Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak odstranit chyby "STOP 0x0000003F" a "STOP 0x000000D8" v systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ256004
Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovitregistr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registrunaleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebov nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.
Souhrn
Počítač se systémem Windows 2000 může na modré obrazovce zobrazit některou z následujících chybových zpráv:
STOP: 0x0000003F (0xA,0xB,0xC,0xD) NO_MORE_SYSTEM_PTES
-nebo-
STOP: 0x000000D8 (0xW,0xX,0xY,0xZ) DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
Tento článek popisuje, jak tyto chyby odstranit.
Další informace
Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohouvést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje,že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny.Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru(Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exev tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru.Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operačnísystém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannouopravnou disketu.

Chybová zpráva "NO_MORE_SYSTEM_PTES"

Tato chyba je obvykle způsobena ovladačem, který nesprávně vrací paměť. V příkladu chyby "STOP: 0x0000003F" uvedeném výše v tomto článku se mohou parametry lišit v závislosti na konfiguraci systému a mají následující význam:
0xA - Typ položky tabulky stránek (Page Table Entry, PTE): 0 = rozšíření systému, 1 = rozšíření nestránkovaného fondu
0xB - Požadovaná velikost
0xC - Celkový počet volných položek tabulky stránek
0xD - Celkový počet systémových položek tabulky stránek
Systém Windows 2000 obsahuje v registru hodnotu, pomocí které je možné ukládat stav zásobníku a identifikovat tak ovladač, který chybně vrací paměť. Pomocí programu Editor registru (Regedt32.exe) zobrazte následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Změňte následující hodnotu registru s poté restartujte počítač:
Název hodnoty: TrackPtes
Typ hodnoty: REG_DWORD
Data hodnoty: 1
Číselná soustava: Šestnáctková
Poznámka: Toto je jediný způsob, jak nalézt daný ovladač.

Chybová zpráva "DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES"

K této chybě obvykle dochází, jakmile nemá počítač k dispozici žádné položky tabulky stránek. V příkladu chyby "STOP: 0x000000D8" uvedeném výše v tomto článku se mohou parametry lišit v závislosti na konfiguraci systému a mají následující význam:
  • 0xW - Pokud má tento parametr nenulovou hodnotu, obsahuje název ovladače, který způsobil tuto chybu. Je-li to možné, je název ovladače zobrazený v kódování Unicode a uložený v hodnotě KiBugCheckDriver.
  • 0xX - Pokud má parametr 0xW nenulovou hodnotu, obsahuje tento parametr počet položek tabulky stránek použitých ovladačem, který způsobil tuto chybu, a zásobník volání obsahuje název ovladače, který způsobil tuto chybu.
  • 0xY - Celkový počet volných systémových položek tabulky stránek
  • 0xZ - Celkový počet systémových položek tabulky stránek
Tyto potíže obvykle odstraní oprava ovladače, který způsobuje tuto chybu, nebo zvýšení počtu položek tabulky stránek.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
247904 Jak nakonfigurovat stránkovaný adresní fond a paměť systémových položek tabulky stránek
sledování
Vlastnosti

ID článku: 256004 - Poslední kontrola: 03/16/2004 18:31:00 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kberrmsg kbhowto kbtshoot KB256004
Váš názor
html>