Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis procesu Svchost.exe v systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ250320
Tento článek určený pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314056.
Souhrn
Svchost.exe je název obecného hostitelského procesu pro služby spouštěné z knihoven DLL. Soubor Svchost.exe je uložený ve složce %SystemRoot%\System32. Při spouštění počítače kontroluje proces Svchost.exe část registru určenou pro služby a vytváří seznam služeb, které je nutné načíst. V jednom okamžiku může běžet i několik instancí procesu Svchost.exe. Každá z relací procesu Svchost.exe může obsahovat skupinu služeb, takže je možné spouštět samostatné služby v závislosti na tom, jak a kde běží proces Svchost.exe. Tento postup umožňuje lepší řízení a ladění.

Skupiny procesů Svchost.exe jsou určené následujícím klíčem registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Každá hodnota pod tímto klíčem představuje samostatnou skupinu procesu Svchost a zobrazuje se jako samostatná instance. Všechny hodnoty jsou typu REG_MULTI_SZ a obsahují služby, které běží v dané skupině procesu Svchost. Každá skupina procesu Svchost může obsahovat jeden či více názvů služeb načtených z následujícího klíče registru, jehož klíč Parameters obsahuje hodnotu ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\služba
Další informace
Pokud chcete zobrazit seznam služeb, které běží v procesu Svchost, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Ze souboru Support.cab uloženého ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000 rozbalte soubor Tlist.exe.
  2. V nabídceStartklepněte na příkazSpustita poté zadejte příkazcmd.
  3. Přejděte do složky, do které jste rozbalili nástroj Tlist.exe.
  4. Zadejte příkaztlist -s.
Nástroj Tlist.exe zobrazí seznam aktivních procesů. Parametr-szobrazuje seznam aktivních služeb v jednotlivých procesech. Další informace o jednotlivých procesech získáte po zadání příkazutlist pid.

Následující příklad výstupu nástroje Tlist představuje dvě instance procesu Svchost.exe:
0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Název:
180 winlogon.exe Název: NetDDE Agent
208 services.exe Služby: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Služby: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Služby: RpcSs
452 spoolsv.exe Služby: Spooler
544 cisvc.exe Služby: cisvc
556 svchost.exe Služby: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Služby: RemoteRegistry
596 mstask.exe Služby: Schedule
660 snmp.exe Služby: SNMP
728 winmgmt.exe Služby: WinMgmt
852 cidaemon.exe Název: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Název: Program Manager
1032 OSA.EXE Název: Reminder
1300 cmd.exe Název: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Název: WMS Idle
1264 rundll32.exe Název:
1000 mmc.exe Název: Device Manager
1144 tlist.exe
Nastavení registru pro tyto dvě skupiny je následující:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs
kbfaqw2kperf
Vlastnosti

ID článku: 250320 - Poslední kontrola: 03/16/2004 18:16:00 - Revize: 3.0

  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • kbinfo kbtool KB250320
Váš názor