Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Kontaktní fotografie uživatele ve službě Lync nejsou správně zobrazeny.

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2497721
PROBLÉM
Při připojení na Microsoft službu Lync Online můžete setkat následující problémy:
 • Problém 1: Fotografie kontaktu nelze zobrazit ve službě Lync 2010 Microsoft nebo 2013 službě Lync společnosti Microsoft.
 • Problém 2: Ostatní kontakty nevidí fotografie. Jedná se o externí kontakty.
 • Problém 3: S vysokým rozlišením fotografie kontaktu se nezobrazí na konferencích a schůzky v režimu online v 2013 službě Lync společnosti Microsoft.

ŘEŠENÍ

Řešení problému 1

Chcete-li vyřešit problém 1, nahrát fotografie z portálu služeb Microsoft Office 365. V závislosti na verzi poštovní schránky serveru Exchange obsahuje uživatele jsou možnosti různých odeslání. Další informace o tom, jak nahrát fotografii z službě Lync 2010 a 2013 službě Lync přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Řešení pro problém 2

Pokud externí kontakty zprávu, že nelze zobrazit fotografie kontaktu, ujistěte se, že fotografie nejsou publikovány v adresáři služby Active Directory pomocí atributu thumbnailPhoto . V takovém případě nejsou k dispozici pro externí kontakty fotografie, fotografie jsou uloženy v místní služba Active Directory Domain Services (služba AD DS).

Externí kontakt nebude moci načíst fotografie z místního zdroje. Očekává se, že pouze uživatelé v rámci stejné organizace moci načíst fotografie ve službě Lync Online.

Řešení problému 3

Fotografie s vysokým rozlišením jsou zobrazeny pouze ve službě Lync 2013 a Microsoft službě Lync Web App. Pokud jsou uživatelé přihlášeni k službě Lync 2010, se standardním rozlišením fotografie jsou zobrazeny namísto verze ve vysokém rozlišení. Nebo, pokud jsou uživatelé přihlášeni k službě Lync 2013 a nejsou-li fotografie některých kontaktů s vysokým rozlišením, ujistěte se, že kontakty mají poštovní schránky na serveru Exchange 2013 a fotografie ve vysokém rozlišení odeslat.
DALŠÍ INFORMACE
K těmto problémům může dojít z některého z následujících důvodů:
 • 1 problém obvykle dochází, pokud platí jedna z následujících podmínek:
  • Byla nahrána žádná fotografie.
  • Fotografie nesplňuje požadavky velikosti nebo typu.
  • Poštovní schránky serveru Exchange není k dispozici.
 • 2 problém nastane, když je nedostupný pro kontakt fotografie. Tato situace může nastat, protože není k dispozici poštovní schránky serveru Exchange nebo fotografie jsou uloženy ve službě Active Directory a je nedostupný pro externí kontakty.
 • 3 problém nastane, když uživatelé přihlášeni do službě Lync 2010 nebo uživatele, jejichž fotografie nezobrazuje nemá poštovní schránky na serveru Exchange 2013.

Jak odeslat fotografie do Exchange Online pomocí prostředí PowerShell

Nejprve připojte k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShell pomocí pokynů na následujícím webu společnosti Microsoft:Jakmile jste připojeni, odeslání fotografie přímo do poštovní schránky serveru Exchange uživatele pomocí rutiny Set-UserPhoto . Další informace o rutiny Set-UserPhoto a jeho použití naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:

Jak naplnit atribut "thumbnailPhoto" v služba AD DS

Pokud používáte nástroj Microsoft Azure Active Directory synchronizace, spusťte skript prostředí Windows PowerShell k naplnění atribututhumbnailPhoto ve schématu služby Active Directory v prostorách. Postupujte následujícím způsobem
 1. Spusťte program Poznámkový blok a vložte následující skript prostředí Windows PowerShell do programu Poznámkový blok:

  $SAMName=Read-Host "Enter a username"$root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local'$searcher = new-object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($root)$searcher.filter = "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=$SAMName))"$user = $searcher.findall()$userdn = $user[0].path$userdn = $userdn.trim("GC")$userdn = "LDAP" + $userdnfunction Select-FileDialog{param([string]$Title,[string]$Directory,[string]$Filter="All Files (*.*)|*.*")[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms") | Out-Null$objForm = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog$objForm.InitialDirectory = $Directory$objForm.Filter = $Filter$objForm.Title = $Title$objForm.ShowHelp = $true$Show = $objForm.ShowDialog()If ($Show -eq "OK"){Return $objForm.FileName}Else {Write-Error "Operation canceled by user."}}$photo = Select-FileDialog -Title "Select a photo" -Directory "%userprofile%" -Filter "JPG Images (*.jpg)|*.jpg|PNG Images (*.png)|*.png"$user = [ADSI]($userdn)[byte[]]$file = Get-Content $photo -Encoding Byte# clear previous image if exist $user.Properties["thumbnailPhoto"].Clear()# write the image to the user's thumbnailPhoto attribute by converting the byte[] to Base64String $result = $user.Properties["thumbnailPhoto"].Add($file)# commit the changes to AD $user.CommitChanges()if ($result -eq "0"){Write-Host "Photo successfully uploaded."} else{Write-Error "Photo was not uploaded."}
 2. Na řádku 2 skript upravte umístění globálního katalogu tak, aby odrážely místní schématu služby Active Directory. V tomto příkladu používáme Contoso.local domény. V tomto příkladu řádku 2 tedy takto:
  $root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local'
 3. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Uložit.
 4. V poli Uložit jako typ klepněte na všechny soubory (*. *).
 5. V název souboru zadejteUploadADPhoto.ps1a potom klepněte na tlačítko Uložit.
 6. Spuštění prostředí Windows PowerShell a potom přesunout do umístění, kam jste uložili skript.
 7. Spuštění skriptu, zadejte alias uživatele a pak stiskněte klávesu Enter. Dialogové okno Otevřít soubor výzvu pro soubor obrázku ve formátu JPG nebo PNG.
 8. Klepněte na tlačítko Otevřít. Výsledky jsou zobrazeny na obrazovce.
 9. Pokud obrázek byl úspěšně odeslán, proveďte jeden z následujících akcí:
  • Nechť Azure synchronizace nástroj synchronizace.
  • Vynutit synchronizaci. Další informace o vynucení synchronizace přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 10. Počkejte, 12 až 24 hodin pro všechny změny se projeví.
Poznámka: Pomocí této metody byla publikována fotografie, externí kontakty, jako jsou uživatelé služby Windows Live Hotmail a další organizace federované zobrazeny fotografie. Fotografii nelze zobrazit, protože soubor není přístupný z externího umístění.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365 .

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Eigenschaften

Artikelnummer: 2497721 – Letzte Überarbeitung: 07/03/2014 21:10:00 – Revision: 30.0

Microsoft Lync Online

 • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2497721 KbMtcs
Feedback