Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití nástroje Regsvr32 a řešení potíží s chybovými zprávami nástroje Regsvr32

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Pokud tento článek nepopisuje chybovou zprávu, která se vám zobrazuje, můžete nalézt podrobné vysvětlení chybových zpráv, doporučené akce a další zdroje podpory na stránce TechNet Události a chyby.
Souhrn
Regsvr32 je nástroj příkazového řádku pro registraci ovládacích prvků OLE, jako jsou knihovny DLL a ovládací prvky DLL v registru systému Windows, a pro zrušení jejich registrace. Soubor Regsvr32.exe je v systému Windows XP a novějších verzích systému Windows nainstalován ve složce %systemroot%\System32.

Poznámka: V 64bitové verzi operačního systému Windows jsou k dispozici dvě verze souboru Regsv32.exe:
 • 64bitová verze je %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32bitová verze je %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.
Syntaxe příkazu Regsvr32
RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <název_souboru_dll>

/u – Zrušit registraci serveru
/i - Volat funkci DllInstall a předat jí volitelný parametr [příkazový_řádek]; pokud je použit s parametrem /u, volat funkci dll uninstall
/n – Nevolat funkci DllRegisterServer; tato možnost musí být použita s parametrem /i
/s – Tichý režim; nezobrazuje žádná dialogová okna
Běžná řešení pro chyby Regsvr32
V případě zobrazení chyby Regsvr32 vyzkoušejte jednu z následujících metod:
 • Metoda 1: Opakované spuštění příkazu Regsvr32 z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními

  Chcete-li otevřít příkazový řádek se zvýšenými oprávněními, postupujte takto:
  Windows 8.1 a Windows 8
  Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, ukažte místo toho do pravého dolního rohu obrazovky a poté klikněte na položku Hledat. Do pole Hledat zadejte text Příkazový řádek, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Povolit.
  Windows 7 a Windows Vista
  Klikněte na tlačítko Start, do pole Hledat zadejte text cmd nebo Příkazový řádek, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Povolit.
  Windows XP
  Přihlaste se k počítači s účtem správce nebo s účtem, který má pověření správce, a pak otevřete okno Příkazový řádek.
 • Metoda 2: Použití 32bitové verze nástroje Regsvr32 k registraci 32bitové knihovny DLL v 64bitové verzi systému Windows

  Pokud se při registraci 32bitové knihovny DLL v 64bitové verzi systému Windows zobrazí chybová zpráva, postupujte takto:
  1. Otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními.
  2. Pokud je 32bitová knihovna DLL umístěna ve složce %systemroot%\System32, přesuňte ji do složky %systemroot%\SysWoW64.
  3. Spusťte následující příkaz:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <úplná_cesta_ke_knihovně_DLL>
Chybové zprávy nástroje Regsvr32

Chybové zprávy nástroje Regsvr32 v systému Windows Vista a starších verzích

V následujícím seznamu jsou uvedeny chybové zprávy nástroje RegSvr32 a jejich možné příčiny:
Chybová zprávaPříčina
Příznak příkazu %1 není platný. Zkontrolujte použití příkazu a akci zopakujte.Nástroji regsvr32.exe byla na příkazovém řádku předána neplatná kombinace parametrů.
Tento příkaz je platný, pouze pokud je otevřen projekt ovládacího prvku OLE ActiveX aplikace Microsoft Visual Studio.Nástroj Regsvr32.exe byl spuštěn aplikací Visual Studio, ale na příkazovém řádku nebyly zadány žádné moduly.
Chcete-li zaregistrovat modul, je třeba zadat binární název.Nástroj Regsvr32.exe byl spuštěn bez zadání modulů na příkazovém řádku.
Spuštění příkazu OleInitialize se nezdařilo. Počítač může mít nedostatek paměti. Ukončete všechny spuštěné programy a akci zopakujte.Je třeba, aby nástroj Regsvr32 před voláním potřebných funkcí knihovny COM knihovnu COM inicializoval a před jejím vypnutím inicializaci zrušil. Tyto chybové zprávy se zobrazí v případě, že se inicializace knihovny COM nebo její zrušení nezdařilo.
Modul %1 se nezdařilo načíst. Binární soubor musí být uložen v zadaném umístění nebo proveďte ladění a zjistěte, zda nenastaly potíže s binárními nebo závislými soubory DLL. %2.Při načítání modulu zadaného na příkazovém řádku došlo k chybě. Text chyby je zobrazen jako součást zprávy.
Modul %1 byl načten, ale nebyl nalezen vstupní bod %2. Zkontrolujte, že je %1 platný soubor DLL nebo OCX a akci zopakujte.Nástroj Regsvr32.exe nenalezl v modulu zadaném na příkazovém řádku požadovaný vstupní bod. Tato situace může nastat v případě, že vstupní body nebyly z modulu správně vyexportovány, nebo v případě, že modul není souborem DLL nebo OCX.
Modul %1 byl načten, ale volání %2 selhalo s kódem chyby %3. Další informace o tomto problému naleznete online pomocí tohoto chybového kódu, který použijete jako termín pro vyhledávání.Při vyvolání vstupního bodu modulu zadaného na příkazovém řádku nástrojem regsvr32.exe došlo k chybě. Text chyby je zobrazen jako součást zprávy.
Je možné, že modul %1 není kompatibilní s verzí systému Windows, kterou používáte. Zkontrolujte, zda je modul kompatibilní s verzí x86 (32 bitů) nebo x64 (64 bitů) programu regsvr32.exe.K této chybě může dojít v případě, že nástroj regsvr32.exe běží v počítači x86 a modul zadaný na příkazovém řádku je 64bitový.

