Skype pro Business Online přihlašovací chyby, pokud nastavení jako počítač čas, datum, uživatelské jméno nebo heslo není správné

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2581291
PROBLÉM
Při pokusu o přihlášení k aplikaci Skype pro obchodní Online(formerly Lync Online) z určitého počítače, dostává jednu z následujících chybových zpráv:
 • Službě Lync 2013
  Nelze se přihlásit ke službě Lync

  Nelze přihlásit ke službě Lync protože hodiny počítače není správně nastaven. Chcete-li zkontrolovat nastavení hodin počítače, otevřete ovládací Panel datum a čas.
 • Službě Lync 2010
  Nelze se přihlásit ke službě Lync

  Uživatelské jméno, heslo a doména je chybná. Ujistěte se, zda jste je zadali správně. Pokud potíže potrvají, obraťte se na tým podpory.
 • Službě Lync pro Mac 2011
  Nastavení data a času jsou nesprávné, nebo soubor digitálního certifikátu je neplatná nebo není nainstalována v počítači. Je-li nastaveno správné datum a čas, viz Správce sítě ověřte, zda je platný digitální certifikát souboru...
Tento stejný uživatel může však přihlášení z jiného počítače, ve kterém běží klient službě Lync.
ŘEŠENÍ
Chcete-li tento problém vyřešit, ujistěte se, že nastavení hodin a časového pásma v počítači správně nastaveny.
DALŠÍ INFORMACE
K tomuto problému může dojít, pokud čas je nesprávně nastavena v počítači, ve kterém nemůže přihlásit uživatele. Například tomuto problému může dojít, pokud je čas zkosený.

Chcete-li zjistit, zda je čas asymetrie příčinu problému, zkontrolujte, zda je hodnota ClockSkew DWORD v následujícím podklíči registru:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL

Pokud existuje hodnota ClockSkew DWORD, je nejpravděpodobnější příčinou chybové zprávy. Hodnota 300 představuje pět minut časový rozdíl a to může způsobit problém přihlásit.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365 webu.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2581291 - Poslední kontrola: 05/01/2015 16:34:00 - Revize: 10.0

Skype for Business Online

 • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2581291 KbMtcs
Váš názor