Seznam časových serverů protokolu SNTP (Simple Network Time Protocol) dostupných na Internetu

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek obsahuje seznam časových serverů protokolu SNTP (Simple Network Time Protocol), které jsou k dispozici na Internetu.
Další informace
Existují dvě úrovně (nebo vrstvy) časových serverů protokolu NTP (Network Time Protocol), které jsou k dispozici na Internetu. Protokol NTP je definován v dokumentu RFC (Request for Comments) 1305.

Časové servery první úrovně jsou primárně určeny k tomu, aby fungovaly jako zdroj času pro servery druhé úrovně. Časové servery první úrovně mohou také poskytovat klíčové časové služby. K některým časovým serverů první úrovně může být omezen přístup.

Časové servery druhé úrovně jsou určeny pro běžnou potřebu časových služeb protokolu SNTP. Časové servery druhé úrovně jsou obvykle veřejně přístupné. V normálních konfiguracích časového serveru protokolu SNTP doporučujeme používat časové servery druhé úrovně, protože jsou umístěné v bližší síti a mohou poskytovat rychlejší aktualizace.

U jakéhokoli vybraného časového serveru doporučujeme provést výzkum, aby bylo zajištěno, že tento server splňuje vaše požadavky na časový server.

Seznam časových serverů

Poznámka: Může se zobrazit chybová zpráva podobná následující zprávě:
Došlo k potížím s certifikátem zabezpečení tohoto webu.

Certifikát zabezpečení prezentovaný tímto webem není vydán důvěryhodnou certifikační autoritou.

Potíže s certifikátem zabezpečení mohou indikovat pokus o podvod či zachycení dat, která odesíláte na server.

Doporučujeme zavřít tuto webovou stránku a nadále tento web nepoužívat.
Pokud se tato chybová zpráva zobrazí po kliknutí na libovolný z následujících odkazů, přejděte na tento web.Společnost Microsoft neudržuje seznam časových serverů ani nedoporučuje žádné časové servery. Tyto odkazy slouží pouze jako reference při výběru časových serverů vhodných pro danou konfiguraci. Společnost Microsoft nedoporučuje synchronizaci počítačů pracovní skupiny se serverem Microsoft NTP (time.windows.com). Je-li vyžadován jiný zdroj času, doporučujeme použít jeden z časových serverů druhé vrstvy. Chcete-li vyhledat časové servery druhé vrstvy, které jsou k dispozici, navštivte následující web: Poznámka: Před použitím seznamu časových serverů druhé vrstvy si přečtěte pravidla jejich použití. Chcete-li si přečíst pravidla použití, přejděte na následující web: Členské počítače zařazené do domén a aplikační servery by měly být nakonfigurovány tak, aby k synchronizaci času používaly doménovou hierarchii, jak je popsáno v tématu Synchronizace na základě doménové hierarchie na následujícím webu služby Microsoft TechNet: Chcete-li synchronizovat servery nebo pracovní stanice nezařazené do domény (pracovní skupina), navštivte následující web služby Microsoft TechNet:
Odkazy
Další informace o používání časových služeb v systémech Windows Server a Windows NT naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
888794 Důležité informace o hostování řadiče domény služby Active Directory ve virtuálních hostitelských prostředích
243574 Po nastavení časového serveru protokolu SNTP pomocí příkazu NET TIME se zobrazí chybová zpráva Nelze najít časový server
216734 Postup při konfiguraci autoritativního časového serveru v systému Windows 2000
224799 Základní operace služby Systémový čas systému Windows
951531 Služba W32Time neprovádí v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 po zastavení služby W32Time synchronizaci času obvodu CMOS na internetový čas
875495 Postup rozpoznání a obnovení z funkce vrácení zpět hodnoty USN v systému Windows 2003 Server
939322 Hranice podpory pro konfiguraci služby Systémový čas pro prostředí s vysokou přesností
897615 Zásady podpory pro software společnosti Microsoft spuštěný v prostředí softwaru pro virtualizaci hardwaru jiných výrobců
289668 Posunutí času v provozních počítačích a vliv na službu Active Directory a FRS
w32time w32tm sntp
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 262680 - Poslední kontrola: 07/04/2013 12:02:00 - Revize: 1.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbproductlink kbinfo kbnetwork KB262680
Váš názor