Popis kumulativní aktualizace 3 pro aktualizaci Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Souhrn
Kumulativní aktualizace 3 (CU3) KB 2588492 pro aktualizaci Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) je k dispozici ke stažení na webu služby Stažení softwaru.

Tato kumulativní aktualizace je souhrnem oprav pro aktualizaci System Center Service Manager 2010 SP1. Nahrazuje kumulativní aktualizaci 2 (CU2) aktualizace SP1 a obsahuje nadmnožinu oprav poskytovaných aktualizací SP1 CU2. Lze ji nainstalovat přes aktualizaci SP1 CU2 nebo přímo do instalace aktualizace Service Manager 2010 SP1.

V této aktualizaci jsou zahrnuty opravy následujících potíží:
 • Import sady Management Pack: Občasný převod desetinného čísla na celé číslo v případě datového typu Decimal
 • Poškození tabulky Type ManagementEntity při importu rozšíření typu
 • Aktualizace vlastností nejsou přeneseny do datového skladu, pokud k aktualizacím instancí dojde ke stejné instanci nebo bezprostředně před odstraněním této instance
 • Konektor služby Active Directory nepřináší nové aktualizace
 • Je-li nový znak CR vytvořen pomocí nového formuláře CR, je po kliknutí na tlačítko Použít v některých případech vytvořen duplicitní záznam
 • Konzola se občas zablokuje, pokud provedete aktualizaci nebo vytvoříte incident a klikněte na tlačítko Použít
 • Služba HealthService se nezastaví po ukončení aktualizace SP1 DW, pokud předchozí akce zahájení trvá příliš dlouho
 • Při otevření konzoly SCSM v klientských počítačích a na serveru se nezobrazí panel Reporting Wunderbar
 • Vysoké využití procesoru v programu monitoringhost.exe po vytvoření nebo aktualizaci incidentu, který aktivuje pracovní postup oznámení
Řešení

Informace o souborech ke stažení

Kumulativní aktualizace 3 pro aktualizaci Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 je k dispozici ke stažení na webu služby Stažení softwaru:

StáhnoutStáhnout balíček kumulativní aktualizace 3 pro aktualizaci Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky na systém

K instalaci této kumulativní aktualizace je třeba, aby byla nainstalována aktualizace System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

Informace o nahrazení

Tato kumulativní aktualizace nahrazuje následující kumulativní aktualizaci:
2542118 Popis kumulativní aktualizace 2 pro aktualizaci System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Informace o instalaci

Komponenty, na něž se tato kumulativní aktualizace vztahuje

Tato kumulativní aktualizace se vztahuje na následující komponenty portálu Service Manager:
 • Service Manager Management Server (SM Server)
 • Data Warehouse Management Server (DW Server)
 • Konzola portálu Service Manager

Postup při instalaci této kumulativní aktualizace

Důležité: Před zahájením instalace této kumulativní aktualizace doporučujeme provést následující kroky:
 1. Vytvořte zálohu databáze ServiceManager, databáze DWDataMart, databáze DWRepository a databáze DWStagingAndConfig.
 2. Vytvořte zálohu šifrovacích klíčů pro SM Server a DW Server
Poznámka: Tuto kumulativní aktualizaci nelze po dokončení instalace odinstalovat.

Chcete-li nainstalovat tuto kumulativní aktualizaci, postupujte takto:
 1. Před zahájením instalace této kumulativní aktualizace ukončete všechny aplikace související s produktem Service Manager. Příklad: Ukončete konzolu Service Manager Console, odkazy samoobslužného portálu a nástroj pro tvorbu.
 2. Stáhněte kumulativní aktualizaci do cílové složky.

  Poznámka: Tato kumulativní aktualizace obsahuje verzi x86 i verzi x64. Stáhněte verzi odpovídající použitému systému.
 3. Otevřete cílovou složku.
 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe nebo na soubor SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.
 5. Přijměte Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft a pak postupujte podle kroků v průvodci instalací.
 6. V případě serveru Data Warehouse Management Server je třeba po dokončení instalace této kumulativní aktualizace ručně spustit službu System Center Management.
Důležité: Pokud není nainstalována kumulativní aktualizace 2 (CU2) a dříve jste naimportovali vlastní sadu Management Pack, která definuje tabulku faktů obsahující vlastnosti, je vyžadován další krok. V takovém případě je třeba upgradovat vlastní sadu Management Pack. Postupujte takto:
 1. Zvyšte verzi sady Management Pack.
 2. Proveďte autorizaci sady Management Pack.
 3. Znovu naimportujte sadu Management Pack.

