Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizace spolehlivosti 2 pro rozhraní.NET Framework 4

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2600217
Úvod
Spolehlivost aktualizace 2 pro Microsoft rozhraní.NET Framework 4 je k dispozici a opravuje některé problémy, stabilitu, spolehlivost a výkon v rozhraní.NET Framework 4.

Tato aktualizace obsahuje balíčky aktualizací, které jsou uvedeny v "Informace o nahrazení aktualizace$$$$

Tento balíček aktualizace také řeší některé problémy, které nebyly dokumentovány v dříve vydaném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB). Další informace o těchto problémech naleznete "Problémy, které tato aktualizace řeší$$$$
Řešení

Informace o aktualizaci

Následující soubory jsou k dispozici ke stažení ze služby Stažení souboru:

Ke staženíStáhněte aktualizaci spolehlivost 2 pro balíček Microsoft rozhraní.NET Framework 4.

Další informace o tom, jak stahovat soubory technické podpory společnosti Microsoft, získáte kliknutím na číslo následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu zveřejnění souborů. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které neumožňují neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít rozhraní.NET Framework 4 nebo nainstalován Microsoft rozhraní.NET Framework 4 Client Profile.

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musí mít nainstalovánu Instalační službu Windows Installer 3.1 nebo novější verzi. Chcete-li získat nejnovější verzi Instalační služby Windows Installer, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Přepínače příkazového řádku pro tuto aktualizaci


Další informace o různých přepínačích příkazového řádku podporovaných v této aktualizaci naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
227091 Přepínače příkazového řádku pro nástroj Instalační služba Microsoft Windows Installer

Další informace o Instalační službě Windows Installer naleznete na následujícím webu MSDN:

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace musíte restartovat počítač, pokud některé zasažené soubory jsou uzamčeny nebo jsou používány.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nahrazuje následující opravy hotfix:
2628838 Oprava: Nevrácení paměti, pokud použijete v aplikaci založené na rozhraní.NET Framework 4.0 třídu FileSystemWatcher
2600088 Oprava hotfix je k dispozici pro soubory definic prohlížeče technologie ASP.NET v Microsoft rozhraní.NET Framework 4.0

Problémy, které tato aktualizace řeší

Tato aktualizace řeší následující problémy.

Klepněte sem, chcete-li zobrazit nebo skrýt podrobné informace

Problém 1

Zvažte následující scénář:
 • Používáte Windows Internet Explorer 10 pro přístup k webové stránce technologie ASP.NET založené na aplikaci Microsoft.
 • Webová stránka spustí operaci zpětné vystavení.
V tomto scénáři operace zpětného vybavení se nezdaří a zobrazí se následující chybová zpráva:
Skript zjištěna chyba","'__doPostBack' není definován


Poznámka: Webové stránky může spustit operaci zpětného vystavení různými způsoby. Například webové stránky mohou použít ovládací prvek LinkButton k zahájení operace zpětné vystavení.

Problém 2

Zvažte následující scénář:
 • Vytvoření založená na technologii ASP.NET webovou stránku, která má MaintainScrollPositionOnPostBack atribut nastavena na hodnotu True.
 • Mozilla Firefox 4.0 nebo novější verze aplikace Mozilla Firefox používáte k otevření webové stránky.
 • Webová stránka spustí operaci zpětné vystavení.
V tomto scénáři poloha rolování webové stránky není zachována, poté co je operace zpětného vystavení dokončena.

Poznámka: Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Problém 3

V System.Web.Configuration třídy založené na rozhraní.NET Framework 4 ASP.NET webu z důvodu konfliktu časování, ve které je funkce InitStandaloneConfig volána dvakrát dvěma různý podprocesy, dojde k chybě programu Watson. Když nastane tento problém, dojde k chybě na webu. Dále se zobrazí následující chybová zpráva narušení přístupu po výskytu chyby programu Watson:
Kód výjimky - System.AccessViolationException

