Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 1 (část 1 ze 3)

Tento článek byl dříve publikován CZ259524
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek tvoří část 1 ze 3 částí seznamu čísel článků popisujících chyby opravené v aktualizaci Windows 2000 Service Pack 1. Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Znamená to, že chyby opravené v aktualizaci Service Pack budou opraveny také v následujících aktualizacích Service Pack. Klepnutím na číslo Qxxxxxx před názvem opravy chyby zobrazíte článek s informacemi o chybě. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
269425 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 2 ze 3)
269428 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 3 ze 3)
Další informace o získání aktualizací Service Pack pro systém Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Další informace

Základní operační systém

265010 Podpora řadičů CardBus OZ6912 a OZ6922 společnosti O2Micro v aktualizaci SP1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265006 Selhání operace Oplock služby Vzdálené úložiště snižují výkon systému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263116 Malá rychlost grafiky rozhraní DirectX v systému Windows 2000
263114 Řecký znak Sigma Teliko se zobrazuje chybně v aplikaci NetMeeting (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262825 Při odstraňování řídicích bloků souborů dochází k nevrácení paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262705 Správce clusteru nesprávně odmítá identifikátory zabezpečení SID důvěryhodné domény jako místní SID ) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262558 Při konfiguraci nepovinných součástí systému Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva ) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262554 Při kopírování velkého množství dat z jednotky offline se zobrazí chybová zpráva ) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262388 Z linuxového klienta služby Vzdálené volání procedur (RPC) je možné provést útok typu Denial-of-Service (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261939 Chybová zpráva Stop 0x00000027 RDR_FILE_SYSTEM při vypínání počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261590 Při zvýšení čísla logické jednotky nad hodnotu 160 může počítač při restartování přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261199 Při neočekávaném odpojení rozbočovače USB Plug and Play dochází v ovladači Usbhub.sys k chybě STOP 0x50 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261122 Chybová zpráva: Vnitřní databáze spravovaná službou DFS je poškozena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260982 Po změně barevné hloubky dochází k chybě Stop 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260919 Program Defragmentace disku přestává reagovat při kontrole svazků FAT32 s dlouhými cestami (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260916 Programy používající rozhraní DirectInput ztrácejí kritické události myši (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260913 Na dynamických svazcích nelze zálohovat registr ani protokoly událostí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260830 Při neočekávaném odpojení rozbočovače USB Plug and Play dochází v ovladači Usbhub.sys k chybě STOP 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260197 Interaktivní přihlašování umožňuje neautorizované akce v procesu plochy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259711 Aplikace nemůže otevřít popisovač zařízení Plug and Play připojeného k rozbočovači USB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259622 Procesor příkazového řádku zpracovává chybně příkazy s dlouhými parametry (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258874 Vyrovnávací paměť programu Ntbackup pro komentáře knihovny Esebcli2.dll je příliš malá (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258065 Procesy běžící pod procesem Services.exe způsobují zablokování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258060 Byla odstraněna chyba zabezpečení v portu rozhraní SMAPI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257939 Nebyla použita nastavení zásad pro spořič obrazovky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257503 Program Clusdisk skrývá disky bez podpisu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257458 Byl aktualizován ovladač pro karty PC Card a nyní umožňuje sdílení přerušení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257301 Nebezpečí ztráty dat souboru v místní mezipaměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257299 Soubor Memory.dmp chybí nebo obsahuje poškozená data (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257292 Heslo ve formě prostého textu nemusí být rozpoznáno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257278 Při napájení počítače z baterií je vysoké využití procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256978 Při digitalizaci videa přes rozhraní IEEE 1394 není vraceno přenosové pásmo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256945 Zařízení Evans and Sutherland Lightning 1200 způsobuje zablokování sběrnice (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256877 Při spuštění instalace v počítači s inteligentními řadiči diskových polí Compaq dochází k chybě Nebyl nalezen operační systém (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256859 Faxové zařízení HP OfficeJet T Series a G Series nefunguje správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256858 Při obousměrné komunikaci tiskárny HP PhotoSmart P1000/P1100 přes port ECP dochází k poškození dat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255674 Program Drwtsn32 nefunguje, pokud uživatel nemá oprávnění k zápisu do klíče registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255570 Příznak InDOS má po použití funkce čtení či zápisu na absolutní adresu v 16bitových programech pro systém MS-DOS chybnou hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255007 Objekty čítače FileReplicaConn nezapisují hodnoty do protokolu v programu Sledování systému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
254813 Při odinstalaci serveru SMS 2.0 ze systému Windows 2000 dochází k chybě Stop 0x000000cb (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
254611 Požadavek na vysunutí zařízení způsobuje chybovou zprávu Stop 0xA (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
254360 XADM: Na clusterovém serveru nefunguje indexování obsahu ani publikování informací o volném čase (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253975 Jednotka Iomega Jaz je v počítači rozpoznána, ale nemusí se spustit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253943 Chyba zabezpečení při ověřování metodou Handshake ve službě Windows Media Service (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253643 Aplikace nedostává oznámení o připojení zařízení USB Plug and Play (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253618 Administrativně přiřazený soubor offline je nutné po konfliktu opakovaně synchronizovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253152 Při použití řadiče VIA 1394 Open Host Controller není k dispozici široké přenosové pásmo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252500 Program Ntbackup.exe způsobuje 100% využití procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252471 Chybová zpráva: Správce vzdáleného úložiště odmítá požadavek na přepnutí do úsporného režimu nebo režimu spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252465 Příkaz Sysdiff /m neprovede změny pro výchozího uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252332 Při kopírování souborů na server při vysokém zatížení disku dochází k události 3013 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252192 Při přístupu k uvolněnému řídicímu bloku souboru ovladačem Ntfs.sys při vysokém zatížení dochází k chybě Stop 0x00000050 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252182 Po restartování počítače s měničem pásek MCD dochází k chybě Stop 0x0000007F (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
251381 Nástroje společnosti Iomega nezobrazují v systému Windows 2000 diskové jednotky připojené přes paralelní port (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
251017 Při použití cestovního profilu se nelze přihlásit ke sdílené položce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
250998 Při použití příkazu „FOR /F“ v dlouhých dávkových souborech dochází v programu Cmd.exe k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249257 Při odvolání souborů ze serveru vzdáleného úložiště není doručováno oznámení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
248740 Upgrade na systém Windows NT 4.0 SP5 způsobuje chybu Stop 0x50 ve funkci DosPathName.Length systému souborů DFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
246119 Instalační program nemůže pokračovat po přeformátování dynamického systémového spouštěcího oddílu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
245799 Program Správa disku nemůže odebrat chybný systémový oddíl (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
244832 Výkon úlohy migrace vzdáleného úložiště s časem klesá (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
243232 Funkce Ki386VdmSegmentNotPresent způsobuje chybovou zprávu Stop 0x00000050 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Adresářové služby

