Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace Office Visio 2007 SP3 a aktualizace Office Visio Language Pack 2007 SP3

Úvod
Aktualizace Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3 (SP3) a Microsoft Office Visio Language Pack 2007 SP3 zahrnují nejnovější aktualizace pro aplikaci Office Visio 2007 a sadu Office Visio Language Pack 2007. Tyto aktualizace obsahují dvě hlavní kategorie oprav:
 • Dříve nevydané opravy, které byly určeny speciálně pro tuto aktualizaci Service Pack. Kromě obecných oprav produktu mezi tyto opravy patří vylepšení stability, výkonu a zabezpečení.
 • Všechny veřejné aktualizace, aktualizace zabezpečení, kumulativní aktualizace a opravy hotfix, které byly vydány do srpna 2011.
Jelikož jsou aktualizace Service Pack pro systém Office kumulativní, není třeba před instalací aktualizace Service Pack 3 instalovat aktualizaci Service Pack 1 ani Service Pack 2. Aktualizace Service Pack 3 zahrnuje všechny opravy, které byly součástí aktualizací Service Pack 1 a Service Pack 2.
Další informace

Získání a instalace aktualizací Service Pack


Metoda 1: Pomocí služby Microsoft Update (doporučeno)

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack stáhnout pomocí služby Microsoft Update, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Microsoft Update

Použití služby Microsoft Update představuje doporučený způsob aktualizace produktů na verzi s aktualizací SP3. Služba Microsoft Update zjistí, které produkty máte nainstalovány, a poté pro ně nainstaluje všechny aktualizace.

Metoda 2: Stažení balíčku aktualizace SP3 z webu služby Stažení softwaru

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček Office Visio 2007 SP3
StáhnoutStáhnout balíček Office Visio Language Pack 2007 SP3

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Přehled vylepšení v aktualizaci Office Visio 2007 SP3


 • Opravuje problém, kvůli kterému funkce COCAddon::CollectMasterInfo vytváří v organizačních diagramech nesprávné dočasné cesty.
 • Opravuje problém, kvůli kterému se v organizačních diagramech po úpravě textu ztrácí formátování písem.
 • Opravuje problém s výskytem chyb v případě, že ohraničující rámeček použije nesprávná data.
 • Opravuje problém, který způsobuje nesprávnou aktualizaci rezervovaných diagramů služby SharePoint uložených do složky místních konceptů.
 • Opravuje problém s chybami aplikace Office Visio 2007 při otevírání některých výkresů ve formátu VDX.
 • Opravuje problém s nesprávným formátováním textu při uložení souboru ve formátu výkresu aplikace AutoCAD (DXF nebo DGW).
 • Opravuje problém s občasným nesprávným ukládáním projektů v jazyce (VBA) Visual Basic for Application v aplikaci Office Visio v systému Windows XP.
 • Opravuje problém s neočekávaným ukončováním aplikace Office Visio 2007 po kliknutí na příkaz Zrušit rezervaci u načteného diagramu služby SharePoint.
 • Opravuje problém s nedodržením ochrany šířky a výšky obrazce při otočení výběru.
Známé problémy a změny chování
2591067 Známé problémy, které mohou nastat po instalaci aktualizací 2007 Office Suite SP3 a Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Technické informace

Další informace o této aktualizaci Service Pack včetně seznamu ovlivněných souborů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2591039 Podrobné technické informace o vydáních aktualizace 2007 Office system SP3


Odebrání aktualizace Service Pack

Aktualizace 2007 Microsoft Office Service Pack 3 podporuje odinstalaci klientských aktualizací pomocí příkazového řádku nebo nástroje Microsoft Service Pack Uninstall Tool pro systém Microsoft Office 2007. Nástroj Service Pack Uninstall Tool je k dispozici jako samostatný soubor ke stažení. Další informace o tomto nástroji naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

954914 Nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pro systém Microsoft Office 2007
Visio 2007
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 2526291 - Poslední kontrola: 10/27/2011 08:39:00 - Revize: 3.0

Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007

 • KB2526291
Váš názor
/html>ody>>="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>&t=">=">html>>