Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

K dispozici je aktualizace pro Windows Small Business Server 2011 standardní migrace nástroj pro přípravu

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2578426
Úvod
Tento článek popisuje problémy, které jsou pevné a pravidla, které jsou přidány pomocí aktualizace pro Windows Small Business Server 2011 standardní migrace nástroj pro přípravu. Tento článek také popisuje akce, které je třeba provést, pokud některá z těchto pravidel je porušena při spuštění Windows Small Business 2011 standardní nástroj pro migraci serveru přípravy.

Windows Small Business Server 2011 standardní migrace nástroj pro přípravu je součástí instalačního média systému Windows Small Business Server 2011 Standard. Tento nástroj je spuštěn na serveru zdroj migrace (například počítač se systémem Windows Small Business Server 2003 nebo Windows Small Business Server 2008) a připravit migraci na zdrojovém serveru. Tento nástroj provádí následující úlohy na zdrojovém serveru:
 • Zvýší úroveň funkčnosti domény a doménové struktury
 • Aktualizace schématu služby Active Directory
 • Nainstaluje aktualizaci pro rozšíření licence podpory
 • Exchange Server převede z kombinovaného do nativního režimu
 • Skenuje zdrojový server identifikovat potenciální problémy
Další informace

Informace o aktualizaci

Jak získat tuto aktualizaci

Chcete-li získat aktualizaci, spusťte Windows Small Business Server 2011 standardní migrace nástroj pro přípravu.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít Windows malé Business Server 2011 Standard migrace nástroj pro přípravu nainstalován na serveru zdroj migrace.

Informace o registru

Tato aktualizace nevyžaduje žádné změny registru.

Požadavek na restartování

Nemusíte po instalaci této aktualizace restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné dříve vydané aktualizace.

Další informace o terminologii aktualizace softwaru najdete kliknutím na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Problémy vyřešené touto aktualizací

Problém 1

Windows Small Business Server 2011 standardní migrace nástroj pro přípravu pouze zjistí chyby zalamování řádků deníku, které došlo během posledních 24 hodin. Po instalaci této aktualizace Windows Small Business 2011 standardní nástroj pro migraci serveru Příprava kontroly deníku poslední obtékání chyby.

Problém 2

Soubor SourceTool.log obsahuje příkaz nesprávné řádku by neměla existovat v prodejní verzi systému Windows Small Business Server 2011 standardní migrace nástroj pro přípravu:
Datumčas Kontrola stavu: spuštění je nastavena na hodnotu remotesigned. TENTO ŘÁDEK BY SE V OFICIÁLNÍ SESTAVENÍ.

Problém 3

Pokud není spuštěna služba DNS server na zdrojovém serveru migrace obdržíte upozornění z Small Business Server 2011 standardní migrace Příprava nástroj Windows. Po instalaci této aktualizace, nástroj vyvolá chybu namísto upozornění, pokud není spuštěna služba serveru DNS.

Pravidla, které jsou přidány pomocí této aktualizace

Pravidlo 1

Tato aktualizace přidává následující pravidlo ke kontrole, zda existuje zóna DNS _msdcs na zdrojovém serveru migrace:

Pravidlo: zóny _msdcs nebyl nalezen na serveru DNS
Závažnost: Chyba
Popis: Zóna DNS _msdcs nebyl nalezen na serveru DNS. Může být nutné restartovat službu NETLOGON na zdrojovém serveru, nebo na http://support.microsoft.com/kb/310568 pro další podrobnosti.

Pravidlo 2

Tato aktualizace přidává následující pravidla pro kontrolu, zda je povolena možnost Povolit přenesení dědičných oprávnění , pro úložiště poštovních schránek a veřejných složek ve službě Active Directory:

Pravidlo: Je blokován přístup ovládacího prvku seznamu (ACL) dědičnost
Závažnost: Chyba
Popis: Instalační program serveru Exchange vyžaduje, aby povoleno dědičnost seznamu řízení přístupu (ACL). Přejít na http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb643112(EXCHG.80).aspx for more details.

