Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Některé aktualizace softwaru společnosti Microsoft používají program Hotfix.exe nebo Update.exe jako instalační program. Tyto instalační programy zkontrolují verzi aktualizace service pack systému Windows a jazyk operačního systému, nainstalují aktualizaci softwaru do počítače, zaregistrují ji a zazálohují soubory, aby bylo možné aktualizaci softwaru odebrat.

Aktualizace softwaru používající jeden z těchto instalačních programů podporují několik přepínačů příkazového řádku, které mohou správci využít pro nasazení aktualizací.

Chcete-li zjistit, zda aktualizace softwaru používá jako instalační program pro balíčky vydané po červenci 2004 program Hotfix.exe nebo Update.exe, zkontrolujte hodnotu modulu jádra instalační služby na kartě Verze dialogového okna Vlastnosti pro balíček aktualizací softwaru. Chcete-li zkontrolovat, který instalační program byl použit u balíčků vydaných do července 2004, je třeba extrahovat obsah balíčků.
ÚVOD
Společnost Microsoft vytváří balíčky aktualizací softwaru pomocí několika různých formátů samorozbalovacích souborů, které automaticky spouštějí instalační program, který je součástí balíčku. Tento článek popisuje přepínače příkazového řádku, které lze použít s balíčky aktualizací softwaru využívající program Hotfix.exe nebo Update.exe jako instalační program. Ve zbývající části tohoto článku je to označováno termínem „balíčky aktualizací softwaru systému Windows“.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace
Chcete-li určit, zda balíček aktualizací softwaru používá program Update.exe jako instalační program, a určit kterou verzi tohoto programu používá, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na balíček a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na položku Installer Engine (Jádro instalačního programu) na kartě Verze, ve skupinovém rámečku Další údaje o verzi. V poli Hodnota by se měl zobrazit program Update.exe.
 3. Chcete-li určit jeho verzi, klepněte na položku Installer Version (Verze instalačního programu). Verze instalačního programu použitá v balíčku se zobrazí v poli Hodnota.
U balíčků vydaných do července 2004 nebo těch, kde je v poli Popis na kartě Obecné uvedena hodnota Self-Extracting Cabinet (Samorozbalující instalační soubor), použijte k určení použitého programu (Update.exe nebo Hotfix.exe) a jeho verze tento postup:
 1. Extrahujte balíček aktualizací softwaru do zvláštní dočasné složky. Chcete-li například extrahovat soubory balíčku aktualizací s názvem ČlánekKB.exe do složky s názvem ExtrBalíček v jednotce C, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  ČlánekKB /X:C:\ExtrBalíček
 2. Otevřete dočasnou složku, která obsahuje extrahované soubory balíčku aktualizací softwaru. Otevřete například složku C:\ExtrBalíček.
 3. Vyhledejte soubor Update.exe nebo Hotfix.exe v dočasné složce nebo podsložce.
 4. Chcete-li určit verzi programu Update.exe nebo Hotfix.exe, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Verze a podívejte se na hodnotu v řádku Verze souboru.

Poznámka: Je-li popis balíčku Win32 Cabinet Self-Extractor, balíček aktualizací softwaru je balíček aplikace IExpress. Další informace o balíčcích aplikace IExpress získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
197147 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru aplikace IExpress


Používá-li balíček příponu názvu souboru MSI nebo MSP, potom balíček aktualizací softwaru používá jako instalační program Instalační službu systému Windows. Další informace o možnostech příkazového řádku, které používá Instalační služba systému Windows, získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Aktualizace softwaru pro systém Windows NT 4.0 a ty, které jsou součástí aktualizace Windows 2000 Service Pack 3 nebo předchozí verze, využívají program Hotfix.exe jako instalační program.

Program Update.exe je použit jako instalační program pro aktualizace softwaru, které jsou součástí aktualizace Windows 2000 Service Pack 4 a novějších verzí a také těch, které jsou součástí systému Windows XP a Windows Server 2003.

Poznámka: Některé balíčky aktualizací softwaru pro verze systému Windows, které jsou uvedeny v části Platí pro produkty, používají balíčky aplikace IExpress nebo balíčky Instalační služby systému Windows. Tyto balíčky nepoužívají jako instalační program program Hotfix.exe ani Update.exe.

