráv do externích domén. Tuto metodu můžete také změnit formát zprávy pro zprávy odesílané do domén koexistence.
 1. Připojte k Online serveru Exchange pomocí vzdáleného prostředí PowerShell. Další informace o tomto postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Spusťte následující příkaz prostředí Windows PowerShell k vytvoření vzdálené domény pro externí domény:
  New-RemoteDomain -Name <Name of External Domain> -DomainName
 3. Spusťte následující příkaz prostředí Windows PowerShell zabránit zprávy odesílány ve formátu RTF:
  Set-RemoteDomain -Identity <Name of Domain> -TNEFEnabled $false
 4. Spusťte následující příkaz WindowsPowerShell Chcete-li zkontrolovat, zda bylo nastavení použito:
  Get-RemoteDomain -Identity <Name of Domain>| Select TNEFEnabled
DALŠÍ INFORMACE
Další informace o určité rutiny prostředí Windows PowerShell naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365 webu.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2487954 - Poslední kontrola: 11/18/2015 19:57:00 - Revize: 20.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365p o365e o365m o365022013 kbmt KB2487954 KbMtcs
Váš názor