Poznámka: Toto pravidlo platí pouze pro zdroje migrace servery se systémem Windows Small Business Server 2003 nebo Windows Small Business Server 2008.

Pravidlo 3

Tato aktualizace přidává následující pravidlo, které chcete zkontrolovat, zda je přítomen na zdrojovém serveru přenesení struktury firma organizační jednotce (OU).

Pravidlo: Firma OU nebyl nalezen na serveru Windows SBS
Závažnost: Chyba
Popis: Firma OU a jeho struktura neexistují na přenesení zdrojového serveru. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro vytvoření struktury.

Poznámka: Toto pravidlo platí pouze pro zdroje migrace servery se systémem Windows Small Business Server 2003 nebo Windows Small Business Server 2008.

Akce provést v případě porušení tohoto pravidla

Chcete-li vyřešit toto porušení pravidla, znovu vytvořte organizační jednotku firma ručně. Postupujte následujícím způsobem
 1. Otevřete Active Directory Users and Computers.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na název objektu domény. V místní nabídce přejděte na příkaz Nový...a potom klepněte na Organizační jednotku. Zadejte příkaz Firma název nového objektu.

  Poznámka: Zadejte příkaz Firma jako jedno slovo.
 3. V firma organizační jednotku, kterou jste vytvořili v kroku 2 vytvořte následující organizační jednotky:
  • Počítače
  • Distribuční skupiny
  • Skupiny zabezpečení
  • Users
 4. V počítačích organizační jednotky, který jste vytvořili v kroku 3 vytvořte následující organizační jednotky:
  • SBSComputers
  • SBSServers
 5. V seznamu uživatelů organizační jednotku, kterou jste vytvořili v kroku 3 vytvořte následující organizační jednotky:
  • SBSUsers
Po dokončení těchto kroků, by měl mít strukturu, která se podobá následující:

Pravidlo 4

Tato aktualizace přidává následující pravidla pro kontrolu, zda je povolena možnost Povolit používání objektů DCOM v tomto počítači :

Pravidlo: DCOM není v tomto počítači povolena.
Závažnost: Chyba
Popis: Distributed COM musí být v tomto počítači povoleno. Přejít na http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771387.aspx se dozvíte, jak povolit distribuovaný model COM.

Pravidlo 5

Tato aktualizace přidává následující pravidla, chcete-li zkontrolovat, zda je k dispozici na zdrojovém serveru migrace e-mailovou adresu "abuse@domain.local":

Pravidlo: je nalezena adresa proxy abuse@localdomain
Závažnost: Chyba
Popis: abuse@domain.local je nalezen v adresáři na účet [určit účty, na které bylo zjištěno]. Tato e-mailová adresa koliduje s vytvořen během instalace dojde k chybě instalace instalační program adresu proxy SMTP distribuční skupiny. Hledání a nahrazování tuto e-mailovou adresu.

Pravidlo 6

Tato aktualizace přidává následující pravidlo zkontrolujte, zda je zastavena nebo zakázána na zdrojovém serveru přenesení služby replikace souborů.

Pravidlo: Není spuštěna služba replikace souborů
Závažnost: Chyba
Popis: Na tomto serveru není spuštěna služba replikace souborů. Ve výchozím nastavení je tato služba spuštěna a typ spouštění je nastaven na automatické.

Pravidlo 7

Tato aktualizace přidává následující pravidlo zkontrolovat zda "" Povolit počítačovým a uživatelským účtům důvěru pro delegování "uživatelská práva do objektu výchozí Zásady skupiny řadiče domény (GPO) se vztahuje ke skupině Administrators na serveru zdroj migrace:

Pravidlo: Uživatelské účty nejsou důvěryhodné pro delegování
Závažnost: Chyba
Popis: Skupina Administrators musí být důvěryhodný pro delegování ve výchozích zásadách řadičů domény. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro další podrobnosti.