  Úloha MPSyncJob pak při příští synchronizaci automaticky synchronizuje znovu naimportovanou sadu Management Pack do datového skladu a ovlivněné transformační procedury jsou aktualizovány.
V počítači, v němž je nainstalován nástroj Service Manager Authoring Tool, proveďte aktualizaci sad Management Pack ve složce knihovny tohoto nástroje. Postupujte takto:
 1. Na stránce stažení této kumulativní aktualizace stáhněte do místního počítače, v němž je nainstalován nástroj Authoring Tool, následující soubor:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Dvakrát klikněte na soubor KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe a pak vyčkejte na extrakci souborů.
 3. Vyhledejte následující složku:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Poznámka: Do této složky byly extrahovány soubory sady Management Pack.
 4. Všechny soubory z této složky zkopírujte do následující složky a nahraďte stávající soubory:
  jednotka_instalace_nástroje_Authoring_Tool\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Je-li nástroj Authoring Tool spuštěn, restartujte jej, aby se aktualizované sady Management Pack načetly.
Poznámka: Pokud neprovedete aktualizaci sad Management Pack ve složce knihovny nástroje Authoring Tool a později se pokusíte otevřít sadu Management Pack v nástroji Service Manager Authoring Tool, který odkazuje na aktualizované sady Management Pack, jež jsou součástí této kumulativní aktualizace, budete vyzváni k zadání umístění aktualizovaných sad Management Pack. V dialogovém okně může být zobrazen následující text:
Service Manager Authoring Tool
Referenced management pack not found (Odkazovaná sada Management Pack nebyla nalezena):
[Name=Management Pack Name, Key Token=31bf3856ad364e35, Version=7.0.6555.101].
Klikněte na tlačítko OK a vyhledejte ji ručně.

Ověření úspěšné instalace této kumulativní aktualizace

Metoda 1
 1. V okně Ovládací panely klikněte na položku Programy a funkce.
 2. Klikněte na odkaz Zobrazit nainstalované aktualizace.
 3. Zobrazí se následující položka:
  Oprava hotfix pro správce Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Poznámky:
  • Pokud je v systému spuštěn SM Server, samoobslužný portál nebo konzola Service Manager Console, zobrazí se tato položka pod položkou Microsoft System Center Service Manager.
  • Je-li v systému spuštěn server DW, zobrazí se tato položka pod položkou Microsoft System Center Service Manager DataWarehouse.
Metoda 2
Zkontrolujte soubory protokolů a ověřte, zda v průběhu instalace této kumulativní aktualizace nedošlo k nějakým chybám. Zkontrolujte soubory protokolu umístěné ve složce %temp%.

V systému pro platformu x86 ověřte následující soubory protokolu ve složce %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
V systému pro platformu x64 ověřte následující soubory protokolu ve složce %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Informace o souborech

Tato kumulativní aktualizace instaluje následující verze souborů.
Název souboruVerzeInformace v tomto článku jsou určeny pro produkt
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115konzola, SM Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM Server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM Server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM Server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM Server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM Server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM Server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM Server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM Server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM Server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM Server, konzola
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Poznámka: Následující soubor je stažen konzolou Service Manager Console podle potřeby:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Chcete-li ověřit, zda je tento soubor aktualizován, postupujte takto:
 1. Spusťte konzolu Service Manager Console.
 2. Klikněte na položku Library (Knihovna) a pak klikněte na položku Lists (Seznamy).
 3. Vyberte libovolné vlastnosti položky Lists, klikněte na tlačítko Add Item (Přidat položku) a pak klikněte na tlačítko OK.
 4. Vyhledejte následující soubor:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\název_serveru_SM\ 7.0.6555.101
  Poznámka: Zástupný symbol název_serveru_SM reprezentuje název serveru Service Manager Server, k němuž je daná konzola připojena.
Sady Management Pack
Název sady Management PackVerze sady Management Pack
Service Manager Library Management Pack7.0.6555.115
Service Manager Configuration Management Library7.0.6555.115
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 2588492 - Poslední kontrola: 12/01/2011 16:48:00 - Revize: 2.0

Microsoft System Center Service Manager 2010

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492
Váš názor