263876 Server DNS ukládá do mezipaměti poslední negativní odpověď navrácenou na serveru s více adresami (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262637 Chybová zpráva programu Dr. Watson v procesu Services.exe při použití programu IPconfig.exe s parametrem /displaydns (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261203 Chybové zprávy při pokusu klienta Windows 2000 v doméně systému Windows 2000 o otevření modulu snap-in Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262188 Dynamické aktualizace serveru DNS nefungují (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260941 Program Dcpromo nefunguje, pokud je odstraněn účet správce nebo je ručně vytvořen doménový účet hosta (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260939 Globální katalogy nedosahují při přidávání atributů do částečné sady atributů konzistentního stavu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258507 Funkce ADsOpenObject(), ADsGetObject() a OpenDSObject() generují chybné dotazy DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258073 Při pokusu o použití znaků Unicode dochází v programu Dns.exe k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258072 Server DNS se nespustí při použití názvu domény obsahujícího znaky DBCS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258066 Relacím protokolu LDAP nevyprší časový limit správným způsobem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258019 Problém serveru DNS při dynamické aktualizaci kolidujících položek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257646 Vztahy důvěryhodnosti řadiče domény systému Windows 2000 nefungují s úrovní LMCompatibilityLevel 4 nebo 5 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257462 Dynamická aktualizace nefunguje při použití serverů pro předávání BIND DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257459 Událost 1519 řadiče domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256641 Uživatelé a skupiny domény systému Windows NT 4.0 se zobrazují pomalu v počítači se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256067 Při pokusu o vytvoření nové zóny ve Správci DNS dochází k výjimce konzoly MMC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255897 Při použití zpětného pořadí hledání v řadiči domény systému Windows 2000 může dojít k ukončení programu Lsass.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255003 Pokud uživatelské jméno obsahuje lomítko, nelze ke správě uživatelských účtu použít Nástroje pro správu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
254541 Server DNS nezasílá dotazy na názvy serveru WINS se záznamy CNAME (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253887 XADM: Konektor pro službu Active Directory se po klonování uživatele neshoduje s parametrem sidHistory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253868 Chyba narušení přístupu ve funkci sbTableGetDSName způsobuje selhání globálního katalogu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253644 Příchozí replikace serverů globálního katalogu nefunguje z důvodu chyby databáze (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253512 Po upgradu na systém Windows 2000 nelze vypnout možnost Uživatel nemůže měnit heslo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252314 Integrované zpětné zóny služby Active Directory nejsou načítány do serverů DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
251057 Do vlastností spojení lokalit je možné přidat neplatné hodnoty intervalu replikace a nákladů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
250868 Příkaz LDAP USERCERTIFICATE nepodporuje atribut binary (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Internetová informační služba a model COM+

