Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ256986
Souhrn
Tento článek popisuje registr. Tento článek obsahuje také informace o možnostech zálohování a úprav registru a seznam odkazů na další informace.

Další informace

Popis registru

Slovník Microsoft Computer Dictionary, páté vydání, definuje registr jako:
Centrální hierarchickou databázi, která se používá v operačních systémech Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT a Windows 2000 a slouží k ukládání informací potřebných ke konfiguraci systému pro jednoho či více uživatelů, aplikací a hardwarových zařízení.

Registr obsahuje informace, které systém Windows neustále používá během operací, jako jsou například profily jednotlivých uživatelů, aplikace nainstalované v počítači a typy dokumentů, které mohou jednotlivé aplikace vytvářet, nastavení stránek vlastností složky a ikony aplikací, informace o hardwaru existujícím v systému a o používaných portech.

Registr nahrazuje většinu textových souborů INI používaných v systému Windows 3.x a konfiguračních souborů systému MS-DOS, jako jsou například soubory Autoexec.bat a Config.sys. I když naleznete registr v několika operačních systémech Windows, existují mezi nimi určité rozdíly.
Podregistr registru je skupina klíčů, podklíčů a hodnot v registru, která má sadu pomocných souborů obsahujících záložní kopie jejích dat. Pomocné soubory pro všechny podregistry kromě HKEY_CURRENT_USER jsou uloženy ve složce %SystemRoot%\System32\Config v systémech Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista. Pomocné soubory pro podregistr HKEY_CURRENT_USER jsou uloženy ve složce %SystemRoot%\Profiles\Uživatelské_jméno. Přípony názvů souborů v těchto složkách označují typ obsažených dat. Také chybějící přípona může někdy označovat typ obsažených dat.
Podregistr registruPomocné soubory
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
V systému Windows 98 se soubory registru nazývají User.dat a System.dat. V systému Windows Millennium Edition se soubory registru nazývají Classes.dat, User.dat a System.dat.

Poznámka: Funkce zabezpečení v systémech Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista umožňují správci řídit přístup ke klíčům registru.

V následující tabulce jsou uvedeny předdefinované klíče používané systémem. Maximální délka názvu klíče je 255 znaků.
Složka/předdefinovaný klíčPopis
HKEY_CURRENT_USERObsahuje kořenovou složku informací o konfiguraci pro aktuálně přihlášeného uživatele. Uloženy jsou zde složky uživatele, barvy obrazovky a nastavení Ovládacích panelů. Tyto informace jsou přidruženy k profilu uživatele. Tento klíč se někdy zkracuje na HKCU.
HKEY_USERSObsahuje všechny aktivně načtené uživatelské profily v počítači. Klíč HKEY_CURRENT_USER je podklíčem klíče HKEY_USERS. Klíč HKEY_USERS se někdy zkracuje na HKU.
HKEY_LOCAL_MACHINEObsahuje informace o konfiguraci daného počítače (pro libovolného uživatele). Tento klíč se někdy zkracuje na HKLM.
HKEY_CLASSES_ROOTJe podklíčem klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Zde uložené informace zajišťují, že při otevření souboru pomocí programů Průzkumník Windows se spustí správná aplikace. Tento klíč se občas zkracuje na HKCR. V systému Windows 2000 a novějších jsou tyto informace uloženy pod klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE i pod klíčem HKEY_CURRENT_USER. Klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes obsahuje výchozí nastavení, které lze použít pro všechny uživatele místního počítače. Klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes obsahuje nastavení, které přepíše výchozí nastavení a platí pouze pro interaktivního uživatele. Klíč HKEY_CLASSES_ROOT poskytuje zobrazení registru, které sloučí informace z těchto dvou zdrojů. Klíč HKEY_CLASSES_ROOT také poskytuje toto sloučené zobrazení programům navrženým pro předchozí verze systému Windows. Chcete-li změnit nastavení pro interaktivního uživatele, je třeba změnit údaje pod klíčem HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, nikoli údaje pod klíčem HKEY_CLASSES_ROOT. Pokud chcete změnit výchozí nastavení, je třeba změnit údaje pod klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Pokud zapíšete klíče do klíče pod klíčem HKEY_CLASSES_ROOT, uloží systém tyto informace pod klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Jestliže zapíšete hodnoty do klíče pod klíčem HKEY_CLASSES_ROOT a tento klíč již existuje pod klíčem HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, uloží systém tyto informace pod tento klíč místo pod klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGObsahuje informace o hardwarovém profilu používaném místním počítačem při spuštění systému.
Poznámka: Registr v 64bitových verzích systémů Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista je rozdělen do 32bitových a 64bitových klíčů. Mnoho 32bitových klíčů má stejné názvy jako jejich 64bitové protějšky a naopak. Výchozí 64bitová verze programu Editor registru, která je součástí 64bitových verzí systémů Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista zobrazí 32bitové klíče pod následujícím uzlem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Další informace o zobrazení registru v 64bitových verzích systému Windows najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
305097 Jak zobrazit registr systému pomocí 64bitových verzí systému Windows

