Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

OL2000: Informace o aktualizaci zabezpečení e-mailu aplikace Microsoft Outlook

Tento článek byl dříve publikován CZ262631
Souhrn
Tento článek obsahuje obecné informace o aktualizaci zabezpečení e-mailu aplikace Microsoft Outlook vydané znovu 16. srpna 2001.
Další informace
Aktualizace zabezpečení e-mailu aplikace Outlook poskytuje další úrovně ochrany proti nebezpečným e-mailovým zprávám. Tato aktualizace mění způsob zpracování příloh aplikací Outlook a možnosti jejího programového ovládání.

Tento článek obsahuje odkazy na další informace o této aktualizaci a ovlivnění funkcí aplikace Outlook, uvedené v seznamu známých problémů, informacích pro vývojáře, správce a další informace, které je třeba zvážit před instalací této aktualizace.

Historie aktualizací zabezpečení aplikace Outlook

Tato aktualizace zabezpečení e-mailu aplikace Outlook je třetí aktualizací upravující způsob zpracování příloh v aplikaci Outlook.

První aktualizace zabezpečení příloh, aktualizace zabezpečení příloh e-mailu aplikace Outlook, požaduje, aby soubory určitých typů byly před otevřením uloženy na disk. Další informace o první aktualizaci zabezpečení příloh naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
235309 Aktualizace zabezpečení příloh e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Druhá aktualizace je k dispozici v aplikaci Microsoft Outlook 2000 SR-1. Tato aktualizace poskytuje stejnou funkčnost jako předchozí aktualizace, ale po instalaci umožňuje upravovat seznam typů souborů, které musí být uloženy do systému souborů nebo na disk.

Další informace o funkcích zabezpečení příloh, které byly doplněny do aktualizace Outlook 2000 SR-1, zobrazíte klepnutím na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
259228 OL2000: Funkce zabezpečení příloh v aktualizaci SR-1/SR-1a (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizace zabezpečení e-mailu aplikace Outlook mění a rozšiřuje možnosti zpracování příloh. Obecné informace o této aktualizaci a možnost jejího stažení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nastavení chování aktualizace zabezpečení

Pokud nepoužíváte aplikaci Outlook v prostředí serveru Exchange Server nebo jsou vaše zprávy doručovány do místního souboru Osobních složek (PST), není možné konfigurovat nastavení aktualizace a je nutné využít všechny její funkce.

Pokud aplikaci Outlook používáte v prostředí serveru Exchange Server a vaše e-mailové zprávy jsou doručovány do poštovní schránky na serveru, může správce řídit konkrétní funkce zahrnuté v aktualizaci. Pokud je ovšem vaše pošta doručována do souboru osobních složek (PST), nemůžete nastavení aktualizace konfigurovat.

Nové chování příloh

Přílohy jsou rozděleny do tří skupin podle souboru, tj. podle typu. Aplikace Outlook zpracovává každou skupinu jiným způsobem:

Úroveň 1 (Nebezpečné)

Tato kategorie nebezpečných souborů představuje všechny přípony, k nimž mohou být přidruženy skripty nebo kódy. Pokud používáte verzi aplikace Outlook s nainstalovanou opravou zabezpečení, není možný přístup k žádné příloze s nebezpečnou příponou. V následujícím seznamu jsou uvedeny přílohy, které jsou považovány za nebezpečné.
Přípona souboru Typ souboru ---------------------------------------------------ADE      Rozšíření projektu aplikace Microsoft Access ADP      Projekt aplikace Microsoft Access BAS      Modul třídy jazyka Microsoft Visual Basic BAT      Dávkový soubor CHM      Zkompilovaný soubor nápovědy ve formátu HTML CMD      Příkazový skript systému Microsoft Windows NT COM      Program systému Microsoft MS-DOS CPL      Rozšíření Ovládacích panelů CRT      Certifikát zabezpečení EXE      Program HLP      Soubor nápovědy HTA      Program ve formátu HTMLINF      Informace o instalaci INS      Soubor služby Internet Naming Service ISP      Nastavení internetové komunikace JS       Soubor v jazyce JScript JSE      Soubor skriptu v jazyce Jscript Encoded LNK      Zástupce MDB      Program aplikace Microsoft Access MDE      Databáze MDE aplikace Microsoft Access MSC      Dokument konzoly Microsoft Common Console MSI      Balíček Instalační služby systému Microsoft Windows MSP      Opravný balíček Instalační služby systému Microsoft Windows MST      Zdrojový soubor aplikace Microsoft Visual Test PCD      Obrázek ve formátu Photo CD či zkompilovaný skript ve formátu Microsoft Visual PIF      Zástupce programu pro systém MS-DOS REG      Položky registru SCR      Spořič obrazovky SCT      Součást Windows Script Component SHB      Objekt Shell ScrapSHS      Objekt Shell Scrap URL      Zástupce internetové adresy VB       Soubor v jazyce VBScript VBE      Soubor skriptu v jazyce VBScript Encoded VBS      Soubor v jazyce VBScript WSC      Součást Windows Script Component WSF      Soubor v jazyce Windows Script WSH      Soubor nastavení hostitelského systému v jazyce Windows Script 					
Po instalaci aktualizace Office 2000 Service Pack 3 budou za soubory úrovně 1 (nebezpečné) považovány také následující typy souborů:

