Popis možností výkonu v systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ259025
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje možnosti výkonu v systému Windows 2000. Pokud chcete tyto možnosti zobrazit nebo změnit, klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, dále klepněte na položkuOvládací panely, poklepejte na položkuSystém, klepněte na kartuUpřesnita poté klepněte na tlačítkoMožnosti výkonu.
Další informace
Možnosti výkonu je možné použít k nastavení systému Windows 2000 pro optimalizaci běhu služeb na popředí či na pozadí. Předpokládá se, že služeb na pozadí je relativně málo a jsou efektivnější s větším množstvím času CPU, a že programové servery nebo interaktivní programy běžící v osobním počítači jsou efektivnější s kratšími časovými úseky, aby mohly lépe reagovat na vstupy z klávesnice a obsloužit více podprocesů (v režimu Application Server i několik tisíc terminálových služeb).

Termín "kvantum" představuje bezjednotkovou míru časového úseku, po který běží podproces před přepnutím na jiný podproces (stejného nebo jiného programu). Takto je zabráněno monopolizaci procesoru jediným procesem. V systému Windows 2000 odpovídají 3 kvanta 10 milisekundám v jednoprocesorovém počítači nebo 15 milisekundám ve víceprocesorovém počítači s procesory Pentium. Toto rozlišení je určeno rozhraním HAL vybraným pro počítač. Rozhraní HAL dodávaná výrobci OEM mohou používat jiné nastavení. Při využití služeb na pozadí (například typická serverová instalace) jsou použity časové úseky dlouhé 36 kvant.

Situace je složitější, pokud povolíte možnostAplikace na popředí, která používá princip proměnného kvanta. V tomto případě mají procesy na pozadí přidělená jiná kvanta než procesy na popředí. Oba typy kvant jsou kratší než jaké by obdržel proces v počítači nastaveném na úlohy na pozadí. Procesy na pozadí dostávají přidělená kvanta o délce 3 a procesy na popředí kvanta o délce 9. Takto si můžete vypočítat, jak dlouho běží každý podproces před vypršením časovače.

Kromě nastavení časového úseku má povolení možnostiAplikace na popředíza výsledek prodloužení procesů o 2 oproti procesům na pozadí. Toto prodloužení platí pouze pro procesy s aktuální prioritou podprocesu, kterou ale není možné v programu Správce úloh zobrazit. Aktuální prioritu podprocesu a zvýšení priority je možné zobrazit v programu Sledování systému. Systém Microsoft Windows NT také používá další upřesnění priority (obvykle 2) pro další události, jako například dočasné zvýšení priority podprocesu po jeho návratu z V/V volání, při návratu z volání uživatelského subsystému nebo při zpracovávání vstupu z klávesnice. Pokud je povolena možnostAplikace na popředí, aktuální priorita podprocesu je pro běžící proces občas zvýšena z 8 na 12. Zvýšení priority klávesnice je také důvodem pro omezení zvýšení priority procesu nejvíce o 2, aby ostatní podprocesy mohly rychle reagovat na vstup z klávesnice. Toto nastavení platí pro všechny podprocesy procesů okamžitě.

Žádný z těchto principů neplatí pro koncept tříd priorit nebo tříd plánování úloh. V systému Windows 2000 Advanced Server, který používá pro řízení chování úloh objekty Job, jsou třídy plánování úloh použity pouze tehdy, pokud je povolena možnostSlužby na pozadí.Další informace o třídách plánování úloh naleznete v dokumentaci MSDN.
Vlastnosti

ID článku: 259025 - Poslední kontrola: 12/05/2015 19:31:04 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB259025
Váš názor