Zálohování registru systému Windows 98 a Windows ME

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje ruční zálohování registru systému Windows pomocí nástroje Kontrola registru systému Windows (Scanregw.exe).
Další informace
Mohou nastat situace, kdy budete potřebovat upravit registr systému Windows. Před úpravou registru byste měli vytvořit jeho záložní kopii následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz scanregw a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Pokud se zobrazí dialogové okno s výzvou, klepněte na tlačítko Ano.
  3. Jestliže se zobrazí zpráva Zálohování bylo dokončeno, klepněte na tlačítko OK.
POZNÁMKA: Při zálohování registru je ve složce Windows\Sysbckup vytvořen soubor Rb0x.cab (Kde x je číslo od 0 do 5.). Při každém zálohování je přepsán nejstarší soubor Rb0x.cab. Nástroj Kontrola registru systému Windows zálohuje soubory System.dat, User.dat, System.ini a Win.ini a také informace o konfiguraci registru (včetně informací o uživatelských účtech, vazbách protokolů, nastavení programů a uživatelských předvolbách).

Další informace o nástroji Kontrola registru systému Windows a registru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
183887 Popis nástroje Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe)
vypnutí a restartování
Vlastnosti

ID článku: 256419 - Poslední kontrola: 02/13/2014 06:21:55 - Revize: 1.4

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB256419
Váš názor