Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Uživatelé domény nemohou připojit pracovní stanici nebo server k doméně

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314462 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Příznaky
Při pokusu o připojení k doméně Windows 2000 z počítače se systémem Windows NT 4.0 Workstation nebo Windows NT 4.0 Server se může zobrazit následující chybová zpráva:
Účet tohoto počítače neexistuje nebo není dostupný.
Pokud pracovní stanice nebo server, k němuž se pokoušíte připojit, používá systém Windows 2000 Professional nebo Windows 2000 Server, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Počítač se nemohl připojit k doméně. Překročili jste maximální počet počítačových účtů, které máte povoleno vytvořit v této doméně. Obraťte se na vašeho správce systému, aby toto omezení vynuloval nebo zvýšil počet povolených účtů.
Poznámka: Tato chybová zpráva se zobrazí pouze tehdy, když je k doméně připojeno již 10 pracovních stanic.
Příčina
Systém Windows 2000 ve výchozím nastavení uděluje skupině Authenticated Users oprávnění přidávat pracovní stanice do domény. Je-li toto oprávnění povoleno, mohou oprávnění uživatelé obcházet kontrolu seznamu řízení přístupu až po předem nastavenou maximální hodnotu. Aby se zamezilo zneužití, ve výchozím nastavení se může oprávněný uživatel připojit maximálně k 10 počítačovým účtům.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte odpovídající metodu.

Metoda 1: Vytvoření účtu počítače pro uživatele

 1. V modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner, kde je umístěn účet.
 2. Klepněte na tlačítko Nový a potom na položku Počítač.
 3. Do pole Název počítače zadejte název počítače se systémem Windows 2000, který chcete přidat do domény.

  Zkontrolujte, zda je název počítače zadán také do pole Název počítače (verze před Windows 2000) (to by mělo nastat automaticky).
 4. Klepněte na tlačítko Změnit. Zvolte uživatele nebo skupinu, kteří budou připojovat tento počítač k doméně, a klepněte na tlačítko OK.
 5. Chcete-li, aby systém Windows NT 4.0 a předchozí operační systémy používaly tento objekt názvu počítače, klepnutím zaškrtněte políčko Povolit používání tohoto účtu počítači s operačním systémem starším než Windows 2000 a potom klepněte na tlačítko OK.

Metoda 2: Udělení položky řízení přístupu (ACE) Vytvořit objekty počítače a Odstranit objekty počítače uživateli

 1. V modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory klepněte v nabídce Zobrazit na položku Upřesňující funkce, aby se odkryla karta Zabezpečení, když klepnete na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner Počítače a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Zabezpečení klepněte na tlačítko Upřesnit.
 4. Na kartě Oprávnění klepněte na položku Authenticated Users a potom klepněte na příkaz Zobrazit či upravit.

  Poznámka: Není-li skupina Authenticated Users uvedena, klepněte na tlačítko Přidat a přidejte ji do seznamu oprávnění.
 5. Zkontrolujte, zda je v poli Použít pro zobrazena možnost Tento a všechny podřízené objekty.
 6. V poli Oprávnění zaškrtněte políčko Povolit vedle položek řízení přístupu Vytvořit objekty počítače a Odstranit objekty počítače a potom klepněte na tlačítko OK.

Metoda 3: Přepsání výchozího limitu počtu počítačů, které může oprávněný uživatel připojit k doméně

Výchozí limit lze přepsat pomocí některé z následujících metod.
 • Použití nástroje Ldp (Ldp.exe), který je součástí sady Microsoft Windows 2000 Resource Kit.
 • Použití skriptu rozhraní ADSI (Active Directory Services Interface) pro zvýšení nebo snížení hodnoty atributu Active Directory ms-DS-MachineAccountQuota. Postup:
  1. Nainstalujte nástroje podpory systému Windows 2000 Support, pokud dosud nebyly nainstalovány. Tyto nástroje lze nainstalovat spuštěním programu Setup.exe ze složky Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000 Server nebo Windows 2000 Professional.
  2. Spusťte jako správce domény soubor Adsiedit.msc.
  3. Rozbalte uzel Domain NC. Tento uzel obsahuje objekt, který začíná znaky DC= a představuje správný název domény. Klepněte pravým tlačítkem myši na tento objekt a potom na příkaz Vlastnosti.
  4. V poli Select which properties to view (Vyberte vlastnosti, které chcete zobrazit) klepněte na možnost Both (Obě).
  5. V poli Select a property to view (Vyberte vlastnost, kterou chcete zobrazit) klepněte na položku ms-DS-MachineAccountQuota.
  6. Do pole Edit Attribute (Upravit atribut) zadejte číslo. Toto číslo představuje počet pracovních stanic, které budou uživatelé moci provozovat souběžně.
  7. Klepněte na tlačítko Set (Nastavit) a potom na tlačítko OK.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
8557 error_ds_machine_account_quota_exceeded
Vlastnosti

ID článku: 251335 - Poslední kontrola: 09/12/2006 15:35:36 - Revize: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • kbenv kbprb KB251335
Váš názor