Akce provést v případě porušení tohoto pravidla

Chcete-li vyřešit toto porušení pravidel, úpravy objektu zásad skupiny výchozího řadiče domény. Postupujte následujícím způsobem
 1. Spusťte konzolu pro správu Zásady skupiny (Gpmc.msc).
 2. Rozbalte kontejner Objektů Zásady skupiny .
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši Výchozí zásada řadičů doménya potom klepněte na tlačítko Upravit.
 4. Rozbalte položku Konfigurace počítače, rozbalte položku Nastavení systému Windows, rozbalte položku Nastavení zabezpečení, rozbalte položku Místní zásadya potom rozbalte položku Přiřazení uživatelských práv.
 5. Ve skupinovém rámečku Přiřazení uživatelských právvyhledejte a poklepejte na položku Povolit počítači a uživatelským účtům důvěru pro delegování.
 6. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Definovat toto nastavení zásad .
 7. Klepněte na tlačítko Přidat uživatele nebo skupinu přidat skupiny Administrators a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Aktualizujte Zásady skupiny na serveru. Chcete-li to provést, otevřete příkazový řádek, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:
  gpupdate/force
Po dokončení těchto kroků, měli byste mít Zásady skupiny nastavení, které se podobají následující:

Pravidlo 8

Tato aktualizace přidává následující pravidla pro kontrolu, zda v objektu zásad skupiny výchozího řadiče domény uživatelské právo "Přihlásit se jako dávková úloha" se vztahuje ke skupině Administrators na serveru zdroj migrace:

Pravidlo: "Přihlášení jako dávková úloha" správné přiřazení uživatele není správné
Závažnost: Chyba
Popis: Výchozí řadič domény zásady skupiny "Přihlášení jako dávková úloha" by měla zahrnovat BUILTIN\Administrators. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro další informace.

Akce provést v případě porušení tohoto pravidla

Chcete-li vyřešit toto porušení pravidel, úpravy objektu zásad skupiny výchozího řadiče domény. Postupujte následujícím způsobem
 1. Spusťte konzolu pro správu Zásady skupiny (Gpmc.msc).
 2. Rozbalte objekty Zásady skupiny kontejneru.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši Výchozí zásada řadičů doménya potom klepněte na tlačítko Upravit.
 4. Rozbalte položku Konfigurace počítače, rozbalte položku Nastavení systému Windows, rozbalte položku Nastavení zabezpečení, rozbalte položku Místní zásadya potom rozbalte položku Přiřazení uživatelských práv.
 5. Ve skupinovém rámečku Přiřazení uživatelských právvyhledejte a poklepejte na položku Přihlásit jako dávkovou úlohu.
 6. Ujistěte se, že Definovat toto nastavení zásad políčko.
 7. Klepněte na tlačítko Přidat uživatele nebo skupinu a ujistěte se, že tyto skupiny jsou v seznamu:
  • Správci
  • PerformanceLogUser


  Pokud některá z těchto skupin není v seznamu, můžete je přidáte klepnutím na tlačítko Přidat uživatele nebo skupinu.... Potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Aktualizujte Zásady skupiny na serveru. Chcete-li to provést, otevřete příkazový řádek, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:
  gpupdate/force

Pravidlo 9

Tato aktualizace přidává následující pravidlo zkontrolujte, zda je nainstalována KB 939820 na zdrojovém serveru migrace:

Pravidlo: KB939820 není nainstalována.
Závažnost: upozornění
Popis: KB939820 musí být nainstalována v počítači Windows 2003 nebo Windows SBS 2003. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/939820 podrobné informace o stažení.

Poznámka: Toto pravidlo platí pouze pro zdroje migrace servery se systémem Windows Small Business Server 2003 Windows Server 2003.

Zobrazit další informace o KB 939820 Události 1925, 1006, 1645, 1055, 40961 v domény se systémem Windows Server 2008 řadič nebo chybová zpráva: "žádný úřad mohl kontaktovat pro ověření" při použití připojení ke vzdálené ploše

Pravidlo 10

Tato aktualizace přidává následující dílčí pravidla pro kontrolu stavu v Active Directory:
Dílčí pravidlo 1
Následující dílčí pravidlo kontroly, zda subdomény existují ve službě Active Directory:

Pravidlo: Jsou přítomny subdomény
Závažnost: Chyba
Popis: Systém Windows SBS nelze nainstalovat, pokud jsou přítomny subdomény. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro další informace.

