Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Poradce při potížích s přihlašováním pomocí službě Lync pro Mac 2011 v Skype online Business

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2629861
ÚVOD
Tento článek obsahuje informace o řešení problémů v službě Lync pro Mac v Skype pro obchodní Online(formerly Lync Online). Také popisuje, jak při přihlášení k aplikaci Skype pro Business Online pomocí službě Lync pro Mac a shromažďuje systémové informace o službě Lync Mac problémy a souborů protokolu.
POSTUP

Než

Nejprve ověřte, že uživatelé postupujte podle správné při přihlášení do Skype online Business. Pokud potíže potrvají, uživatelé se přihlásíte, Skype pro Business Online správně použijte jeden nebo více jiných metod dále v tomto článku k řešení problému, která je vhodná pro danou situaci.

Poznámka: Ke službě Lync pro Mac 2011 připojit ke Skype pro Business Online v Office 365, musí mít službě Lync for Mac verze 14.0.6 nebo novější nainstalována. Pokud používáte verzi, která je starší než verze 14.0.6, pravděpodobně potíže při přihlašování na Skype pro Business Online protože starší verze problémů, které brání ověřování Skype pro Business Online. Nejnovější aktualizace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Uživatelé dodržovat správný postup při přihlášení do Skype online Business

Pro přihlášení k aplikaci Skype pro Business Online pomocí službě Lync pro Mac, musí uživatele postupujte takto:
 1. Službě Lync Start for Mac.
 2. Zadejte vaši e-mailovou adresu, ID uživatele a heslo.
 3. Vedle Přihlásit jakovyberte stav přítomnosti, který se má zobrazit po přihlášení.
 4. Pokud chcete uložit svá pověření, vyberte klepnutím Zapamatovat heslo políčko. Vaše pověření budou uloženy v řetězci klíčů Mac OS a bude pracovat až do příštího, který změní heslo nebo vyprší jeho platnost.
 5. Chcete-li konfigurovat další možnosti pro připojení k Skype pro Business Online, klepněte na tlačítko Upřesnit. Můžete konfigurovat následující možnosti:
  • Automatické konfigurace: Ve většině případů je to správné nastavení. Pokud jsou k dispozici potřebné záznamy DNS a Automatická konfigurace nefunguje, zkuste Ruční konfigurace.
  • Ruční konfiguraci: Tuto možnost vyberte, je-li automatická konfigurace se nezdařilo a zadejte následující hodnoty:
   • Interní server název: sipdir.online.lync.com:443
   • Externí server název: sipdir.online.lync.com:443

  • Ověřování pomocí protokolu Kerberos: Ponechejte toto zaškrtávací políčko prázdné. Office 365 používá k ověření ověřování systému Microsoft Azure AD.

Pokud si stále nejste schopni přihlásit

Následující tabulka popisuje chybové zprávy, které mohou nastat při přihlášení uživatelů nebo použít službě Lync Online Business for Mac s Skype.
ChybaPříčinaNapišteŘešení
Služba nemusí být k dispozici, nebo nejste připojeni k Internetu. Zkontrolujte, zda je server k dispozici. Také zkontrolujte, zda že je správně připojen síťový kabel připojení.
Tomuto problému může dojít, pokud službě Lync nedokáže rozpoznat vhodné službě Lync Server.
Klient
Chcete-li tento problém vyřešit, naleznete Uživatelé dodržovat správný postup při přihlášení do Skype online Business sekce.
Službě Lync nemohl přihlásit. Ověřit přihlašovací pověření a opakujte akci. Pokud potíže potrvají, obraťte se na tým podpory.
Různé příčiny.KlientChcete-li tento problém vyřešit, naleznete Uživatelé nebudou moci přihlásit, pokud používají nesprávné adresy přihlásit sekce.
Uživatelské jméno, heslo a doména je chybná. Ujistěte se, zda jste je zadali správně. Pokud potíže potrvají, obraťte se na tým podpory.
Tomuto problému může dojít v situacích, ve kterých Federovaný uživatel pokusí přihlásit a tento uživatel má heslo, které má více než 16 znaků. Uživatelský účetChcete-li tento problém vyřešit, naleznete Federované uživatele synchronizovány z místní služba Active Directory Domain Services nelze přihlásit pomocí hesla, které je delší než 16 znaků sekce.
EXC_BAD_ACCESS
Tomuto problému může dojít, že setkání s poštovní schránky serveru Exchange, který není hostitelem Exchange Online službě Lync pro Mac se snaží integrovat nebo naplánovat. KlientChcete-li tento problém vyřešit, naleznete Službě Lync selhání Mac a uživatel obdrží chybu "EXC_BAD_ACCESS"nebo Vymazat data uložená v mezipaměti a poškozené certifikáty ve službě Lync oddíly.
Zpět na začátek