266174 Hledání ve vzdáleném počítači se systémem Windows 2000 Professional trvá dlouho (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262666 Služba indexování nemůže vytvořit index ani hledat na základě souhrnných informací o dokumentu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262385 XADM: Při vysokém zatížení serveru Exchange 2000 dochází v souboru Ole32.dll k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261118 V programu COM+ Explorer nelze změnit název vzdáleného serveru pro proxy server programu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261116 Server ASP chybně dešifruje řetězec QUERY_STRING a může odhalit informace o cestě metabáze (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260943 Pomalý přístup k souborům může zpomalovat aplikace systému Office (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260933 Program Convlog zastaví zpracování souboru protokolu Internetové informační služby, pokud adresa URL končí čárkou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260931 Dotazy v rámci oboru na svazcích NTFS nevrací 8 minut po spuštění počítače žádné úspěšné výsledky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260838 Internetová informační služba neobsluhuje požadavky HTR (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260353 OPRAVA: Použití součástí Java/COM v systému podporujícím model COM+ způsobuje prodlevy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260305 Funkce explicitního zabezpečeného zpětného volání COMTI nefunguje v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260253 PC NTMMTA: Instalace služby Multitasking Message Transfer Agent systému Windows NT do systému Windows 2000 Advanced Server nefunguje, pokud je spuštěna z grafického uživatelského rozhraní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260205 Požadavek HTTP obsahující velké množství teček nebo teček následovaných lomítkem způsobuje vysoké zatížení procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258189 Protokol Internetové informační služby obsahuje chybná data, pokud rozhraní ISAPI používá pro velikost souboru výchozí hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258075 U indexů větších než 4 GB může docházet k poškození (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257880 Model COM+ nespustí funkci IComponentRegistrar::UnregisterComponent() (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257619 Pokud je cesta v direktivě delší než 260 znaků, dochází k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257332 Při zabezpečeném připojení k neexistujícímu portu IP:PORT dochází v programu W3svc.dll k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256093 Internetová informační služba generuje pro určité požadavky HTTP chybu narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255735 OPRAVA: Volání mezi nakonfigurovanými komponentami vytvořenými v jazyku Visual Basic způsobují ztrátu rozšířených informací o chybách (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255733 OPRAVA: Volání funkce IUnknown přes hranice počítačů způsobuje ztrátu rozšířených informací o chybách (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255483 Dokument aplikace Word s tabulkou chybně rozděluje slova (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255054 Model COM+ nedosahuje hodnoty SetMaxThreads pro balíček (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
254194 OPRAVA: Při běhu testu typovou úlohou (benchmark) protokolu TPC-C v systému Windows 2000 dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
254142 Při odeslání dlouhé sekvence řídicích znaků dochází ke 100% využití procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253222 OPRAVA: Při ukončování aplikace v systému Windows 2000 dochází v souboru Mtxdm.dll k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252934 Předávání objektů v odkazech způsobuje v modelu COM+ nevracení odkazů na objekty jazyka Visual Basic (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252463 Chybová zpráva serveru Index Server zobrazuje fyzické umístění webových složek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252313 Nefunguje vypršení časového limitu dotazu serveru Index Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
251170 Chybný parametr ve funkci zvýrazňování nalezených výsledků umožňuje přístup k serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
251002 Načtení neplatného obrázku pomocí automatizace rozhraní OLE způsobuje zobrazení chyby výrazu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
250397 Ztráta obsahu v obslužné rutině SF_NOTIFY_AUTH_COMPLETE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249599 Pokud adresa URL obsahuje na konci požadavku další znaky, virtuální adresář namapovaný na adresu UNC vrací kód skriptu na straně serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
246806 Při namapování výchozího souboru dokumentu na soubor Ssinc.dll dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
244998 Informace o umístění obsahu neobsahují číslo portu, i když je tak určeno v adrese URL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
197401 Nástroj Convlog zastaví zpracovávání souborů NCSA, když dosáhne krátkého názvu hostitele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269425 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 2 ze 3)
269428 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 3 ze 3)
Win2000SP1FixList
Vlastnosti

ID článku: 259524 - Poslední kontrola: 12/05/2015 19:39:45 - Revize: 8.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB259524
Váš názor