V následující tabulce jsou uvedeny typy dat aktuálně definované a používané systémem Windows. Maximální délka názvu hodnoty je následující:
 • Windows Server 2003, Windows XP a Windows Vista: 16 383 znaků
 • Windows 2000: 260 znaků ANSI nebo 16 383 znaků Unicode
 • Windows Millenium Edition, Windows 98, Windows 95: 255 znaků
Dlouhé hodnoty (více než 2 048 bajtů) je třeba uložit jako soubory s názvy souborů uloženými v registru. Tím zajistíte efektivní funkci registru. Maximální délka hodnoty je následující:
 • Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista: Dostupná paměť
 • Windows Millenium Edition, Windows 98, Windows 95: 16 300 bajtů
Poznámka: Celková velikost všech hodnot klíče je omezena hodnotou 64 kB.
NázevTyp datPopis
Binární hodnotaREG_BINARYNezpracovaná binární data. Většina informací o hardwarových součástech je uložena jako binární data a zobrazena v programu Editor registru v šestnáctkovém formátu.
Hodnota DWORDREG_DWORDData představovaná číslem o délce 4 bajty (32bitové celé číslo). Mnoho parametrů pro ovladače zařízení a služby je tohoto typu a jsou v programu Editor registru zobrazeny v binárním, šestnáctkovém nebo desítkovém formátu. Související hodnoty jsou DWORD_LITTLE_ENDIAN (nejnižší bajt je na nejnižší adrese) a REG_DWORD_BIG_ENDIAN (nejnižší bajt je na nejvyšší adrese).
Rozšiřitelná řetězcová hodnotaREG_EXPAND_SZDatový řetězec s proměnnou délkou. Tento datový typ zahrnuje proměnné, které jsou vyhledány, když program nebo služba použijí data.
Víceřetězcová hodnotaREG_MULTI_SZVícenásobný řetězec. Tohoto typu jsou obvykle hodnoty obsahující seznamy nebo více hodnot ve formátu, který mohou uživatelé číst. Položky jsou odděleny mezerami, čárkami nebo jinými znaménky.
Řetězcová hodnotaREG_SZTextový řetězec s pevnou délkou.
Binární hodnotaREG_RESOURCE_LISTŘada vnořených polí, do kterých se ukládá seznam prostředků používaný ovladačem hardwarových zařízení nebo některým z fyzických zařízení, které ovládá. Tato data jsou systémem zjišťována a zapisována do stromové struktury \ResourceMap a jsou zobrazena v programu Editor registru v šestnáctkovém formátu jako binární hodnota.
Binární hodnotaREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTŘada vnořených polí, do kterých se ukládá seznam možných hardwarových prostředků ovladače zařízení, které může tento ovladač nebo jedno z jím ovládaných fyzických zařízení používat. Systém zapíše podsadu seznamu do stromové struktury \ResourceMap Tato data jsou zjišťována systémem a jsou zobrazena v programu Editor registru v šestnáctkovém formátu jako binární hodnota.
Binární hodnotaREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORŘada vnořených polí, do kterých se ukládá seznam prostředků používaných fyzickým hardwarovým zařízením. Tato data jsou systémem zjišťována a zapisována do stromové struktury \HardwareDescription a jsou zobrazena v programu Editor registru v šestnáctkovém formátu jako binární hodnota.
Není k dispoziciREG_NONEData bez určitého typu. Tato data jsou do registru zapsána systémem nebo aplikacemi a jsou zobrazena v programu Editor registru v šestnáctkovém formátu jako binární hodnota.
OdkazREG_LINKŘetězec znaků Unicode udávající název symbolického odkazu.
Hodnota QWORDREG_QWORDData představovaná číslem, které je 64bitovým celým číslem. Tato data jsou zobrazena v programu Editor registru jako binární hodnota a byla poprvé zahrnuta v systému Windows 2000.