Akce Pokud tato dílčí pravidlo je porušeno.

Chcete-li vyřešit toto porušení dílčí pravidlaodebrat službu Active Directory z řadiče domény v poddomény a možnost Toto je poslední řadič domény v této doméně . Subdomény je odebrán ihned po provedení této operace na poslední řadič domény.

Poznámka: Windows Small Business Server nepodporuje vztahy důvěryhodnosti. Jedná se o vztahy důvěryhodnosti vytvořené podřízené domény. Proto Windows Small Business Server nepodporuje scénáře, které zahrnují subdomény.
Dílčí pravidlo 2
Následující dílčí pravidlo zkontroluje, zda jsou všechny role hlavního operačního serveru (FSMO Flexible také známé jako flexible single master operations) na zdrojovém serveru migrace:

Pravidlo: Některé role FSMO chybí na zdrojovém serveru Windows SBS
Závažnost: Chyba
Popis: Některé role FSMO chybí na zdrojovém serveru Windows SBS. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro další informace.

Poznámka: Toto pravidlo platí pouze pro zdroje migrace servery se systémem Windows Small Business Server 2003 nebo Windows Small Business Server 2008.

Akce Pokud tato dílčí pravidlo je porušeno.

Chcete-li vyřešit toto porušení dílčí pravidla, přeneste všechny role FSMO, které nejsou vlastněné serverem Windows Small Business Server na server Windows Small Business Server. Chcete-li to provést, postupujte takto.

Poznámka: Windows Small Business Server, je nutné držet všechny role FSMO.
 1. Ověřte, které drží role FSMO serveru Windows Small Business Server. Chcete-li to provést, otevřete příkazový řádek, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:
  NETDOM QUERY FSMO
 2. Pro správu příkazového řádku nástroje NTDSUTIL zadejte a stiskněte klávesu Enter.
 3. Zadejte instanci NTDS aktivovata stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Tento příkaz je požadována pouze v systému Windows Small Business Server 2008.
 4. Zadejte rolea potom stiskněte klávesu Enter.
 5. Připojenízadejte a stiskněte klávesu Enter.
 6. Zadejte příkaz connect to server název_serverua stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka:Název_serveru v tomto příkazu je zástupný symbol pro název serveru Windows Small Business Server.
 7. Na řádku server connections zadejte qa pak stiskněte klávesu Enter.
 8. Zadejte seize PDC, stiskněte klávesu Enter a potom klepněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Potvrzení převzetí Role .
 9. Zadejte převzetí hlavního serveru infrastruktury, stiskněte klávesu Enter a potom klepněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Potvrzení převzetí Role .
 10. Zadejte převzetí hlavního serveru pro pojmenování, stiskněte klávesu Enter a potom klepněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Potvrzení převzetí Role .
 11. Zadejte převzetí hlavního serveru RID, stiskněte klávesu Enter a potom klepněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Potvrzení převzetí Role .
 12. Zadejte převzetí hlavního serveru schémat, stiskněte klávesu Enter a potom klepněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Potvrzení převzetí Role .
 13. Zadejte qa až se vrátíte na příkazový řádek, stiskněte klávesu Enter.
Poznámka: Potřebujete převést role, které nejsou drženy ve Windows Small Business Server. Proto nemáte spustit všechny příkazy v těchto krocích.
Dílčí pravidlo 3
Následující dílčí pravidlo zkontroluje, zda je na zdrojovém serveru přenesení zakázáno replikace služby Active Directory:

Pravidlo: Replikace služby Active Directory je na serveru zakázáno.
Závažnost: Chyba
Popis: Replikace služby Active Directory na serveru zakázán. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro další informace.

Akce Pokud tato dílčí pravidlo je porušeno.