Řešení problémů v službě Lync pro Mac

Použijte jeden nebo více z následujících metod jako situace.

Uživatelé nebudou moci přihlásit, pokud používají nesprávné adresy přihlásit

 1. Zkuste se přihlásit na Skype pro Business Online pomocí nesprávné adresy přihlásit. To znamená adresu přihlašovací informace nebudou fungovat. Například \Email @contoso.com.

  Poznámka: Když toto provedete, přihlášení se nezdaří. To je očekávané chování.
 2. Po přihlášení se nezdaří, přihlaste pomocí správné přihlašovací adresa. Například, Email@contoso.com.
Zpět na začátek,

Pokud se službě Lync for Mac přestane po problému s připojením Internetu, vyprázdněte mezipaměť DNS

Vyprázdnění mezipaměti služby DNS, proveďte jednu z následujících akcí, v závislosti na verzi systému Mac OS, který používáte:
 • Pokud používáte systém Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6 nebo Mac OS X 10.7 Lion, spusťte terminál a potom spusťte následující příkaz:
  dscacheutil - flushcache
 • Pokud používáte systém Mac OS X 10.4 Tiger, spusťte terminál a potom spusťte následující příkaz:
  lookupd - flushcache

Vymazat data uložená v mezipaměti a poškozené certifikáty ve službě Lync

Nejprve odstraňte následující složky:
 • Folder/Library/Caches/com.microsoft.Lync uživatelů, domácí
 • Uživatelé, domácí složky, dokumenty nebo Microsoft User Data/Microsoft službě Lync historie
Odstraňte všechny certifikáty poškozené nebo z mezipaměti. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Otevřete nástroj pro správu certifikátů aplikace Access řetězce klíčů. V hledání, klepněte na kartu aplikace, klepněte na tlačítko Nástrojea klepněte na tlačítko Access řetězce klíčů. Nebo hledání pomocí funkce Access řetězce klíčů.
 2. V levém podokně klepněte na položku přihlášenía potom klepněte na položku certifikáty.
 3. V pravém podokně najít certifikát s názvem Neznámý nebo Communications Server, vyberte a odstraňte jej.

  Poznámka: Budete muset odemknout pomocí hesla klíčů.
 4. Zavřete aplikaci Access řetězce klíčů.
 5. Restartujte službě Lync for Mac.
Důležité Před provedením dalšího kroku, pokuste se problém reprodukovat pomocí nového uživatelského účtu test. Pokud problém nebude opakovat na nový účet, proveďte následující kroky:
 1. Otevřete Access řetězce klíčů Předvolbya potom klepněte na tlačítko Obnovit můj výchozí řetězce klíčů.
 2. Otevřete vyhledávač, vyhledejte následující složky a jejich odstranění:
  /Users/Home Folder/Documents/Microsoft User Data/Microsoft Lync Data
  /Users/Home Folder/Documents/Microsoft User Data/Microsoft Lync History
Zpět na začátek

Federované uživatele synchronizovány z místní služba Active Directory Domain Services nelze přihlásit pomocí hesla, které je delší než 16 znaků

Organizace, které používají zásady hesla v prostorách zákazníka mohou povolit více než 16 znaků hesla. Výchozí zásady hesel ve službách Office 365 omezuje hesla 16 znaků nebo méně. Vzhledem k mechanismu ověřování typu výzva a odpověď systému Windows (NTLM) v systému Mac OS hesla, která jsou delší než 16 znaků nejsou správně rozpoznány, a to způsobí, že přihlášení nezdaří.

