Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Změny názvů funkcí v neanglických verzích aplikace Excel 2010 SP1

Souhrn
V knihovně funkcí aplikací Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 a Microsoft Excel Online 2010 bylo aktualizováno, přejmenováno nebo přidáno několik funkcí Excel, a to s cílem poskytnout vyšší přesnost funkcí, očekávanou konzistentnost funkcí a pojmenování, které přesněji vystihuje, co jednotlivé funkce dělají,

Dále byly některé často zadávané funkce v 10 různých jazycích (čeština, dánština, holandština, italština, norština, portugalština, brazilská portugalština, španělština, švédština a turečtina) lokalizovány znovu. Pokud místo aktualizovaného názvu funkce v aplikaci Excel 2010 zadáte známý název funkce z aplikace Microsoft Excel 2007, bude výsledkem chyba #NAME?. Otevřete-li v aplikaci Excel 2010, Excel Services 2010 nebo Excel Online sešit obsahující názvy funkcí z dřívějších verzí aplikace Excel, zobrazí se aktualizovaný název funkce.

Na základě názorů zákazníků se společnost Microsoft obnovit u těchto často zadávaných funkcí původní lokalizované názvy z aplikace Excel 2007. Chcete-li obnovit názvy funkcí z aplikace Excel 2007, stáhněte aktualizaci Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Příklad

Funkce VLOOKUP je ve španělštině v aplikaci Excel 2007 nazvána BUSCARV. V aplikaci Excel 2010 byl však španělský název této funkce změněn na CONSULTAV. Pokud v aplikaci Excel 2010 bez aktualizace SP1 zadáte název BUSCARV (místo názvu CONSULTAV), zobrazí se chyba #NAME?.

Chcete-li zopakovat toto chování, použijte ve španělské verzi aplikace Excel 2010 následující postup:
  1. Vytvořte nový sešit aplikace Excel.
  2. Do buňky A1 zadejte hodnotu 1 a pak do buňky A2 zadejte hodnotu 2.
  3. Do buňky B1 zadejte text a a pak do buňky B2 zadejte text b.
  4. Do buňky D1 zadejte hodnotu 1 a pak do buňky D2 zadejte text =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Pokud jste nenainstalovali aktualizaci Service Pack 1, zobrazí se v aplikaci Excel 2010 po zadání vzorce =BUSCARV(D1,A1:B2,2) chyba #¿NOMBRE?. Ve verzi aplikace Excel 2010 bez aktualizace SP1 je třeba zadat vzorec =CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Pokud jste však nainstalovali aktualizaci Service Pack 1, zobrazí se v aplikaci Excel 2010 po zadání vzorce =CONSULTAV(D1,A1:B2,2) chyba #¿NOMBRE?. Ve verzi aplikace Excel 2010 s aktualizací SP1 je třeba zadat vzorec =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Další informace
Po dokončení instalace aktualizace Service Pack 1 se ve všech sešitech vytvořených v dřívějších verzích aplikace Excel včetně aplikace Excel 2010 bez aktualizace SP1 zobrazí aktualizované názvy funkcí. Funkce nebude třeba zadávat znovu.

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci Office 2010 SP1, přejděte k následujícímu článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2460049 – Popis aktualizace Office 2010 SP1


Podnikoví zákazníci mohou v závislosti na použitém prostředí použít libovolné nebo všechny následující články znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2460043 – Popis aktualizace Office 2010 Language Pack SP1
2460073 – Popis aktualizace Office Online SP1
2460056 – Popis aktualizace Office Servers 2010 Language Pack SP1
2460044 – Popis aktualizace Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 – Popis aktualizace SharePoint Server 2010 SP1
2460047 – Popis aktualizace SharePoint and Project Server 2010 SP1

Tabulky jazyků a funkcí

V následující části jsou uvedeny jazyky a funkce aktualizované prostřednictvím aktualizace Service Pack 1.

Čeština
V následující tabulce jsou uvedeny české názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:

Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Dánština
V následující tabulce jsou uvedeny dánské názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSLÅ.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

V následující tabulce jsou uvedeny dánské názvy funkcí listů maker, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Holandština
V následující tabulce jsou uvedeny holandské názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

V následující tabulce jsou uvedeny holandské názvy funkcí listů maker, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Italština
V následující tabulce jsou uvedeny italské názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Norština
V následující tabulce jsou uvedeny norské názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTØRST
PMTANNUITETAVDRAG

V následující tabulce jsou uvedeny norské názvy funkcí listů maker, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Portugalština
V následující tabulce jsou uvedeny portugalské názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugalština – Brazílie
V následující tabulce jsou uvedeny portugalské (Brazílie) názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMÍNMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

V následující tabulce jsou uvedeny portugalské (Brazílie) názvy funkcí listů maker, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Španělština
V následující tabulce jsou uvedeny španělské názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

V následující tabulce jsou uvedeny španělské názvy funkcí listů maker, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Švédština
V následující tabulce jsou uvedeny švédské názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITŽRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSMÅGEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRSRÄNTA
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYDÅATPÅRSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Turečtina
V následující tabulce jsou uvedeny turecké názvy funkcí listů, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

V následující tabulce jsou uvedeny turecké názvy funkcí listů maker, které byly změněny v aktualizaci Service Pack 1:
Anglické funkce 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


function, names, excel 2010, sp1, service pack 1, languages, macro, excel 2007
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 2551525 - Poslední kontrola: 04/17/2014 07:29:00 - Revize: 4.1

Microsoft Excel 2010

  • KB2551525
Váš názor
>=">html> class="ng-binding" id="language-">
id=1&t=">50&did=1&t=">p;t=">pt" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" y>&t="> "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); >>