Replikace služby Active Directory je nejčastěji zakázána, protože nepodporovaný obnovení operace byla provedena ve službě Active Directory. Tato operace serveru vloží do stavu "USN vrácení zpět". Chcete-li vyřešit problém vrácení změn USN, zobrazení KB 875495. Další informace o KB 875945 klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
875495 Postup rozpoznání a obnovení z návratu USN v systému Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Existují další možné příčiny tohoto problému. Proto musí zkontrolujte, zda protokol adresářové služby zjistit příčinu a odpovídajícím způsobem vyřešit problém. Chcete-li znovu povolit ruční replikace služby Active Directory, otevřete příkazový řádek, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:
localhost repadmin/options-DISABLE_OUTBOUND_REPL-DISABLE_INBOUND_REPL
Poznámka: Před spuštěním tohoto příkazu se ujistěte se, že počáteční replikace problém je vyřešen. Pokud to neprovedete, bude pouze máte zbývající řadiče domény jeden, po spuštění příkazu.
Dílčí pravidlo 4
Následující dílčí pravidlo zkontroluje, zda jsou k dispozici ve službě Active Directory řadiče domény v režimu offline:

Pravidlo: Nalezen řadič domény offline služby ve službě Active Directory. Server:název serveru>
Závažnost: Chyba
Popis: Pokud [řadiče domény v režimu offlineNázev řadiče domény] byla vyřazena, odebrat ze služby Active Directory. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/216498 pro další informace.
Dílčí pravidlo 5
Následující dílčí pravidlo zkontroluje, zda existuje název DNS zóny na zdrojovém serveru migrace:

Pravidlo: Chyba nalezena v zóně DNS [Název zóny DNS]
Závažnost: Chyba
Popis: [Zóny DNSNázev zóny DNS] neexistuje. Přenesení se nezdaří bez řešení tohoto problému. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro další podrobnosti.

Akce Pokud tato dílčí pravidlo je porušeno.

Chcete-li vyřešit toto porušení dílčí pravidla, znovu vytvořte zóny DNS. Postupujte následujícím způsobem
 1. Otevřít Konzola správy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši Zóny dopředného vyhledávánía potom klepněte na příkaz Nová zóna....
 3. Klepněte na tlačítko Další na úvodní stránce Průvodce vytvořením zóny.
 4. Klepněte na tlačítko Primární zóny a ujistěte se, zaškrtnutí políčka úložiště zóny ve službě Active Directory .
 5. Nastavení oboru replikace zahrnout všechny řadiče domény v doméně služby Active Directory.
 6. Do pole název zónyzadejte název domény služby Active Directory (například contoso.local).
 7. Chcete-li Povolit pouze zabezpečené dynamické aktualizace, nastavte možnost dynamické aktualizace.
 8. Klepnutím na tlačítko Dokončit vytvoříte zónu.
Dílčí pravidlo 6
Následující dílčí pravidlo kontroly, zda zóna DNS je integrována se službou Active Directory na zdrojovém serveru migrace:

Pravidlo: Chyba nalezena v zóně DNS [Název zóny DNS]
Závažnost: Chyba
Popis: [Zóny DNSNázev zóny DNS] není se službou Active Directory. Přenesení se nezdaří bez řešení tohoto problému. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro další podrobnosti.

Akce Pokud tato dílčí pravidlo je porušeno.

Chcete-li vyřešit toto porušení dílčí pravidla, integraci zóny DNS se službou Active Directory. Postupujte následujícím způsobem
 1. Otevřít Konzola správy.
 2. Rozbalte složku Zóny dopředného vyhledávání.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na zónu, která odpovídá názvu domény služby Active Directory a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě Obecné ověřte, že Typ nastavena na Integrovanou se službou Active Directory a bude dynamické aktualizace nastavení zabezpečení pouze, jak je znázorněno v následujícím snímku obrazovky:
 5. Na kartě Názvové servery Ujistěte se, zda je uvedena zdrojová adresa IP serveru a že seznam obsahuje pouze adresy IP platné pracovní interních serverů DNS. Odebrání adresy IP, které nejsou platné.
Dílčí pravidlo 7
Následující dílčí pravidlo kontroly, zda server záznamy v DNS zóny subdoménu msdcs přejděte na řadiči domény na serveru zdroj migrace:

Pravidlo: Chyba nalezena v zóně DNS [Název zóny DNS]
Závažnost: Chyba
Popis: V [zóny DNSNázev zóny DNS], záznamů názvového serveru v msdcs subdoménu neodkazují na řadič domény. Přenesení se nezdaří bez řešení tohoto problému. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro další podrobnosti.