Přehled procesu instalace

Když spustíte balíček aktualizací softwaru systému Windows bez přepínačů příkazového řádku, spustí se automaticky výchozí instalační program Hotfix.exe nebo Update.exe, který nainstaluje aktualizace softwaru. Instalační program provede následující akce:
 • Instalační program (Hotfix.exe nebo Update.exe) zjistí verzi právě používané aktualizace service pack. Je-li verze aktualizace service pack starší než verze aktualizace softwaru, ne však starší než nejnižší verze určená aktualizací softwaru, a obě používají stejný jazyk, instalační program aktualizaci softwaru automaticky nainstaluje. Je-li verze aktualizace service pack novější než verze aktualizace softwaru, instalace nepokračuje.
 • Neshoduje-li se jazyková verze aktualizace softwaru s jazykem operačního systému, instalace nepokračuje.
 • Neexistuje-li konflikt verzí, program Hotfix.exe nebo Update.exe nainstaluje aktualizaci softwaru.
 • Instalační program zaregistruje aktualizaci softwaru pod některým z následujících klíčů registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Updates\<operating system>\<service pack level>\KB<nnnnnn>
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q<nnnnnn>
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB<nnnnnn>
 • Informace pro odebrání aktualizace softwaru jsou uloženy do skryté složky s názvem $NtUninstallQnnnnnn$ nebo $NtUninstallKBnnnnnn$ v kořenové složce systému %Systemroot%.

Přepínače příkazového řádku pro program Update.exe

V následujících tabulkách jsou uvedeny přepínače příkazového řádku podporované každou z různých verzí programu Update.exe.

Standardní přepínačPopis přepínačeVerze programu Update.exe podporující tento přepínač
/helpZobrazí nápovědu na příkazovém řádku.Přepínač /help je podporován verzemi 5.3.24.3 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /?.
/passiveRežim Bezobslužná instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s časovačem upozorňující, že za 30 sekund bude počítač restartován.Přepínač /passive je podporován verzemi 5.3.24.3 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /u.
/quietTichý režim – stejný jako bezobslužný režim, ale nezobrazují se stavové ani chybové zprávy.Přepínač /quiet je podporován verzemi 5.3.24.3 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /q.
/norestartInstalace po dokončení nerestartuje počítač.Přepínač /norestart je podporován verzemi 5.3.24.3 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /z.
/warnrestartZobrazí dialogové okno s časovačem, které upozorní uživatele, že počítač bude restartován za x sekund. (Výchozí hodnota je 30 sekund.) Určen k použití v kombinaci s přepínačem /quiet nebo /passive.Přepínač /warnrestart je podporován verzemi 6.1.22.0 a novějšími.
/forcerestartPo instalaci restartuje počítač a vynutí ukončení ostatních aplikací při vypnutí počítače bez uložení otevřených souborů.Přepínač /forcerestart je podporován verzemi 5.3.24.3 a novějšími.
/promptrestartZobrazí dialogové pole vyzývající uživatele k restartování počítače, je-li třeba. Určen pro použití s přepínačem /quiet.Přepínač /promptrestart je podporován verzemi 6.1.22.0 a novějšími.
/forceappscloseVynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.Přepínač /forceappsclose podporován verzemi 5.4.15.0 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /f.
/nobackupNevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.Přepínač /nobackup je podporován verzemi 6.1.22.0 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /n.
/overwriteoemPřepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.Přepínač /overwriteoem je podporován verzemi 6.1.22.0 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /o.
/integrate:cesta:Integruje aktualizace softwaru do zdrojových souborů instalace systému Windows umístěných na zadané cestě. Upozorňujeme, že parametr :path odkazuje na složku obsahující složku i386.Přepínač /integrate:path je podporován verzemi 5.4.15.0 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /s.
/log:cestaUmožňuje, aby uživatel určil, kde bude vytvořen soubor protokolu.Přepínač /log je podporován verzemi 6.1.22.0 a novějšími.
/ERPovolí rozšířené zasílání zpráv o chybách.Přepínač ER je podporován všemi verzemi.
/verbosePovolí podrobné protokolování. Při instalaci vytvoří soubor %Windir%\CabBuild.log kde jsou uvedeny soubory, které se mají kopírovat. Použití tohoto přepínače může oddálit zahájení instalace.Přepínač /verbose je podporován verzemi 5.3.24.3 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /v.
/d:cestaUrčí adresář záloh pro instalaci aktualizace service pack systému Windows. Parametr :cesta určí cílovou složku pro záložní soubory. Výchozí umístění pro zálohy je složka %Systemdrive%\$ntservicepackuninstall$.Tento přepínač je k dispozici výhradně pro aktualizace service pack a pouze v instalačních programech verze 5.3.16.5 a novějších.
/extract[:cesta]Extrahuje soubory bez spuštění instalačního programu. Není-li uveden parametr :cesta, zobrazí se výzva k zadání cesty k cílové složce, kam mají být soubory extrahovány. Pokud je použit parametr :cesta, soubory jsou extrahovány do určené cílové složky.Přepínač /extract je podporován verzemi 5.3.24.3 a novějšími. K zajištění kompatibility se staršími verzemi lze použít přepínač /x.
/hotpatch:disableZakáže funkci hotpatching a nainstaluje pouze opravu cold patch.Toto je určeno k použití pouze u balíčků pro systém Windows Server 2003 podporujících funkci hotpatching a je k dispozici ve verzích 6.1.22.0 a novějších. Další informace o funkci hotpatching naleznete v části Odkazy tohoto článku, kde je uveden odkaz na dokument „Inside Update.exe“.


