Směnné kurzy jsou aktualizovány správně při integraci aplikace Microsoft Dynamics CRM s Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 pomocí konektoru Microsoft Dynamics

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:2597312
Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV ve všech zemích a ve všech národních jazykových prostředích.
Příznaky
Předpokládají integraci aplikace Microsoft Dynamics CRM s Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 pomocí Connector for Microsoft Dynamics funkce Pack 5. V některých scénářích jsou směnné kurzy aktualizovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM nesprávně.
Při aktualizaci v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 směnné kurzy, zobrazí se následující chybová zpráva:
[Směnné kursy měny na měnu] došlo k chybě při zpracování …
TransactionCurrency s ID = <guid>neexistuje.</guid>
V takovém případě je synchronizovány pouze první záznam směnné kurzy Microsoft Dynamics CRM. K této chybě dochází v případě, že systém bude synchronizovat následující záznamy, které jsou zadány do v tabulce Směnný kurz s pozdější zahájení.
Příčina
Tomuto problému dochází, protože poslední směnný kurz měny změněné, namísto aktuálního směnného kurzu pro konkrétní měně se synchronizuje s Microsoft Dynamics CRM pomocí konektoru Microsoft Dynamics.
Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve které dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která tuto opravu hotfix obsahovat.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou obvykle pro podporu, které mohou být účtovány, pokud pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů potvrdí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na technickou podporu se bude u dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit určitou konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo předpokládané. Zahrnuje, ale neomezuje se pouze na předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, ale nemohou tyto příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. Jedná se o Microsoft Navision Application Services (NAS) uživatelé klientského počítače. Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení k systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud nelze uživatelskému účtu přiřadit ID role "SUPER", je třeba ověřit, zda má uživatelský účet následující oprávnění:
 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.
 • Oprávnění spouštět System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.


Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
 1. Použijte následující kód změní v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009 R2:
  1. Vytvořit nový GetCurrencyFactor pracovat v tabulce Směnný kurz (330):
   PROCEDURE GetCurrentCurrencyFactor@14(CurrencyCode@1000 : Code[10]) : Decimal;  BEGIN   SETRANGE("Currency Code",CurrencyCode);   IF FINDLAST THEN    EXIT("Exchange Rate Amount" / "Relational Exch. Rate Amount")  END;
  2. Vytvořit nový SetCurrencyFactor pracovat v tabulce Směnný kurz (330):
   PROCEDURE SetCurrentCurrencyFactor@15(CurrencyCode@1000 : Code[10];CurrencyFactor@1001 : Decimal);  VAR   RateForTodayExists@1002 : Boolean;  BEGIN   "Currency Code" := CurrencyCode;   TESTFIELD("Currency Code");   RateForTodayExists := GET(CurrencyCode,TODAY);   "Exchange Rate Amount" := 1;   "Relational Exch. Rate Amount" := 1 / CurrencyFactor;   "Adjustment Exch. Rate Amount" := "Exchange Rate Amount";   "Relational Adjmt Exch Rate Amt" := "Relational Exch. Rate Amount";   IF RateForTodayExists THEN BEGIN    "Relational Currency Code" := '';    MODIFY;   END ELSE BEGIN    "Starting Date" := TODAY;    INSERT;   END;  END;
  3. Přidat novou globální proměnnou ve formě měn (5) a zadejte následující proměnné:
   • Název: CurrencyFactor
   • Datový typ: Desítkové
  4. Přidat Faktor měny pole (46) ve formě měn (5).
  5. Přidat nový lokální proměnné v Faktor měny - OnValidate aktivační událost v podobě měny (5) a potom zadejte proměnné takto:
   • Název: CurrencyExchangeRate
   • Datový typ: Záznam
   • Podtyp: Směnný kurz měny
  6. Přidejte následující kód v Faktor měny - OnValidate Po aktivaci ve formuláři měn (5):
   CurrencyExchangeRate.SetCurrentCurrencyFactor(Code,CurrencyFactor);
  7. Přidat nový lokální proměnné v OnAfterGetRecord aktivační událost v podobě měny (5) a potom zadejte proměnné takto:
   • Název: CurrencyExchangeRate
   • Datový typ: Záznam
   • Podtyp: Směnný kurz měny
  8. Přidejte následující kód v OnAfterGetRecord Po aktivaci ve formuláři měn (5):
   CurrencyFactor := CurrencyExchangeRate.GetCurrentCurrencyFactor(Code);
  9. Přidat novou globální proměnnou v měnách stránky (5) a zadejte následující proměnné:
   • Název: CurrencyFactor
   • Datový typ: Desítkové
  10. Přidat Faktor měny pole na stránce měn (5) a zadejte do pole takto:
   • Název: CurrencyFactor
   • Titulek: Faktor měny
   • Typ: Pole
   • SourceExpr.: CurrencyFactor
  11. Přidat nový lokální proměnné v Faktor měny - OnValidate aktivační událost v měnách stránky (5) a potom zadejte proměnné takto:
   • Název: CurrencyExchangeRate
   • Datový typ: Záznam
   • Podtyp: Směnný kurz měny
  12. Přidejte následující kód v Faktor měny - OnValidate aktivovat na stránce měn (5):
   CurrencyExchangeRate.SetCurrentCurrencyFactor(Code,CurrencyFactor);
  13. Přidat nový lokální proměnné v OnAfterGetRecord aktivační událost v měnách stránky (5) a potom zadejte proměnné takto:
   • Název: CurrencyExchangeRate
   • Datový typ: Záznam
   • Podtyp: Směnný kurz měny
  14. Přidejte následující kód v OnAfterGetRecord aktivovat na stránce měn (5):
   CurrencyFactor := CurrencyExchangeRate.GetCurrentCurrencyFactor(Code);
  15. Přidat nový lokální proměnné v UpdateParentIntegrationRecord funkce ve vedení integrace procedura (5150) a potom zadejte proměnné takto:
   • Název: Měna
   • Datový typ: Záznam
   • Podtyp: Měna
  16. Změňte kód UpdateParentIntegrationRecord pracovat v integraci správy procedura (5150):
   Existující kód
   ... DATABASE::"Ship-to Address":  BEGIN   FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Customer No."   IF Customer.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN    ParentRecRef.GETTABLE(Customer);    InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);   END;  END;END;
   Změněný kód
   ...  DATABASE::"Ship-to Address":  BEGIN   FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Customer No."   IF Customer.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN    ParentRecRef.GETTABLE(Customer);    InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);   END;  END;// Add the following lines. DATABASE::"Currency Exchange Rate":  BEGIN   FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Currency Code"   IF Currency.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN    ParentRecRef.GETTABLE(Currency);    InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);   END;  END;// End of the lines.END;
  17. Změňte kód EnableConnector pracovat v integraci správy procedura (5150):
   Existující kód
   ...SetupWebServicePages(FORM::"Ship-to Address",DATABASE::"Ship-to Address");SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);//Delete the following line.SetupWebServicePages(FORM::"Currency Exchange Rates",DATABASE::"Currency Exchange Rate");SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");...
   Změněný kód
   ...SetupWebServicePages(FORM::"Ship-to Address",DATABASE::"Ship-to Address");SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");...
  18. Změňte kód SetupIntegrationTable pracovat v integraci správy procedura (5150):
   Existující kód
   ...InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Unit of Measure");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Ship-to Address");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);//Delete the following line.InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Currency Exchange Rate");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");...
   Změněný kód
   ...InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Unit of Measure");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Ship-to Address");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");...
  19. Změňte kód IsIntergrationRecord pracovat v integraci správy procedura (5150):
   Existující kód
   ...DATABASE::"Unit of Measure",DATABASE::"Ship-to Address",DATABASE::Contact,//Delete the following line.DATABASE::"Currency Exchange Rate",DATABASE::"Customer Discount Group",...
   Změněný kód
   ...DATABASE::"Unit of Measure",DATABASE::"Ship-to Address",DATABASE::Contact,DATABASE::"Customer Discount Group",...
  20. Změňte kód IsIntegrationRecordChild pracovat v integraci řídícího procedura (5150):
   Existující kód
   ...IF TableID IN [DATABASE::"Sales Line",  DATABASE::"Sales Invoice Line"]THEN EXIT(TRUE);EXIT(FALSE);...
   Změněný kód
   ...IF TableID IN [DATABASE::"Sales Line",  // Add the following line.  DATABASE::"Currency Exchange Rate",  DATABASE::"Sales Invoice Line"]THEN EXIT(TRUE);EXIT(FALSE);...
 2. Instalace konektoru Feature Pack pro aplikaci Microsoft Dynamics 6.
  Poznámka:Po instalaci Connector pro aplikaci Microsoft Dynamics funkce aktualizací Service Pack 6, musí deaktivovat "NAV měny směnných kurzů pro měnu" mapy spojnice a importovat novou mapu "NAV měny na měnu", znovu konfiguraci adaptéru NAV a aktivovat novou mapu.

Požadavky

Je nutné nainstalovat tuto opravu hotfix serveru Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.

Informace o odinstalaci

Tuto opravu hotfix nelze odebrat.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Poznámka: Toto je článek „Rychlá publikace" a byl vytvořen přímo organizaci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace zde uvedené jsou poskytovány v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti jeho publikace materiály mohou zahrnovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Zobrazit Podmínky použití pro další aspekty.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2597312 - Poslední kontrola: 08/30/2011 02:05:00 - Revize: 3.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2597312 KbMtcs
Váš názor