Chcete-li tento problém vyřešit, musí uživatel změnit heslo na 16 znaků nebo méně.
Zpět na začátek

Službě Lync selhání Mac a uživatel obdrží chybu "EXC_BAD_ACCESS"

Tato chybová zpráva obvykle dochází při službě Lync pro Mac se snaží integrovat nebo naplánovat, že setkání s poštovní schránky serveru Exchange, který není hostitelem Exchange Online. Tento scénář nepodporuje Skype pro podnikání Online. Pro dosažení optimálních výsledků byste měli použít i Skype Business Online a Exchange Online. Nicméně pokud se nejedná o volbu, postupujte takto jako potenciální řešení:
 1. Otevřete Finder, vyhledejte následující složku a poté jej odstraňte:
  Data službě Lync Data\Microsoft uživatele Documents\Microsoft
 2. Start službě Lync pro Mac a pak se přihlaste na Skype pro podnikání Online.
 3. Ve službě Lync nabídky Mac klepněte na tlačítko Předvolby, klepněte na účeta zrušte zaškrtnutí políčka Použít Microsoft Exchange pro správu osobních informací .

  Poznámka: Krok 3 je nutné provést rychle po přihlášení.

Shromažďuje systémové informace o službě Lync Mac problémy a souborů protokolu

Získat informace o systému informace o službě Lync Mac problémy a souborů protokolu, postupujte takto:
 1. Zkontrolujte verzi operačního systému, který se používá.
 2. Ověření chybové zprávy, která je vrácena.
 3. Zapnutí protokolování pro řešení potíží ve službě Lync for Mac. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V nabídce službě Lync klepněte na tlačítko Předvolbya potom klepněte na položku Obecné.
  2. Ve skupinovém rámečku protokolováníklepnutím zaškrtněte políčko zapnout protokolování pro řešení potíží .
 4. Exit službě Lync pro Mac a poté restartujte službě Lync for Mac k vytvoření souboru protokolu.
 5. Tento problém reprodukovat.
 6. Vypnete protokolování pro řešení potíží. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V nabídce službě Lync klepněte na tlačítko Předvolbya potom klepněte na položku Obecné.
  2. Zrušte v části protokolováníZapnutí protokolování pro poradce při potížích s políčko.
 7. Shromažďování souborů protokolu o službě Lync for Mac. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Na panelu nabídek v hledání klepněte na příkaz Přejíta klepněte na tlačítko Přejít do složky.

   Kopie obrazovky Go možností, včetně přejděte na možnost složky
  2. V dialogovém okně přejděte do složky, zadejte cestu ke složce s protokoly. Zadejte například /User/<Useraccountfolder></Useraccountfolder>/Library/Logs. Potom klepněte na tlačítko Přejít.

   Přejít do dialogového okna složky zobrazeny v tomto příkladu – snímek obrazovky

   Poznámka:
   <Useraccountfolder></Useraccountfolder> je obvykle stejné jako uživatelské jméno, které uživatel používá pro přihlášení k počítači. Uživatelské jméno lze nalézt také ikonou domu v horní části okna Finderu.

   Snímek obrazovky uživatelského jména
  3. Ve složce Logs shromáždění souborů protokolu.

   Kopie obrazovky protokolu složky a soubory protokolu ve složce protokolu

Odinstalace a přeinstalace službě Lync pro Mac 2011

Pokud kroky v tomto článku, není tento problém vyřešit, zkuste provést čisté odinstalování službě Lync pro Mac 2011 a potom přeinstalujte aplikaci. Další informace o tom, jak provést čisté odinstalování službě Lync pro Mac 2011 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
2691870 Jak provést čisté odinstalování službě Lync pro Mac 2011
DALŠÍ INFORMACE
Pokud používáte virtualizace jiného výrobce software pro Mac, můžete se shodují s různé související s výkonem problémy včetně ale ne pouze pomalé sdílení pracovní plochy, neočekávané media špatné kvality, možné přihlásit a problémy integrace serveru Exchange. Chcete-li pokračovat, může mít technické podpory společnosti Microsoft k potvrzení, zda k problému dochází v počítači, kde není přítomen virtualizace jiného výrobce softwaru.

Informace třetích stran (zřeknutí se práv)

Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365 web.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2629861 - Poslední kontrola: 05/17/2015 07:24:00 - Revize: 25.0

Skype for Business Online, Microsoft Lync for Mac 2011

 • o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2629861 KbMtcs
Váš názor
html>(m);