Zálohování registru

Před úpravami registru exportujte klíče, které chcete upravit, nebo zazálohujte celý registr. Pokud nastane problém, obnovte registr do původního stavu podle kroků v části Obnovení registru. Chcete-li zazálohovat celý registr, použijte k zálohování stavu systému program Backup. Stav systému zahrnuje registr, registrační databázi tříd modelu COM+ a spouštěcí soubory. Další informace o zálohování stavu systému pomocí programu Backup získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308422 Zálohování souborů a složek pomocí programu Backup v systému Windows XP
320820 Zálohování souborů a složek pomocí nástroje Zálohování v systému Windows XP Home Edition
326216 Použití funkce zálohování k zálohování a obnovení dat v systému Windows Server 2003

Úprava registru

Chcete-li upravit data registru, musí program používat funkce registru, které jsou definovány na následujícím webu MSDN: Správci mohou registr upravit pomocí programu Editor registru (Regedit.exe nebo Regedt32.exe), zásad skupiny, systémových zásad, souborů registru (REG) nebo spuštěním skriptů (například souborů skriptu jazyka VisualBasic).

Použití uživatelského rozhraní systému Windows

Ke změně nastavení systému doporučujeme používat uživatelské rozhraní systému Windows, nikoli ruční úpravy registru. V určitých případech se však může stát, že úprava registru bude nejlepším způsobem vyřešení problému s produktem. Pokud je problém ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base zdokumentován, měl by být k dispozici článek s podrobnými pokyny úprav registru umožňujícími odstranění daného problému. Doporučujeme postupovat přesně podle uvedených pokynů.

Použití programu Editor registru

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Program Editor registru lze použít k následujícím činnostem:
 • vyhledání podstromu, klíče, podklíče nebo hodnoty,
 • přidání podklíče nebo hodnoty,
 • změna hodnoty,
 • odstranění podklíče nebo hodnoty,
 • přejmenování podklíče nebo hodnoty.
V navigační oblasti programu Editor registru jsou zobrazeny složky. Každá z nich představuje předdefinovaný klíč v místním počítači. Pokud se pokusíte o přístup k registru ve vzdáleném počítači, zobrazí se pouze dva předdefinované klíče: HKEY_USERS a HKEY_LOCAL_MACHINE.

Použití zásad skupiny

Konzola MMC (Microsoft Management Console) je hostitelem nástrojů pro správu, pomocí kterých je možné spravovat sítě, počítače, služby a další součásti systému. Modul snap-in Zásady skupiny konzoly MMC umožňuje správcům definovat nastavení zásad pro počítače nebo uživatele. Zásady skupiny je možné implementovat v místních počítačích prostřednictvím místního modulu snap-in konzoly MMC Zásady skupiny (Gpedit.msc) nebo ve službě Active Directory pomocí modulu snap-in konzoly MMC Uživatelé a počítače služby Active Directory. Další informace o použití zásad skupiny získáte v tématech nápovědy k příslušnému modulu snap-in.