Přípona souboru Typ souboru
APPAplikace Visual FoxPro
FXPKompilovaný program Visual FoxPro
PRG Program Visual FoxPro
MDW Informace o pracovní skupině Microsoft Access
MDTInformace o pracovní skupině Microsoft Access
OPSNastavení sady Office XP
KSH Přípona prostředí systému Unix
CSHPřípona prostředí systému Unix


Další informace o stažení a instalaci aktualizace Office 2000 Service Pack 3 (SP-3) zobrazíte klepnutím na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326585 Popis aktualizace Office 2000 Service Pack 3 (SP3)
POZNÁMKA: Seznam souborů obsažených v kategorii Úroveň 1 je možné změnit pouze v případě, že používáte aplikaci Outlook v prostředí serveru Microsoft Exchange Server a pošta je doručována do poštovní schránky na serveru Exchange Server. Tyto změny musí provést správce.

Následující seznam popisuje chování aplikace Outlook po přijetí přílohy s nebezpečným souborem:
 • Nebezpečné přílohy nejsou po instalaci aktualizace přístupné. Není možné je uložit, odstranit, otevřít, vytisknout ani s nimi jinak pracovat. V horní části e-mailové zprávy je uvedeno, že aplikace Outlook zablokovala přístup k nebezpečné příloze. Příloha není z aplikace Outlook přístupná, není však ze zprávy odebrána.
 • Jestliže e-mailovou zprávu s nebezpečnou přílohou předáte dál, nebude v předávané zprávě příloha obsažena.
 • Odešlete-li e-mailovou zprávu s nebezpečnou přílohou, zobrazí se upozornění, že ostatní příjemci možná nebudou mít v aplikaci Outlook přístup k příloze, kterou se pokoušíte odeslat. Toto upozornění můžete ignorovat a e-mailovou zprávu odeslat, nebo e-mailovou zprávu neodeslat.
 • Pokud uložíte e-mailovou zprávu s nebezpečnou přílohou, zobrazí se upozornění, že možná nebudete mít v aplikaci Outlook k příloze přístup. Toto upozornění můžete ignorovat a zprávu uložit.
 • Nelze otevřít objekty vložené do zpráv ve formátu Microsoft Outlook Rich Text pomocí příkazu Vložit objekt. Zobrazí se vizuální znázornění objektu, ale objekt v e-mailové zprávě nelze otevřít ani aktivovat.
 • Nelze otevřít nebezpečné soubory, které byly přímo uloženy v aplikaci Outlook nebo ve složce serveru Exchange Server. Přestože nejsou tyto soubory připojeny k položce aplikace Outlook, jsou stále považovány za nebezpečné.

Úroveň 2

Soubory úrovně 2 nejsou nebezpečné, ale vyžadují větší zabezpečení než jiné přílohy. Obdržíte-li přílohu úrovně 2, zobrazí se výzva k uložení přílohy na disk. Přílohu však nebude možné otevřít z e-mailové zprávy. Ve výchozím nastavení nejsou k této skupině přidruženy žádné přípony souborů, je ovšem možné je do seznamu úrovně 2 přidat.

POZNÁMKA: Seznam souborů obsažených v kategorii Úroveň 2 je možné změnit pouze v případě, že používáte aplikaci Outlook v prostředí serveru Microsoft Exchange Server a pošta je doručována do poštovní schránky na serveru Exchange Server. Tyto změny musí provést správce.

