OL2000: Jak programová nastavení ukládání do deníku pro všechny kontakty

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

252947
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek poskytuje Outlook Visual Basic pro makro aplikace můžete použít všechny kontakty programově změnit tak, aby automaticky nastavena do deníku.
Další informace
Výchozí nastavení ukládání do deníku položky kontaktů je zakázáno. Pokud vytvořit kontakty a pak se rozhodnete povolit ukládání do deníku pro tyto kontakty nastavit možnost deníku pro každý kontakt:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na tlačítko Možnosti.
 2. Na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Možnosti deníku.
 3. V poli pro tyto kontakty na každý kontakt, pro které chcete povolit ukládání do deníku.
Pokud máte velký počet kontakty a chcete povolit ukládání do deníku pro všechny z nich, může být efektivnější programově změnit všechny kontakty.

Ukázky programů jsou společností Microsoft poskytovány pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené ani předpokládané, včetně předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.
Pokud máte zkušenosti s programováním omezený, můžete kontaktovat partnera s certifikátem Microsoft nebo služby Advisory. Na další informace těchto webech společnosti Microsoft:

Microsoft Certified Partner - https://partner.microsoft.com/global/30000104

Služba Microsoft zpravodaje - http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Další informace o možnostech podpory, které jsou k dispozici a o možnostech kontaktování společnosti Microsoft na následujícím webu společnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMSVytvoření makra:
 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz makro a potom klepněte na příkaz makra.
 2. V seznamu Název makra zadejte SetAllContactsToJournal a potom klepněte na tlačítko vytvořit. Editor jazyka spustí a vytvoří podprogram automaticky.
 3. Zadejte následující řádky kódu:
  Sub SetAllContactsToJournal()  Dim objContactsFolder As Outlook.MAPIFolder  Dim objContacts As Outlook.Items  Dim objContact As Object  Dim iCount As Integer  ' Specify which contact folder to work with  Set objContactsFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolderContacts)  Set objContacts = objContactsFolder.Items  iCount = 0  ' Process the changes  For Each objContact In objContacts   If TypeName(objContact) = "ContactItem" Then     If objContact.Journal = False Then      objContact.Journal = True      objContact.Save      iCount = iCount + 1     End If   End If  Next   MsgBox "Number of contacts updated:" & Str$(iCount)  ' Clean up  Set objContact = Nothing  Set objContacts = Nothing  Set objContactsFolder = NothingEnd Sub					
 4. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Zavřít a návrat do aplikace Microsoft Outlook.
Použití makra:
 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz makro a potom klepněte na příkaz makra.
 2. SetAllContactsToJournal klepněte a potom klepněte na příkaz Spustit.
Zobrazí se okno oznamující počet kontaktů, které byly aktualizovány.

POZNÁMKY

 • Zpracování položek ve složce Kontakty může určitou dobu trvat.
 • Při aktualizaci kontaktů jsou nezmění ukazatel myši na přesýpací hodiny.
 • Můžete přiřadit makro k tlačítku, pokud to často používáte.Další informace o přiřazování toto makro k tlačítku panelu nástrojů klepněte na článek číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  252426OL2000: Jak přiřadit makra na tlačítko panel
 • Ukázkový kód pracuje pouze s výchozí složky Kontakty. Pokud chcete, aby práce s libovolnou složku Kontakty, vyhledejte následující řádek kódu
  Set objContactsFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolderContacts)						
  a změnit jej:
  Set objContactsFolder = Outlook.ActiveExplorer.CurrentFolder					
 • Pokud jste obeznámeni s programování a chcete použít konkrétní kontakty složky v jiném umístění, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
208520OL2000: Příklady programování pro referenčního položky a složky
Odkazy
Další informace o dostupných prostředcích a odpovědi na nejčastější dotazy týkající se řešení aplikace Microsoft Outlook naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
146636OL2000: Dotazy týkající se vlastních formulářů a řešení aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
OL2K OutSol OutSol2000

Upozornění: Tento článek byl přeložen automaticky

Vlastnosti

ID článku: 252947 - Poslední kontrola: 02/10/2014 05:44:37 - Revize: 3.2

 • Microsoft Outlook 2000
 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto KB252947 KbMtcs
Váš názor