Použití souboru REG

Vytvořte soubor REG obsahující změny registru a spusťte jej v počítači, ve kterém chcete tyto změny provést. Soubor REG můžete spustit ručně nebo pomocí přihlašovacího skriptu. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310516 Jak přidat, změnit nebo odstranit podklíče a hodnoty registru pomocí souboru REG

Použití prostředí Windows Script Host

Prostředí Windows Script Host umožňuje spustit skripty VBScript a JScript přímo v rámci operačního systému. Je možné vytvořit soubory se skripty VBScript a JScript využívající metody prostředí Windows Script Host k odstranění, čtení a zápisu klíčů a hodnot registru. Další informace o těchto metodách získáte na následujících webech společnosti Microsoft:
Metoda RegDelete
Metoda RegRead
Metoda RegWrite

Použití služby WMI (Windows Management Instrumentation)

Služba WMI (Windows Management Instrumentation) je součástí operačního systému Microsoft Windows a představuje implementaci standardu WBEM (Web-Based Enterprise Management) společnosti Microsoft. Standard WBEM tvoří součást iniciativy zaměřené na vývoj standardní technologie pro přístup k informacím správy v podnikovém prostředí. Pomocí služby WMI je možné zautomatizovat úlohy správy (jako například úpravy registru) v podnikovém prostředí. Službu WMI je možné využít ve skriptovacích jazycích, pro které existuje modul v systému Windows a které mohou pracovat s objekty ovládacích prvků ActiveX. K úpravám registru systému Windows lze také použít nástroj příkazového řádku služby WMI (Wmic.exe).
Další informace o službě WMI naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o nástroji příkazového řádku služby WMI naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290216 Popis nástroje příkazového řádku služby WMI (Wmic.exe)

Použití nástroje pro práci s registrem z konzoly systému Windows

Pomocí nástroje pro práci s registrem z konzoly systému Windows (Reg.exe) je možné provádět úpravy registru. Chcete-li získat nápovědu k nástroji Reg.exe, zadejte na příkazovém řádku příkaz reg /? a potom klepněte na tlačítko OK.

Obnovení registru

Registr můžete obnovit způsobem odpovídajícím dané situaci.

Obnovení klíčů registru

Pokud chcete obnovit exportované podklíče registru, poklepejte na soubor REG, který jste uložili podle postupu uvedeného v části Export podklíčů registru. Můžete také obnovit celý registr ze zálohy. Další informace o obnovení celého registru získáte v tomto článku v části Obnovení celého registru.

Obnovení celého registru

Chcete-li obnovit celý registr, obnovte stav systému ze zálohy. Další informace o způsobu obnovení stavu systému ze zálohy získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
309340 Obnovení souborů a složek v počítači pomocí nástroje Zálohování v systému Windows XP

Poznámka: Při zálohování stavu systému se ve složce %SystemRoot%\Repair zároveň vytváří aktualizované kopie souboru registru. Nelze-li spustit systém Windows XP po úpravě registru, můžete nahradit soubory registru ručně podle postupu nadepsaného První část v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307545 Jak obnovit poškozený registr, který neumožňuje spuštění systému Windows XP
Odkazy
Další informace naleznete na následujících webech společnosti Microsoft: Web Windows Server Catalog of Tested Products obsahuje katalog produktů, u nichž byla otestována kompatibilita se systémem Windows Server. Další informace o zálohovacích produktech, u nichž byla otestována kompatibilita se systémem Windows Server, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Aplikace Data Protection Manager (DPM) je důležitým členem řady produktů Microsoft System Center pro správu. Je navržena tak, aby pomáhala odborníkům v oblasti informačních technologií spravovat jejich prostředí systému Windows. Aplikace DPM je novým standardem pro zálohování a obnovení v systému Windows. Zajišťuje nepřetržitou ochranu dat pro aplikace a souborové servery společnosti Microsoft a bezproblémově používá integrované disky a páskové jednotky. Další informace o aplikaci DPM naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o obnovení dat naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Vista
322755 Podrobný postup zálohování, úprav a obnovení registru v systému Windows 2000
323170 Postup při zálohování, úpravě a obnovení registru v systému Windows 4.0
322754 Postup při zálohování, úpravě a obnovení registru v systémech Windows 95, Windows 98 a Windows ME
Další informace o rozdílech mezi nástroji Regedit.exe a Regedt32.exe naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
141377 Rozdíly mezi nástroji Regedit.exe a Regedt32.exe
register system registration database .reg
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 256986 - Poslední kontrola: 04/04/2013 09:59:00 - Revize: 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbresolve kbenv kbinfo kbregistry KB256986
Váš názor