Jiné přílohy

Při pokusu o otevření jiných příloh, neuvedených v seznamech Nebezpečné nebo Úroveň 2, se zobrazí dotaz, zda chcete soubor otevřít přímo nebo jej uložit na disk. Další zobrazování dotazů u této přípony názvu souboru můžete vypnout tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit dotaz před otevřením souboru tohoto typu.

POZNÁMKA: Jestliže je k programu přidružena nová přípona souboru, je považována za „jinou“ přílohu, dokud ji nepřidáte do seznamu Nebezpečné. Např. pokud do počítače nainstalujete program, který používá soubory s příponou XYZ, nový program otevře a spustí přílohu vždy, když otevřete přílohu s příponou XYZ. Ve výchozím nastavení není přípona XYZ uvedena v seznamu Nebezpečné ani Úroveň 2, a tak je považována za „jinou“ příponu souboru. Chcete-li, aby byly přílohy s příponou souboru XYZ považovány za nebezpečné, je třeba přidat příponu souboru XYZ do seznamu nebezpečných přípon.

Nový způsob programovatelnosti

Po instalaci této aktualizace je programový přístup k aplikaci Outlook omezený. Pokud se nějaká aplikace pokusí ve vašem zastoupení použít aplikaci Outlook, zobrazí se upozornění a operaci dané aplikace je nutné potvrdit. Upozornění se zobrazí, když se jiná aplikace pokusí o některou z následujících operací:
 • odeslání e-mailové zprávy ve vašem zastoupení,
 • přístup k vašemu adresáři,
 • přístup ke jménům ve vašich e-mailových zprávách,
 • přístup k informacím o e-mailových adresách v adresáři kontaktů a dalších položkách,
 • uložení e-mailových zpráv na disk,
 • vyhledávání v obsahu e-mailové zprávy,
 • odeslání e-mailové zprávy bez vašeho vědomí pomocí rozhraní Simple MAPI (Simple Messaging Application Programming Interface).
Tato aktualizace může ovlivnit způsob, jakým jiné aplikace komunikují s aplikací Outlook, a to změnou nastavení výchozí zóny zabezpečení ze zóny Internet na zónu Omezený přístup a automatickým zakázáním skriptů v e-mailových zprávách ve formátu HTML a nepublikovaných vlastních formulářích aplikace Outlook. Další informace o aktualizacích pro vývojáře a možnostech ovlivnění funkčnosti produktů jiných výrobců a vlastních řešení pro aplikaci Outlook zobrazíte klepnutím na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262701 OL2000: Informace pro vývojáře o aktualizaci zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známé problémy

Další informace o známých problémech s aktualizací zabezpečení e-mailu aplikace Outlook zobrazíte klepnutím na následující čísla článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262634 OL2000: Známé problémy s aktualizací zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264128 OL2000: Známé problémy se spoluprací aktualizace zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264130 OL2000: Známé problémy programů jiných výrobců s aktualizací zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Důležité informace o instalaci

Společnost Microsoft doporučuje seznámit se před instalací aktualizace zabezpečení e-mailu aplikace Outlook s tím, jak tato aktualizace ovlivní způsob zacházení aplikace Outlook s přílohami a ostatními aplikacemi:
 • Některé funkce aplikace Outlook již nebudou fungovat. Podrobný seznam problémů naleznete v části Známé problémy v tomto článku.
 • Procesy či programy používané k automatizaci operací aplikace Outlook mohou fungovat jinak nebo nefungovat vůbec. Mezi tyto programy patří nástroje pro synchronizaci s kapesními zařízeními a programy využívající e-mailové funkce či funkce pro e-mailové přílohy.
 • Pokud aplikaci Outlook používáte v režimu Pouze pošta sítě Internet nebo pokud jsou e-mailové zprávy doručovány do souboru Osobních složek (PST), nelze zakázat žádnou z funkcí této aktualizace. Pokud se rozhodnete aktualizaci nainstalovat, budete moci použít všechny nové funkce.
 • Pokud jakékoli položky aplikace Outlook (e-mailové zprávy, kontakty, úkoly apod.) obsahují nebezpečné přílohy s příponami uvedenými v seznamu Nebezpečné, nebudou tyto položky přístupné. Proto společnost Microsoft doporučuje uložit před instalací této aktualizace všechny položky s příponami uvedenými v seznamu Nebezpečné, aby byly později přístupné.
 • K instalaci této aktualizace musí být v počítači nainstalovaná aplikace Outlook 2000 SR-1.
 • Tato aktualizace je nedílnou součástí instalace aplikace Outlook. Pokud chcete aktualizaci odinstalovat, musíte úplně odinstalovat software, ze kterého byla nainstalována aplikace Outlook. Např. pokud byla aplikace Outlook nainstalována jako součást sady Microsoft Office Premium Edition, je třeba k odinstalaci aktualizace odinstalovat a pak přeinstalovat celou sadu Microsoft Office Premium Edition, nikoli pouze aplikaci Outlook.
 • K dispozici je původní aktualizace zabezpečení příloh (aktualizace zabezpečení příloh e-mailu aplikace Outlook) i rozšíření pro aplikaci Outlook 2000 SR-1. Další informace o možnostech získání předchozí verze aktualizace zabezpečení příloh naleznete v části Historie aktualizací zabezpečení aplikace Outlook v tomto článku.

