Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aplikace Internet Explorer vás může vyzvat k zadání hesla

Souhrn
Za předání vašeho uživatelského jména a hesla webovému serveru Internetové informační služby (IIS) odpovídá webový prohlížeč. Následující situace popisují vztah mezi aplikací Microsoft Internet Explorer či Windows Internet Explorer a Internetovou informační službou (IIS) v souvislosti s ověřováním.
Další informace
POZNÁMKA: Termíny Integrované ověřování systému Windows, Výzva a odezva systému Windows NT (NTCR) a protokol NTLM (Windows NT LAN Manager) mají stejný význam a v tomto článku jsou používány jako synonyma.
 • Používáte-li integrované ověřování systému Windows (Výzva a odezva systému Microsoft Windows NT (NTCR)), aplikace Internet Explorer zobrazí výzvu k zadání hesla.

  K tomu, aby aplikace Internet Explorer automaticky ověřovala přihlašovací jméno uživatele a heslo a udržovala zabezpečení, je třeba splnit následující podmínky:
  • Integrované ověřování systému Windows, známé též jako Výzva a odezva systému Microsoft Windows NT, musí být povoleno ve vlastnostech webového serveru v Internetové informační službě (IIS). Nejprve dojde k pokusu o anonymní ověření, po něm následuje Integrované ověřování systému Windows, ověřování algoritmem Digest (pokud jej lze použít) a nakonec Základní ověřování (prostý text).
  • Klient i webový server musí být buď ve stejné doméně se systémem Microsoft Windows NT či Microsoft Windows 2000, nebo v důvěryhodné doméně se systémem Windows NT nebo Windows 2000, kde lze udělit uživatelskému účtu oprávnění pro přístup k prostředkům v počítači se službou IIS.
  • Uživatel musí používat prohlížeč Internet Explorer. Internet Explorer je jediný prohlížeč podporující Integrované ověřování systému Windows (NTCR).
  • Aplikace Internet Explorer musí považovat požadovanou adresu URL za intranetovou adresu (místní). Obsahuje-li část adresy URL udávající název počítače tečky (například http://www.microsoft.com a http://10.0.0.1), aplikace Internet Explorer předpokládá, že požadovaná adresa existuje v Internetu a nepředá pověření automaticky. Adresy bez teček (například http://webserver) jsou považovány za intranetové adresy (místní) a aplikace Internet Explorer předá pověření automaticky. Jedinou výjimkou jsou adresy zahrnuté v zóně Intranet v aplikaci Internet Explorer.
  • Nastavení zabezpečení zóny sítě intranet v aplikaci Internet Explorer musí být nastaveno na možnost Automatické přihlášení pouze v zóně Intranet. Jedná se výchozí nastavení aplikace Internet Explorer. Další informace o zónách zabezpečení aplikace Internet Explorer naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   174360 Jak používat zóny zabezpečení v aplikaci Internet Explorer
  • Uživatel vyžadující přístup na webovou stránku musí mít náležitá oprávnění v systému souborů NTFS jak k vlastní webové stránce, tak ke všem objektům, na které webová stránka odkazuje. Uživatel může mít například oprávnění k úplnému řízení webové stránky, ale pokud tato stránka odkazuje na obrázek, který je v zabezpečené složce, bude vyzván k zadání hesla.
 • Aplikace Internet Explorer zobrazí výzvu k zadání hesla v případě, že používáte Základní ověřování (prostý text) nebo Ověřování algoritmem Digest.

  Používáte-li Základní ověřování (prostý text) nebo Ověřování algoritmem Digest, aplikace Internet Explorer nepředává uživatelské jméno a heslo automaticky. Proto, pokud používáte tyto metody ověřování, se vždy zobrazí výzva k zadání pověření.
 • Používáte-li anonymní ověřování, aplikace Internet Explorer zobrazí výzvu k zadání hesla.

  Při anonymním ověřování se nikdy nezobrazuje výzva k zadání hesla, protože Internetová informační služba zná uživatelské jméno a heslo anonymního účtu. K zadání hesla jste vyzváni, protože aplikace Internet Explorer byla přinucena použít jinou metodu ověřování než anonymní. K tomu dochází, protože anonymní uživatelský účet (ve výchozím nastavení je to IUSR_názevpočítače) nezískal přístup nejméně k jedné z následujících položek:
  • k požadovanému souboru nebo webové stránce,
  • ke kterémukoli z požadovaných objektů vložených v souboru nebo webové stránce (například k obrázkům),
  • k rozšíření ISAPI souvisejícímu s požadovaným souborem nebo webovou stránkou (například k souboru SHTML).
Odkazy
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
185874 POSTUPY: Řešení problémů týkajících se oprávnění na serveru Internet Information Server 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 258063 - Poslední kontrola: 12/03/2007 16:53:00 - Revize: 5.8

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64

 • kbinfo KB258063
Váš názor
html>/html>ody>ody>c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">html>t=">t=">body>