Problém 4

Zvažte následující scénář:
 • Uživatel nastaví zásady ukládání do mezipaměti uživatelského režimu služby Internetová informační služba (IIS) do mezipaměti odpovědi pro požadavky, které obsahují určitou příponu názvu souboru v ukládání výstupu do mezipaměti Správce služby IIS.
 • Požadavek na prostředek s dříve nakonfigurovanou příponou je obdržen pomocí ukládání výstupu do mezipaměti Správce služby IIS.
 • Vlastní modul nastaví soubor cookie na odpověď. Pak je odpověď uložena výstupní mezipamětí Správce služby IIS.
 • Ukládání výstupu do mezipaměti Správce služby IIS přijme požadavek od jiného uživatele a původní odpověď uložená v mezipaměti a soubor cookie je odeslán jiného uživatele.
V tomto scénáři odezvy pomocí stejného souboru cookie je odeslána jinému žadateli neočekávaně.

Problém 5

Příznaky

Použijete-li sledování změn v zadaném adresáři třída FileSystemWatcher v aplikaci založené na rozhraní.NET Framework 4, dojde k nevrácení paměti.

Příčina

K tomuto problému dochází z důvodu chyby ve třídě FileSystemWatcher . Při vytvoření objektu FileSystemWatcher třída FileSystemWatcher používá třídu GCHandle k vytvoření připojeného popisovače systému uvolňování paměti. Popisovač je 8 kilobajtů (KB) a používá formát dat byte [] . Objekt FileSystemWatcher však nikdy neuvolní popisovač systému uvolňování paměti.

Problém 6

Zvažte následující scénář:
 • Nainstalujte a povolte PowerPivot pro aplikaci Excel doplněk aplikace v počítači, který má Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) nebo Microsoft rozhraní.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) nainstalován.
 • Pokusu o spuštění aplikace Microsoft Excel 2010.
V tomto případě úvodní obrazovka občas zůstane otevřená déle než je obvyklé při zobrazí následující zprávy v aplikaci Excel 2010:
Načítání doplňků)<x> </x>z <y></y>) PowerPivot pro aplikaci Excel


Poznámka:<x></x> je zástupný symbol v pořadí načítání kde že PowerPivot se zobrazí mezi aplikacemi Excel doplněk. <y> </y>je zástupný symbol, který představuje celkový počet doplněk aplikace Excel.

Problém 7

Obsluha sestavení rozhraní.NET Framework 4.0 může způsobit konflikt časování. Toto chování způsobí, že procesy, které jsou spuštění spravovaného kódu rozhraní.NET Framework 4.0 common language runtime (CLR) zadat nekonzistentním stavu. Kromě toho, mohou být procesy neočekávaně zastaveny. Po instalaci této aktualizace jsou položky přidány do seznamu sjednocení CLR pro zajištění přechodného uzavření seznamu. Tím se zabrání jakémukoli souvisejícímu konfliktu časování.

Informace o souboru

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Datum a čas jednotlivých souborů jsou uvedeny v seznamu Koordinovaného světového času (UTC). Pokud zobrazíte informace o souboru, jsou konvertovány do lokálního času. Rozdíl mezi místním ČASEM a časem UTC, Časové pásmo karty v Datum a čas Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech.