Poznámky
 • Probíhá zavádění konzistentní množiny přepínačů příkazového řádku, které lze používat k nasazení balíčků obsahujících aktualizace softwaru. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  824687 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Pro zajištění zpětné kompatibility podporují aktualizace softwaru systému Windows, které zavádějí nové názvy standardních přepínačů, také instalační přepínače, které využívaly starší verze programu Update.exe. Doporučujeme však, abyste tyto staré přepínače přestali používat, protože tato podpora může být z budoucích aktualizací softwaru odebrána.
 • Všechny přepínače, které jsou zde uvedeny, používají lomítko (/). V rámci kompatibility se staršími verzemi lze namísto lomítka (/) nadále používat pomlčku (-).
 • Chcete-li bezpečně odebrat aktualizaci softwaru, je třeba nejprve odebrat tu, která byla nainstalována jako poslední. Předpokládejme například, že oprava hotfix A i oprava hotfix B nahrazuje stejné soubory nebo klíče registru, a že oprava hotfix A byla nainstalována dříve než oprava hotfix B. Chcete-li vrátit systém do stavu před instalací opravy hotfix A, je třeba nejprve odinstalovat opravu hotfix B a potom opravu hotfix A. Další informace o odebrání aktualizací programu Update.exe získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  823836 Odebírání aktualizací softwaru systému Windows ve špatném pořadí může způsobit, že operační systém přestane fungovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Přepínače příkazového řádku pro program Hotfix.exe

Následující tabulka obsahuje přepínače příkazového řádku podporované programem Hotfix.exe.
Přepínač příkazového řádkuPopis
/fVynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
/lZobrazí seznam nainstalovaných aktualizací softwaru.
/mBezobslužný režim
/nNevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
/qTichý režim – nevyžaduje zásah uživatele
/yProvede odinstalaci (musí se používat s přepínačem /m nebo /q).
/zNerestartuje počítač po instalaci.

Další informace o instalaci a odebrání aktualizací softwaru využívajících program Hotfix.exe získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
184305 Jak nainstalovat a odebrat opravy hotfix pomocí programu Hotfix.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Odkazy
Následující dokument pojednává o programu Update.exe, instalačním programu balíčků pro systém Windows a jeho součástech: Další informace o odebírání aktualizací softwaru najdete na následující webové stránce společnosti Microsoft: Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934307 Popis samostatného instalačního programu aktualizací softwaru (Wusa.exe) a souborů MSU v systému Windows Vista (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 262841 - Poslední kontrola: 10/26/2007 18:35:00 - Revize: 11.2

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbinfo kbupgrade kbsetup kbproductlink KB262841
Váš názor