Akce Pokud tato dílčí pravidlo je porušeno.

Chcete-li vyřešit toto porušení dílčí pravidla, bod všech záznamů názvového serveru na řadič domény. Postupujte následujícím způsobem
 1. Ověření konfigurace zóny DNS. Postupujte následujícím způsobem
  1. Otevřít Konzola správy.
  2. Rozbalte složku Zóny dopředného vyhledávání.
  3. Rozbalte zónu, která odpovídá na váš název domény služby Active Directory.
   Konzola DNS
  4. Subdoméně _msdcs klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
   Vlastnosti zóny _MSDCS
  5. Ujistěte se, že seznam obsahuje pouze řadiče domény v doméně na kartě Názvové servery . Odeberte všechny záznamy, které nejsou platné.
 2. Kontrola názvů DNS ve službě WMI. Postupujte následujícím způsobem
  1. Spuštění testování služby Windows Management Instrumentation (WMI) (Wbemtest).
  2. Klepněte na tlačítko Připojit .
  3. Zadejte příkaz root\microsoftdns do textového pole obor názvů .
  4. Klepněte na tlačítko Připojit .
  Pokud je zařízení připojeno, problém pravděpodobně způsoben konfigurace zóny DNS nebo delegování. Pokud se zobrazí dialogové okno chyby, jak je znázorněno v následujícím snímku obrazovky, vytvořte zálohu úložiště služby WMI a potom opakujte kroky 2A až 2D. Je-li připojení úspěšné, stiskněte tlačítko zopakovali v nástroj pro přípravu migrace.
  Obor názvů chyba
  Chcete-li vytvořit zálohu úložiště služby WMI, postupujte takto:
  1. Spusťte příkaz wmimgmt.msc.
  2. Řízení služby WMI (místní počítač)klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti .
  3. Klepněte na kartu Zálohování a obnovení , klepněte na tlačítko Zálohovat .
  4. Zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.
  5. Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními spusťte následující příkazy:
   cd %systemroot%\system32\wbemmofcomp dnsprov.mof
   Následující snímek obrazovky zobrazuje úspěšný výstup příkazů:
   Výstupní mofcomp
Dílčí pravidlo 8
Následující dílčí pravidlo zkontroluje, zda v záznamech na zdrojovém serveru přenesení serveru název místního serveru:

Pravidlo: Chyba nalezena v zóně DNS [Název zóny DNS]
Závažnost: Chyba
Popis: V [zóny DNSNázev zóny DNS], místního serveru není záznamů názvového serveru. Přenesení se nezdaří bez tohoto záznamu. Přejděte na http://support.microsoft.com/kb/2578426 pro další podrobnosti.

Akce Pokud tato dílčí pravidlo je porušeno.

Chcete-li vyřešit toto porušení dílčí pravidla, integraci zóny DNS se službou Active Directory. Postupujte následujícím způsobem
 1. Otevřít Konzola správy.
 2. Rozbalte složku Zóny dopředného vyhledávání.
 3. Rozbalte zónu, která odpovídá na váš název domény služby Active Directory.
  Konzola DNS
 4. Subdoméně _msdcs klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  Vlastnosti zóny _MSDCS
 5. Na kartě Názvové servery Ujistěte se, zda je uveden zdrojový server.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2578426 - Poslední kontrola: 11/22/2013 08:07:00 - Revize: 4.0

Windows Small Business Server 2011 Standard

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2578426 KbMtcs
Váš názor
/body>/html>ps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">>;did=1&t=">>&t=">