Popis procesu Svchost.exe v systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ250320
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Tento článek určený pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314056.
Souhrn
Svchost.exe je název obecného hostitelského procesu pro služby spouštěné z knihoven DLL. Soubor Svchost.exe je uložený ve složce %SystemRoot%\System32. Při spouštění počítače kontroluje proces Svchost.exe část registru určenou pro služby a vytváří seznam služeb, které je nutné načíst. V jednom okamžiku může běžet i několik instancí procesu Svchost.exe. Každá z relací procesu Svchost.exe může obsahovat skupinu služeb, takže je možné spouštět samostatné služby v závislosti na tom, jak a kde běží proces Svchost.exe. Tento postup umožňuje lepší řízení a ladění.

Skupiny procesů Svchost.exe jsou určené následujícím klíčem registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Každá hodnota pod tímto klíčem představuje samostatnou skupinu procesu Svchost a zobrazuje se jako samostatná instance. Všechny hodnoty jsou typu REG_MULTI_SZ a obsahují služby, které běží v dané skupině procesu Svchost. Každá skupina procesu Svchost může obsahovat jeden či více názvů služeb načtených z následujícího klíče registru, jehož klíč Parameters obsahuje hodnotu ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\služba
Další informace
Pokud chcete zobrazit seznam služeb, které běží v procesu Svchost, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Ze souboru Support.cab uloženého ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000 rozbalte soubor Tlist.exe.
  2. V nabídceStartklepněte na příkazSpustita poté zadejte příkazcmd.
  3. Přejděte do složky, do které jste rozbalili nástroj Tlist.exe.
  4. Zadejte příkaztlist -s.
Nástroj Tlist.exe zobrazí seznam aktivních procesů. Parametr-szobrazuje seznam aktivních služeb v jednotlivých procesech. Další informace o jednotlivých procesech získáte po zadání příkazutlist pid.

Následující příklad výstupu nástroje Tlist představuje dvě instance procesu Svchost.exe:
0 System Process
8 System
132 smss.exe
160 csrss.exe Název:
180 winlogon.exe Název: NetDDE Agent
208 services.exe Služby: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Služby: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Služby: RpcSs
452 spoolsv.exe Služby: Spooler
544 cisvc.exe Služby: cisvc
556 svchost.exe Služby: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Služby: RemoteRegistry
596 mstask.exe Služby: Schedule
660 snmp.exe Služby: SNMP
728 winmgmt.exe Služby: WinMgmt
852 cidaemon.exe Název: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Název: Program Manager
1032 OSA.EXE Název: Reminder
1300 cmd.exe Název: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Název: WMS Idle
1264 rundll32.exe Název:
1000 mmc.exe Název: Device Manager
1144 tlist.exe
Nastavení registru pro tyto dvě skupiny je následující:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs
kbfaqw2kperf
Vlastnosti

ID článku: 250320 - Poslední kontrola: 12/05/2015 18:08:25 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool KB250320
Váš názor