Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Známé problémy se systémem Office for Mac v systému MacOS 10.7 (Lion)

Souhrn
Tento článek popisuje známé problémy, k nimž může dojít u aplikací systému Office for Mac v systému MacOS 10.7 (Lion).

Poznámka: Společnost Microsoft spolupracuje se společností Apple již od počátků systému MacOS 10.7 (Lion). V rámci tohoto partnerství byla vyřešena řada potíží již před uvedením systému Lion na trh. Společnost Microsoft bude i nadále úzce spolupracovat se společností Apple s cílem vyřešit potíže se systémy Office for Mac 2008 a 2011 systémem Lion OS.

Další informace
Existují dvě hlavní potíže systému Office for Mac při použití systému Lion, jichž si je společnost Microsoft vědoma:
 1. U aplikace Communicator for Mac dojde k chybě při odeslání rychlé zprávy nebo zahájení audiovizuálního volání.
  Poznámka: Společnost Microsoft tyto potíže vyřeší v chystané aktualizaci aplikace Communicator for Mac.
 2. Systém Office for Mac 2004 nelze spustit v systému Lion.
  Poznámka: Předchozí verze systému MacOS podporovaly technologii Rosetta. Tato technologie mostu systému Apple Mac OSX umožňuje aplikacím, jako jsou například aplikace systému Office for Mac 2004, využívat nejnovější architekturu čipů pro počítače Mac. Vzhledem k tomu, že systém Lion již nepodporuje technologii Rosetta, nebude již možné v novém systému MacOS provozovat aplikace, které tuto technologii využívaly.

Dále je uveden seznam potíží, které společnost Microsoft právě zkoumá. K těmto potížím zpravidla dojde u specifických situací nebo konfigurací:

Excel 2008 nebo 2011
 • Pokud přesunete list z jednoho sešitu do druhého, může dojít k chybě aplikace Excel.
 • Excel 2011: Program MSQuery pro angličtinu bude v systému Lion fungovat. Nebude však v systému Lion fungovat u ostatních jazykových verzí aplikace Excel 2011.
 • Excel 2008: Program MSQuery nebude v systému Lion fungovat v žádné verzi aplikace Excel 2008.
 • Formát data může zobrazovat rok jako 2 číslice, nikoli 4 číslice.
Word 2008 nebo 2011
 • Formát data může zobrazovat rok jako 2 číslice, nikoli 4 číslice.
PowerPoint 2008 nebo 2011
 • Stisknutí kláves Command a Tab k otevření jiné aplikace v Zobrazení předvádějícího může způsobit chybu aplikace PowerPoint.
 • Přepnutí nebo ukončení prezentace v režimu zobrazení na celé obrazovce může způsobit nekonzistentní chování oken.
 • Při přepínání oken můžete být vyzváni k uložení prezentací.
Entourage 2008 nebo Outlook 2011
 • Může se stát, že nebude možné importovat zprávy z aplikace Lion Mail.
Office 2008 nebo 2011
 • Může se stát, že referenční nástroje budou mít potíže s překreslováním a odkazy nebudou fungovat.
 • Může se stát, že se nezobrazí popisky dat grafů.
 • Editor rovnic nemusí fungovat správně.
Webové aplikace
 • Otevření souboru v aplikaci plně funkčního klienta nemusí proběhnout správně. Následující řešení bude fungovat pro prohlížeče Safari a Firefox:
  1. Ukončete prohlížeč Safari nebo Firefox.
  2. V nabídce Go (Přejít) klikněte na příkaz Applications (Aplikace).
  3. Vyberte prohlížeč Safari nebo Firefox.
  4. V nabídce File (Soubor) klikněte na příkaz Get Info (Načíst informace).
  5. Zaškrtněte políčko Open in 32-bit mode (Otevřít v 32bitovém režimu).
  6. Ukončete prohlížeč Safari nebo Firefox a znovu jej spusťte.

lion office mac 2008 2004 2011 known issues
Vlastnosti

ID článku: 2586538 - Poslední kontrola: 01/27/2012 12:03:00 - Revize: 2.1

 • KB2586538
Váš názor
>dy>