Chybové zprávy nástroje Regsvr32.exe v systému Windows XP

V následujícím seznamu jsou uvedeny chybové zprávy nástroje RegSvr32 a možné příčiny:
Chybová zprávaPříčina
Příznak nebyl rozpoznán: /neplatný_příznakZadali jste neplatnou kombinaci příznaků nebo přepínačů.
Nebyl určen název knihovny DLL.Neuvedli jste název souboru knihovny DLL.
Soubor název_souboru_DLL byl načten, ale nebyl nalezen vstupní bod DllRegisterServer nebo DllUnregisterServer.Zadaný soubor DLL není souborem DLL ani OCX. Tuto chybovou zprávu vyvolá například zadání názvu regsvr32 wjview.exe.
název_souboru_DLL není spustitelný soubor. Pro tento typ souboru není zaregistrován žádný soubor nápovědy týkající se registrace.Zadaný soubor DLL není spustitelný soubor (EXE, DLL nebo OCX). Tuto chybovou zprávu vyvolá například zadání názvu regsvr32 autoexec.bat.
Soubor název_souboru_DLL nemůže registrovat sám sebe nebo se v paměti nachází jeho poškozená verze.Tuto chybovou zprávu vrátí například zadání regsvr32 icwdial.dll, protože soubor Icwdial.dll file nemůže registrovat sám sebe. Pokud se domníváte, že by se v paměti mohla nacházet poškozená verze souboru DLL, zkuste restartovat počítač nebo vyextrahovat původní verzi souboru.
Provedení funkce OleInitialize se nezdařilo nebo Provedení funkce OleUninitialize se nezdařilo.Je třeba, aby nástroj Regsvr32 před voláním potřebných funkcí knihovny COM knihovnu COM inicializoval a před jejím vypnutím inicializaci zrušil. Tyto chybové zprávy se zobrazí v případě, že se inicializace knihovny COM nebo její zrušení nezdařilo. Soubor Ole32.dll může být například poškozený, nebo je k dispozici jeho chybná verze.
Funkce LoadLibrary (název_souboru_DLL) selhala. Funkce GetlastError vrátí hodnotu 0x00000485Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Význam: Nelze nalézt jeden z knihovních souborů potřebných pro spuštění této aplikace. Například zadání regsvr32 missing.dll vrátí tuto chybu v případě, že nebude nalezen soubor Missing.dll.
Funkce LoadLibrary (název_souboru_DLL) selhala. Funkce GetlastError vrátí hodnotu 0x00000002Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Význam: Systém nemůže nalézt uvedený soubor. Jinými slovy, nebyla nalezena závislá knihovna DLL. Například zadání regsvr32 icwdial.dll vrátí tuto chybu v případě, že chybí knihovna Tapi32.dll (závislá).
Funkce LoadLibrary("dskmaint.dll") selhala. Funkce GetlastError vrátí hodnotu 0x000001fWinerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Význam: Zařízení připojené k systému nefunguje. Toto chování se může vyskytnout při pokusu o registraci souboru Win16.dll. Tuto chybovou zprávu vrátí například zadání regsvr32 dskmaint.dll.
Funkce DllRegisterServer (nebo DllUnregisterServer) v souboru název_souboru_DLL selhala. Návratový kód je: řetězecVyhledejte v souboru Winerror.h řetězec, který je uvedený v této zprávě.
regsrv32
Vlastnosti

ID článku: 249873 - Poslední kontrola: 03/26/2014 20:36:00 - Revize: 10.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873
Váš názor