Klepněte sem, chcete-li zobrazit nebo skrýt podrobné informace
Pro všechny podporované verze x 86-založené rozhraní.NET Framework 4 pro složky služby GDR
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
CLR.dll4.0.30319.2616,727,42422. Listopadu 201106:26
Mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822. Listopadu 201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.261957,20022. Listopadu 201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822. Listopadu 201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622. Listopadu 201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222. Listopadu 201106:29
SOS.dll4.0.30319.261518,40022. Listopadu 201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222. Listopadu 201106:27
aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222. Listopadu 201105:21
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39122. Listopadu 201105:02
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08222. Listopadu 201105:02
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63422. Listopadu 201105:02
IE.BrowserNení k dispozici4,28322. Listopadu 201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422. Listopadu 201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822. Listopadu 201105:21
webengine.dll4.0.30319.26115,12022. Listopadu 201105:21
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022. Listopadu 201105:21
Pro všechny podporované verze x 64 systému na rozhraní.NET Framework 4
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
CLR.dll4.0.30319.2619,793,28022. Listopadu 201107:55
CLR.dll4.0.30319.2616,727,42422. Listopadu 201106:26
Mscordacwks.dll4.0.30319.2611,515,79222. Listopadu 201107:55
Mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822. Listopadu 201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.2611,455,37622. Listopadu 201107:56
mscordbi.dll4.0.30319.261957,20022. Listopadu 201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2614,970,76822. Listopadu 201107:56
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822. Listopadu 201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.26168,88022. Listopadu 201107:56
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622. Listopadu 201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261261,91222. Listopadu 201107:57
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222. Listopadu 201106:29
SOS.dll4.0.30319.261598,78422. Listopadu 201107:56
SOS.dll4.0.30319.261518,40022. Listopadu 201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222. Listopadu 201106:27
aspnet_wp.exe4.0.30319.26141,74422. Listopadu 201107:28
aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222. Listopadu 201105:21
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39122. Listopadu 201107:22
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39122. Listopadu 201105:02
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08222. Listopadu 201107:22
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08222. Listopadu 201105:02
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63422. Listopadu 201107:22
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63422. Listopadu 201105:02
IE.BrowserNení k dispozici4,28322. Listopadu 201107:22
IE.BrowserNení k dispozici4,28322. Listopadu 201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422. Listopadu 201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2615,198,60822. Listopadu 201107:28
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822. Listopadu 201105:21
webengine.dll4.0.30319.26116,65622. Listopadu 201107:28
webengine.dll4.0.30319.26115,12022. Listopadu 201105:21
webengine4.dll4.0.30319.261721,68022. Listopadu 201107:28
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022. Listopadu 201105:21
Pro všechny podporované verze IA-64, založené rozhraní.NET Framework 4 pro složky služby GDR
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
CLR.dll4.0.30319.26119,368,70422. Listopadu 201109:30
CLR.dll4.0.30319.2616,727,42422. Listopadu 201106:26
Mscordacwks.dll4.0.30319.2613,759,88822. Listopadu 201109:30
Mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822. Listopadu 201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.2613,296,52822. Listopadu 201109:30
mscordbi.dll4.0.30319.261957,20022. Listopadu 201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2614,469,52022. Listopadu 201109:31
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822. Listopadu 201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.261145,16822. Listopadu 201109:31
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622. Listopadu 201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261545,56022. Listopadu 201109:31
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222. Listopadu 201106:29
SOS.dll4.0.30319.2611,204,48022. Listopadu 201109:31
SOS.dll4.0.30319.261518,40022. Listopadu 201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222. Listopadu 201106:27
aspnet_wp.exe4.0.30319.26181,16822. Listopadu 201109:02
aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222. Listopadu 201105:21
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39122. Listopadu 201108:58
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39122. Listopadu 201105:02
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08222. Listopadu 201108:58
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08222. Listopadu 201105:02
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63422. Listopadu 201108:58
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63422. Listopadu 201105:02
IE.BrowserNení k dispozici4,28322. Listopadu 201108:58
IE.BrowserNení k dispozici4,28322. Listopadu 201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422. Listopadu 201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2614,817,68022. Listopadu 201109:02
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822. Listopadu 201105:21
webengine.dll4.0.30319.26126,38422. Listopadu 201109:02
webengine.dll4.0.30319.26115,12022. Listopadu 201105:21
webengine4.dll4.0.30319.2611,341,71222. Listopadu 201109:02
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022. Listopadu 201105:21
Pro všechny podporované verze x 86-založené rozhraní.NET Framework 4 pro složky služby LDR
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
CLR.dll4.0.30319.5306,727,42421. Listopadu 201116:36
Mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821. Listopadu 201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821. Listopadu 201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221. Listopadu 201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421. Listopadu 201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221. Listopadu 201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221. Listopadu 201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621. Listopadu 201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221. Listopadu 201115:50
SOS.dll4.0.30319.530517,88821. Listopadu 201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421. Listopadu 201116:39
aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221. Listopadu 201115:52
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39121. Listopadu 201115:36
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08221. Listopadu 201115:36
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63421. Listopadu 201115:36
IE.BrowserNení k dispozici4,28321. Listopadu 201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421. Listopadu 201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221. Listopadu 201115:53
webengine.dll4.0.30319.53015,12021. Listopadu 201115:53
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021. Listopadu 201115:53
Pro všechny podporované verze x 64 systému na rozhraní.NET Framework 4 pro složky služby LDR
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
CLR.dll4.0.30319.5309,792,76821. Listopadu 201118:02
CLR.dll4.0.30319.5306,727,42421. Listopadu 201116:36
Mscordacwks.dll4.0.30319.5301,515,79221. Listopadu 201118:02
Mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821. Listopadu 201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.5301,455,37621. Listopadu 201118:02
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821. Listopadu 201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5304,971,79221. Listopadu 201118:03
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221. Listopadu 201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.53068,36821. Listopadu 201118:03
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421. Listopadu 201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530261,91221. Listopadu 201118:04
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221. Listopadu 201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221. Listopadu 201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621. Listopadu 201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221. Listopadu 201115:50
SOS.dll4.0.30319.530598,78421. Listopadu 201118:03
SOS.dll4.0.30319.530517,88821. Listopadu 201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421. Listopadu 201116:39
aspnet_wp.exe4.0.30319.53041,74421. Listopadu 201117:30
aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221. Listopadu 201115:52
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39121. Listopadu 201117:24
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39121. Listopadu 201115:36
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08221. Listopadu 201117:24
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08221. Listopadu 201115:36
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63421. Listopadu 201117:24
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63421. Listopadu 201115:36
IE.BrowserNení k dispozici4,28321. Listopadu 201117:24
IE.BrowserNení k dispozici4,28321. Listopadu 201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421. Listopadu 201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5305,199,12021. Listopadu 201117:30
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221. Listopadu 201115:53
webengine.dll4.0.30319.53016,65621. Listopadu 201117:30
webengine.dll4.0.30319.53015,12021. Listopadu 201115:53
webengine4.dll4.0.30319.530721,68021. Listopadu 201117:30
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021. Listopadu 201115:53
Pro všechny podporované verze IA-64, založené rozhraní.NET Framework 4 pro složky služby LDR
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
CLR.dll4.0.30319.53019,368,70421. Listopadu 201119:28
CLR.dll4.0.30319.5306,727,42421. Listopadu 201116:36
Mscordacwks.dll4.0.30319.5303,759,37621. Listopadu 201119:29
Mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821. Listopadu 201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.5303,296,52821. Listopadu 201119:29
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821. Listopadu 201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5304,470,54421. Listopadu 201119:30
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221. Listopadu 201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.530144,14421. Listopadu 201119:30
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421. Listopadu 201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530545,56021. Listopadu 201119:31
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221. Listopadu 201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221. Listopadu 201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621. Listopadu 201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221. Listopadu 201115:50
SOS.dll4.0.30319.5301,203,96821. Listopadu 201119:30
SOS.dll4.0.30319.530517,88821. Listopadu 201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421. Listopadu 201116:39
aspnet_wp.exe4.0.30319.53081,16821. Listopadu 201118:58
aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221. Listopadu 201115:52
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39121. Listopadu 201118:53
BlackBerry.BrowserNení k dispozici2,39121. Listopadu 201115:36
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08221. Listopadu 201118:53
Firefox.BrowserNení k dispozici3,08221. Listopadu 201115:36
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63421. Listopadu 201118:53
Gateway.BrowserNení k dispozici5,63421. Listopadu 201115:36
IE.BrowserNení k dispozici4,28321. Listopadu 201118:53
IE.BrowserNení k dispozici4,28321. Listopadu 201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421. Listopadu 201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5304,818,70421. Listopadu 201118:59
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221. Listopadu 201115:53
webengine.dll4.0.30319.53026,38421. Listopadu 201118:59
webengine.dll4.0.30319.53015,12021. Listopadu 201115:53
webengine4.dll4.0.30319.5301,341,71221. Listopadu 201118:59
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021. Listopadu 201115:53

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2600217 - Poslední kontrola: 07/08/2013 00:02:00 - Revize: 8.0

Microsoft .NET Framework 4.0

 • kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2600217 KbMtcs
Váš názor