Zmizel hlavní panel - oprava, obnovení, posunutí, přesunutí

SHRNUTÍ
Tento článek popisuje způsob, jak přesunout hlavní panel z výchozí pozice. Tento článek rovněž popisuje způsob, jak obnovit výchozí pozici hlavního panelu. Chcete-li obnovit výchozí pozici hlavního panelu v systému Windows XP nebo Windows Vista, a chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže v systému Windows 98, Windows Me, Windows XP nebo Windows Vista vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Další informace
Chcete-li přesunout hlavní panel z výchozí pozice podél dolního okraje obrazovky na libovolný ze tří dalších okrajů, postupujte takto:
  1. Klikněte na prázdnou oblast hlavního panelu.
  2. Podržte první tlačítko myši a přetáhněte ukazatel myši na místo na obrazovce, kam chcete umístit hlavní panel. Hlavní panel lze umístit například svisle na pravé straně obrazovky.
  3. Jakmile přesunete ukazatel myši na místo na obrazovce, kam chcete umístit hlavní panel, uvolněte tlačítko myši.
Pokud používáte systém Windows 98 nebo Windows ME a hlavní panel se nepřesune, ověřte, zda je možnost přesunutí hlavního panelu aktivována. Používáte-li systém Windows XP nebo Windows Vista, ověřte, že není zaškrtnuta možnost Uzamknout hlavní panel. Chcete-li zkontrolovat stavu hlavního panelu, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klikněte na příkaz Ovládací panely.
  2. Dvakrát klikněte na položku Hlavní panel a nabídka Start.
    • V systému Windows ME klikněte na položku Upřesnit a přesvědčte se, zda je zaškrtnuto políčko u položky Povolit přesouvání a změnu velikosti v seznamu pro nabídku Start a hlavní panel v části Hlavní panel. Pokud není tato funkce zaškrtnuta, zaškrtnutím políčka ji vyberte, klikněte na tlačítko OK a zavřete okno Ovládací panely. Je-li funkce zaškrtnuta, klikněte na tlačítko Storno a zavřete okno Ovládací panely.
    • V systémech Windows XP a Windows Vista vyberte kartu Hlavní panel a zkontrolujte, zda není zaškrtnuta položka Uzamknout hlavní panel. Pokud je tato položka zaškrtnuta, kliknutím na políčko zrušte výběr, klikněte na tlačítko OK a zavřete okno Ovládací panely. Není-li tato položka zaškrtnuta, klikněte na tlačítko Storno a zavřete okno Ovládací panely.
POZNÁMKA: Hlavní panel lze na obrazovce ukotvit vlevo, vpravo, nahoře nebo dole. Tlačítko Start nebo symbol Windows nelze na hlavním panelu přesunout na jinou stranu.
Automatická oprava
Chcete-li v systémech Windows XP a Windows Vista automaticky vrátit hlavní panel do výchozí polohy, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Poznámka: Tato oprava zavře všechna otevřená okna aplikace Windows Explorer, je-li spuštěna.
Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.


Manuální oprava
Chcete-li vrátit hlavní panel do výchozí polohy, restartujte počítač v nouzovém režimu. Chcete-li počítač spustit v nouzovém režimu, restartujte ho, stiskněte a podržte klávesu CTRL poté, co počítač dokončí test při spuštění počítače, a potom klikněte v nabídce Po spuštění na příkaz Nouzový režim. Hlavní panel se po restartování počítače vrátí do výchozí polohy.

POZNÁMKA: Pokud stisknete a podržíte během spouštění počítače klávesu CTRL, může se zobrazit zpráva o chybě klávesnice. Pokud k tomu dojde, můžete tuto chybovou zprávu bezpečně ignorovat.
Byly potíže vyřešeny?
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
quick launch start menu task bar default bottom top anchored side hidden moved relocate fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 253679 - Poslední kontrola: 09/23/2011 17:19:00 - Revize: 4.0

  • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprod2web kbui KB253679
Váš názor