Atributy souborů

Po instalaci opravy bude mít anglická verze této opravy atributy souborů uvedené v následující tabulce (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum     Čas  Verze   Velikost   Název souboru  --------------------------------------------------------------  14. 6. 2000 14:11 1.0.3.27    41 472   Bjablr32.dll  14. 6. 2000 14:12 3.2.0.27    61 952   Bjlog32.dll  8. 1. 2001 18:37 1.0.3.28    98 304   Bjsrch32.dll  19. 6. 2000 15:12 5.5.2652.65  808 720   Cdo.dll  16. 11. 2000 05:25 9.0.0.4715   122 931   Contab32.dll  14. 6. 2000 14:14 1.0.3.27    183 808   Emablt32.dll  31. 8. 2000 16:43 5.5.3142.0   154 112   Emsabp32.dll  25. 5. 2001 23:56 5.5.3158.0   594 192   Emsmdb32.dll  1. 6. 2001 22:15 5.5.3159.0   131 344   Emsui32.dll  2. 6. 2000 07:45 9.0.0.4201   86 067   Envelope.dll  10. 5. 2001 02:35 5.5.3156.0   540 944   Exsec32.dll  5. 4. 2000 16:02 9.0.0.4005   192 561   Mimedir.dll  21. 5. 2001 15:20 5.5.3157.0   792 576   Msmapi32.dll  3. 8. 2000 12:39 9.0.0.4402  5 595 185   Mso9.dll  8. 7. 2000 00:07 5.5.3138.0   602 384   Mspst32.dll  31. 1. 2000 22:56 9.0.0.3731   196 661   Oladd.fae  30. 5. 2000 15:53         26 643   Olsec9.chm  8. 2. 2001 14:21 5.5.3153.0   548 352   Omint.dll  1. 6. 2001 22:15 8.30.3157.0  782 608   Outex.dll  15. 6. 2001 03:30 9.0.0.5414  5 328 946   Outllib.dll  15. 6. 2001 03:31 9.0.0.5414  1 675 315   Outllibr.dll  25. 5. 2001 23:50 9.0.5324.0   368 691   Pstprx32.dll  7. 7. 2000 15:41 9.0.0.4307   73 772   Rm.dll  2. 6. 2000 08:30 9.0.0.4201   65 586   Sendto9.dll				
Odkazy
Další informace o aktualizaci zabezpečení e-mailu aplikace Microsoft Outlook zobrazíte klepnutím na následující čísla článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: Informace o aktualizaci zabezpečení e-mailu aplikace Microsoft Outlook
262701 OL2000: Informace pro vývojáře o aktualizaci zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263297 OL2000: Informace pro správce o aktualizaci zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262634 OL2000: Známé problémy s aktualizací zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264567 OL2000: Známé problémy s instalací aktualizace zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264128 OL2000: Známé problémy se spoluprací aktualizace zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264130 OL2000: Známé problémy programů jiných výrobců s aktualizací zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
OL2K kak kakworm
Vlastnosti

ID článku: 262631 - Poslední kontrola: 10/26/2007 18:36:00 - Revize: 5.2

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbhowto kbdownload kboffice2000sp3fix kbproductlink KB262631
Váš názor